Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Дружківській міській раді icon

Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Дружківській міській радіНазваниеПоложення про акредитацію представників засобів масової інформації при Дружківській міській раді
Дата конвертации09.11.2012
Размер69.42 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>
УКРАЇНА

ДРУЖКIВСЬКА МIСЬКА РАДА


РIШЕННЯ

Вiд 30.05.2012 №6/19-6

м. ДружкiвкаПро затвердження Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Дружківській міській радіЗ метою вдосконалення організації освітлення пленарних засідань сесій міської ради, засідань виконкому, інших заходів (апаратні наради, конференції, тощо), забезпечення прав журналістів та прав громадян на отримання інформації, всебічного, повного оперативного та вільного розповсюдження достовірної інформації про діяльність Дружківської міської ради, відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про інформаційні агентства», керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада


ВИРІШИЛА:


  1. Затвердити Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Дружківській міській раді (додаток 1) та зразок акредитаційної картки (додаток 2).

  2. Рішення міської ради від 28.05.2008 №5/22-63 «Про порядок акредитації представників засобів масової інформації при Дружківській міській раді» вважати таким, що втратило чинність.

  3. Відділу з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради (Сігора) проінформувати редакції міських засобів масової інформації про порядок проведення акредитації (поновлення акредитації).

  4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку (Ковиліна).Міський голова В.С. Гнатенко


Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

30.05.2012 №6/19-6


Положення

про акредитацію представників засобів масової інформації

при Дружківській міській раді

 

  1. Загальні положення


Метою акредитації представників засобів масової інформації (далі – ЗМІ) є забезпечення прав журналістів і прав громадян на отримання інформації, всебічного, повного, оперативного та вільного розповсюдження достовірної інформації про діяльність Дружківської міської ради, створення сприятливих умов для здійснення професійної діяльності акредитованих журналістів як осіб, які виконують громадський обов'язок і забезпечують право громадян на інформацію.


Акредитація представників ЗМІ проводиться відділом з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради.


Акредитація здійснюється відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про інформаційні агентства» та цього Положення, і не може бути використана для введення цензури, обмеження прав громадян збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію будь-яким доступним способом (окрім випадків, передбачених чинним законодавством України).

 

2. Право на акредитацію


2.1. Право на акредитацію мають зареєстровані відповідно до чинного законодавства України ЗМІ незалежно від форм власності і складу засновників, а також зарубіжні ЗМІ, акредитовані при Міністерстві закордонних справ України. Акредитація і перереєстрація раніше акредитованих журналістів на наступний рік проводяться щорічно.


2.2. У разі, коли особа, яка бажає бути акредитована, не належить до якогось конкретного ЗМІ, вона може бути акредитована на підставі заяви з наданням нею відповідних документів, що підтверджують її професійний фах, або за рекомендацією професійного об'єднання, до якого вона належить.

 

^ 3. Види акредитації


3.1. Акредитація може бути постійною та тимчасовою.


3.2. Постійна акредитація надається журналістам ЗМІ, які постійно висвітлюють роботу міської ради.

Як постійні кореспонденти акредитуються:

- штатні власні кореспонденти інформаційних агентств;

- штатні власні кореспонденти ЗМІ національного рівня;

- штатні кореспонденти місцевих ЗМІ – по одному журналісту і одному оператору від редакції телекомпанії; по одному журналісту від радіокомпанії; по одному журналісту і одному фотокореспонденту друкованих ЗМІ.


3.3. Тимчасова акредитація надається журналісту або технічному працівнику ЗМІ на термін, що не перевищує 30 днів або для висвітлення певного заходу, для виконання конкретного редакційного завдання, доручення по висвітленню роботи Дружківської міської ради, або для заміщення постійно акредитованого журналіста у разі його хвороби, відпустки, відрядження.

 

^ 4. Порядок акредитації та взаємодії Дружківської міської ради зі ЗМІ

 

4.1. Відділ з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради інформує редакції ЗМІ про правила проведення акредитації або поновлення акредитації.

 

4.2. Заява на акредитацію подається до виконавчого комітету міської ради на офіційному бланку редакції ЗМІ і засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ.

 

4.3. Заява на акредитацію повинна містити наступні відомості:

- Прізвище, ім’я, по батькові представника ЗМІ та його належність до творчих або технічних працівників редакції (посада);

- назву ЗМІ;

- номер контактного (мобільного) телефону представника ЗМІ, номер телефону, факсу та електронну адресу ЗМІ;

- вид акредитації (постійна або тимчасова).

До заяви додається:

- копія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ або копія ліцензії на право користування каналами мовлення (для інтернет-видань – копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи з правом розповсюдження інформації):

- фотокартка працівника ЗМІ.


4.4. ЗМІ іноземних держав подають заявки на акредитацію при представленні документів, підтверджуючих акредитацію в Міністерстві закордонних справ України.

 

4.5. Заява на акредитацію приймається в оригіналі, направлені факсом або по електронній пошті. Заява на акредитацію, що не відповідає вимогам пунктів 4.3 і 4.4 цього Положення, до розгляду не приймається.

 

4.6. Рішення про акредитацію приймається міським головою в терміни, що не перевищують 30 днів з дня отримання заявки на акредитацію.


4.7. Список акредитованих представників ЗМІ оприлюднюється на офіційному сайті міської ради.

 

4.8. Акредитаційне посвідчення встановленого зразка (додається) видається відділом з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради особисто акредитованому журналісту або технічному працівнику під підпис в книзі обліку акредитаційних документів.


4.9. Порядок допуску журналістів і технічних працівників до приміщення міської ради, доступу до інформації та документів визначається законодавством України з урахуванням загального режиму та регламенту роботи міської ради, умов і можливостей, які міська рада має реально.

 

^ 5. Права акредитованих журналістів


5.1. Акредитовані журналісти користуються всіма правами згідно з діючим законодавством.

 

6. Обов'язки акредитованих журналістів

 

6.1. Акредитований журналіст зобов'язаний дотримуватись цього Положення, внутрішнього розпорядку та правил поведінки, визначених регламентом заходів, що проводяться міською радою, порядку організації та проведення персональних зустрічей і бесід з керівниками і відповідальними працівниками виконавчого комітету міської ради.

 

6.2. Не допускається втручання журналіста в хід заходу, на висвітлення якого він запрошений, якщо цей захід не організовано спеціально для представників ЗМІ.

 

^ 7. Припинення (анулювання) акредитації

 

7.1. Акредитація може бути припинена у разі:

- подання заяви про припинення акредитації;

- неодноразового грубого порушення журналістом вимог діючого законодавства та цього Положення;

- звернення ЗМІ, за поданням якого здійснена акредитація;

- у разі припинення діяльності ЗМІ. 


7.2. У разі звільнення журналіста або відкликання його акредитації за рішенням керівництва ЗМІ про це протягом трьох робочих днів з моменту втрати права на акредитацію керівництво ЗМІ зобов'язане письмово повідомити відділ з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради.

Редакція ЗМІ має право акредитувати на місце звільненого співробітника іншого співробітника редакції після повернення у відділ з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради раніше виданого акредитаційного посвідчення.

 

7.3. Про втрату акредитаційного посвідчення свого співробітника керівництво ЗМІ зобов'язано в триденний термін письмово сповістити відділ з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради. Питання про відновлення акредитаційного посвідчення розглядається в індивідуальному порядку протягом одного тижня з дня надходження повідомлення і подачі нової заяви.


Секретар міської ради Л.Й. Захватов

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради


30.05.2012 №6/19-6


^ Зразок акредитаційної картки

 

 

Фото

 

 

МП

 

Назва видання ___________________________________

________________________________________________

Прізвище ______________________________

Ім’я ______________________________

По батькові ______________________________

Посада__________________________________________

 Акредитований

при Дружківській міській раді  

З «___» ____________ 20__ р.

по «___» ___________ 20__ р.

 

Начальник відділу з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради


______________ / _________ /

 П.І.Б.

 


Секретар міської ради Л.Й.ЗахватовПохожие:

Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Дружківській міській раді iconПоложення «Про акредитацію представників засобів масової інформації при Дружківській міській раді»
Мання інформації, всебічного, повного оперативного та вільного розповсюдження достовірної інформації про діяльність Дружківської...
Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Дружківській міській раді iconРішення міської ради № Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Дружківській міській раді
Дружківської міської ради, створення сприятливих умов для здійснення професійної діяльності акредитованих журналістів як осіб, які...
Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Дружківській міській раді iconРішення щодо розроблення проектів містобудівної документації в засобах масової інформації
Про надання дозволу Овруцькій міській раді на розробку проекту детального планування території
Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Дружківській міській раді iconРішення щодо розроблення проектів містобудівної документації в засобах масової інформації
Про надання дозволу Овруцькій міській раді на розробку проекту детального планування території
Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Дружківській міській раді iconРішення від 2011 № м. Дружківка Про надання дозволу Дружківській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для обслуговування будівлі соціальної служби за адресою: вул. Юрченка, 1
Про надання дозволу Дружківській міській раді на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування...
Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Дружківській міській раді iconПоложення про Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності Відповідно до Законів України Про друковані засоби масової

Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Дружківській міській раді iconПротокол №6 Спільного засідання громадської ради при Комсомольській міській раді І громадської ради при Київській міській державній адміністрації
Громадської ради при Комсомольській міській раді, 40 осіб – членів Громадської ради при Київській міській державній адміністрації,...
Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Дружківській міській раді iconРішення від 22. 08. 2012 №145 м. Маріуполь Про роботу районної адміністрації щодо розгляду звернень громадян до засобів масової інформації
Маріупольської міської ради «Про роботу районної адміністрації щодо розгляду звернень громадян до засобів масової інформації», колегія...
Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Дружківській міській раді iconРеферат на тему: опрацювання плану використання засобів масової інформації в рекламних цілях
Цілі рекламування й бюджетні кошти визначають основні напрями роз­робки плану застосування засобів масової інформації
Положення про акредитацію представників засобів масової інформації при Дружківській міській раді iconРішення від № м. Маріуполь Про роботу районної адміністрації щодо розгляду звернень громадян до засобів масової інформації
Маріупольської міської ради «Про роботу районної адміністрації щодо розгляду звернень громадян до засобів масової інформації», колегія...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов