Рішення 06 травня 2011 року №110 Про створення комунального підприємства «Редакція газети «Вісник Кореччини» icon

Рішення 06 травня 2011 року №110 Про створення комунального підприємства «Редакція газети «Вісник Кореччини»НазваниеРішення 06 травня 2011 року №110 Про створення комунального підприємства «Редакція газети «Вісник Кореччини»
Дата конвертации07.09.2013
Размер221.4 Kb.
ТипРішення
скачать >>>


УКРАЇНА

КОРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

(шосте скликання)

РІШЕННЯ


06 травня 2011 року № 110


Про створення комунального підприємства

«Редакція газети «Вісник Кореччини»

Корецької районної ради Рівненської області


З метою поширення об'єктивної інформації про політичне, соціальне, економічне, культурне та духовне життя району, керуючись ст. 78 Господарського кодексу України, Цивільним кодексом України, Законом України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, ст.ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, районна рада

ВИРІШИЛА :


 1. Створити комунальне підприємство «Редакція газети «Вісник Кореччини» Корецької районної ради Рівненської області.

 2. Затвердити Статут комунального підприємства «Редакція газети «Вісник Кореччини» Корецької районної ради Рівненської області (додається).

 3. Затвердити статутний фонд комунального підприємства «Редакція газети «Вісник Кореччини» Корецької районної ради Рівненської області у розмірі 14 тис.грн.

 4. Встановити, що Головний редактор газети районної ради «Вісник Кореччини» є керівником комунального підприємства «Редакція газети «Вісник Кореччини» Корецької районної ради Рівненської області.

 5. Засновнику комунального підприємства «Редакція газети «Вісник Кореччини», в особі голови районної ради Скородько Л.Я., провести реєстрацію даного підприємства відповідно до чинного законодавства України.

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з правових питань, депутатської діяльності, ветеранів та молоді (Дмитрієв М.І.).Голова районної ради Л. Скородько


^

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Рішення Корецької районної ради


№ від 06 травня 2011 року

СТАТУТ


КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ ВІСНИК КОРЕЧЧИНИ

КОРЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


м. Корець

2011 рік

^

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Цей Статут розроблений відповідно до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» і визначає організаційні, виробничі, майнові, фінансові, соціальні та інші основи організації та діяльності комунального підприємства «Редакція газети “Вісник Кореччини” Корецької районної ради Рівненської області (надалі - Підприємство).

  2. Підприємство створене з метою підготовки для випуску газети районної ради «Вісник Кореччини» та для реалізації її програмних цілей

  3. Засновником Підприємства є Корецька районна рада Рівненської області, яка представляє спільні інтереси територіальних громад району.

  4. Підприємство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації в установленому законом порядку і здійснює свою діяльність на засадах господарської самостійності і самоокупності. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

  5. Підприємство керується у своїй діяльності Конституцією України, діє на підставі цього Статуту, рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради, Законів України “Про зовнішньоекономічну діяльність, “Про інвестиційну діяльність”, “Про авторське право та суміжні права”, “Про державну таємницю”, “Про рекламу”, “Про видавничу справу”, “Про внесення змін і доповнень до положень законодавчих актів України, що стосуються захисту честі, гідності та ділової репутації громадян і організацій”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” та інших актів чинного законодавства України.

  6. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, інші необхідні реквізити. У межах своєї статутної діяльності та положень даного Статуту Підприємство має право від свого імені укладати угоди, користуватися кредитами банків, здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, виконувати покладені на нього обов’язки, виступати позивачем і відповідачем у суді, господарському або третейському судах.

  7. За своїм правовим статусом Підприємство є комунальним підприємством і діє на принципах повного господарського розрахунку та самофінансування.

  8. Газета видається державною українською мовою. Сфера розповсюдження – в межах Корецького району рівненської області. Обсяг, періодичність виходу визначається Засновником.

  9. Підприємство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна, відповідно до чинного законодавства. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, Засновника. Держава та Засновник не несуть відповідальності за зобов'язаннями Підприємства.

  10. Назва Підприємства:

- повна: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “РАЙОННА ГАЗЕТА “ВІСНИК КОРЕЧЧИНИ” КОРЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ”.

- скорочена: КП “РАЙОННА ГАЗЕТА “ВІСНИК КОРЕЧЧИНИ”.

  1. Місце знаходження Редакції: 34700, м. Корець Рівненської області, площа Київська,5.
 1. ^ ПРЕДМЕТ І ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ
  1. Підприємство створене з метою об'єктивного висвітлення діяльності Корецької районної ради, інших органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, поширення об'єктивної інформації про політичне, соціальне, економічне, культурне та духовне життя району. Принципами діяльності Підприємства є демократизм, об’єктивність, правдивість, повнота інформації, оперативність, принциповість у висвітленні й оцінці подій та явищ, глибина публікацій, гарантія свободи слова, повага до різних світоглядних позицій, вільність. Підприємство вживає заходів для неприпустимості зловживання свободою своєї діяльності, втручання в особисте життя громадян, посягання на їх честь і гідність, розголошення таємної інформації.
  1. Основним предметом та цілями (програмою) Підприємства є:

 • збирання, творення, редагування інформації, підготовка до випуску, видання та розповсюдження районної газети «Вісник Кореччини».

 • опублікування рішень, пропозицій, розпоряджень проектів нормативно-правових актів районної ради;

 • широке висвітлення багатогранної діяльності районної ради та інших органів місцевого самоврядування, органів державної влади, навчальних закладів, установ культури, громадських формувань;

 • забезпечення доступу громадянам України, юридичним особам і державним органам до інформації про події та явища в галузі політики, економіки, культури, а також у соціальній, екологічній, міжнародній та інших сферах, задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування і державних органів для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів;

 • компетентне дослідження та аналіз на місцях, у трудових колективах, за місцем проживання соціальних, економічних, політичних, екологічних, моральних, молодіжних, ветеранських, культурних та інших проблем, об’єктивне висвітлення історичного минулого рідного краю;

 • надання можливостей вільного обміну думками представниками різних політичних партій, громадських організацій, товариств, релігійних громад;

 • забезпечення високого професіонального рівня публікацій, поваги прав, законних інтересів, честі, гідності, ділової репутації, національної гідності громадян, прав і законних інтересів територіальних громад, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

 • публікація матеріалів літературно-мистецької тематики, виховання високих естетичних і культурних смаків у населення, пропаганда здорового способу життя, підготовка розважальних, популярних й пізнавальних матеріалів, що можуть зацікавити читачів, розміщення приватних оголошень, привітань та співчуттів, рекламних блоків;

 • підвищення рентабельності видання, забезпечення його прибутковості й самоокупності, збільшення тиражу газети, випуск додатків до “Вісник Кореччини”;

 • надання інформаційних, рекламних, маркетингових, консультативних, правових, представницьких, агентських, посередницьких послуг;

 • виробництво різноманітної поліграфічної продукції та торговельна діяльність щодо її реалізації;

 • інші види діяльності, що не заборонені діючим законодавством України та відповідають меті створення Підприємства.
  1. Для досягнення основних цілей, предмету діяльності Підприємство:
 • тісно співпрацює з районною, міською та сільськими радами, їх виконавчими комітетами та райдержадміністрацією бере участь у їх заходах, практикує разом з ними тематичне планування висвітлення найбільш актуальних проблем депутатської діяльності й проблем виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, проводить з ними зустрічі за “круглим столом”, “прямі лінії”, експрес-опитування, бере інтерв’ю, сприяє організації створення та діяльності прес-служб і прес-центрів;

 • створює громадські пункти, пости газети “Вісник Кореччини” у трудових та учнівських колективах, залучає до співробітництва дописувачів, громадських кореспондентів газети, проводить раз у рік чи на два роки загальні збори активу редакції із визначенням стратегічних завдань співробітництва, заохоченням кращих, аналізом ситуації;

 • організовує навчання журналістів та громадських активістів преси, зміцнює трудову, технологічну, виконавчу і виробничу дисципліну, створює в колективі обстановку взаємної вимогливості, відповідальності та творчого пошуку;

 • морально й матеріально стимулює працю та творчі вдачі журналістів, усіх газетярів та активу газети, ріст їх професіоналізму, компетентності та загальноосвітнього і фахового рівня, продуктивності праці та оперативності, конструктивні пропозиції, ідеї та залучення коштів спонсорів і благодійників, організацію платних публікацій, ділової інформації на комерційній основі.

 • забезпечує співробітників технічними засобами, необхідними для виконання їх професійних обов’язків;

 • підтримує та розширює зв’язки з журналістськими колективами інших періодичних видань, творчими спілками і в країні та за кордоном, впроваджує у себе кращий їх досвід;

 • широко надає рекламні, поліграфічні та інші платні послуги, веде видавничу справу, здійснює торговельну, комерційну, посередницьку, зовнішньоекономічну та іншу діяльність, реалізує газету у роздріб, шукає спонсорів, благодійників газети, створює, засновує структурні підрозділи з інформаційної та іншої діяльності на принципах прибутковості;

 • висвітлює офіційну точку зору керівників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади з актуальних питань;

 • укладає договори про видання та розповсюдження газети.
  1. Окремими видами діяльності, передбаченими чинним законодавством, Підприємство має право займатися тільки після одержання спеціального дозволу (ліцензії).


^ 3. ЗАСНОВНИК ПІДПРИЄМСТВА


  1. Засновником Підприємства є Корецька районна рада Рівненської області.

  2. Стратегія розвитку Підприємства, визначення додаткових напрямків діяльності погоджуються Засновником.

  3. Засновник може затверджувати додаткові цілі й програми газети, не відображені в цьому Статуті, може заслуховувати звіти Головного редактора про хід реалізації предмету, програми діяльності видання, дотримання вимог Статуту. При цьому Підприємство реалізує програму видання на основі повної самостійності, воно є вільним у творчому відношенні та в економічній діяльності.

  4. Засновник може ліквідовувати Підприємство в разі його нерентабельності або нестачі коштів, а також якщо випуск газети в попередньому вигляді був збитковим або недоцільним.
 1. ^ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
  1. Вищим органом управління Підприємства є Корецька районна рада.

  2. Поточне керівництво Підприємством здійснює Головний редактор, який призначається на посаду на контрактній основі. Контракт укладає від імені та за дорученням районної ради голова районної ради.

  3. В контракті визначається строк найму, права, обов'язки і відповідальність Головного редактора, умови його матеріального забезпечення та інше.

  4. Головний редактор керує редакцією (творчим (журналістським) та трудовим колективом), він несе повну відповідальність за виробничо-господарську та творчу діяльність Підприємства перед районною радою та журналістським і трудовим колективами.
  1. ^ Головний редактор відповідно до своїх повноважень:

 • забезпечує виконання редакційних планів і програми видання, добивається реалізації кожним журналістом сітьових графіків і місячної норми публікацій, підготовки різножанрових матеріалів, передусім проблемних, публіцистичних, резонансних, критичних, проведення журналістських розслідувань, масової роботи з читачами;

 • представляє, без доручення, газету в стосунках із співзасновниками, державними, колективними, кооперативними та приватними установами, підприємствами й організаціями, в судах, об’єднаннях громадян і з окремими громадянами та авторами публікацій, укладає різні угоди, та несе відповідальність за виконання вимог, що ставляться до діяльності газети, її редакції відповідно до Закону України “Про друковані засоби масової інформації (преси) в Україні” та інших актів законодавства України;

 • в межах своєї компетенції видає накази, виконання яких є обов’язковими для всіх членів трудового колективу;

 • редагує матеріали, що готуються до публікацій, затверджує макети номерів, тематичні та календарні плани і сітьові графіки підготовки матеріалів;

 • приймає за погодженням із головою районної ради на роботу за цивільно – правовим договором або контрактом (трудовим договором) чи на підставі конкурсу творчих працівників і звільняє їх із роботи за умови невідповідності журналістів прийнятим вимогам та обов’язкам через недостатню кваліфікацію за рішенням атестаційної комісії, а також через систематичне недотримання журналістом вимог статуту та чинного законодавства, службових посадових інструкцій, обов’язків за договором чи контрактом, порушення трудової, технологічної та виконавської дисципліни, вчинення протиправних дій, заподіяння моральних чи матеріальних збитків редакції та в інших випадках, передбачених законом;

 • затверджує за погодженням із головою Корецької районної ради структуру редакції у відповідності з програмою діяльності, фінансовими можливостями, а також її штат, фонд оплати праці, кошторис витрат, визначає розміри окладів, надбавок і доплат та розміри премій відповідно до вимог Колективного договору та затвердженого Положення про преміювання, встановлює режим роботи редакції, графік здачі фотоформ газети до друкарні згідно із Правилами внутрішнього трудового розпорядку Підприємства;

 • розробляє штатний розпис, Положення про преміювання працівників Підприємства, які погоджуються головою районної ради.

 • визначає коло обов’язків кожного співробітника Підприємства, затверджує їх посадові інструкції та норми виробітку;

 • розпоряджається майном Підприємства, грошовими та кредитним коштами, має право першого підпису у банках, відкривати і закривати розрахунковий, поточний та інші рахунки в установах банків;

 • несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, подає їх на затвердження голові Корецької районної ради;

 • несе відповідальність за несвоєчасне подання звітів органам статистики, згідно встановлених форм;

 • визначає за погодженням із головою районної ради порядок розподілу доходу і використання фондів;

 • здійснює реєстрацію та перереєстрацію Підприємства;

 • затверджує посадові інструкції працівників Підприємства;

 • несе повну відповідальність за діяльність Підприємства;

 • виконує інші функції, що випливають із його обов’язків і повноважень.
  1. Корецька районна рада


4.6.1. Виключно на сесії районної ради приймаються рішення про :

 • затвердження Статуту Підприємства, змін та доповнень до нього;

 • визначення основних напрямів діяльності Підприємства;

 • зміну розміру статутного фонду Підприємства;

 • затвердження квартального та річного фінансового плану Підприємства;

 • затвердження річного звіту про діяльність Підприємства.

 • розпорядження основними засобами Підприємства:

 • прийняття рішень про відчуження майна;

 • передача в оренду цілісних майнових комплексів та приміщень;

 • позику, заставу;

 • списання основних засобів на суму більше ніж 10 розмірів мінімальної
  заробітної плати;

 • списання не повністю замортизованих основних засобів.

 • створення відокремлених структурних підрозділів (філій) Підприємства та спільних підприємств;

 • прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства, його ліквідацію, створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.


^ 4.6.2. Голова районної ради:

 • призначає на контрактній основі Головного редактора Підприємства;

 • Погоджує структуру та штатний розпис Підприємства;

 • погоджує Положення про преміювання, а також розмір та порядок надання премій працівникам Підприємства;

 • погоджує використання доходу Підприємства;


^ 4.6.3. Районна рада має право:

 • отримувати повну інформацію щодо діяльності Підприємства;

 • знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими документами;

 • проводити перевірки фінансової звітності;

 • вимагати позачергового подання звіту про фінансово – господарську діяльність Підприємства;

 • надавати Підприємству допомогу у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для її діяльності.


^ 4.6.4. Районна рада приймає на себе такі зобов'язання:

 • виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов'язання стосовно Підприємства;

 • сприяти Підприємству у здійсненні мети його діяльності;

 • не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Підприємства.
  1. Трудовий колектив Підприємства.
   1. Трудовий колектив Підприємства здійснює свої повноваження через загальні збори. Його основою є журналістський колектив, який вирішує питання творчого і виробничого характеру випуску газети. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізується загальними зборами через їх виборні органи.
  1. ^ Загальні збори трудового колективу:
 • розглядають проект колективного договору, звіти про його виконання двома сторонами. Право укладення колективного договору надається Головному редактору Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу. Виробничі і трудові відносини у колективі Підприємства, у тому числі оплата праці, розмір посадових окладів, соціальний захист та інше визначаються і регулюються Колективним договором;

 • затверджують Правила внутрішнього трудового розпорядку, обговорюють стан трудової, виробничої, технологічної або виконавської дисципліни, вживають заходів до їх зміцнення, ставлять питання про притягнення до відповідальності порушників дисципліни, громадського порядку, норм співжиття, вживають міри громадського впливу, можуть порушувати питання про звільнення працівника з роботи;

 • розробляють за погодженням з районною радою нові напрями діяльності газети, якщо вони не суперечать статуту та чинному законодавству;

 • пропонують і здійснюють заходи з впровадження прогресивних форм організації та оплати праці, виконання програми газети меншою кількістю персоналу, поліпшення використання робочого часу, підвищення творчої віддачі усіх працюючих;

 • розв’язують конфліктні ситуації в колективі;

 • можуть обирати раду трудового колективу, яка діє відповідно до затвердженого зборами Положення;

  1. Загальні збори трудового колективу вважаються повноважними, якщо в них бере участь більше половини загальної кількості членів колективу. Рішення приймається відкритим або закритим голосуванням, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу трудового колективу.

  2. В роботі зборів можуть брати участь голова районної ради.

  3. Збори проводять в міру необхідності, але не рідше двох разів у рік.
 1. ^ ІНШІ СУБ’ЄКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  1. До суб’єктів діяльності Підприємства відносяться :

 • загальні збори журналістського колективу;

 • редакційна рада;

 • редакційна колегія газети.
  1. Загальні збори журналістського колективу:

 • заслуховують звіти та повідомлення Головного редактора про реалізацію програми видання, організацію творчого процесу й з інших питань, що стосуються журналістів;

 • розглядають конфліктні ситуації в журналістському колективі між редколегією чи радою газети, якщо вони створені і працюють, та Головним редактором;

 • розробляють нові проекти стосовно газетної справи, розвитку творчого процесу, організації творчого змагання журналістів, конкурсів професійної майстерності;

 • дають пропозиції щодо складу редколегії, ради газети;

 • обговорюють поведінку працівників, які порушують Закон України “Про друковані засоби інформації (пресу), норми журналістської етики та поведінки, негідно себе ведуть, своєю поведінкою завдають моральної шкоди редакції, підривають її авторитет і репутацію, створюють негативний імідж;

 • розглядають інші питання, життєво важливі для творчого колективу;

 • можуть проводити спільні збори з первинною організацією Національної спілки журналістів України.

  1. Загальні збори журналістського колективу вважаються повноважними, якщо в них бере участь не менше двох третин складу журналістів. Рішення приймають простою більшістю голосів відкритим або закритим голосуванням.

  2. Членом журналістського колективу є штатний журналіст, особа, яка займається збиранням, створенням, редагуванням або підготовкою матеріалів для газети, виконує редакційно-посадові службові обов’язки.
  1. ^ Редакційна рада:

 • утворюється за пропозиціями Засновника, журналістського колективу Підприємства, як правило, на період повноваження Головного редактора із числа найпопулярніших людей краю, яскравих неординарних особистостей, талановитих земляків, ветеранів редакції, досвідчених журналістів та письменників району, області і держави, котрі стають постійними авторами газетних публікацій, пропонують цікаві проекти та ініціативи, служать експертами у галузях, в яких досягли вершин.

 • Склад редакційної ради публікується в кожному випуску газети на сталому місці;

 • проводить свої зібрання в міру потреби, але не рідше одного разу на півріччя;

 • розробляє стратегічні напрямки діяльності редакції, шляхи їх розв’язання, проводить різні експерименти в газетній справі;

 • залучає до співробітництва в газеті найцікавіших громадян краю, заслужених людей держави;

 • сприяє створенню позитивного іміджу видання, розширенню сфери розповсюдження його на теренах області та за її межами, включаючи закордоння;

 • приймає рішення, які мають рекомендаційний характер для головного редактора та редакційного колективу.  1. ^ Редакційна колегія.

Редакційна колегія (далі редколегія) - дорадчий орган управління діяльністю Підприємства, який очолює Головний редактор. Рішення редакційної колегії набирає чинності після його затвердження Головним редактором. До складу редколегії крім досвідчених журналістів редакції входять представники Засновника.


  1. Відповідно до своїх повноважень редколегія :

 • вносить пропозиції, ідеї щодо поліпшення роботи та діяльності газети, поліпшення її фінансово-економічного становища;

 • бере участь у плануванні роботи Підприємства, на своїх засіданнях заслуховує звіти творчих працівників, службовців щодо дотримання вимог статуту Підприємства, участі у творчому процесі, зміцненні фінансово-економічних показників;

 • визначає позиції Підприємства з конкретних питань і проблем редакційного колективу;

 • аналізує хід виконання програм Підприємства, тематичних та календарних планів роботи, сітьових графіків підготовки публікацій, а також рівень читабельності матеріалів, популярності видання, його рейтинг серед інших газет;

 • дає рекомендації щодо підвищення рівня публікацій, привабливості видання, генерує нові ідеї;

 • бере участь у підбитті підсумків роботи Підприємства за квартал, півріччя та рік, участі газети, її працівників у внутрішньоредакційних, обласних та всеукраїнських творчих конкурсах й оглядах.

  1. Засідання редколегії проводять не рідше одного разу у квартал.

  2. Склад редколегії затверджує Головний редактор за поданням Засновника та журналістського колективу, як правило, на термін своїх редакторських повноважень.

 1. ВИДАВЕЦЬ
  1. Видавцем газети є Комунальне підприємство «Редакція газети «Вісник Кореччини» Корецької районної ради Рівненської області.

  2. Видавцем може виступати й інший суб’єкт підприємницької діяльності, який здійснює функції матеріально-технічного забезпечення газети на підставі пред’явлення Засновником свідоцтва про його державну реєстрацію і укладеного між ними договору.
 1. ^ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
  1. Підприємство має право здійснювати зовнішньо-економічну діяльність у відповідності з чинним законодавством, розповсюджувати тираж, а також свої видання за кордон, друкувати оголошення та рекламу іноземних фірм, здійснювати інші операції, які не суперечать Статуту та законодавству України. Валютна виручка зараховується на валютні балансові рахунки редакції.

  2. Підприємство, журналісти беруть участь у міжнародному співробітництві у сфері діяльності друкованих засобів інформації на основі угод з громадянами і організаціями інших держав, а також з міжнародними організаціями.
 1. ^ МАЙНО, ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА
  1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а
   також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Підприємства.

  2. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад
   району і закріплюється за Підприємством на правах господарського відання. Здійснюючи право господарського відання Підприємство володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном вчиняючи дії, що не суперечать чинному законодавству України з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом.

  3. Для забезпечення діяльності Підприємства створюється статутний фонд у розмірі 14 (чотирнадцять) тисяч гривень.

  4. Підприємство має право створювати резервний та інші фонди в розмірах передбачені законодавством України, або статутом.

  5. До статутного фонду Підприємства за рішенням Засновника можуть передаватись будинки, споруди, обладнання інші матеріальні цінності, кошти, а також інші майнові права. Розмір статутного фонду Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника.
  1. Джерелами формування майна Підприємства є:

 • майно і кошти, закріплені за Підприємством;

 • доходи від господарської діяльності Підприємства;

 • кредити банків та інших кредиторів;

 • безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

 • інші джерела, не заборонені законодавством України.
  1. Отриманий у результаті діяльності прибуток використовується Підприємством за погодженням із Засновником для розвитку газети, поліпшення соцкультпобуту працівників та інші цілі.

  2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Підприємством шляхом укладання річних фінансових планів, які затверджуються на сесії районної ради.

  3. Підприємство з отриманого прибутку відшкодовує матеріальні та інші прирівняні до них витрати, сплачує відсотки за користування банківським кредитом, виплачує відрахування у бюджети та фонди різних рівнів. Підприємство самостійно сплачує податки та інші обов'язкові платежі і відрахування згідно з чинним законодавством України.

  4. За рахунок прибутку утворюють такі фонди:

 • фонд трудового колективу;

 • резервний фонд (фонд ризику).

  1. Фонд трудового колективу складається з фонду оплати праці (фонду споживання) і фонду виробничого та соціального розвитку. Утворення фондів та розподіл коштів між ними здійснюється у відповідності до нормативів, які визначаються зборами трудового колективу.

  2. Фонд виробничого і соціального розвитку використовується на фінансування заходів, спрямованих на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази редакції, придбання комп’ютерів та іншої оргтехніки, транспортних засобів, ремонту та утримання приміщень, проведення заходів на задоволення різноманітних соціальних потреб.

  3. Резервний фонд використовується для покриття непередбачених збитків та витрат.

  4. Перевірки, комплексні ревізії фінансово-господарської діяльності редакції, аудиторські перевірки можуть виконуватись з ініціативи Засновника.

  5. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому
   майно іншим юридичним особам чи громадянам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об'єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Підприємство має право лише за попередньою згодою Корецької районної ради.
 1. ^ РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
  1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації:

 • за рішенням сесії Корецької районної ради;

 • на підставі рішення суду за поданням органів, контролюючих діяльність Підприємства, у випадках систематичного або грубого порушення Підприємством законодавства;

 • у випадках і порядку, встановлених законодавством України про банкрутство.
  1. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, який прийняв рішення про ліквідацію. У разі банкрутства і ліквідації Підприємства за рішенням суду ліквідаційна комісія призначається цими органами. До складу ліквідаційної комісії входять представники Засновника, Головний редактор і (головний) бухгалтер Підприємства.

  2. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.

  3. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, порядок задоволення вимог кредиторів визначаються органом, що прийняв рішення про ліквідацію, відповідно до чинного законодавства.

  4. Реорганізація Підприємства тягне за собою перехід прав та обов'язків, що належали Підприємству, до її правонаступників.

  5. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

  6. Майно та кошти, що залишилися після розрахунків з кредитними організаціями, сплати обов’язкових платежів, розрахунків за договорами та зобов’язаннями, виплати заробітної плати та відповідної допомоги працюючим у зв’язку із ліквідацією Підприємства та ін. передаються Засновнику відповідно до його внеску до статутного фонду.

  7. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Зміни та доповнення до Статуту Підприємства вносяться на підставі рішення Корецької районної ради.

  2. Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.Засновник комунального підприємства

“Районна газета “Вісник Кореччини”

Корецької районної ради Рівненської області”


Корецька районна рада


Голова районної ради Л. Скородько


Похожие:

Рішення 06 травня 2011 року №110 Про створення комунального підприємства «Редакція газети «Вісник Кореччини» iconРішення від 24 липня 2012 року №230 Про продовження контракту із головним редактором газети районної ради «Вісник Кореччини»
«Вісник Кореччини» від 13 липня 2011 року, на підставі розгляду заяви головного редактора газети районної ради «Вісник Кореччини»...
Рішення 06 травня 2011 року №110 Про створення комунального підприємства «Редакція газети «Вісник Кореччини» iconРішення 11 вересня 2012 року 16 сесія 6 скликання Про внесення змін до Контракту №10 від 26. 12. 2011 року з редактором Комунального підприємства «Редакція газети «Вінницький район»
Про внесення змін до Контракту №10 від 26. 12. 2011 року з редактором Комунального підприємства «Редакція газети «Вінницький район»...
Рішення 06 травня 2011 року №110 Про створення комунального підприємства «Редакція газети «Вісник Кореччини» iconРішення 11 грудня 2012 року 17 сесія 6 скликання Про продовження терміну дії Контракту №10 з редактором Комунального підприємства «Редакція газети «Вінницький район»
Про продовження терміну дії Контракту №10 з редактором Комунального підприємства «Редакція газети «Вінницький район» Вінницької районної...
Рішення 06 травня 2011 року №110 Про створення комунального підприємства «Редакція газети «Вісник Кореччини» iconРішення №210 11 вересня 2012 року 16 сесія 6 скликання Про внесення змін до Контракту №10 від 26. 12. 2011 року з редактором Комунального підприємства «Редакція газети «Вінницький район» Вінницької районної ради Влащуком В. В
Про внесення змін до Контракту №10 від 26. 12. 2011 року з редактором Комунального підприємства «Редакція газети «Вінницький район»...
Рішення 06 травня 2011 року №110 Про створення комунального підприємства «Редакція газети «Вісник Кореччини» iconРішення №117 27 квітня 2012 року 14 сесії 6 скликання Про умови оплати праці працівників Комунального підприємства „Редакція газети „Вінницький район Вінницької районної ради
Про умови оплати праці працівників Комунального підприємства „Редакція газети „Вінницький район” Вінницької районної ради
Рішення 06 травня 2011 року №110 Про створення комунального підприємства «Редакція газети «Вісник Кореччини» iconРішення №75 «12» травня 2011 р м. Яворів Про звіт головного редактора комунального підприємства «Редакція часопису «Яворівщина»
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Статуту комунального підприємства "Редакція часопису "Яворівщина", заслухавши...
Рішення 06 травня 2011 року №110 Про створення комунального підприємства «Редакція газети «Вісник Кореччини» iconРішення 22 лютого 2011 року №54 Про звіт головного редактора районної газети „Вісті Кореччини
Заслухавши звіт головного редактора районної газети «Вісті Кореччини», керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування”,...
Рішення 06 травня 2011 року №110 Про створення комунального підприємства «Редакція газети «Вісник Кореччини» iconРішення 11 вересня 2012 року 16 сесія 6 скликання
Про основну щорічну відпустку редактору Комунального підприємства „Редакція газети Вінницький район” Вінницької районної ради Влащуку...
Рішення 06 травня 2011 року №110 Про створення комунального підприємства «Редакція газети «Вісник Кореччини» iconРішення 11 грудня 2012 року 17 сесія 6 скликання
Звіт редактора Комунального підприємства «Редакція газети «Вінницький район» Вінницької районної ради Влащука В. В. про ефективність...
Рішення 06 травня 2011 року №110 Про створення комунального підприємства «Редакція газети «Вісник Кореччини» iconРішення №228 11 вересня 2012 року 16 сесія 6 скликання Про внесення змін до Структури Комунального підприємства
«Вінницький район» Вінницької районної ради», розглянувши лист Комунального підприємства «Редакція газети «Вінницький район» Вінницької...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов