Рішення від 30 квітня 2013 року №333 Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Корецькому районі на 2013 2017 роки icon

Рішення від 30 квітня 2013 року №333 Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Корецькому районі на 2013 2017 рокиНазваниеРішення від 30 квітня 2013 року №333 Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Корецькому районі на 2013 2017 роки
Дата конвертации07.09.2013
Размер167.73 Kb.
ТипРішення
скачать >>>


УКРАЇНА

КОРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

(шосте скликання)

РІШЕННЯ


від 30 квітня 2013 року № 333


Про Програму розвитку місцевого

самоврядування у Корецькому районі

на 2013 – 2017 роки


З метою створення належних умов для ефективної діяльності місцевих рад, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення для вирішення нагальних потреб територіальних громад Корецького району, відповідно до Програми державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні, затвердженої Указом Президента України від 30.08.2001 №749/2001 «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні», керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування у Корецькому районі на 2013-2017 роки (далі – Програма), що додається.


2. Районній державній адміністрації при внесенні змін до районного бюджету на 2013 рік та при формуванні районного бюджету на 2014-2017 роки передбачати видатки на реалізацію заходів Програми у межах наявного фінансового ресурсу.


3. Рекомендувати міській та сільським радам затвердити відповідні програми розвитку місцевого самоврядування на 2013-2017 роки.


4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків (Беркута Г.Г.) та з правових питань, депутатської діяльності, ветеранів та молоді (Дмитрієв М.І.).


Голова районної ради Л. Скородько


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

від 30 квітня 2013 року
№ 333


ПРОГРАМА

розвитку місцевого самоврядування у Корецькому районі

на 2013 – 2017 роки


Загальні положення

Враховуючи те, що належна реалізація повноважень покладених на органи місцевого самоврядування є однією з основ розвитку демократії в Україні, усвідомлюючи важливість посилення ролі громад у розбудові держави на принципах демократії, виникла потреба в цільовій районній програмі створення належних умов для реалізації територіальними громадами та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених Конституцією та законами України.

Програму розвитку місцевого самоврядування у Корецькому районі на 2013 – 2017 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до
статті 140 Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15 липня 1997 року, з урахуванням Указу Президента України від 30 серпня 2001 року № 749/2001 „Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні”, і спрямовано на подальший розвиток самоврядування у Корецькому районі як важливої складової становлення громадянського суспільства.


^ 1. Визначення проблеми

У Корецькому районі структуру народовладдя складають двадцять п'ять сільських, міська та районна ради. На виборах 2010 року обрано 352 депутати сільських, 30 міської та 52 районної ради, які відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” представляють інтереси територіальних громад, здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

Вивчення діяльності органів місцевого самоврядування виявило актуальні проблеми, пов’язані з фінансовим забезпеченням, наданням органами місцевого самоврядування якісних адміністративних та громадських послуг населенню, ефективним управлінням місцевим господарством, комплексним соціально-економічним розвитком населених пунктів, забезпеченням належної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, формуванням і зміцненням власної дохідної бази місцевого самоврядування, функціонуванням об’єктів комунальної власності та якістю комунальних послуг, підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування у відповідних навчальних закладах, відсутністю в достатній кількості навчально-методичного матеріалу, інформаційного ресурсу для вирішення проблем місцевого розвитку.

Зазначені проблеми свідчать про подальшу необхідність упровадження комплексу заходів щодо розвитку місцевого самоврядування у Корецькому районі на сучасному етапі функціонування територіальних громад, розташованих на його території.


2. Мета

Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування різних рівнів у Корецькому районі, надання допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов та сприяння збільшенню ефективності їх роботи в цілому.


^ 3. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

Розвиток політичних процесів в Україні на сучасному етапі характеризується децентралізацією влади, перерозподілом повноважень і ресурсів від центральної влади до місцевої. Одночасно на місцях відбувається перерозподіл повноважень та ресурсів між органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Це ставить органи місцевого самоврядування в нові умови існування, вимагає від них здійснення нових функцій, виконання принципово нових завдань, що, у свою чергу, вимагає зміцнення матеріальної та технічної бази органів місцевого самоврядування, відповідного і своєчасного інформаційного забезпечення депутатського корпусу всіх рівнів, удосконалення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Найбільш актуальними й такими, що вимагають додаткового і спеціального навчання й підвищення кваліфікації посадовців та керівників постійних комісій місцевих рад, у найближчий період будуть питання застосування земельного законодавства, формування і зміцнення місцевих бюджетів, управління комунальною власністю тощо.

Прийняття Програми передбачає реалізацію відповідних заходів за умови стабільного фінансування та матеріального забезпечення.


^ 4. Завдання та заходи Програми

Завдання та заходи Програми повинні сприяти поступовому (поетапному) створенню децентралізованої моделі організації місцевої влади, спроможної ефективно впливати на процеси соціально-економічного й культурного розвитку всіх територіальних громад Корецького району в умовах ринкової економіки, забезпечувати поліпшення якості адміністративних та управлінських послуг, що надаються населенню, поступове наближення їх до рівня європейських стандартів.


Серед заходів, що плануються:


1. Розвиток активності територіальних громад.

Необхідність стимулювання інноваційного підходу до вирішення питань розвитку території з боку органів місцевого самоврядування потребує щорічного проведення районного конкурсу місцевих ініціатив, прийняття участі в обласному конкурсі проектів і програм розвитку місцевого самоврядування, спрямованих на підвищення якості надання адміністративних та громадських послуг населенню відповідної території.

За рахунок співфінансування органів місцевого самоврядування району – переможців конкурсів, учасників спільних проектів (програм) державних, міжнародних, громадських організацій (фондів), спрямованих на розвиток місцевого самоврядування, планується підтримувати на належному рівні активність громад у залученні додаткових позабюджетних коштів, спрямованих на вирішення актуальних проблем територіальних громад району.


2. Зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування.

Незважаючи на значні зрушення в напрямі зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування, у першу чергу сільські, ради потребують створення необхідних умов для роботи, забезпечення необхідним обладнанням, засобами зв’язку, транспортом.

З метою створення належних умов для організації особистого прийому громадян у віддалених населених пунктах та виконання сільськими головами власних та делегованих повноважень необхідне забезпечення автотранспортом.

Надання якісних громадських послуг є пріоритетним у діяльності органів місцевого самоврядування. Тому питання інформаційного забезпечення діяльності місцевих рад, своєчасного інформування рад щодо змін у законодавстві України, оперативного зв’язку органів місцевого самоврядування, реагування на нагальні потреби та проблеми жителів регіонів потребує термінового вирішення питань інформатизації, у першу чергу – сільських рад. З метою створення єдиної системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування району заходами передбачається комплектування місцевих рад модемним зв’язком, забезпечення якісним ліцензійним програмним продуктом, створення інформаційних центрів, проведення єдиної технічної політики в цьому напрямі.


3. Ефективному вирішенню завдань розповсюдження позитивного досвіду також сприяє практика проведення щорічного районного конкурсу серед посадових осіб органів місцевого самоврядування.


4. Планується здійснювати систематичне висвітлення діяльності депутатів, постійних комісій та керівництва районної та місцевих рад в ЗМІ.


5. Навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування, голів постійних комісій місцевих рад, представників депутатського корпусу є необхідною умовою для виконання радами завдань, покладених на них громадами. Депутатський корпус місцевих рад району зазнав суттєвих змін за підсумками виборів 2010 року. Це обумовлює необхідність у навчанні цієї категорії осіб.

Таким чином, проблема навчання й підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування набуває особливої актуальності. Заходами Програми передбачається щорічне підвищення кваліфікації працівників та посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів рад усіх рівнів.


^ 5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства та за рахунок коштів районного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.


^ 6. Очікувані результати

Виконання заходів Програми дозволить досягти:

створення прозорої системи у прийнятті управлінських рішень органами місцевого самоврядування, підвищення рівня довіри до органів місцевого самоврядування всіх рівнів;

створення єдиної системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, підвищення якості та оперативного інформування місцевих рад;

упровадження інноваційного підходу до вирішення питань розвитку території з боку органів місцевого самоврядування;

розповсюдження позитивного досвіду діяльності органів місцевого самоврядування всіх рівнів, спрямованого на поступовий комплексний соціально-економічний розвиток місцевих громад;

підвищення рівня інформованості та правової освіти жителів місцевих громад;

підвищення якості надання адміністративних та громадських послуг населенню відповідних територій, поліпшення екологічного стану, збереження культурних традицій місцевих громад;

створення належних умов для виконання місцевими радами власних та делегованих повноважень;

поліпшення науково-методичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування згідно з Конституцією України та законами України;

підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.


Заступник голови районної ради А. Коваленко


Додаток

до Програми


^ Завдання і заходи щодо виконання

Програми розвитку місцевого самоврядування у Корецькому районі на 2013 – 2017 роки

^ Назва

напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строки

викона-ння

заходу

Виконавці

Джерела фінансування (тис.грн.)

^ Очікувані результати

Районний бюджет

Місцеві

бюджети

Інші бюджети


1.

Розвиток активності територіальних громад

Участь у обласному та Всеукраїнському конкурсах проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, міжнародних конкурсах

Щороку

Районна рада,міська та сільські ради району2375,0 у т.ч.:

2013 рік – 825,0

2014 рік – 500,0

2015 рік – 350,0

2016 рік – 350,0

2017 рік – 350,0

Упровадження інноваційного під-ходу до вирішення питань розвитку те-риторії з боку органів місцевого самовря-дування, підвищення якості надання адмі-ністративних та гро-мадських послуг населенню відповід-ної територіїСпівфінансування органів місце-вого самоврядування району – переможців конкурсів, учасників спільних проектів (програм) державних, міжнародних, грома-дських організацій (фондів), спрямованих на розвиток місцевого самоврядування

Щороку

Районна, міська, сільські ради

1830,0, у т.ч.:


2013 рік – 630,0

2014 рік – 300,0

2015 рік – 300,0

2016 рік – 300,0

2017 рік – 300,01050,0


2013 рік– 250,0

2014 рік– 200,0

2015 рік– 200,0

2016 рік– 200,0

2017 рік– 200,0

Впровадження інноваційного під-ходу до вирішення питань розвитку те-риторій з боку органів місцевого самоврядування, під-вищення якості нада-ння адміністративних та громадських пос-луг населенню від-повідної території


2.

Зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування на конкурсних засадах та (або) за умов співфінансування

Створення інформаційно-ресурсних центрів

Щороку

Районна, міська, сільські ради

28,0, у т.ч.:


2013 рік – 16,0

2014 рік – 3,0

2015 рік – 3,0

2016 рік – 3,0

2017 рік – 3,090,0


2013 рік – 50,0

2014 рік – 10,0

2015 рік – 10,0

2016 рік – 10,0

2017 рік – 10,0
Підвищення рівня інформованості та правової освіти громадян, вирішення проблем мешканців громади на місцях

3.

Проведення заходів з розвитку місцевого самоврядування

Сплата членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад


Сплата членських внесків до всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад

Щороку

Районна рада


Сільські ради10,0 у т.ч.:


2013 рік – 2,0

2014 рік – 2,0

2015 рік – 2,0

2016 рік – 2,0

2017 рік – 2,0
130,0

2013 рік – 26,0

2014 рік – 26,0

2015 рік – 26,0

2016 рік – 26,0

2017 рік – 26,0
Вивчення, узагальнення та по-ширення передового вітчизняного досвіду діяльності органів місцевого самовря-дування
Протокольно-публічні заходи за участю представників органів місцевого самоврядування, засідання Кординаційно-консультативної ради при районній раді

Щороку

Районна, міська, сільські ради

15,0, у т.ч.:


2013 рік – 3,0

2014 рік – 3,0

2015 рік – 3,0

2016 рік – 3,0

2017 рік – 3,0Обмін досвідом, обговорення та вирі-шення першочерго-вих проблем терито-ріальних громадУчасть в обласному конкурсі на краще висвітлення у засобах масової інформації діяльності органів місцевого самоврядування

Щороку

Районна рада

5,0, у т.ч.:


2013 рік – 1,0

2014 рік – 1,0

2015 рік – 1,0

2016 рік – 1,0

2017 рік – 1,0Поширення позитивного досвіду діяльності органів місцевого самовря-дування всіх рівнів

4.

Розвиток кадрового потенціалу, мотивація діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування

Перший етап обласного конкурсу серед посадових осіб органів місцевого самоврядування

Щороку

Районна рада

10,0, у т.ч.:


2013 рік – 2,0

2014 рік – 2,0

2015 рік – 2,0

2016 рік – 2,0

2017 рік – 2,0
Поширення позитивного досвіду діяльності органів місцевого самовря-дування всіх рівнівУчасть депутатського корпусу, посадових осіб місцевого самоврядування у вивченні, аналізі, узагальненні та впровадженні вітчизняного і світового досвіду розвитку місцевого самоврядування

Щороку

Районна, міська, сільські ради

10,0, у т.ч.:


2013 рік – 2,0

2014 рік – 2,0

2015 рік – 2,0

2016 рік – 2,0

2017 рік – 2,0Вивчення та поши-рення позитивного вітчизняного і світо-вого досвіду у вирі-шенні проблемних питань розвитку місцевих громадПідвищення кваліфікації депу-татського корпусу, посадових осіб місцевого самоврядування місцевих рад району

Щороку

Районна, міська,

сільські ради

10,0, у т.ч.:


2013 рік – 2,0

2014 рік – 2,0

2015 рік – 2,0

2016 рік – 2,0

2017 рік – 2,0

10,0, у т.ч.:


2013 рік – 2,0

2014 рік – 2,0

2015 рік – 2,0

2016 рік – 2,0

2017 рік – 2,0

Всього коштів1918,0

1280,0

2375,0


Заступник голови ради А. КоваленкоПохожие:

Рішення від 30 квітня 2013 року №333 Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Корецькому районі на 2013 2017 роки iconРішення ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­12 квітня 2013 року м. Сміла №21-1/vі про програму розвитку освіти Смілянського району на 2013-2017 роки
Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання райдержадміністрації, районна...
Рішення від 30 квітня 2013 року №333 Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Корецькому районі на 2013 2017 роки iconРішення від 30 квітня 2013 року №320 Про комплексну програму житлового будівництва в Корецькому районі на 2013 рік
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, підпункту 4 пункту 1 плану заходів на 2013 рік щодо реалізації Державної стратегії...
Рішення від 30 квітня 2013 року №333 Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Корецькому районі на 2013 2017 роки iconРішення від 30 квітня 2013 року №324 Про програму розвитку культури Корецького району на період до 2017 року
Про бібліотеки і бібліотечну справу”,,,Про музеї та музейну справу”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 28....
Рішення від 30 квітня 2013 року №333 Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Корецькому районі на 2013 2017 роки iconРішення від 24 квітня 2013 року № м. Бобринець Про хід виконання Програми розвитку місцевого самоврядування у Бобринецькому районі за 2011-2012 роки
Обринецької районної ради шостого скликання від 27 квітня 2012 року №76 «Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування...
Рішення від 30 квітня 2013 року №333 Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Корецькому районі на 2013 2017 роки iconРішення 22 лютого 2011 року №63 Про Програму розвитку малого підприємництва в Корецькому районі на 2011-2012 роки
Заслухавши та обговоривши інформацію про Програму розвитку малого підприємництва в Корецькому районі на 2011-2012 роки, керуючись...
Рішення від 30 квітня 2013 року №333 Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Корецькому районі на 2013 2017 роки iconРішення від 17 грудня 2013 року № Про Програму розвитку футболу в районі на 2013-2016 роки
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
Рішення від 30 квітня 2013 року №333 Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Корецькому районі на 2013 2017 роки iconРішення від 19 лютого 2013 року №294 Про районну програму забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки
Про районну програму забезпечення молоді житлом на 2013 – 2017 роки”, з метою створення належних умов для забезпечення молодих сімей...
Рішення від 30 квітня 2013 року №333 Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Корецькому районі на 2013 2017 роки iconРішення від 21. 11. 2012 року №22-2/vі м. Чигирин Про районну Програму розвитку малого підприємництва в Чигиринському районі на 2013-2014 роки
Затвердити районну Програму розвитку малого підприємництва в Чигиринському районі на 2013-2014 роки (додається)
Рішення від 30 квітня 2013 року №333 Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Корецькому районі на 2013 2017 роки iconРішення від 21. 11. 2012 року №22- /vі м. Чигирин Про районну Програму розвитку малого підприємництва в Чигиринському районі на 2013-2014 роки
Затвердити районну Програму розвитку малого підприємництва в Чигиринському районі на 2013-2014 роки (додається)
Рішення від 30 квітня 2013 року №333 Про Програму розвитку місцевого самоврядування у Корецькому районі на 2013 2017 роки iconРішення 19 жовтня 2012 року м. Сміла №17-5/vі про комплексну програму розвитку культури в Смілянському районі на 2013-2015 роки
Затвердити комплексну програму розвитку культури в Смілянському районі на 2013-2015 роки. Додається
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов