Програма з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів сторожинецького району на 2012 2015 роки icon

Програма з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів сторожинецького району на 2012 2015 рокиНазваниеПрограма з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів сторожинецького району на 2012 2015 роки
страница1/4
Дата конвертации18.11.2012
Размер0.57 Mb.
ТипПрограма
скачать >>>
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ____________сесії

районної ради __скликання

від ___ 2011 р. №_______/11


ПРОГРАМА

З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ НА 2012 – 2015 РОКИ

Сторожинець

2011 рік

    1. Загальна характеристика програми з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів

Сторожинецького району на 2012 – 2015 роки

1

Ініціатор розробки Програми

Управління економіки районної державної адміністрації

2

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розробки Програми

Розпорядження РДА від ___вересня 2011 року №_____

3

Розробник Програми

Сектор з питань розвитку інфраструктури управління економіки РДА

4

Співрозробник Програми

Районні бюджетні установи, органи місцевого самоврядування, підприємства та установи різних форм власності

5

Відповідальний виконавець Програми

Сектор з питань розвитку інфраструктури управління економіки РДА

6

Учасники Програми

Районні бюджетні установи, органи місцевого самоврядування, підприємства та установи різних форм власності

7

Терміни виконання Програми

2012- 2015 роки

7.1

Етапи виконання Програми

2012- 2015 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у Програмі

Районний бюджет

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми

(тис.грн. )

7859,65

9.1

В тому числі бюджетних коштів

(тис.грн. )

6047,25
- з них коштів районного бюджету

1647,25
Коштів державного бюджету

4400
Власні кошти підприємств

1808,8
Інші залучені відповідно до законодавства кошти

3,6
Основні джерела фінансування Програми

Державний бюджет, районний бюджет, власні кошти підприємствВ С Т У П


Україна є енергетично залежною державою. Зменшення її енергетичної залежності, у тому числі і за рахунок енергозбереження та ефективного використання енергоресурсів, є питанням, що потребує негайного вирішення. Реальна загроза енергетичній безпеці протягом останніх років підтверджується істотним підвищенням цін на імпортоване блакитне паливо.

Сучасний стан енергозабезпечення в районі характеризується гострою нестачею альтернативних джерел енергії та низькою ефективністю їх використання. Для вирішення проблеми необхідне як проведення активних енергозберігаючих заходів, так і дотримання головних вимог енерго- та ресурсозбереження.

Одним з основних узагальнюючих показників розвитку економіки| будь-якого| регіону|, що| характеризує| його| ефективність| в цілому|, є| рівень| витрат| паливно-енергетичних| ресурсів| у співвідношенні до обсягу| валового регіонального| продукту (далі| — енергоємність||).

Відповідно до діючої| Комплексної державної| програми| енергозбереження| потенціал| енергозбереження| становить| 5-7 % від| річного| енергоспоживання|. Середньорічний потенціал| енергозбереження| по Сторожинецькому району відповідно становить| 20-22 тис. т.у.п.

Проблеми неефективного використання енергоресурсів мають місце в усіх секторах економіки району, у першу чергу, в двох складових паливно-енергетичного комплексу: транспортування та споживання енергії. Це призводить до підвищених витрат енергоресурсів. Підвищені витрати на енергоресурси у собівартості витрат на виробництво товарів та послуг неминуче призводять до зменшення обсягів власних обігових коштів, ускладнення інвестування в модернізацію виробничих фондів і технологій; у кошторисах на утримання бюджетних установ – на зниження видатків місцевих бюджетів на оплату праці і соціальні виплати.

Основними факторами, якими зумовлюється необхідність запровадження адміністративних та економічних механізмів є:

  • повільне розроблення енергетичних стандартів у сфері енергозбереження, енергоефективності та нормативів;

  • надмірна зношеність основних фондів, особливо на великих підприємствах району, які відкриті у 60-80 роках минулого сторіччя, недостатні темпи їх оновлення, відсутність мотивації та зобов’язань у власників підприємств оновлювати основні фонди за рахунок власних або кредитних коштів;

  • заборгованість з оплати спожитих паливно-енергетичних ресурсів;

  • недостатній рівень впровадження новітніх технологій, спрямованих на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних, нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії;

  • обмежений доступ до кредитних ресурсів;

Метою Програми є обґрунтування основних напрямків політики енергозбереження у Сторожинецькому районі із зазначенням основних принципів, механізмів, засобів їх реалізації на довгострокову перспективу, що сприятиме зменшенню споживання паливно-енергетичних ресурсів. 

Програми з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів Сторожинецького району передбачає об’єднання зусиль місцевої влади, громади та суб’єктів господарювання задля досягнення поставленої мети та отримання соціального та економічного ефекту і розрахована на період 2012 – 2015 роки.


^ 1.2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА


Сторожинецький районВ середньому за рік по району підприємствами та організаціями всіх форм власності використовується 10923 туп. котельно-пічного палива в умовному обчисленні, 28692 Гкал. теплоенергї та 16712 тис.к.Вт.год. електроенергії.

В 2010 році в порівнянні з попереднім роком зменшилось використання котельно-пічного палива на 2071 туп. Умовного палива (на15,9%), тепло енергії – 5124Гкал. (на 15,1%) та електроенергії-на 486 тис.кВт.год. (на 2,8%)


^ Споживання природного газу по Сторожинецькому

районі за 2006 – 2010 роки

^ Категорії споживачів

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

тис. м3

%

тис. м3

%

тис. м3

%

тис. м3

%

тис. м3

%

Всього:

16230,2

100

17927,60

100

19327,00

100

16514,33

100

16381,87

100

Державний бюджет

113,9

0,70

136,57

0,76

134,77

0,70

86,23

0,52

100,57

0,61

Обласний бюджет

21,5

0,13

25,87

0,14

40,83

0,21

90,6

0,55

63,47

0,39

Місцевий бюджет

448,17

2,76

513,77

2,87

561,93

2,91

631,5

3,82

644,97

3,94

Комунпобут

329,9

2,03

445,93

2,49

522,5

2,70

489,13

2,96

574,2

3,51

Промисловість

243,8

1,50

363,5

2,03

439,83

2,28

315,27

1,91

1307,5

7,98

Населення

15072,93

92,87

16441,97

91,71

17627,13

91,20

14901,6

90,23

13691,17

83,58Заборгованість за природний газ (тис. грн.)

Категорії споживачів

Станом на :

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2011

тис. грн.

+/-

тис. грн.

+/-

тис. грн.

+/-

тис. грн.

+/-

тис. грн.

+/-

Всього:

677,4

-27,4

441,87

-235,5

793,3

351,43

1038,67

245,37

1333,1

294,43

Державний бюджет

1,97

-4,6

1,47

-0,5

2,2

0,73

7,97

5,77

13,07

5,1

Обласний бюджет

0,03

-0,43

0,1

0,07

0,1

0

4,07

3,97

0,27

-3,8

Місцевий бюджет

4,23

-8,43

2,4

-1,83

4,97

2,57

14,27

9,3

52,47

38,2

Комунпобут

10,1

3,27

8,23

-1,87

21,97

13,74

37,83

15,86

161,8

123,97

Промисловість

2,63

-20,6

2,7

0,07

11,53

8,83

8,23

-3,3

224,43

216,2

Населення

658,43

3,4

426,97

-231,4

752,53

325,56

966,3

213,77

881,07

-85,23Споживання електроенергії по Сторожинецькому районі в 2006-2010 роках^ Категорії споживачів

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

тис. кВт/год.

%

тис. кВт/год.

%

тис. кВт/год.

%

тис. кВт/год.

%

тис. кВт/год.

%

Всього:

64793,82

100

61075,3

100

66790,49

100

70463,38

100

78532,61

100

Промисловість

11952,46

18,45

15680,6

25,67

17754,1

26,58

19949,8

28,31

19811,09

25,23

Сільськогосподарські споживачі

5795,4

8,94

6697,6

10,97

7576,66

11,34

8025,42

11,39

7903,22

10,06

Житло-комунальне господарства

1185,08

1,83

698,1

1,14

650

0,97

681,98

0,97

612,17

0,78

Державний бюджет

938,08

1,45

501,8

0,82

470,47

0,70

493,48

0,70

551,2

0,70

Місцевий бюджет

3157,96

4,87

3317,6

5,43

4111,51

6,16

5101,2

7,24

5129,54

6,53

Населення

41764,84

64,46

34179,6

55,96

36227,75

54,24

36211,5

51,39

44525,39

56,70
  1   2   3   4Похожие:

Програма з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів сторожинецького району на 2012 2015 роки iconРішення № -6/2011 21 жовтня 2011 року м. Сторожинець Про Програму з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів Сторожинецького району на 2012 2015 роки
...
Програма з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів сторожинецького району на 2012 2015 роки iconЗакон україни про забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
Цей Закон регулює відносини, пов'язані з використанням паливно-енергетичних ресурсів підприємствами, установами та організаціями...
Програма з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів сторожинецького району на 2012 2015 роки iconПрограма поліпшення кінообслуговування населення Сторожинецького району на 2012-2015 роки
Доручення голови районної державної адміністрації «Про підготовку і розробку Програми поліпшення кінообслуговування населення Сторожинецького...
Програма з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів сторожинецького району на 2012 2015 роки iconПостанова кму від 15. 07. 97р. №786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві"
Указ Президента України від 13. 04. 11р. №462/2011 "Про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України" Постанова...
Програма з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів сторожинецького району на 2012 2015 роки iconРішення від 27 червня 2012 року №263 Про Програму енергоефективності м. Березне на 2012- 2015 роки
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності використання паливно-енергетичних...
Програма з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів сторожинецького району на 2012 2015 роки iconКомплексна програма енергозбереження Близнюківського району на 2010 2014 роки Близнюки 2010 р. Загальні положення Україна
Україна відноситься до енергодефіцитних країн І задовольняє свої потреби в паливно-енергетичних ресурсах (пер) за рахунок власного...
Програма з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів сторожинецького району на 2012 2015 роки iconПрограма розвитку земельних відносин І охорони земель у місті Дружківка Донецької області на 2011-2015 роки 2010 Додаток Затверджено
Заходи з проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів у місті...
Програма з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів сторожинецького району на 2012 2015 роки iconПрограма модернізації комунальної теплоенергетики на 2010
Модернізація комунальної теплоенергетики дасть змогу підвищити на 10—12 відсотків енергетичну ефективність галузі та знизити питомі...
Програма з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів сторожинецького району на 2012 2015 роки iconРішення виконкому Броварської міської ради від 11. 12. 12 №564 Нормативи витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю теплової енергії по кп «Броваритепловодоенергія» на 2013 рік №
Нормативи витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю теплової енергії по кп «Броваритепловодоенергія» на 2013 рік
Програма з енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів сторожинецького району на 2012 2015 роки iconРішення №182 Від 10 січня 2012 року м. Городок Про зміни до Програми з проведення земельної реформи, охорони та раціонального використання земель на 2011-2015 роки
Щодо внесення зміни до Програми з проведення земельної реформи, охорони та раціонального використання земель на 2011-2015 роки, приймаючи...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов