Рішення № від р. Положення про порядок організації опіки та піклування в м. Вінниця Загальні положення icon

Рішення № від р. Положення про порядок організації опіки та піклування в м. Вінниця Загальні положенняНазваниеРішення № від р. Положення про порядок організації опіки та піклування в м. Вінниця Загальні положення
Дата конвертации27.01.2013
Размер256.36 Kb.
ТипРішення
скачать >>>

П Р О Е К Т

Рішення № від . .200_ р.

Положення

про порядок організації опіки та піклування в

м. Вінниця


1. Загальні положення


1.1. Це Положення про порядок організації виконання питань опіки та піклування в м. Вінниця (далі за текстом – Положення) розроблене на підставі підпункту 4 пункту „б” частини першої статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Цивільного та Сімейного кодексів України, Законів України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», Правил опіки та піклування, затверджених Наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 року № 34/166/131/88, інших законодавчих і нормативних актів, що регулюють питання опіки та піклування.

1.2. Завданням цього Положення є врегулювання реалізації питань опіки та піклування в м. Вінниця.

1.3. Опіка та піклування встановлюється з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки.

Опіка (піклування) є особливою формою державної турботи про неповнолітніх дітей, що залишилися без батьківського піклування, та повнолітніх осіб, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів.

1.4. Органами опіки та піклування є органи, на які покладено здійснення опіки та піклування, їх права та обов’язки щодо забезпечення прав та інтересів фізичних осіб, які потребують опіки та піклування, встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами.

Органами опіки та піклування є виконавчі органи міської ради.

1.5. Розмежування повноважень щодо прийняття рішень та безпосереднього ведення справ щодо опіки та піклування між виконавчими органами ради та відділами і управліннями виконавчого комітету ради визначається цим Положенням.


2. Органи опіки та піклування, їх повноваження


2.1. Органами опіки та піклування в м. Вінниця в межах повноважень встановлених цим Положенням визначаються виконавчі органи Вінницької міської ради:

- виконавчий комітет;

- відділ у справах неповнолітніх;

- управління освіти;

- управління праці та соціального захисту населення;

- управління житлово-комунального господарства

Безпосереднє ведення справ щодо опіки і піклування покладається у межах їх компетенції на відповідні відділи й управління міської ради та її виконавчого комітету, а саме:

- відділ охорони здоров’я;

- відділ сімї та молоді;

- відділ обліку та розподілу житла.

2.2. Органи опіки та піклування здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства.


2.3. Повноваження виконавчого комітету.


2.3.1. Виконавчий комітет Вінницької міської ради приймає рішення щодо:

- надання опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, призначення опікуна або піклувальника над ними та застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- звільнення опікуна або піклувальника від їх повноважень у порядку встановленому законодавством;

- надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, власником якого є дитина;

- реєстрації імені помічника за заявою дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;

- визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї у разі виникнення між батьками спору;

- надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини;

- вирішення спору між батьками щодо прізвища дитини, імені дитини, а також у разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини;

- надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).

- приймає рішення про перевірку цільового витрачання аліментів за заявою платника або за власною ініціативою;

- забезпечення пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- 2.3.2. Виконавчий комітет розглядає й інші питання щодо соціального захисту і захисту особистих, майнових, житлових прав та інтересів дітей.

2.3.3. Виконавчий комітет може розглядати та приймати рішення з питань віднесених цим Положенням до повноважень управлінь та відділів.


2.4. Повноваження відділу у справах неповнолітніх.


2.4.1. Відділ у справах неповнолітніх приймає рішення щодо:

- встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- провадження запису про батьків дитини у Книзі реєстрації народжень, якщо батьки дитини невідомі;

- надання дозволу забрати дитину її бабі, дідові, іншим родичам, якщо батьки не забрали дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я;

- вирішення питань притягнення у встановленому законодавством порядку до відповідальності осіб, які порушують права дитини;

- подання заяв, клопотань, позовів про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав чи про відібрання дитини від батьків або одного з них, не позбавляючи їх батьківських прав у порядку визначеному законодавством;

- негайного, у виняткових випадках, відібрання дитини від батьків, при безпосередній загрозі для життя або здоров’я дитини;

- реалізації права на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним, якщо захисту потребують права та інтереси дитини;

- здійснення контролю за додержанням батьками або особами, що їх замінюють, майнових та житлових прав дітей при відчуженні жилих приміщень та купівлі нового житла;

- здійснення контролю за умовами виховання і проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів (піклувальників), усиновителів, у дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім’ях;

- надання згоди на зменшення розміру аліментів, якщо дитина перебуває на утриманні держави, територіальної громади або юридичної особи, за заявою батьків, уповноваженого територіальної громади, юридичної особи, на утриманні якої перебуває дитина;

- надання згоди, за наявності обставин, що мають істотне значення, на прийняття рішення судом про усиновлення рідних братів та сестер (когось із них) різними особами;

- законного представництва інтересів дітей, розлучених з сім’ями, вжиття заходів для тимчасового влаштування таких дітей, участі у процедурі надання дитині, розлученій з сім’єю, статусу біженця, сприяння таким дітям у реалізації їхніх прав;

- погодження зняття з реєстрації місця проживання неповнолітніх, які не мають батьків, та неповнолітніх осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування;

2.4.2. Відділ у справах неповнолітніх вирішує питання щодо:

- підготовки документів та проектів рішень виконавчого комітету щодо надання опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, призначення опікуна або піклувальника над ними та застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- підготовки документів та проектів рішень виконавчого комітету щодо звільнення опікуна або піклувальника від їх повноважень у порядку встановленому законодавством;

- підготовки документів та проектів рішень виконавчого комітету про забезпечення пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- підготовки проектів рішень виконавчого комітету про надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, власником якого є дитина;

- попереднього вивчення питань та підготовки проектів рішень виконавчого комітету про надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі , яка записана матір’ю або батьком дитини;

- контролю умов утримання, виховання, навчання дитини, над якою встановлено опіку або піклування;

- забезпечення права дитини звернутися за захистом своїх прав та інтересів;

- попереднього вивчення питань та підготовки проектів рішень виконавчого комітету щодо надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо);

- отримання, за запитом, у відділах реєстрації актів громадянського стану повторного свідоцтва про народження, повторного свідоцтва про смерть для вирішення питань соціального захисту та влаштування дітей;

2.4.3. На відділ у справах неповнолітніх покладаються інші функції щодо опіки та піклування віднесені чинним законодавством до повноважень служб у справах неповнолітніх в тому числі:

- діяльність з питань виявлення, обліку та тимчасового влаштування безпритульних дітей, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- розгляд скарг на дії опікунів (піклувальників) малолітніх (неповнолітніх) дітей;

- оформлення належних документів щодо особи підопічних та щодо майна, над яким установлюється опіка (піклування);

- розглядають звернення дітей щодо неналежного виконання батьками (одним з них) обов’язків з виховання або щодо зловживання батьків своїми правами.

2.4.4. Для здійснення функцій щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, у складі відділу у справах неповнолітніх створено окремий підрозділ – підвідділ опіки, піклування та усиновлення дітей. Діяльність цього підвідділу визначається Положенням, яке затверджується міською радою.

2.4.5. Працівники відділу у справах неповнолітніх за дорученням начальника відділу представляють інтереси органу опіки та піклування в судах та інших органах при розгляді питань, визначених підпунктами 2.4.1. – 2.4.3. цього Положення.

2.4.6. На відділ у справах неповнолітніх покладаються функції координації діяльності управлінь та відділів з питань організації опіки та піклування щодо малолітніх та неповнолітніх дітей.


2.5. Повноваження управління освіти.


2.5.1. Управління освіти приймає рішення щодо:

- виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.

2.5.2. Управління освіти вирішує питання щодо:

- попереднього розгляду та підготовки проекту рішення про визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї у разі виникнення між батьками спору;

- вивчення питання та підготовки проекту рішення виконавчого комітету про перевірку цільового витрачання аліментів за заявою платника або за власною ініціативою;

- попереднього розгляду та підготовки проектів рішень виконавчого комітету про вирішення спору між батьками щодо прізвища дитини, імені дитини, а також про вирішення спору між батьками у разі заперечення одним із них щодо зміни прізвища дитини;

- забезпечення права дитини звернутися за захистом своїх прав та інтересів;

- здійснення контролю за умовами виховання і проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів (піклувальників), усиновителів, у дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім’ях у встановленому порядку;

- розгляд спорів, пов’язаних з вихованням дітей;

- виявлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- здійснення у встановленому порядку нагляду за діяльністю опікунів і піклувальників щодо виконання їх обов’язків;

- розгляду звернень дітей про неналежне виконання батьками (одним з них) обов’язків з виховання або про зловживання батьків своїми правами;

- здійснює зв’язки з підвідділом опіки, піклування та усиновлення дітей відділу у справах неповнолітніх, управлінням праці та соціального захисту населення, іншими органами з питань соціального захисту дітей;

- надає методичну допомогу працівникам закладів освіти з питань охорони дитинства;

- разом з іншими управліннями та відділами, організаціями, установами приймає участь в організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей, що знаходяться під опікою та піклуванням;

- вирішує питання отримання повної середньої освіти дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

- вирішує інші питання соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, опіки та піклування, що віднесені чинним законодавством до повноважень та функцій органів управління освіти.

2.5.3. Працівники управління освіти за дорученням підписаним міським головою представляють інтереси органу опіки та піклування в судах та інших органах при розгляді питань, визначених абзацом другим підпункту 2.5.1. та абзацом другим – четвертим підпункту 2.5.2. цього Положення.


2.6. Повноваження управління праці та

соціального захисту населення.


2.6.1. Управління праці та соціального захисту населення приймає рішення щодо:

- проведення попередніх розрахунків, призначення і виплати соціальних допоміг та грошового забезпечення на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за рахунок коштів державного бюджету;

- працевлаштування, бронювання робочих місць для працевлаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа;

- забезпечення тимчасової зайнятості, за участю центру зайнятості населення, вихованців закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, через оплачувані громадські роботи на підприємствах, в установах і організаціях комунальної власності.

2.6.2. Управління праці та соціального захисту населення вирішує питання щодо:

- попереднього розгляду та підготовки проекту рішення виконавчого комітету про реєстрацію імені помічника за заявою дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;

- погодження зняття з реєстрації місця проживання повнолітніх осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування;

- забезпечення догляду, надання соціально-побутового та медичного обслуговування громадянам похилого віку, інвалідам і дітям з вадами фізичного та розумового розвитку, які цього потребують;

- провадження іншої діяльності щодо забезпечення прав та інтересів повнолітніх осіб, які потребують опіки і піклування.

2.6.3. Працівники управління праці та соціального захисту населення за дорученням підписаним міським головою представляють інтереси органу опіки та піклування в судах та інших органах при розгляді питань, визначених абзацами другим та третім підпункту 2.6.2. цього Положення.


2.7. Повноваження управління

житлово-комунального господарства.


2.7.1. Управління житлово-комунального господарства приймає рішення щодо:

- збереження закріпленого у встановленому порядку житла за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування і повернення його їм після завершення їх перебування у відповідному закладі для таких дітей, дитячого будинку сімейного типу, прийомній сім’ї;

- охорони та збереження житла і майна підопічних і визнаних безвісно відсутніми.

2.7.2. Працівники управління житлово-комунального господарства за дорученням підписаним міським головою представляють інтереси органу опіки та піклування в судах та інших органах при розгляді питань, визначених абзацами другим та третім підпункту 2.7.1. цього Положення.


2.8. Повноваження управління охорони здоров’я.


2.8.1. Управління охорони здоров’я приймає рішення щодо:

- звернення до суду з заявою про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи або визнання її недієздатною;

- підготовки подання до суду для призначення піклувальника чи опікуна у разі ухвалення судом рішення про обмеження фізичної особи цивільної дієздатності чи визнання її недієздатною. Таке подання подається до суду за підписом міського голови.

2.8.2. Управління охорони здоров’я вирішує питання щодо:

- звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним, якщо захисту потребують права та інтереси особи, яка визнана недієздатною внаслідок психічних захворювань, або особи, дієздатність якої обмежена внаслідок зловживання спиртними напоями чи наркотичними речовинами;

- надання рішення (згоди) на проведення психіатричного огляду лікарем-психіатром, амбулаторної психіатричної допомоги або госпіталізації до психіатричного закладу в порядку визначеному законодавством щодо неповнолітнього віком до 18 років;

- організації та проведення двічі на рік обов’язкових медичних оглядів всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- здійснення діагностичної, лікувальної, експертної діяльності щодо осіб, визнаних судом недієздатними внаслідок психічних захворювань або визнаних судом обмежено дієздатними внаслідок зловживання спиртними напоями чи наркотичними речовинами;

- утримання в лікувальних та лікувально-профілактичних закладах, здійснення діагностичної, лікувальної, експертної діяльності дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, віком до трьох років.

2.8.3. Працівники відділу охорони здоров’я за дорученням підписаним міським головою представляють інтереси органу опіки та піклування в судах та інших органах при розгляді питань, визначених абзацами другим та третім підпункту 2.8.1., абзацом другим підпункту 2.8.2. цього Положення.


2.9. Повноваження управління сім’ї та молоді.


2.9.1. Управління сім’ї та молоді приймає рішення щодо:

- представлення у суді інтересів неповнолітніх та недієздатних членів сімї, які стали жертвами насильства в сімї;

- надання згоди на поміщення неповнолітніх членів сім’ї, які стали жертвами насильства в сім’ї, в центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї за відсутності такої від одного з батьків, усиновителів, опікуна чи піклувальника.

2.9.2. Управління сім’ї та молоді вирішує питання щодо:

- виявлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- здійснення заходів з попередження насильства в сімї та жорстокого поводження з дитиною.

2.9.3. Працівники управління сім’ї та молоді за дорученням підписаним міським головою представляють інтереси органу опіки та піклування в судах та інших органах при розгляді питань, визначених абзацом другим підпункту 2.9.1. цього Положення.


2.10. Повноваження відділу обліку та розподілу житла.


2.10.1. Відділ обліку та розподілу житла вирішує питання щодо:

- надання позачергово дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у тому числі й тим, які перебувають під опікою (піклуванням) або на вихованні в сім'ях громадян, після закінчення (припинення) перебування в державному дитячому закладі, повернення від опікуна (піклувальника), родичів, батьків-вихователів чи прийомних батьків у разі відсутності в них житла житлового приміщення згідно зі статтями 46, 71 Житлового кодексу Української РСР;

- влаштування дітей зазначених категорій у гуртожитки або забезпечення їх іншим упорядкованим житлом до надання їм постійного житлового приміщення згідно з чинним законодавством;

- забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, після завершення перебування цих осіб у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї або завершення терміну піклування над такими дітьми та в разі відсутності в таких дітей права на житло, протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом.

2.11. Форми рішень органів опіки та піклування, визначених в пункті 2.1. цього Положення, встановлюються законами та іншими нормативно-правовими і нормативними актами.


3. Опікунська рада


3.1. Для допомоги в роботі при органах опіки та піклування створюється опікунська рада, що має дорадчі функції.

3.2. Діяльність опікунської ради, порядок формування її складу визначається Положенням, яке затверджується рішенням виконавчого комітету.

3.3. Головним завданням опікунської ради є попередній та всебічний розгляд найважливіших питань, які виносяться для прийняття рішення органами опіки та піклування.

3.4. За результатами розгляду по кожному питанню опікунська рада приймає рекомендації або висновки, які разом з витягом із протоколу засідання додаються до матеріалів, на підставі яких орган опіки та піклування приймає рішення. Рішення органу опіки та піклування може не співпадати з рекомендаціями або висновками наданими опікунською радою.

3.5. Положенням про опікунську раду визначається перелік питань, які обов’язково виносяться на попередній розгляд опікунської ради. Рішення про внесення на розгляд опікунською радою інших питань приймають керівники органів опіки та піклування у встановленому порядку.

Члени опікунської ради несуть відповідальність за надані рекомендації або висновки.


4. Виявлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування)


4.1. Організація діяльності з питань виявлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування покладається на відділ у справах неповнолітніх, управління освіти, відділ охорони здоров’я та відділ сім’ї та молоді.

Організація діяльності з питань виявлення повнолітніх осіб, які потребують опіки(піклування) покладається на управління праці та соціального захисту населення.

4.2. Установи та особи, яким стане відомо про неповнолітніх, що залишилися без піклування батьків, повинні негайно повідомити про це підвідділ опіки, піклування та усиновлення дітей відділу у справах неповнолітніх.

Такими особами та установами є:

- близькі родичі та інші особи;

- житлово-експлуатаційні контори, будинкоуправління, власники чи орендатори житлових будинків;

- співробітники установ та підприємств, що надають комунальні послуги населенню;

- управління освіти та керівники навчально-виховних закладів;

- управління сім'ї та молоді;

- Вінницький міський відділ управління внутрішніх справ в Вінницькій області та співробітники його підрозділів;

- управління праці та соціального захисту населення, інші органи соціального захисту населення;

- відділ РАГС Вінницького міського управління юстиції;

- нотаріальні контори;

- судові органи;

- відділ охорони здоровя;

- лікувальні та лікувально-профілактичні установи, в тому числі й психіатричного профілю;

- органи самоорганізації населення;

- інші організації й установи незалежно від форм власності.

Вони також повинні повідомити про повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування) управління праці та соціального захисту населення.

4.3. Підвідділ опіки, піклування та усиновлення дітей, управління праці та соціального захисту населення повинні прийняти заходи щодо вирішення долі осіб, стосовно яких отримані повідомлення, в порядку і терміни визначені чинним законодавством.


5. Захист житлових та майнових прав неповнолітніх, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування


5.1. Органи опіки та піклування у порядку встановленому чинним законодавством та цим Положенням вирішують питання щодо збереження за неповнолітніми житла (майна), а також щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (осіб з їх числа), які закінчили навчально-виховні заклади, відповідні заклади для таких дітей, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї і не мають житла.

5.2. При прийнятті рішень щодо встановлення опіки та піклування над неповнолітніми та влаштування їх до відповідних закладів, під опіку та піклування, в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу відповідними органами опіки та піклування обов’язково включається пункт про покладення обов’язків по збереженню житла неповнолітніх, а також іншого нерухомого майна, за наявності такого.

5.3. Обов’язки по збереженню житла, а також іншого нерухомого майна, за наявності такого, у встановленому порядку покладається на опікуна (піклувальника).

Опікун (піклувальник) повинен вживати необхідних заходів щодо збереження та підтримання в достатньому порядку житла, яке закріплене за неповнолітнім, а також оплачувати надані комунальні послуги та сплачувати за вказане житло.

Контроль за виконанням опікуном (піклувальником) цих обов’язків покладається на відділ у справах неповнолітніх. У разі виявлення порушень, відділом у справах неповнолітніх відповідно до чинного законодавства вживаються необхідні заходи щодо їх усунень.

5.4. За відсутності опікуна (піклувальника), відповідальність за збереження закріпленого у встановленому порядку житла за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування і повернення його їм після завершення їх перебування у відповідному закладі для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї покладається на управління житлово-комунального господарства.

5.5. Не пізніше ніж в триденний термін після прийняття відповідного рішення, визначеного пунктом 5.2 цього Положення, управління житлово-комунального господарства приймає розпорядчий документ, яким покладає обов’язки по збереженню вказаного в рішенні житла на відповідну житлово-експлуатаційну організацію, у віданні якої знаходиться житло.

Копія розпорядчого документу в десятиденний термін направляється до відділу у справах неповнолітніх, який додає цей документ до особової справи дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.

5.6. Відповідна житлово-експлуатаційна організація після отримання розпорядчого документу негайно вживає заходів щодо організації його виконання.

У разі недбалого збереження житла неповнолітніх вищевказаними структурами (особами), що привело його до стану руйнації або неможливості експлуатувати за призначенням, відновлення його проводиться за рахунок власних прибутків цих організацій або за рахунок міського бюджету, або, у порядку встановленому законодавством, за рахунок винних осіб.

5.7. Житлово-експлуатаційні організації з письмового дозволу відділу у справах неповнолітніх можуть передавати вказане житло для проживання іншим особам за договором піднайму. Такий договір може укладатися на будь-який строк але не довше строку перебування дитини у відповідному закладі, під опікою та піклуванням, в прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу.

Про повернення такої дитини, а відповідно припинення дії договору піднайму, відділ у справах неповнолітніх не пізніше ніж за п’ять місяців до дати прибуття дитини повинен повідомити житлово-експлуатаційну організацію.

Житлово-експлуатаційна організація вживає заходів щодо звільнення та передачі дитині закріпленого за нею житла. Про результати виконання цих заходів житлово-експлуатаційна організація повідомляє відділ у справах неповнолітніх не пізніше, ніж за тридцять календарних днів до вказаної відділом дати прибуття дитини.

У разі неможливості звільнити жиле приміщення та передачі його дитині, їй надається соціальне житло на термін необхідний для вирішення питання повернення житла.

5.8. Опікун (піклувальник), на якого покладені обов’язки по збереженню житла, може за письмовою згодою відділу у справах неповнолітніх укласти договір піднайму з іншими особами у порядку визначеному чинним законодавством на будь-який строк але не довше строку перебування дитини під опікою (піклуванням).

5.9. Передача приватизованого житла неповнолітніх, які знаходяться під опікою (піклуванням), в оренду вирішується в порядку визначеному пунктом 6.4 Правил опіки та піклування затверджених наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 № 34/166/131/88.

5.10. Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, у тому числі й тим, які перебувають під опікою (піклуванням) або на вихованні в сім'ях громадян, після закінчення (припинення) перебування в державному дитячому закладі, повернення від опікуна (піклувальника), родичів, батьків-вихователів чи прийомних батьків, у разі відсутності в них житла, жиле приміщення надається позачергово згідно зі статтями 46, 71 Житлового кодексу України.

Зазначені категорії дітей повинні бути влаштовані у гуртожитки або забезпечені іншим упорядкованим житлом до надання їм постійного жилого приміщення згідно з чинним законодавством.

Вирішення цих питань покладається на відділ обліку та розподілу житла.


6. Захист житлових та майнових прав

осіб які визнані недієздатними


6.1. Органи опіки та піклування у порядку встановленому чинним законодавством та цим Положенням вирішують питання щодо збереження за недієздатними особами житла (майна). до призначення їм опікуна або влаштування їх до відповідних закладів, під опіку чи піклування.

6.2. Якщо над фізичною особою, яка перебуває у навчальному закладі, закладі охорони здоров'я або закладі соціального захисту населення, не встановлено опіку чи піклування або не призначено опікуна чи піклувальника, опіку або піклування над нею здійснює цей заклад.

6.3. Обов’язки по збереженню житла, а також іншого нерухомого майна, за наявності такого, у встановленому порядку покладається на опікуна (піклувальника).

Опікун (піклувальник) повинен вживати необхідних заходів щодо збереження та підтримання в достатньому порядку житла, яке належить за підопічному, а також оплачувати надані комунальні послуги та сплачувати за вказане житло.

Контроль за виконанням опікуном (піклувальником) цих обов’язків покладається на відділ соціального захисту населення. У разі виявлення порушень, відділом соціального захисту населення відповідно до чинного законодавства вживаються необхідні заходи щодо їх усунень.

6.4. За відсутності опікуна (піклувальника), відповідальність за збереження закріпленого у встановленому порядку житла недієздатної особи і повернення його їм після завершення їх перебування у відповідному закладі, покладається на управління житлово-комунального господарства, заклади охорони здоров'я або заклади соціального захисту населення.

6.5. Не пізніше ніж в триденний термін після прийняття відповідного рішення, визначеного пунктом 5.2 цього Положення, управління житлово-комунального господарства, заклад охорони здоров'я або заклад соціального захисту населення, приймає розпорядчий документ, яким покладає обов’язки по збереженню вказаного в рішенні житла на відповідну житлово-експлуатаційну організацію, у віданні якої знаходиться житло, або заклад охорони здоров'я або заклад соціального захисту населення в якому перебуває недієздатна особа.

Копія розпорядчого документу в десятиденний термін направляється до Опікунської ради, яка додає цей документ до особової справи особи, яка визнана недієздатною.

6.6. Відповідна житлово-експлуатаційна організація, заклад охорони здоров'я або заклад соціального захисту населення, після отримання розпорядчого документу негайно вживає заходів щодо організації його виконання.

У разі недбалого збереження житла недієздатних осіб вищевказаними структурами (особами), що привело його до стану руйнації або неможливості експлуатувати за призначенням, відновлення його проводиться за рахунок цих організацій або за рахунок міського бюджету, або, у порядку встановленому законодавством, за рахунок винних осіб.

6.7. Житлово-експлуатаційні організації, заклади охорони здоров'я або заклади соціального захисту населення, з письмового дозволу Опікунської ради можуть передавати вказане житло для проживання іншим особам за договором піднайму. Такий договір може укладатися на будь-який строк але не довше строку перебування недієздатної особи у відповідному закладі, під опікою та піклуванням.

Про повернення недієздатної особи, а відповідно припинення дії договору піднайму, Опікунська рада не пізніше ніж за 2 місяці до дати прибуття недієздатної особи повинна повідомити житлово-експлуатаційну організацію, заклад охорони здоров'я або заклад соціального захисту населення.

Житлово-експлуатаційна організація, заклад охорони здоров'я або заклад соціального захисту населення вживає заходів щодо звільнення та передачі офіційному опікуну власність у вигляді житла яке належить недієздатній особі. Про результати виконання цих заходів житлово-експлуатаційна організація, заклад охорони здоров'я або заклад соціального захисту населення повідомляє Опікунську раду не пізніше, ніж за тридцять календарних днів до вказаної Опікунською радою дати прибуття офіційного опікуна та недієздатної особи якій належить власність у вигляді житла.

6.8. Опікун, на якого покладені обов’язки по збереженню житла, може за письмовою згодою Опікунської ради укласти договір піднайму з іншими особами у порядку визначеному чинним законодавством на будь-який строк але не довше строку перебування підопічного під опікою.

6.9. Опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування:

1) відмовитися від майнових прав підопічного;

2) видавати письмові зобов'язання від імені підопічного;

3) укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори до поділу або обміну житлового будинку, квартири;

4) укладати договори щодо іншого цінного майна.


7. Заключні положення


7.1. З метою здійснення контролю за виконанням повноважень опіки та піклування, вдосконалення цієї роботи виконавчим комітетом не рідше ніж один раз на рік розглядається питання про стан реалізації питань опіки та піклування в місті.

7.2. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення виконання повноважень опіки та піклування вирішується за рахунок міського бюджету. Для цього у витратній частині міського бюджету передбачаються кошти, які відносяться на рахунки відповідних розпорядників кредитів.

7.3. За необхідності зміни до цього Положення приймаються відповідним рішенням виконавчого комітету. Підготовка проекту такого рішення покладається на відділ у справах неповнолітніх.


Начальник відділу

у справах неповнолітніх


Керуючий справами

виконавчого комітетуПохожие:

Рішення № від р. Положення про порядок організації опіки та піклування в м. Вінниця Загальні положення iconПоложення про опікунську раду при органах опіки та піклування в м. Вінниця Загальні положення
Для допомоги в роботі при органах опіки та піклування створюється опікунська рада, що має дорадчі функції
Рішення № від р. Положення про порядок організації опіки та піклування в м. Вінниця Загальні положення iconПоложення про комісію з питань захисту прав дитини. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. N 1228 ( 1228-2007-п ) Питання організації виконання законодавства щодо опіки
Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини
Рішення № від р. Положення про порядок організації опіки та піклування в м. Вінниця Загальні положення iconПоложення про комітет з конкурсних торгів Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків І. Загальні положення
Міністерства економіки України «Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів» від 26. 07. 2010 №916. Положення...
Рішення № від р. Положення про порядок організації опіки та піклування в м. Вінниця Загальні положення iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Директор XXI століття» Найглибшим принципом людської натури є пристрасне бажання отримати визнання своєї цінності. У. Джейм Загальні положення
Це положення встановлює порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу «Директор ХХІ століття» (надалі ― Конкурс)
Рішення № від р. Положення про порядок організації опіки та піклування в м. Вінниця Загальні положення iconПоложення про порядок регулювання діяльності банківських груп Розділ I. Загальні положення
Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України...
Рішення № від р. Положення про порядок організації опіки та піклування в м. Вінниця Загальні положення iconПовідомлення про заснування Загальні положення
Закон України «Про об’єднання громадян», Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Закону України «Про місцеве...
Рішення № від р. Положення про порядок організації опіки та піклування в м. Вінниця Загальні положення iconРішення № від р
Вирішуються питання щодо організації опіки та піклування над дорослими особами які за станом свого здоров’я потребують такої турботи....
Рішення № від р. Положення про порядок організації опіки та піклування в м. Вінниця Загальні положення iconПоложення про Всеукраїнський конкурс на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики І. Загальні положення
Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої...
Рішення № від р. Положення про порядок організації опіки та піклування в м. Вінниця Загальні положення iconПоложення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію I. Загальні положення > Це Положення визначає порядок організації діяльності Атестаційної архітектурно-будівельної комісії
Ційна архітектурно-будівельна комісія (далі Комісія) є органом, спеціально створеним з метою здійснення професійної атестації відповідальних...
Рішення № від р. Положення про порядок організації опіки та піклування в м. Вінниця Загальні положення iconПоложення про службу у справах дітей Печенізької районної державної адміністрації
У структурі служби створений підрозділ, які підпорядковуються службі та діють на підставі окремого положення. Структурний підрозділ...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов