Рішення по Протоколу лічильної комісії та Протоколу мандатної комісії. 10. Вибори президента лру на 2011-2012 роки icon

Рішення по Протоколу лічильної комісії та Протоколу мандатної комісії. 10. Вибори президента лру на 2011-2012 рокиНазваниеРішення по Протоколу лічильної комісії та Протоколу мандатної комісії. 10. Вибори президента лру на 2011-2012 роки
Дата конвертации08.01.2013
Размер87.75 Kb.
ТипРішення
скачать >>>

П Р О Т О К О Л

звітно-виборної конференції ЛРУ

м. Київ 11 грудня 2010 р.


Обрано делегатів: 87

Прибуло на конференцію: 87

Отримали мандати: 87


ПОРЯДОК ДЕННИЙ РОБОТИ

ЗВІТНО-ВИБОРЧОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЛРУ


1. Обрання президії конференції.

2. Обрання секретаріату конференції.

3. Обрання мандатної комісії.

4. Обрання лічильної комісії.

5. Про затвердження порядку денного конференції.

6. Про затвердження регламенту роботи конференції.

7. Звітна доповідь про роботу Ради ЛРУ за період лютий-грудень 2010 р. UT2UB

(спiвдоповiдачi: віце-президенти, голови комiтетiв та комiсiй, КС).

8. Звіт ревiзiйної комiсiї ЛРУ. UT4IV.

9. Прийняття рішення по Протоколу лічильної комісії та Протоколу мандатної

комісії.

10. Вибори президента ЛРУ на 2011-2012 роки.

11. Вибори Виконкому та Ради ЛРУ (голів комітетів, нач. QSL-бюро).

12. Вибори ревізійної комісії ЛРУ.

13. Про затвердження розміру частини щорічного членського внеску, що поступає в

розпорядження Ради ЛРУ

14. Про прийняття бюджету ЛРУ на 2011 р.

15. Про кількість делегатів на наступну конференцію 2012 року від осередків.

16. Про зміни до Статуту ЛРУ (зміна адреси-назви вулиці, розвиток Радіоспорту).

17. Про план роботи ЛРУ на 2011 р.

18. Різне:

- клуб ветеранів «Волна» - В. Кірсей UY0UA

- нагородження переможців чемпіонатів України (RTTY,CW,SSB,FD-2009…., абсолютних Чемпіонів на КХ), інших змагань (Кубок «Дніпра», EUPSK та ін.)


^ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦIЇ.


08.00 - 10.00 Реєстрація делегатів конференції, отримання тимчасових мандатів

10.00 - Початок роботи конференції - вибори головуючого, секретаря, рахункової комісії, мандатної комісії розгляд питань 1-9 порядку денного. (1 поверх, конф.зал)

12.00 - 12.30 Технічна перерва (отримання постійних мандатів)

13.00 – 18.00 Вирішення питань згідно порядку денного конференції 10 по 18.


Регламент роботи.


1. Звiти - до 10 хв.

2. Виступи - до 5 хв.

3. Повторні виступи до 3 хв.

4. Перерви - 30 хв. (кожнi 2 години роботи)

ГОЛОСУВАЛИ ЗА - одноголосно


По першому-другому питанням.


СЛУХАЛИ: "Про обрання президії конференції»

ВИРIШИЛИ: Президія конференції обрана в складі: Лякiн Андрій (UT2UB) - головуючий,

Грищенко Володимир (UT0FT) - секретар.


(ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно)


^ По третьому питанню.


СЛУХАЛИ: "Про обрання мандатної комісії".


ВИРIШИЛИ: Затвердити мандатну комісію конференції у складі:


(ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно).


Склад мандатної комісії:


 1. А. Мошенский UT5UUV

 2. М. Губенко UY0ZG

 3. В. Бех UT5XA


По четвертому питанню.


СЛУХАЛИ: "Про обрання лічільної комісії".


ВИРIШИЛИ: Затвердити лічильну комісію конференції у складі:


(ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно).


Лічильна комісія обрана у складі (із змінами в ході конференції):


 1. В. Новіцький US7IO - голова

 2. С. Грачов UR5EDX - секретар

 3. О. Росляк UX3LF

 4. В. Бобров UT3UV


По п’ятому-шостому питанням.


СЛУХАЛИ: "Про порядок денний та регламент роботи конференції".


ВИРIШИЛИ: Затвердити порядок денний та регламент роботи конференції (з корекціями) – див. початок


(ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно).


^ По сьомому питанню.


СЛУХАЛИ: "Звiт Ради ЛРУ за звiтний перiод".

- Iз звiтом про роботу Ради ЛРУ за звiтний перiод виступив

президент ЛРУ Андрiй Лякiн (UT2UB).

- Із звітами по своїх напрямках виступили: UT1UC, UY5XE, UT5DL, UT7QF, UT5UO, UT5XA, UR8LV.

^ В обговорені звіту виступили:

- UT3UV, UT5UT, UR5LCV, UT7UW, UR5EDX, UY0UA, UT0VE, US5WE, UT5SA, UT1HT, UR5IBB, UT4WA, UR3LTD.

ВИРIШИЛИ: Роботу Ради ЛРУ за звiтний перiод визнати з а д о в i л ь н о ю .

(ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – більшість, утримався - 1).


^ По восьмому питанню.

СЛУХАЛИ: "Звіт ревiзiйної комiсiї ЛРУ".

Iз звітом ревiзiйної комiсiї виступив Микола Железняк UT4IV.


ВИРIШИЛИ: Звіт ревiзiйної комiсiї ЛРУ з а т в е р д и т и .

(ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно).


^ По дев’ятому питанню.

СЛУХАЛИ: "Про затвердження протоколів мандатної та лічильної комісій".

Iз інформацією виступили

 • від мандатної комісії Валентина Бех UT5XA

 • від лічильної комісії Сергій Грачов UR5EDX


ВИРIШИЛИ: Затверджено протокол засiдання лiчильної комисiї №1, протоколи

засiдання мандатної комiсiї №1 та №2.


(ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно).


^ По десятому питанню.

СЛУХАЛИ: "Про вибори президента ЛРУ". Запропоновані кандидатури Лякіна А.В. UT2UB, Мошенського А. О. UT5UUV, Боброва В.Л. UT3UV, Андрійчука Г.Ф. UT5PH на посаду президента ЛРУ.


В ході обговорення Бобров В.Л. UT3UV, Андрійчук Г.Ф. UT5PH взяли самовідвід.

Голосування проводилось по кандидатурах Лякіна А.В. UT2UB, Мошенського А. О. UT5UUV


ВИРIШИЛИ: Обрати президентом ЛРУ Андрiя Лякiна UT2UB.

(ГОЛОСУВАЛИ: UT2UB - 75, UT5UUV – 7, утримались - 2).


^ По одинадцятому питанню.

СЛУХАЛИ: "Про вибори Ради ЛРУ".

В ході обговорення були запропоновані кандидатури на вибори голів комітетів ЛРУ. Альтернативні кандидати були висунуті на посади секретаря Виконкому ЛРУ (UT0FT, UT1HT), голів комітетів УКХ (UT5DL, UZ2HZ, UT5UUV) та по роботi з ветеранами та iнвалiдами (UR3LTD, UX3IO)


ВИРIШИЛИ:

1. Обрати першого вiце-президента ЛРУ Заскалету Ю. О, UT7UW - (одноголосно)

2. Обрати вiце-президентом ЛРУ по КХ-УКХ спорту Савенкова О. UR5IOK - (За – 76, утр. 1)

3. Обрати вiце-президентом ЛРУ по СРП Великанов М.В. UT1UC - (За - 81)

4. Обрати вiце-президентом ЛРУ молодіжна політика Мошанський А.О. UT5UUV - (За - 83)

5. Обрати секретарем ЛРУ Грищенко В.В. UT0FT - (За - 73)

6. Обрати начальника ЩСЛ бюро В.Бех UT5XA - (одноголосно)

7. Обрати головою КХ-комiтету I.Сєрiкова UT7QF - (одноголосно)

8. Обрати головою УКХ-комiтету В.Баранова UT5DL - (За - 53)

9. Обрати головою комiтету спортивної радiопеленгацiї

Н.Велiканову UT5UTZ - (одноголосно)

10. Обрати головою комiтету по роботi з молоддю

Ю.Малиновського UT5UO - (одноголосно)

11. Обрати головою комiтету по роботi з ветеранами та

iнвалiдами Помазов А. UR3LTD - (За - 42)

12. Обрати головою дипломного комiтету Сенчуров О. UT4EK - (одноголосно)

13. Призначити вiдповiдальним за оформлення СПС Самарцева Б. UT7UT - (одноголосно)

14. Обрати голову колегiї суддiв з радiоспорту: Г.Члiянц UY5XE - (одноголосно)

15. Координатор РАС ЛРУ Подолян О. UR5IBB – (одноголосно)


Виконком ЛРУ обрати в складi:

- А.Лякiн UT2UB - президент ЛРУ

- Ю. Заскалета UT7UW - перший вiце-президент ЛРУ

- О. Савенков UR5IOK - вiце-президент ЛРУ

- М. Велiканов UT1UC - вiце-президент ЛРУ

- А. Мошанський UT5UUV - вiце-президент ЛРУ

- В. Грищенко UT0FT – секретар ЛРУ

- I. Сєрiков (UT7QF) - голова КХ-комiтету ЛРУ

- В. Баранов(UT5DL) - голова УКХ-комiтету ЛРУ

^ По дванадцятому питанню.


СЛУХАЛИ: "Про вибори ревiзiйної комiсiї ЛРУ".

В ході обговорення були запропоновані наступні кандидатури на вибори у склад ревізійної комісії: UT4IV, UT4WA, UT7WZ. UT5PH, UT7UR, UW2XW, UR5LCV.


ВИРIШИЛИ: Обрати ревiзiйну комiсiю ЛРУ в складi:

М. Желєзняк UT4IV (За - 72)

І. Кіщук UT4WA (За - 76)

М. Лупій UT7WZ (За - 55)


^ По тринадцятому питанню.


СЛУХАЛИ: "Про затвердження розміру частини щорічного членського

внеску, що поступає в розпорядження Ради ЛРУ".

З iнформацiєю по даному питанню виступив А.Лякiн (UT2UB). Були запропоновані різні суми внеску: 30, 40, 80, 100 грн.


ВИРIШИЛИ: Затвердити мінімальний розмір частини щорічного членського внеску, що поступає в розпорядження Ради ЛРУ, в сумі 30-00 грн. Заохочуються всі види спонсорської допомоги. (Голосування, За – 58)


^ По чотирнадцятому питанню.


СЛУХАЛИ: "Про прийняття бюджету ЛРУ на 2011 р.".

З iнформацiєю про проект бюджету ЛРУ на 2011 р. виступив А. Лякiн UT2UB.


ВИРIШИЛИ: З врахуванням пропозицій та доповнень, що надійшли під час обговорення "Бюджет ЛРУ на 2011 р." затвердити.

(додається).

(ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно).


^ По п'ятнадцятому питанню.


СЛУХАЛИ: "Про кількість делегатів на наступну конференцію 2012 року від осередків."

Розглянули пропозиції щодо норм представництва від осередків, запропоновано два варіанти.


ВИРIШИЛИ: Залишити кількість делегатів не змінною – підрахунок за два останні до конференції роки, середньо арифметична кількість, один делегат від 50 членів відділення. Голова ради відділення – автоматично.


(ГОЛОСУВАЛИ: За - 48).


^ По шістнадцятому питанню.


СЛУХАЛИ: "Про зміни до Статуту ЛРУ"

З інформацією виступив А. Лякін UT2UB. З доповненнями: UT3UV, UT5PH, UY5XE, UT1UC.


ВИРIШИЛИ: Внести в Статут ЛРУ запропоновані зміни (додається).

(ГОЛОСУВАЛИ: За – 70, проти – 4, утримались - 2).


^ По сімнадцятому питанню.


СЛУХАЛИ: "Про план роботи Ради ЛРУ та комiтетiв на 2011 р.".


ВИРIШИЛИ: Доручити Виконкому ЛРУ підготувати план роботи Ради ЛРУ та розглянути плани робіт комiтетiв на 2011 р.


(ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно).


^ По вісімнадцятому питанню.


Різне.


СЛУХАЛИ: "Про зміни в положення «Про почесних членів ЛРУ» та «Про QSL-бюро ЛРУ»"

З інформацією виступили А. Лякін UT2UB, В. Бех UT5XA, В. Бобров UT3UV, Г. Чліянц UY5XE


ВИРIШИЛИ: Внести зміни до положень «Про почесних членів ЛРУ» та «Про QSL-бюро ЛРУ» щодо зняття безплатного користування послугами QSL-бюро ЛРУ почесними членам ЛРУ. Приділені для цього кошти направити на розвиток молодіжних радіостанцій.


(ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно).


СЛУХАЛИ: "Про створення робочої групи по підготовці проекту змін до Статуту ЛРУ"

З інформацією виступили А. Лякін UT2UB, В. Бобров UT3UV, Г. Чліянц UY5XE, М. Лупій UT7WZ


ВИРIШИЛИ: Створити робочу групи по підготовці проекту змін до Статуту ЛРУ у складі: UT3UV, UT4NZ, UY0UA, UT5PH, UT7WZ. Просити створену робочу групу періодично інформувати про результати і опублікувати кінцевий проект у міру готовності. Запропонувати скликання позачергової конференції. Запропонувати обласним відділенням на протязі двох місяців внести свої пропозиції.


(ГОЛОСУВАЛИ: Проти - 3).


СЛУХАЛИ: "Про подання на присвоєння звання "Почесний член ЛРУ":

- Ради Дніпропетровського ОВ ЛРУ на С. Грачова UR5EDX

ВИРIШИЛИ: За багаторiчну активну участь в роботi ЛРУ присвоїти звання "Почесний член ЛРУ"(з врученням Значка та Свiдоцтва): С. Грачову UR5EDX


(ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно)


СЛУХАЛИ: "Про затвердження протоколу створеної ревізійної комісії"

З доповіддю виступив М. Желєзняк UT4IV

ВИРIШИЛИ: Затвердити протокол ревізійної комісії щодо розподілу функцій:

 • М. Желєзняк UT4IV – голова

 • І. Кіщук UT4WA – зам. Голови

 • М. Лупій UT7WZ - секретар(ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно)


Президентом ЛРУ нагороджено переможців чемпіонатів України з радіозв’язку на КХ телефоном і телеграфом.

Голова УКХ комітету нагородив переможців змагань «Польовий день 2010», кубок УКХ комітету ЛРУ.

Г. Ігнатов UT1HT нагородив переможців змагань «Кубок Дніпра», «Ukraine Open»

А. Помазов UR3LTD нагородив переможців змагань «EPC Ukraine»

В. Швидкий UR5WMM нагородив переможців змагань «Кубок Львова»


ПРЕЗИДIЯ КОНФЕРЕНЦIЇ:


А. ЛЯКIН UT2UB


В. Грищенко UT0FTПохожие:

Рішення по Протоколу лічильної комісії та Протоколу мандатної комісії. 10. Вибори президента лру на 2011-2012 роки iconВитяг з протоколу №2 засідання приймальної комісії
Витяг з протоколу №2 засідання приймальної комісії від 11. 02. 2010 р про зміни та доповнення в Правила прийому до університету в...
Рішення по Протоколу лічильної комісії та Протоколу мандатної комісії. 10. Вибори президента лру на 2011-2012 роки iconОкрема думка членів погоджувальної комісії щодо Протоколу засідання погоджувальної комісії з обговорення зауважень (пропозицій), поданих до проекту містобудівної документації
Зміст протоколу містить певні недоліки, які, на наш погляд, мають принциповий характер, а саме
Рішення по Протоколу лічильної комісії та Протоколу мандатної комісії. 10. Вибори президента лру на 2011-2012 роки iconРішення " 19 " 11. 2010 р. №1 2/vi м. Золотоноша Про затвердження протоколу №4 засідання лічильної комісії від 19 листопада
Відповідно до ст ст. 43, 59 Закону України,,Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада вирішила
Рішення по Протоколу лічильної комісії та Протоколу мандатної комісії. 10. Вибори президента лру на 2011-2012 роки iconРішення " 19 " 11. 2010 р. №1 1/vi м. Золотоноша Про затвердження протоколу №3 засідання лічильної комісії по виборах заступника
Відповідно до ст ст. 43, 59 Закону України,,Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада вирішила
Рішення по Протоколу лічильної комісії та Протоколу мандатної комісії. 10. Вибори президента лру на 2011-2012 роки iconРішення " 19 " 11. 2010 р. №1 2/vi м. Золотоноша Про затвердження протоколу №1 засідання лічильної комісії по виборах голови
Відповідно до ст ст. 43, 59 Закону України,,Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада вирішила
Рішення по Протоколу лічильної комісії та Протоколу мандатної комісії. 10. Вибори президента лру на 2011-2012 роки iconРішення " 19 " 11. 2010 р. №1 4/vi м. Золотоноша Про голову Золотоніської районної ради
Відповідно до ч. 1 ст. 55 Закону України,,Про місцеве самоврядування в Україні” та протоколу №2 засідання лічильної комісії від 19...
Рішення по Протоколу лічильної комісії та Протоколу мандатної комісії. 10. Вибори президента лру на 2011-2012 роки iconРішення " 19 " 11. 2010 р. №1 3/vi м. Золотоноша Про заступника голови Золотоніської районної ради
Відповідно до ч. І ст. 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та протоколу №4 засідання лічильної комісії від 19...
Рішення по Протоколу лічильної комісії та Протоколу мандатної комісії. 10. Вибори президента лру на 2011-2012 роки iconРішення " 19 " 11. 2010 р. №1 3/vi м. Золотоноша Про затвердження протоколу №2 засідання лічильної комісії від 19 листопада 2010 року,,По підрахунку
Відповідно до ст ст. 43, 59 Закону України,,Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада вирішила
Рішення по Протоколу лічильної комісії та Протоколу мандатної комісії. 10. Вибори президента лру на 2011-2012 роки iconСклад мандатної комісії спо профспілок на національному рівні
Мандатної комісії, голова Профспілки працівників Національної академії наук України
Рішення по Протоколу лічильної комісії та Протоколу мандатної комісії. 10. Вибори президента лру на 2011-2012 роки iconА к т перевірки поступлення членських внесків лру за 2012 р до Виконкому лру
Ревізійна комісія лру в складі: Лупій Мирослав ut7wz в о голови ревізійної комісії
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов