Рішення від 19 лютого 2013 року №288 Про районну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2016 року icon

Рішення від 19 лютого 2013 року №288 Про районну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2016 рокуНазваниеРішення від 19 лютого 2013 року №288 Про районну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2016 року
Дата конвертации07.09.2013
Размер126.55 Kb.
ТипРішення
скачать >>>
УКРАЇНА

КОРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

(шосте скликання)

РІШЕННЯ


від 19 лютого 2013 року № 288


Про районну цільову програму

підвищення рівня безпеки дорожнього

руху на період до 2016 року


Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України „Про дорожній рух”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 140-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 17.12.2012 № 740 „Про обласну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2016 року” та за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:


1. Затвердити, схвалену розпорядженням голови районної державної адміністрації від 16.01.2013 № 13, районну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2016 року (далі - Програма), що додається.

2. Районній державній адміністрації:


- забезпечити організацію і виконання завдань та заходів Програми;


- при формуванні районного бюджету на 2013-2016 роки передбачати кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів;


- про хід виконання Програми інформувати районну раду за підсумками року щорічно до 20 січня.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради 20.12.2007 № 173 „Про Програму підвищення безпеки дорожнього руху в Корецькому районі на 2008 – 2012 роки”.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань підприємництва, транспорту та звязку (Хрущ Ю.Г.) та першого заступника голови райдержадміністрації (Карпуша О.Д.).


Голова районної ради Л.Скородько


СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

Корецької райдержадміністрації

від 16.01.2013 № 13
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Корецької районної ради

від 19.02.2013 № 288Районна цільова програма

підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2016 року


І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма


Протягом 2012 року на автошляхах Корецького району сталося 19 дорожньо-транспортних пригод, в яких 7 осіб отримали тілесні ушкодження, 7 травмовано і 4 особи загинуло.

За міжнародними стандартами показники безпеки дорожнього руху залишаються дуже низькими.

У цілому недостатній рівень безпеки дорожнього руху зумовлений рядом чинників, з яких найбільш значущими є: недосконалість правового регулювання у сфері профілактики порушень Правил дорожнього руху; низький рівень дорожньої дисципліни учасників дорожнього руху; недостатній рівень водійської майстерності та забезпеченості транспортного процесу відповідними за своїми параметрами дорогами; фактична відсутність системи організаційно-планувальних та інженерних заходів, спрямованих на вдосконалення організації руху транспорту та пішоходів у містах; недостатній рівень надання медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах.

З метою покращення ситуації у попередні роки в районі здійснювалися заходи щодо реалізації Програми підвищення безпеки дорожнього руху на 2008 – 2012 роки, схваленої розпорядженням голови райдержадміністрації від 07.12.2007 № 655 та затвердженої рішенням Корецької районної ради від 20.12.2007 № 173, що дозволило суттєво підвищити ефективність системи нагляду за дотриманням вимог безпеки руху.

Водночас, виконання зазначеної програми здійснювалась в умовах повної відсутності фінансування.

На сьогодні наявні можливості складових впливу на стан безпеки дорожнього руху не задовольняють потреб розвитку сфери і не здатні забезпечити прийнятного рівня безпечного функціонування дорожньо-транспортної інфраструктури, оскільки система державного регулювання вказаної сфери функціонує на засадах локального розподілу напрямів відповідальності та не усуває дублювання функцій або їх прямого конфлікту. Законодавче забезпечення цієї сфери залишається недосконалим, суперечливим і непослідовним у питаннях відповідальності за дотримання вимог та нормативів щодо безпеки дорожнього руху. Ступінь розвитку вулично-дорожньої мережі району та її стан не відповідають рівню інтенсивності транспортного руху та вимогам, що висуваються до неї економічними потребами держави. Низьким залишається рівень впровадження в практичне застосування новітніх технологій і технічних засобів організації дорожнього руху та здійснення нагляду за дотриманням учасниками дорожнього руху правил та вимог безпеки. Історично та економічно обумовлений технічний стан автомобільного парку району характеризується великою часткою старих транспортних засобів, технічний стан яких є об’єктивною загрозою безпеці руху та відсутністю ефективної системи контролю за технічним станом колісних транспортних засобів.

Не відповідає завданням сучасна система нагляду за дотриманням норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, яка функціонує в умовах організаційної неузгодженості та базується на засадах мінімально достатніх нормативно-правових вимог.

Сучасні вимоги до стану забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах району, що офіційно висуваються до нього, не повною мірою враховують зміни, що сталися за останні десять років у транспортно-дорожньому комплексі: перерозподіл транспортних потоків мережею автомобільних доріг загального користування; нова класифікація доріг; суттєве зростання обсягу транзитних перевезень вантажів і пасажирів; розвиток міжнародних транспортних коридорів та сервісної інфраструктури вздовж автодоріг; новий за швидкісними показниками склад транспортних потоків тощо.

Крім того, має місце ряд інших чинників: неефективність наявних важелів впливу на ситуацію, пов’язану з аварійністю; відсутність цілеспрямованого характеру та направленості на єдину мету заходів, що вживаються суб’єктами державного управління; фінансування заходів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в основному за рахунок коштів, які виділяються на здійснення поточної діяльності органів виконавчої влади.

Недостатній рівень впливу держави й суспільства на учасників дорожнього руху з метою формування суспільно значущих стереотипів транспортної культури й підвищення правосвідомості зумовлює байдуже ставлення до можливих наслідків дорожньо-транспортних пригод, відсутність розуміння учасниками дорожнього руху причин виникнення їх, недостатнє залучення населення до діяльності стосовно попередження дорожньо-транспортних пригод. Не в повній мірі вивчаються та використовуються надбання світового досвіду у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.


ІІ. Мета Програми


Метою Програми є зниження рівня аварійності та тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод, створення безпечних та комфортних умов руху транспортних засобів на вулично-дорожній мережі району.


ІІІ. Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми


Розв’язання проблеми здійснюватиметься шляхом:

системного запровадження та належного фінансування заходів з підвищення безпеки дорожнього руху;

удосконалення обліку та аналізу виникнення дорожньо-транспортних пригод для розроблення заходів з підвищення безпеки дорожнього руху в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод;

поліпшення профілактичної роботи, спрямованої на запобігання дорожньо-транспортному травматизму, а також підвищення рівня правосвідомості учасників дорожнього руху;

поліпшення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць за параметрами безпечності з урахуванням європейських вимог, а також системи контролю їх експлуатаційного стану за параметрами безпеки руху;

запровадження автоматизованих засобів контролю дорожнього руху, передусім швидкості руху;

удосконалення системи організації руху транспортних засобів та пішоходів, зокрема шляхом використання новітніх технічних засобів організації дорожнього руху з поліпшеними характеристиками їх сприйняття;

підвищення рівня безпеки пішоходів;

підвищення рівня безпеки пасажирських та вантажних перевезень;

підвищення ефективності підготовки учасників дорожнього руху шляхом запровадження новітніх методів навчання;

удосконалення системи контролю за безпечністю транспортних засобів з урахуванням європейських норм;

підвищення ефективності системи оповіщення про дорожньо-транспортні пригоди та надання допомоги постраждалим.

Строк виконання Програми становить чотири роки.


ІV. Основні напрями реалізації Програми та пріоритети заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху


Основними напрямами реалізації Програми є:

формування регіональної політики у сфері безпеки дорожнього руху;

удосконалення системи мотивації учасників дорожнього руху;

поліпшення стану дорожньої мережі району;

забезпечення належного рівня підготовки учасників дорожнього руху;

підвищення рівня технічного стану транспортних засобів;

поліпшення надання медичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах;

організація наукових досліджень у сфері безпеки дорожнього руху;

нарощування масштабів роз’яснювально-виховної роботи;

забезпечення дотримання принципів відкритості та публічності стану проблематики.


^ V. Фінансове забезпечення Програми


Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено
у додатку до Програми.


^ VI. Очікувані результати виконання Програми


Виконання Програми дасть змогу забезпечити підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зменшення кількості осіб, що постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод, поліпшення умов руху на вулицях і дорогах, підвищення ефективності системи підготовки учасників дорожнього руху, належний рівень надання допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах.


^ VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головні розпорядники коштів.
^ VІІІ. Заходи щодо реалізації ПрограмиЗаходи

Виконавці

Термін виконання, джерела фінансування

Необхідний обсяг фінансування за роками (тис.гривень)

всього

2013

2014

2015

2016

1.

Забезпечити навчання працівників відділення Державтоінспекції з обслуговування адміністративної території Корецького району навичкам спілкування іноземними мовами для полегшення виконання ними службових обов’язків під час провадження в справах про порушення Правил дорожнього руху іноземцями, надання допомоги в русі

Корецький РВ УМВС України в Рівненській області

2013 – 2016 роки_

_

_

_

_

2.

Підготувати цикл тематичних публікацій з питань забезпечення безпеки дорожнього руху в області та розмістити їх у засобах масової інформації.

Організувати постійне висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, матеріалів стосовно діяльності Корецького РВ УМВС України в Рівненській області

Корецький РВ УМВС України в Рівненській області,
редакція районної газети „Вісник Кореччини”

2013 – 2016 роки_

_

_

_

_

3.

Організувати проведення аналізу дорожньо-транспортних пригод і матеріалів комісійних обстежень вулично-дорожньої мережі району Забезпечити розроблення комплексу першочергових заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху, їх фінансування і реалізацію, насамперед у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод і на аварійно небезпечних ділянках, а також у місцях, де знаходяться загальноосвітні навчальні заклади

Корецький РВ УМВС України в Рівненській області, міськсільвиконкоми, філія „Корецький райавтодор” ДП„Рівненський облавтодор” ВАТ Державна компанія „Автомобільні дороги України”

2013 – 2016 роки_

_

_

_

_

4.

З метою залучення школярів до роботи із попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму організувати і провести районні конкурси серед загонів юних інспекторів руху, районні конкурси серед команд клубу веселих та кмітливих юних інспекторів; забезпечити підготовку та участь команд-переможниць обласних конкурсах „Увага! Діти на дорозі!”

Відділ освіти райдержадміністрації,

Корецький РВ УМВС України в Рівненській області

2013 – 2016 роки


_

_

_

_

_

5.

З метою недопущення зростання рівня дорожньо-транспортного травматизму, особливо в нічний час доби, здійснювати заходи щодо приведення рівня освітленості вулиць населених пунктів району до нормативних вимог

Міськсільвиконкоми,

Корецький РВ УМВС України в Рівненській області

2013 – 2016 роки

Міський, сільські бюджети

100,0

25,0

25,0

25,0

25,0


Керуюча справами районної ради Н. Дицяк

Додаток до Програми


ПАСПОРТ

районної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху
на період до 2016 року1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління економіки райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 року № 140-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року", розпорядження голови облдержадміністрації від 17.12.2012 № 740 „Про обласну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2016 року”

3.

Розробник Програми

Управління економіки райдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

Відділ освіти райдержадміністрації, Корецький РВ УМВС України в Рівненській області, філія „Корецький райавтодор” ДП„Рівненський облавтодор” ВАТ Державна компанія „Автомобільні дороги України”

5.

Відповідальні за виконання Програми

Управління економіки райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, Корецький РВ УМВС України в Рівненській області, філія „Корецький райавтодор” ДП„Рівненський облавтодор” ВАТ Державна компанія „Автомобільні дороги України”, міськсільвиконкоми

6.

Учасники Програми

Управління економіки райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, Корецький РВ УМВС України в Рівненській області, філія „Корецький райавтодор” ДП„Рівненський облавтодор” ВАТ Державна компанія „Автомобільні дороги України”, міськсільвиконкоми

7.

Термін реалізації Програми

2013 – 2016 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський, сільські бюджети

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (тис. гривень)

100,0


Похожие:

Рішення від 19 лютого 2013 року №288 Про районну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2016 року iconРозпорядження від 25 травня 2011 р. №480-р Київ Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року
Текст документа: Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року 480-р редакція...
Рішення від 19 лютого 2013 року №288 Про районну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2016 року iconРішення від 29 лютого 2008 року Про затвердження Програми підвищення безпеки дорожнього руху у Бахмацькому районі на 2008-2012 роки
Керуючись ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою підвищення безпеки дорожнього руху районна рада...
Рішення від 19 лютого 2013 року №288 Про районну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2016 року iconРішення від 30 квітня 2013 року №309 Про районну цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 2016 роки
Про обласну цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 – 2016 роки”, керуючись пунктом 16 частини першої...
Рішення від 19 лютого 2013 року №288 Про районну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2016 року iconРішення 17 вересня 2013 року 22 сесія 6 скликання Про районну цільову соціальну Програму протидії захворюванню на туберкульоз у Вінницькому районі на 2013 2016 роки
Про районну цільову соціальну Програму протидії захворюванню на туберкульоз у Вінницькому районі на 2013 – 2016 роки
Рішення від 19 лютого 2013 року №288 Про районну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2016 року iconРішення від 21 листопада 2011 року Про районну цільову соціальну Програму підтримки обдарованої молоді на період до 2015 року
Затвердити районну цільову соціальну Програму підтримки обдарованої молоді на період до 2015 року ( далі-Програма (додається)
Рішення від 19 лютого 2013 року №288 Про районну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2016 року iconРішення року сесія 6 скликання Про районну цільову соціальну Програму протидії захворюванню на туберкульоз у Вінницькому районі на 2013 2016 роки
Про районну цільову соціальну Програму протидії захворюванню на туберкульоз у Вінницькому районі на 2013 – 2016 роки
Рішення від 19 лютого 2013 року №288 Про районну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2016 року iconРозпорядженням Кабінету Міністрів України від 2007 р. № Концепція Концепція державної програми підвищення безпеки дорожнього руху онцепція державної програми підвищення безпеки дорожнього руху в україні 1
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма та оОбґрунтування потреби у розробленні державної програми підвищення...
Рішення від 19 лютого 2013 року №288 Про районну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2016 року iconРішення 14 лютого 2013 року м. Сміла №20-9/vі про регіональну програму розвитку та забезпечення безпеки дорожнього руху в населених пунктах, на автошляхах та
Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання райдержадміністрації, районна...
Рішення від 19 лютого 2013 року №288 Про районну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2016 року iconРішення дев’ята сесія VI скликання від 16 грудня 2011 року №142 Про районну цільову соціальну Програму розвитку дошкільної освіти Володарсько Волинського району на період до 2017 року
Затвердити районну цільову соціальну Програму розвитку дошкільної освіти Володарсько-Волинського району на період до 2017 року, що...
Рішення від 19 лютого 2013 року №288 Про районну цільову програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2016 року iconРішення від 21 листопада 2011 року Про районну цільову соціальну Програму розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2015 року
Затвердити районну цільову соціальну Програму розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2015 року...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов