Програма поліпшення кінообслуговування населення Сторожинецького району на 2012-2015 роки icon

Програма поліпшення кінообслуговування населення Сторожинецького району на 2012-2015 рокиНазваниеПрограма поліпшення кінообслуговування населення Сторожинецького району на 2012-2015 роки
Дата конвертации18.11.2012
Размер161.36 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішенням VI сесії районної

ради VI скликання

від 21.10.2011 року № -6/2011


ПРОГРАМА


поліпшення кінообслуговування

населення Сторожинецького району

на 2012-2015 роки


  1. Загальна характеристика Програми поліпшення кінообслуговування населення

Сторожинецького району на 2012 – 2015 роки
Ініціатор розроблення Програми

Комунальне підприємство «Сторожинецька районна кіновідеомережа»Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення Програми

Доручення голови районної державної адміністрації «Про підготовку і розробку Програми поліпшення кінообслуговування населення Сторожинецького району на 2012-2015 роки» від 10.01.2011 рокуРозробник Програми

Відділ культури Сторожинецької районної державної адміністраціїСпіврозробники Програми

Комунальне підприємство «Сторожинецька районна кіновідеомережа»Відповідальний виконавець

Комунальне підприємство «Сторожинецька районна кіновідеомережа»Учасники Програми

Сторожинецька районна державна адміністрація, районна рада, комунальне підприємство «Сторожинецька районна кіновідеомережа»Термін реалізації Програми

2012-2015 роки

  1. 1

Етапи виконання Програми

2012-2015 рокиПерелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджетЗагальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

64,0 тис. грн.

  1. 1

В тому числі:

- кошти місцевих бюджетів

64,0 тис. грн.Основні джерела фінансування Програми

Районний бюджет


^ 2. Визначення проблеми,

на розв'язання якої спрямована Програма.

Програма розроблена на розв’язання проблеми функціонування кіномережі району, вирішення питань поліпшення кінообслуговування населення, відновлення діяльності закритих кіноустановок, подолання технічної відсталості кіномережі, розширення асортименту послуг населенню.

Система кінообслуговування населення в районі загалом перебуває в стані, що не задовольняє вимог, які постають в умовах розбудови української держави, культурного та духовного відродження українського народу. Стан матеріально-технічної бази кіномережі району характеризується фізичною зношеністю і моральною застарілістю основного технологічного обладнання, амортизація якого в середньому перевищує 80 відсотків.

Причиною виникнення проблем є відсутність системи державного управління кіногалуззю, обмежене фінансування закладів кіномережі, скорочення кількості кіноустановок, особливо у сільській місцевості. Недостатній рівень фінансування закладів кіно призвів до згортання роботи кіномережі, значного скорочення кількості глядачів, унеможливлює доступ населення до творів національного кіномистецтва.

Загальною проблемою для всіх закладів кіно залишається низький рівень оснащення сучасним кінообладнанням та транспортними засобами, відсутність опалення у зимовий період закладів культури, недостатня фінансова підтримка КП „Сторожинецька районна кіновідеомережа”, що обслуговує сільську кіновідеомережу.

Програмою намічено ряд заходів, спрямованих на відновлення діяльності кіноустановок, забезпечення соціальних прав громадян на отримання кіновідеопослуг, зміцнення матеріально-технічної бази кіноустановок, забезпечення сучасними відеопроекційними системами, показу фільмів на відеоносіях.


^ 3. Мета Програми.

Метою Програми є створення належних умов функціонування кіновідеомережі району, вирішення питань поліпшення кіновідеообслуговування населення, відновлення діяльності закритих кіноустановок, подолання технічної відсталості кіновідеомережі.

Перспективним є переведення невеликих кіноустановок у сільській місцевості на демонстрування фільмів з використанням сучасних відеопроекційних систем, що значно зменшить експлуатаційні витрати на показ фільмів.

Нормативно-правовою базою даної Програми є Закон України „Про кінематографію”, постанова Верховної Ради України від 18 березня 2005 року № 2497-ІУ „Про Рекомендації парламентських слухань „Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення”. рішення ХІІ сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 07.06.2007 року № 139-13/07 „Про затвердження Комплексної програми поліпшення кінообслуговування населення Чернівецької області на 2007-2011 роки”.

^ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,

строки та етапи виконання програми.

Основними засобами та шляхами розв'язання проблем функціонування кіновідеомережі та вдосконалення системи кіновідеообслуговування населення будуть:

- виконання програми поліпшення кіновідеообслуговування населення з наданням фінансової підтримки за рахунок районного бюджету;

- координація дій районних органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування району, суб'єктів кіновідео діяльності щодо реалізації зазначеної Програми.

Програма діє та реалізується до 2015 року

Реалізація Програми включає:

- затвердження мережі кіновідео закладів району відповідно до мінімальних соціальних нормативів забезпечення населення кінозакладами;

- реформування системи підготовки кадрів;

- вжиття заходів по зміцненню існуючої матеріально-технічної бази кіновідеомережі району;

- підвищення рентабельності кіновідеомережі;

- удосконалення економічних методів функціонування кіновідеомережі району;

- залучення додаткових коштів, коштів спонсорів, меценатів.

^ 5. Основні завдання Програми та результативні показники:

- забезпечення державних гарантій доступу громадян, особливо молоді, малозабезпечених верств населення до сучасних творів національного та світового кіновідеомистецтва і кіноспадщини, відновлення рентабельності кіновідеогалузі, збільшення кількості глядачів та валового збору від надання кіновідеопослуг;

- удосконалення роботи районної кіновідеомережі по впровадженню нових форм кіновідеопоказу;

- придбання та використання сучасних відеопроекційних систем для показу фільмів у сільській місцевості (де це економічно і технічно доцільно);

- залучення до технічного і технологічного переоснащення діючої кіновідеомережі позабюджетних коштів, а також коштів спонсорів, меценатів;

- здійснення контролю за дотриманням закладами кіновідеопоказу, незалежно від форм власності та підпорядкування, вимог щодо розповсюдження кіновідеопродукції.

^ Ресурсне забезпечення Програми поліпшення кіновідеообслуговування населення Сторожинецького району на 2012-2015 роки.
 
№ п/п

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Виконання Програми
2012

2013

2014

2015

разом
1

2

3

4

5

6

7
1

Обсяг ресурсів в тис.грн. в розрізі та разом

16,0

16,0

16,0

16,0

64,0
2

Районний бюджет

16,0

16,0

16,0

16,0

64,0

^ Показники продукту Програми поліпшення

кінообслуговування населення Сторожинецького району на 2012-2015 роки.№ п/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихід-ні дані на поча-ток дії Програ-ми

Прогнозовані показники

Всьо-го за період дії Про-грами

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ 1.Показники продукту

1

Усього по

кіноведео-мережі

Кіноуста-новка

17


17


17


17


17


17

2

У т.ч. - міська

Кіноустановка

2

2

2

2

2

2

3

- сільська

Кіноустановка

15


15


15


15


15


15

4

Орган управління КП «Сторожине-цька кіновідеомере-жа»

К-сть

1

1

1

1

1

1

ІІ. Показники ефективності

1

Доходи всього:

Тис. грн.

65,1

101

105,2

124,8

130

130

2

З них:

- валовий збір

Тис. грн.

64,1

99,0

103,2

120,8

126

126

3

- інші

Тис. грн.

1,0

2,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4

Середня ціна квитка

Грн.

2,3

3,5

3,5

4,0

4,0

4,0

ІІІ. Показники якості

1

Глядачі

Тис.чол.

26,9

27,5

29,5

30,2

31,5

31,5

2

Сеанси

К-сть

963

850

930

950

980

980

3

Присутні на одному сеансі

Чол.

28

32

32

32

32

32

^ 7. Фінансове забезпечення Програми.

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок фінансування з районного бюджету.

Витрати на заходи пов’язані з поліпшенням кіновідеообслуговування населення Сторожинецького району на 2012-2015 роки за розрахунками складають 64 тис. грн.


^ 8. Система управління та контролю

за ходом виконання Програми.

Забезпечення координації і контролю за ходом виконання цієї Програми, цільовим та ефективним використанням коштів покладається на постійні комісії районної ради: з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста, району та приватизації, з питань освіти, культури, праці та соціального захисту населення й відділ культури і туризму районної державної адміністрації.

КП «Сторожинецька районна кіновідеомережа» щорічно у грудні звітує постійним комісіям районної ради: з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста, району та приватизації, з питань освіти, культури, праці та соціального захисту населення про хід виконання та ефективність реалізації заходів Програми.


Керуючий справами

районної ради В. Грозаву


^ 6. Напрями діяльності і заходи Програми.

№ п/п

Перелік заходів ПрограмиТермін виконання

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні терміни та обсяги фінансування

Очікуваний результат заходу

Термін

(роки)

Сума, тис.

грн.

І. Удосконалення системи державного регулювання кіногалузі

1

Здійснити аналіз виконання завдань і заходів „Загальнодержавної програми розвитку національної кіноіндустрії на 2012-2015 роки”

01.10.2012

Дирекція КП „Сторожине-цька районна кіновідеоме-режа”

Коштів не потребує
-

Підвищення відповідально-сті до виконання законодавчих актів

2

Перезатвердити кількість постійно діючих кіновідеоустановок

До 01.10.2011

Дирекція КП „Сторожине-цька районна кіновідеоме-режа”

Коштів не потребує
-

Вдосконалення структури управління

ІІ. Технічне переоснащення та розвиток матеріально-технічної бази закладів кіно.

1

Придбання відео проекційних систем для забезпечення кіновідеопоказу в селах

2012-2015

Сторожинецька районна державна адміністраці, Сторожинецька районна рада

Районний бюджет

2012

2013

2014

2015

14,0

14,0

14,0

14,0

Відновлення кіновідеопока-зу у сільській місцевості

2

Провести інвентаризацію кіновідеообладнання непрацюючих кіноустановок, вирішити питання щодо подальшого його використання згідно з чинним законодавством

До 25.05.2012

Дирекція КП „Сторожине-цька районна кіновідеоме-режа”

Коштів не потребує
-

Вдосконалення структури управління

ІІІ. Удосконалення передсеансової роботи, надання додаткових послуг населенню

1

Збільшити перелік додаткових послуг шляхом впровадження нових форм роботи з глядачем, пропаганди кращих зразків вітчизняного кіномистецтва: прем’єр кінофільмів, тематичних кіновідеопоказів, тижнів українських фільмів, творчих зустрічей з кіномитцями, кінолекторіїв

2012-2015

Дирекція КП „Сторожине-цька районна кіновідеоме-режа”

Додаткові джерелаВідновлення рентабельності підприємства

2

Розробити тематичні програми на базі ігрових та неігрових фільмів, присвячених знаковим подіям в історії України і запровадити їх показ для учнівської та студентської молоді в межах факультативних занять з історії України

2012-2015

Дирекція КП „Сторожине-цька районна кіновідеоме-режа”

Додаткові джерелаЗалучення молоді до вітчизняних творів кіновідео-мистецтва

3

Забезпечити показ кіно та відео фільмів під час шкільних та літніх канікул, в тому числі у таборах відпочинку

2012-2015

Дирекція КП „Сторожине-цька районна кіновідеоме-режа”

Додаткові джерелаОтримання додаткових надходжень

4

Виготовлення рекламно-інформаційної продукції

2012-2015

Дирекція КП „Сторожине-цька районна кіновідеоме-режа”

Районних бюджет

2012

2013

2014

2015

2,0

2,0

2,0

2,0

Залучення глядача

Похожие:

Програма поліпшення кінообслуговування населення Сторожинецького району на 2012-2015 роки iconРішення № -6/2011 21 жовтня 2011 року м. Сторожинець Про Програму поліпшення кінообслуговування населення Сторожинецького району на 2012-2015 роки
Про затвердження Комплексної програми поліпшення кінообслуговування населення Чернівецької області на 2007-2011 роки» та рішенням...
Програма поліпшення кінообслуговування населення Сторожинецького району на 2012-2015 роки iconРішення № -6/2011 21 жовтня 2011 року м. Сторожинець Про Програму з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів Сторожинецького району на 2012 2015 роки
...
Програма поліпшення кінообслуговування населення Сторожинецького району на 2012-2015 роки iconРішення №269 17 сесія 6 скликання 17 серпня 2012 року Про затвердження районної Програми правової освіти населення на 2012- 2015 роки
Затвердити районну Програму правової освіти населення на 2012- 2015 роки далі Програма(додається)
Програма поліпшення кінообслуговування населення Сторожинецького району на 2012-2015 роки iconРішення №180 10 сесії районної ради 6 скликання від 23 лютого 2012 року «Про програму поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я та забезпечення виконання заходів щодо покращення стану здоров’я населення району на 2012-2015 роки»
Про внесення змін до рішення №180 10 сесії районної ради 6 скликання від 23 лютого 2012 року «Про програму поліпшення матеріально-технічної...
Програма поліпшення кінообслуговування населення Сторожинецького району на 2012-2015 роки iconПрограма з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів сторожинецького району на 2012 2015 роки
Загальна характеристика програми з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів
Програма поліпшення кінообслуговування населення Сторожинецького району на 2012-2015 роки iconПрограма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Малинського району на 2011-2014 роки Вступ
Малинського району на 2011-2014 роки (далі Програма) розроблено з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних...
Програма поліпшення кінообслуговування населення Сторожинецького району на 2012-2015 роки iconПрограма зайнятості населення Драбівського району на 2012-2014 роки І. Загальні положення
Районна програма за­йнятості населення на 2012-2014 роки (далі програма) розроблена відповідно до статті 14 Закону України "Про зайнятість...
Програма поліпшення кінообслуговування населення Сторожинецького району на 2012-2015 роки iconРозпорядження обласної державної адміністрації №567-р від 31. 08. 2011 року «Про формування Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2012 рік», Стратегія розвитку Чернівецької області на період до 2015 року
Програма економічного і соціального розвитку Сторожинецького району на 2012 рік (далі Програма) розроблена з метою вироблення єдиної...
Програма поліпшення кінообслуговування населення Сторожинецького району на 2012-2015 роки iconПрограма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в м. Бровари на 2012-2014 роки
Київської облдержадміністрації від 15. 07. 10 №752 «Про проект Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату...
Програма поліпшення кінообслуговування населення Сторожинецького району на 2012-2015 роки iconПрограма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в м. Бровари на 2012-2014 роки
Київської облдержадміністрації від 15. 07. 10 №752 «Про проект Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов