Рішення Дружківської міської ради від № положення про відділ містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради Загальні положення icon

Рішення Дружківської міської ради від № положення про відділ містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради Загальні положенняНазваниеРішення Дружківської міської ради від № положення про відділ містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради Загальні положення
Дата конвертации10.11.2012
Размер143.59 Kb.
ТипРішення
скачать >>>

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Дружківської міської ради

від №


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ містобудування та архітектури

виконкому Дружківської міської ради


1. Загальні положення.

  1. Відділ містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради (далі відділ) є виконавчим органом виконавчого комітету Дружківської міської ради і являється спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури, який проводить свою діяльність та забезпечує реалізацію місцевої політики у сфері містобудування та архітектури на території Дружківської міської ради.

  2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», «Про благоустрій населених пунктів», «Про рекламу», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами і нормативами у сфері містобудування, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, рішеннями Дружківської міської ради, виконкому, розпорядженнями міського голови, Регламентом роботи виконкому Дружківської міської ради, Положенням про виконком Дружківської міської ради, Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 11 червня 2009 року, вимогами ДСТУ ISO 9001-2001 «Система управління якістю. Вимоги», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

  3. Відділ містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради підпорядковується безпосередньо міському голові. Координує роботу відділу, у межах своєї компетенції, заступник міського голови з питань виконавчих органів ради.

  4. Структура та чисельність відділу містобудування та архітектури затверджується рішенням міської ради.

  5. Відділ містобудування та архітектури має свій бланк, який використовується в діловому листуванні, виключно з інформаційно-роз’яснювальних питань та печатку із своїм найменуванням.

  6. Положення про відділ містобудування та архітектури затверджується рішенням міської ради.

  7. Відділ містобудування та архітектури правами юридичної особи не наділений.

  8. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення міської ради.

^ 2.Основні завдання.

  1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури в населених пунктах, розташованих на території Дружківської міської ради.

  2. Аналіз стану містобудування на території населених пунктів Дружківської міської ради, організація розроблення (корегування та оновлення), проведення експертизи і подання на затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів Дружківської міської ради та іншої містобудівної документації в межах повноважень відділу.

  3. Координація на території міської ради діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів розташованих на території Дружківської міської ради в межах повноважень відділу.

  4. Забезпечення на території міської ради в межах своїх повноважень:

- розміщення і будівництво об'єктів відповідно до затверджених у встановленому порядку містобудівної документації та проектів цих об'єктів;

- раціональне використання земель та територій для містобудівних потреб, підвищення ефективності забудови та іншого використання земельних ділянок;

- охорона культурної спадщини, збереження традиційного характеру середовища міста;

- урахування державних та громадських інтересів при плануванні та забудові території;

- урахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва;

- інформування через засоби масової інформації громадян про плани перспективного розвитку територій і населених пунктів, розміщення важливих містобудівних об'єктів;

- участь громадян, об'єднань громадян в обговоренні містобудівної документації, проектів окремих об'єктів і внесення відповідних пропозицій до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

- захист прав громадян та громадських організацій згідно із законодавством.

  1. Проведення робіт з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у порядку, встановленому законодавством;

  2. Організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру населених пунктів, розташованих на території Дружківської міської ради.

  3. Здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу.


3.Функції .

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

   1. Сприяння виконавчим органам міської ради у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста.

   2. Участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, надає до міськвиконкому пропозиції з цих питань.

   3. Підготовка пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на території міста .

   4. Підготовка і подання на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктах, розташованих на території Дружківської міської ради, іншої містобудівної документації;

   5. Визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень міської ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією та приймає участь у підготовці висновку з цих питань.

   6. Внесення пропозицій щодо встановлення і зміни меж населених пунктів , розташованих на території Дружківської міської ради відповідно до закону.

   7. Встановлення в межах своїх повноважень на відповідній території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

   8. . Надання в установленому законом порядку забудовникам містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки , щодо об’єктів будівництва (будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури) визначених діючим законодавством та містобудівною документацією.

   9. Видача забудовникам будівельних паспортів забудови земельної ділянки на будівництво (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення земельної ділянки встановлені діючим законодавством.

   10. Прийняття участі в роботі, пов’язаної з прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у порядку та у випадках, встановлених законом.

   11. Прийняття участі в роботі з проведення громадського обговорення містобудівної документації.

   12. Забезпечення в установленому законодавством порядку розробки і подання на затвердження відповідних рад місцевих містобудівних програм, генеральних планів, детальних планів, планів червоних ліній.

   13. Організація, у разі створення при відділі (спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури) служби містобудівного кадастру, її роботи, пов'язаної з веденням містобудівного кадастру населених пунктів міської ради згідно діючого законодавства.

   14. Забезпечення в межах своїх повноважень та установленому законом порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації під час планування та забудови відповідних територій; зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації та проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоду навколишньому природному середовищу;

   15. Здійснення контролю в межах своїх повноважень за забезпеченням надійності та безпечності експлуатації будинків і споруд незалежно від форми власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів.

   16. Регулювання в межах своїх повноважень та в порядку, встановленому законодавством діяльності з розміщення та надання дозволу на розміщення реклами на території міської ради.

   17. Регулювання в межах своїх повноважень та в порядку, встановленому законодавством розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міської ради.

   18. Розгляд матеріалів в межах своїх повноважень та в порядку, встановленому законодавством стосовно надання дозволу на переобладнання і перепланування жилого будинку (квартири), що належить громадянинові на праві приватної власності (переобладнання, перебудови, перепланування будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень).

   19. Розгляд матеріалів стосовно погодження містобудівного та архітектурного проектного рішення об'єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення згідно діючого законодавства.

   20. Розгляд землевпорядних матеріалів про наявні обмеження на використання земельної ділянки в межах своїх повноважень згідно діючого законодавства.

   21. Надання в межах своїх повноважень згідно діючого законодавством викопіювання з генерального плану (викопіювання з опорного плану міста Дружківка) для містобудівних потреб згідно діючого законодавства;

   22. Організація проведення дослідницьких робіт щодо оновлення топографічних планів, призначених для оновлення та корегування генеральних планів, надає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництва.

   23. Організація проведення в установленому законом порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.

   24. Створення у разі спроможності за рішенням виконавчого комітету міської ради при відділі містобудування та архітектури (спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури) архітектурно-містобудівної ради для професійного колегіального розгляду й обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної та проектної документації згідно з наданими чинним законодавством повноваженнями у сфері містобудування та архітектури

   25. Створення і ведення архіву містобудівної документації.

   26. Участь в межах визначених законодавством щодо охорони, реставрації та використання пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування (пам'яток архітектури і містобудування національного та місцевого значення).

   27. Підготовка проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, вирішення в межах своєї компетенції рішень з усіх питань містобудування та архітектури на підвідомчій території, які є обов’язковими для виконання державними підприємствами, організаціями та установами, орендними, акціонерними товариствами, господарськими організаціями (об’єднаннями), громадськими та релігійними організаціями, іншими організаціями, іноземними та спільними юридичними особами, а також громадянами України та інших держав.

   28. Забезпечення в установленому порядку своєчасного розгляду заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів.

   29. Інформування через засоби масової інформації населення та через офіційний портал Дружківської міської ради про містобудівні програми розвитку міста, внесення змін до містобудівної документації та затвердження міською радою містобудівної документації.

   30. Під час здійснення повноважень у сфері містобудування та архітектури відділом надаються наступні адміністративні послуги:

- надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок(документ - містобудівні умови та обмеження);

- видача відповідно до закону будівельного паспорту забудови земельної ділянки (документ - будівельний паспорт);

- підготовка питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, (підготовка відповідного проекту рішення на розгляд Дружківської міської ради);

- надання та зміна поштової адреси (облік) об’єкту нерухомого майна (підготовка відповідного проекту рішення на розгляд виконавчого комітету Дружківської міської ради);

- надання дозволу переобладнання і перепланування жилого будинку (квартири), що належить громадянинові на праві приватної власності (переобладнання, перебудови,
перепланування будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень) (підготовка відповідного проекту рішення на розгляд виконавчого комітету Дружківської міської ради);

- погодження містобудівного та архітектурного проектного рішення об'єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення

- інші послуги відповідно до законодавства.

   1. Через єдиний дозвільний офіс видача наступних дозвільних документів:

- дозволу на розміщення реклами, в порядку встановленому законодавством, (документ - відповідне рішення виконавчого комітету Дружківської міської ради)

- дозволу на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, в порядку встановленому законодавством (документ - відповідне рішення міської ради або виконавчого комітету Дружківської міської ради згідно діючого законодавства)

- інші дозвільні документи відповідно до законодавства.

   1. Виконання інших функцій у містобудівній сфері відповідно до законодавства.


4.Права.

Відділ містобудування та архітектури має право:

   1. Скликати в установленому порядку наради, з питань, що належать до його компетенції.

   2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

   3. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на відділ завдань необхідні документи, інформацію, документи, інші матеріали від посадових осіб міської ради та комунальних підприємств, підприємств, установ та організацій, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

   4. Подавати виконавчому комітету міської влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, будівельних робіт об’єктів будівництва які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

   5. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів міської ради спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться юридичним відділом відповідно до покладених на нього завдань

   6. Брати участь у роботі засідань виконкому, сесій міської ради, в нарадах цих органів.

   7. Головні архітектори та інші посадові особи спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури (відділу) як автори чи співавтори беруть участь у розробленні містобудівної документації населених пунктів Дружківської міської ради.

   8. Головні архітектори та інші посадові особи спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури (відділу) в межах закону можуть здійснювати творчу діяльність, пов'язану з проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території населених пунктів Дружківської міської ради. У таких випадках погодження відповідних архітектурних рішень здійснюється органами містобудування та архітектури вищого рівня.

   9. Надавати методичну допомогу відділам, управлінням, службам міської ради з виконання розпоряджень міського голови, голови обласної державної адміністрації та рішень виконкому.

   10. Залучати, за згодою, керівників структурних підрозділів міської ради спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом містобудування та архітектури відповідно до покладених на нього завдань.

   11. Вимагати від юридичних та фізичних осіб – суб’єктів господарської діяльності у галузі будівництва незалежно від форм власності чіткого дотримання законодавства з питань що належать до їх компетенції у сфері містобудування та архітектури, повертати на доопрацювання неякісно оформлені документи.

   12. Виносити на розгляд міського голови, міської ради, виконавчого комітету проекти розпоряджень, рішень, доповідні записки з питань, що належать до компетенції відділу .

   13. Відділ взаємодіє з іншими відділами, управліннями міської ради, використовує у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, яка підготовлена ними.


^ 5.Організація роботи відділу.

   1. Організація відділу ведеться згідно з планами, погодженими заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, на підставі яких складається зведений план роботи виконавчого комітету міської ради.

   2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у встановленому законом порядку.

Начальник відділу містобудування та архітектури за посадою є головним архітектором міста.

   1. За відсутності начальника відділу містобудування та архітектури його обов'язки виконує головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури, який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків .

   2. Відділ функціонує згідно штатного розкладу виконавчих органів міської ради. Гранична чисельність працівників Відділу, витрати на утримання затверджуються міською радою за поданням міського голови.

   3. До складу відділу входить :

- начальник відділу містобудування та архітектури за посадою є головним архітектором міста який призначаються на посаду міським головою виключно за результатами конкурсу;

- головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури, який призначається на посаду міським головою за результатами конкурсного відбору або з кадрового резерву через стажування.

   1. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ відділу.

   2. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки, очолює та контролює роботу працівників відділу;

- забезпечує виконання завдань, покладених на відділ, несе персональну відповідальність за його роботу;

- складає плани робіт відділу (тижневі, квартальні, річні) і здійснює контроль за їх виконанням;

- бере особисту участь або направляє представника відділу для участі у сесіях міської ради, засіданнях виконкому, апаратних нарадах, у засіданнях дорадчих та інших виконавчих органів, семінарах;

- підписує (візує) документи в межах своєї компетенції;

- веде прийом громадян;

- забезпечує дотримання вимог законодавства під час підготовки проектів нормативно-правових актів, розпоряджень та рішень;

- розробляє або бере участь у розробці проектів нормативних актів та інших документів правового характеру;

- інформує керівництво про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства або таких, що втратили чинність, і готує відповідні подання;

- бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, дає висновки згідно діючого законодавства за фактами виявлених правопорушень у сфері містобудування та архітектури стосовно архітектурно-планувальних рішень;

- у межах наданої компетенції розглядає скарги, заяви органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, громадян та готує за ними відповідні рішення;

- готує проекти рішень на розгляд міської ради , виконавчого комітету міської ради відповідно до розподілу повноважень з питань які входять до компетенції відділу.

- подає відповідно до законодавства пропозиції міському голові про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень;

- розробляє посадові інструкції фахівців відділу;

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

- має право бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються його компетенції.

   1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами і управліннями міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

   2. Відділ бере участь у процесі системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001 «Система управління якістю. Вимоги».

   3. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам Держбуду, можуть бути скасовані міським головою.


6.Відповідальність

Працівники відділу несуть відповідальність:

   1. За неналежне виконання або невиконання покладених на нього завдань та посадових обов’язків у відповідності з чинним законодавством.

   2. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

   3. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності,— в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

   4. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

   5. За недотримання вимог Положення про відділ, бездіяльність або невиконання наданих прав і обов’язків, порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни, норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування.Секретар міської ради Л.Й. ЗахватовПохожие:

Рішення Дружківської міської ради від № положення про відділ містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради Загальні положення iconРішення виконкому Броварської міської ради від 13. 03. 2012№124 положення про архітектурно-містобудівну раду при управлінні містобудування та архітектури Броварської міської ради. Загальні положення
Це Положення визначає порядок роботи архітектурно-містобудівної ради (далі Рада) при управлінні містобудування та архітектури Броварської...
Рішення Дружківської міської ради від № положення про відділ містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради Загальні положення iconРішення виконкому Броварської міської ради від № положення про архітектурно-містобудівну раду при управлінні містобудування та архітектури Броварської міської ради. Загальні положення
Це Положення визначає порядок роботи архітектурно-містобудівної ради (далі Рада) при управлінні містобудування та архітектури Броварської...
Рішення Дружківської міської ради від № положення про відділ містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради Загальні положення iconРішення від № м. Дружківка Про затвердження положення про відділ містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року №3038-vi та внесенням змін до законів України «Про...
Рішення Дружківської міської ради від № положення про відділ містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради Загальні положення iconРішення від 19. 09. 2012 №602 м. Дружківка Про нагородження відзнаками виконавчого комітету Дружківської міської ради
Григоренка В. Б., керівництва ради Дружківської міської організації ветеранів України, керуючись рішенням Дружківської міської ради...
Рішення Дружківської міської ради від № положення про відділ містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради Загальні положення iconВиконання плану роботи виконкому Дружківської міської ради за ІІІ квартал 2011 року
Дружківської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 08. 06. 2011 №6/8-8 «Про регламент роботи виконавчого комітету...
Рішення Дружківської міської ради від № положення про відділ містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради Загальні положення iconРішення від 30. 05. 2012 №6/19- 15 м. Дружківка Про затвердження Програми створення та розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради,
Про затвердження Програми створення та розвитку Служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування та архітектури виконкому...
Рішення Дружківської міської ради від № положення про відділ містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради Загальні положення iconВиконання плану роботи виконкому Дружківської міської ради за ІІ квартал 2011 року
Згідно з п 7 розділу 4 регламенту роботи виконкому Дружківської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 27. 02. 2008...
Рішення Дружківської міської ради від № положення про відділ містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради Загальні положення iconРішення від 0 0 2012 №5 59 м. Дружківка Про нагородження відзнаками виконавчого комітету Дружківської міської ради
Згідно з клопотаннями управлінь міської ради, підприємств, організацій та установ міста, керуючись рішенням Дружківської міської...
Рішення Дружківської міської ради від № положення про відділ містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради Загальні положення iconРішення Дружківської міської ради
Комунальне підприємство «медіа-центр» дружківської міської ради, далі – Підприємство, перейменоване з Комунального підприємства «Редакція...
Рішення Дружківської міської ради від № положення про відділ містобудування та архітектури виконкому Дружківської міської ради Загальні положення iconРішення від 13. 03. 2012 №132 м. Дружківка Про нагородження відзнаками виконавчого комітету Дружківської міської ради
Дружківської міської ради від 22. 08. 2007 №5/15-18 «Про знаки відмінності Дружківської міської ради», ст. 40 Закону України «Про...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов