Програма розвитку земельних відносин І охорони земель у місті Дружківка Донецької області на 2011-2015 роки 2010 Додаток Затверджено icon

Програма розвитку земельних відносин І охорони земель у місті Дружківка Донецької області на 2011-2015 роки 2010 Додаток ЗатвердженоНазваниеПрограма розвитку земельних відносин І охорони земель у місті Дружківка Донецької області на 2011-2015 роки 2010 Додаток Затверджено
Дата конвертации11.11.2012
Размер172.49 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>
ПРОГРАМА


розвитку земельних відносин

і охорони земель

у місті Дружківка Донецької області

на 2011-2015 роки


________ 2010

Додаток

Затверджено

рішення Дружківської

міської ради

15.12.2010__ №_6/2-6___


ЗМІСТ


1

Вступ (паспорт програми)
2

Основні проблемні питання
3

Мета та основні завдання, визначені Програмою
4

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми
5

Напрями діяльності та заходи програми
6

Фінансове забезпечення програми
7

Строки та етапи виконання програми
8

Координація та контроль за ходом виконання програми
9

Очікувані кінцеві результати виконання програми

додаток:

Заходи з проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів у місті Дружківка Донецької області на 2011-2015 роки


2

ПАСПОРТ

(загальна характеристика програми)
^

Програми розвитку земельних відносин


і охорони земель у місті Дружківка Донецької області

на 2011-2015 роки


1. Ініціатор розроблення програми Дружківська міська рада

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

3. Розробник програми Відділ Держкомзему в місті Дружківка Донецької області

4. Співрозробники програми Міське фінансове управління, Відділ економічного аналізу, прогнозування та соціального розвитку виконкому міської ради

5. Відповідальний виконавець програми Відділ Держкомзему в місті Дружківка Донецької області

6. Учасники програми Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади, Відділ Держкомзему в місті Дружківка Донецької області, землевпорядні та землеоцінювальні організації , що мають відповідні ліцензії, землекористувачі та власники земельних ділянок


7. Термін реалізації програми 2011 -2015 роки

7.1. Етапи виконання програми: щорічно

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, _4680_тис. грн. у тому числі:

8.1. коштів обласного бюджету _________тис. грн.

8.2. коштів місцевого бюджету ___3330___тис. грн.

8.3. коштів підприємств __550__тис. грн.

8.4. коштів інших джерел __800____тис. грн. 1. Основні проблемні питання


Місто Дружківка з 1938 року є містом обласного підпорядкування. Місто розташовано на північно-східних схилах Донецького кряжу в місці злиття річок Кривий Торець та Казенний Торець. Відстань до обласного центру, місто Донецьк, 86 кілометрів. Дружківській міській раді підпорядковані Райська та Олексієво- Дружківська селищні ради.

Місто Дружківка межує з Костянтинівським, Слов’янським, Добропільським районами, містом Краматорськ.

Відповідно статистичному звіту 6-зем “Про наявність земель та розподіл іх за власниками землі, землекористувачами, угіддям та видам економічної діяльності” площа підпорядкованих Дружківській міській раді земель складає 4653 га, з них:

 • м Дружківка – 3603 га

 • сел. Олексієво-Дружківка – 551 га

 • сел. Райське, сел. Новомиколаївка, сел. Новогригоровка, с. Красний Кут, с. Старорайське, що входять до Райської селищної ради – 499 га

Станом на 01.10.2010 у м.Дружківка на обліку знаходиться всього земель 4653 га - 0,2% території області, в тому числі:

сільськогосподарські угіддя – 2339 га, що складає 50% від загальної площі, з них рілля – 830 га (35,6 %), багаторічні насадження (сади)- 813 га (34,7 %), сіножаті - 17 га (0,7%), пасовища – 679 га (29%)

Сільськогосподарські підприємства на території міста відсутні.

Розподіл земельного фонду Дружківської міської ради:

 • У власності та користуванні громадян знаходиться – 1913 га (41,1%)

 • Заклади, установи, організації – 729 га (15,7%);

 • Промислові та інші підприємства – 376 га (8,1%);

 • Підприємства та організації транспорту, зв’язку – 136 га (2,9%);

 • Землі оборони – 1,5 га

 • Організації, підприємства і установи рекреаційного призначення – 9,5 га (0,2%);

 • Лісогосподарські підприємства - 60 га (1,3 %);

 • Водогосподарські підприємства – відсутні;

 • Землі запасу та землі, не надані у власність та користування займають 1428 га (30,7%);

 • Землі резервного фонду відсутні.


Всього з усіх земель знаходиться:
Динаміка структури земельного фонду по формах власності в м.Дружківка (га)


^ Динаміка приватизації земельних ділянок громадянами
Динаміка продажу земельних ділянок


Динаміка передачі земельних ділянок у оренду
Таким чином, за час проведення земельної реформи в місті виконано великий обсяг робіт. Подолано державну монополію на земельну власність, формується новий власник, господар землі, створено відповідні передумови для розвитку багатоукладного і конкурентоспроможного господарства на засадах приватної власності на землю та майно, раціоналізації землекористування в усіх сферах економіки, поліпшення охорони земель, тощо. Разом з тим потребують вирішення ще багато невідкладних і  складних завдань.

Основні проблемні питання:

 • Незавершеність розробки нормативно-правових актів, передбачених Земельним Кодексом України.

 • Неналежне фінансове забезпечення заходів земельної реформи

 • Не завершено інвентаризацію земель. Не проведено розмежування земель державної та комунальної власності.

 • Відсутність оновлених планово-картографічних матеріалів на території адміністративно-територіального утворення.

 • Ускладнена процедура надання (продажу) земельних ділянок для підприємницької діяльності, а також механізм приватизації земельних ділянок місцевими органами влади.

 • Повільно йде процес формування електронного реєстру земельних ділянок, що знаходяться у власності і користуванні громадян, бази даних договорів оренди та автоматизованої бази даних державного земельного реєстру.

Проведення значних обсягів вищезазначених  землевпорядних робіт потребують відповідного фінансування.

За цих умов потрібен ефективний організаційно-економічний механізм реалізації основних вимог реформування земельних відносин у встановлені строки, а також їх фінансове забезпечення за рахунок місцевих бюджетів та коштів землекористувачів і землевласників. Проблемні питання можна вирішити шляхом розроблення і виконання Програми розвитку земельних відносин і охорони земель. 1. ^ Мета та основні завдання, визначені Програмою


Програма розвитку земельних відносин і охорони земель на 2011 – 2015 роки (надалі програма) розроблена відповідно до статті 178 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ, статті 44 Закону України «Про землеустрій» від 22.05.2003 р. № 858-IV, статті 24 Закону України «Про охорону земель» від 19.07.2003 р. № 962-IV, Закону України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 р. № 1621-IV, постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 106 “Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм ”, інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у галузі використання та охорони земель з урахуванням економічних, екологічних, географічних, історичних, демографічних особливостей регіону . Програма враховує основні цілі та завдання економічного і соціального розвитку м. Дружківка до 2015 року.

Метою Програми є забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах та їх раціонального використання та охорони і спрямовані на реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, екологічно безпечних умов проживання населення і господарської діяльності, захисту земель від виснаження, деградації та забруднення, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття. 1. ^ Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми


Проблему передбачається розв'язати шляхом:

 • визначення організаційного, економічного та землевпорядного механізму розвитку земельних відносин;

 • забезпечення створення системи гарантування прав власності на землю та інфраструктури ринку землі;

 • удосконалення системи платежів за землю;

 • формування дієвої системи підвищення ефективності державного регулювання земельних відносин та управління землекористуванням;

 • забезпечення здійснення заходів із землеустрою як інструментарію регулювання земельних відносин;

 • поетапного введення земельних ділянок та прав на них в економічний оборот; формування та розвитку ринку земель;

 • формування інституту обмежень у використанні земель, пов'язаних з охороною земель, та забезпечення екологічної збалансованості землекористування;

 • фінансового та інвестиційного забезпечення заходів, передбачених Програмою;

 • наукового та освітнього забезпечення.

Заходи програми будуть реалізовуватися шляхом розробки проектів та документацій з землеустрою. Замовником проектних документацій, які будуть розроблятися за бюджетні кошти,  визначено органи місцевого самоврядування та виконавчої влади. Відбір організацій, установ і підприємств для виконання програмних заходів проводяться на тендерній основі.

 Всі інші  проектні документації із землеустрою будуть виконуватися на замовлення юридичних та фізичних осіб за власні кошти.

 Реалізація Програми здійснюватиметься на основі укладання договорів між замовником і виконавцем заходів.


 1. ^ Напрями діяльності та заходи програми


5.1 Розмежування земель державної та комунальної власності


Розмежування земель державної та комунальної власності полягає у здійсненні організаційно-правових заходів щодо розподілу земель державної власності на землі територіальних громад і землі держави, а також щодо визначення і встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок державної та комунальної власності. Для забезпечення проведення робіт в місті визначається площа земель, які підлягають розмежуванню, відбувається підготовка планово-картографічних матеріалів та необхідно, провести підготовчі роботи по формуванню списків та уточненню земельних ділянок державної та комунальної власності. На розробку проекту необхідно 200 тис. грн., фінансування буде здійснюватись за рахунок місцевого бюджету протягом 2011-2013 років.

^ 5.2 Встановлення і зміна меж адміністративно-територіальних утворень


Нові форми земельних відносин зумовлюють необхідність зміни  територіального землеустрою, який у сучасних умовах повинен забезпечити  функціонування всіх галузей економіки, удосконалення раціональної системи сталого землекористування, достовірності встановлення в натурі (на місцевості) меж адміністративно-територіальних утворень.

Проекти землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів  створюють територіальні умови для самостійного вирішення міськими, селищними радами усіх питань місцевого життя за законодавством України та повної економічної самостійності.

На сьогодні існуючі межі міста, селищ та сіл зазнали значних змін, які відбулися в процесі реалізації колишніх генеральних планів і не відповідають дійсності. Це має негативний вплив на розвиток населених пунктів, управління земельними ресурсами, формування адекватної системи оподаткування.

Для усунення цієї проблеми програмою передбачається встановлення та винос в натуру меж міста Дружківка. На фінансування цих робіт необхідно 200 тисяч гривень, виконання їх заплановано у 2012-2015 роках


^ 5.3 Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів


Нормативні грошові оцінки земель Олексієво-Дружківської та Райської селищних ради були виконані і затверджені у 1999-2000 роках. Нормативна грошова оцінка земель використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Відповідно до ст. 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років. На виконання приведення нормативної грошової оцінки у відповідність до чинного законодавства заплановано 30 тисяч гривень, проведення робіт буде завершено у 2011 році.


^ 5.4 Впорядкування територій населених пунктів


Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів складаються на основі затверджених у встановленому законодавством порядку генеральних планів населених пунктів або можуть розроблятись окремою їх частиною. Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів складаються з метою обґрунтування, розробки і подальшої реалізації необхідного обсягу організаційних та інженерно-технічних заходів з освоєння, поліпшення якості земель, їх раціонального використання та охорони, захисту від руйнівних процесів. Проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів розробляються на певний період та поетапно згідно з генеральними планами населених пунктів і визначають:

 • використання земель відповідно до цільового призначення;

 • землі, що знаходяться у власності, користуванні, в тому числі орендовані;

 • організаційні, правові, фінансові та інші заходи щодо вдосконалення структури територій, освоєння земель, поліпшення їх якості, рекультивації, консервації;

 • необхідність і обсяги економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель;

 • заходи для забезпечення режиму використання земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання, а також відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам внаслідок встановлення цих зон;

 • напрями природоохоронної діяльності.

Програмою заплановано 300 тисяч гривень на виконання цих робіт у 2014-2015 роках


^ 5.5 Проведення інвентаризації земель несільськогосподарського призначення

Метою проведення інвентаризації земель населених пунктів і земель за межами населених пунктів є створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання і охорони земельних ресурсів, ефективного та об’єктивного оподаткування.

Обліковим об’єктом інвентаризації є земельна ділянка, що знаходиться у власності або користуванні юридичних та фізичних осіб.

Протягом наступних 5 років передбачено про інвентаризувати 175 га  земель. Обсяги фінансування робіт по інвентаризації земель населених пунктів складають  1450 тис. грн., в тому числі 400 тис. грн. – місцевий бюджет, 1050 тис.грн. – кошти юридичних та фізичних осіб, з них кошти підприємств – 450 тис. грн..

За результатами інвентаризації буде створена достовірна інформаційна база для здійснення повного справляння плати за землю, підтвердження прав на землю суб’єктів земельних відносин, вирішення земельних спорів.

Очікується, що за період здійснення програми надходження від плати за землю за рахунок уточнення бази оподаткування, збільшиться на 10-15 відсотків.


^ 5.6 Підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціону

Питання проведення земельних аукціонів стало дуже актуальним, оскільки законодавство України зазнало значних змін у питаннях продажу й передачі в оренду земельних ділянок, які перебувають в комунальній і державній власності. Зараз законодавством чітко встановлено, що земельні ділянки, які належать до державної й комунальної власності без земельних аукціонів відчужуватися й передаватися в оренду не можуть.

На підготовку, організацію та проведення земельних аукціонів заплановано фінансування з місцевого бюджету – 1950 тис. грн., що дасть змогу продати земельні ділянки або право оренди землі загальною площею 10га.


^ 5.7 Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій


Визначення територій рекреаційного призначення дозволить одержати правовстановлюючі документи на зазначені земельні ділянки, запобігти випадків використання даних земель не за цільовим призначенням, з порушенням земельного законодавства і встановлених вимог. Планується виконати правовстановлюючі документи на земельні ділянки , на яких розташовані зелені насадження загального користування площею 50 га. На виконання заходу потрібно 400 тисяч гривень, при цьому 100 тисяч за рахунок місцевого бюджету, а 300 тисяч за рахунок юридичних та фізичних осіб.


^ 5.8 Оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, в тому числі під кладовища, полігони твердих побутових відходів


Виконання цього заходу сприятиме ефективному використанню земельних ділянок за цільовим призначенням відповідно до вимог чинного законодавства, поліпшенню навколишнього природного середовища. Планується виконати землевпорядні роботи на площі 30 га, на виконання заходу необхідно з місцевого бюджету 50 тисяч гривень


^ 5.9 Корегування та винос в натуру прибережних охоронних зон річок Кривий та Казенний Торець у межах населених пунктів


Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) у відповідності зі статтею 60 Земельного кодексу України та мають природоохоронне значення. Їх встановлення передбачає режим обмеженої господарської діяльності шляхом:

заборони певних видів діяльності;

дозволу певних видів діяльності зі спеціальним режимом.

Заборонені види діяльності на земельних ділянках прибережних захисних смуг встановлено пунктом 2 статті 61 Земельного кодексу України.

Контроль за створенням прибережних захисних смуг, а також за додержанням режиму використання їх територій здійснюється місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами місцевих рад і державними органами охорони навколишнього природного середовища.

На виконання робіт щодо встановлення меж в натурі (на місцевості) водоохоронних зон та прибережних смуг річок і водотоків на території Дружківської міської Олексієво-Дружківської та Райської селищних рад планується виділення 100 тисяч гривень


 1. ^ Фінансове забезпечення програми


Фінансування заходів в основному, здійснюватиметься за рахунок державного бюджету, місцевих бюджетів, залучення коштів підприємств, громадян та інвестицій

Загальна вартість комплексу робіт складає 4680 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 3330 тис. грн, за рахунок коштів власників землі та землекористувачів 1350 тис. грн. , з них кошти підприємств -550 тис. грн

За рахунок місцевого бюджету здійснюється:

  • Розмежування земель державної та комунальної власності

  • Встановлення і зміна меж адміністративно-територіальних утворень

  • Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

  • Впорядкування територій населених пунктів

  • Проведення інвентаризації земель несільськогосподарського призначення підприємств, організацій, закладів комунальної форми власності

  • Підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціону

  • Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій рекреаційного призначення,

  • Оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, в тому числі під кладовища, полігони твердих побутових відходів

  • Корегування та винос в натуру прибережних охоронних зон річок Кривий та Казенний Торець у межах населених пунктів


За рахунок коштів землевласників і землекористувачів (за їхньою згодою) здійснюється:

 • Проведення інвентаризації земель несільськогосподарського призначення

 • Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій рекреаційного призначенняПередбачувані обсяги фінансування в процесі реалізації Програми можуть коригуватися виходячи з реальної можливості державного і місцевого бюджетів.

У таблиці “Заходи з проведення земельної реформи, збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів у місті Дружківка Донецької області на 2011-2015 роки ” (додається) наведений перелік заходів і завдань з визначенням строків виконання (в цілому і поетапно), обсягів та джерел фінансування, а також очікуваний результат від вжитих заходів.


 1. ^ Строки та етапи виконання програми


Виконання Програми передбачається здійснювати поетапно, щорічно протягом 2011 - 2015 років:

у 2011 році на загальну суму 740 тис. грн.;

у 2012 році – 1030 тис. грн.;

у 2013 році – 1055 тис. грн.;

у 2014 році – 940 тис. грн.;

у 2015 році – 915 тис. грн.. 1. ^ Координація та контроль за ходом виконання програми


Координація діяльності органів виконавчої влади, взаємодія з ліцензованими суб’єктами господарювання, що виконують землевпорядні та землеоціночні роботи щодо реалізації заходів Програми здійснюється відділом Держкомзему в місті Дружківка Донецької області.

Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади визначають першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми та наявності фінансових та інших ресурсів. Основні напрями та окремі заходи Програми можуть коригуватися з врахуванням соціально – економічного стану регіону.

Звітність щодо виконання заходів Програми покладається на відділ Держкомзему в місті Дружківка Донецької області.

Виконання програми припиняється після закінчення встановленого строку.


 1. ^ Очікувані кінцеві результати виконання програми


Здійснення заходів, передбачених Програмою, дасть змогу досягти сталого розвитку землекористування, зокрема:

 • підвищити ефективність та екологічну безпеку використання суспільством земельних ресурсів;

 • здійснити раціоналізацію (оптимізацію) землекористування та створити інвестиційно-привабливе і стале землекористування;

 • збільшити надходження від платежів за землю в бюджети всіх рівнів;

 • запровадити повноцінний ринок земель, створити умови для кредитування землевласників під заставу земельних ділянок.Секретар міської ради Л.Й. Захватов


Похожие:

Програма розвитку земельних відносин І охорони земель у місті Дружківка Донецької області на 2011-2015 роки 2010 Додаток Затверджено iconРішення від 15. 12. 2010 №6/2-6 м. Дружківка Про затвердження Програми розвитку земельних відносин І охорони земель у м. Дружківка Донецької області на 2011-2015 роки
Земель, розмежування земель державної І комунальної власності, формування територій, керуючись Конституцією України, Земельним кодексом...
Програма розвитку земельних відносин І охорони земель у місті Дружківка Донецької області на 2011-2015 роки 2010 Додаток Затверджено iconРішення від 30. 05. 2012 №6/19-19 м. Дружківка Про хід виконання у 2011 році Програми розвитку земельних відносин І охорони земель у м. Дружківка на 2011-2015 роки
Ої ради від 08. 06. 2011 №6/8-26 «Про внесення змін до рішення Дружківської міської ради від 15. 12. 2011 №6/2-6 «Про затвердження...
Програма розвитку земельних відносин І охорони земель у місті Дружківка Донецької області на 2011-2015 роки 2010 Додаток Затверджено iconРішення від № м. Дружківка Про внесення змін до рішення Дружківської міської ради від 15. 12. 2011 №6/2-6 «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин І охорони земель у м. Дружківка на 2011-2015 роки»
Про внесення змін до рішення Дружківської міської ради від 15. 12. 2011 №6/2-6 «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин...
Програма розвитку земельних відносин І охорони земель у місті Дружківка Донецької області на 2011-2015 роки 2010 Додаток Затверджено iconРішення від № проект м. Дружківка Про хід виконання Програми енергоефективності міста Дружківка на період 2011-2015 роки
Рішенням міської ради від 15. 12. 2010 №6/2-4 затверджено Програму енергоефективності міста Дружківка на період 2011-2015 роки
Програма розвитку земельних відносин І охорони земель у місті Дружківка Донецької області на 2011-2015 роки 2010 Додаток Затверджено iconУдк 332. 3 Розв’язання економічних проблем охорони земель на сучасному етапі розвитку земельних відносин
Проаналізовано стан виконання робіт по охороні земель. Запропоновано заходи по вдосконаленню державної політики у галузі охорони...
Програма розвитку земельних відносин І охорони земель у місті Дружківка Донецької області на 2011-2015 роки 2010 Додаток Затверджено iconЗатверджено рішенням третьої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 31 березня 2011 року «Про Програму «Молодь Куликівщини» на 2011-2015 роки» програма
Підстава для розроблення: Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки
Програма розвитку земельних відносин І охорони земель у місті Дружківка Донецької області на 2011-2015 роки 2010 Додаток Затверджено iconЗатверджено рішенням третьої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 31 березня 2011 року «Про Програму «Шкільний автобус» у Куликівському районі на 2011-2015 роки» програма
Додаток Організація підвозу учнів до шкіл у сільській місцевості Куликівського району в 2010 році
Програма розвитку земельних відносин І охорони земель у місті Дружківка Донецької області на 2011-2015 роки 2010 Додаток Затверджено iconЗатверджено рішенням третьої сесії Куликівської районної ради шостого скликання від 31 березня 2011 року «Про Програму охорони навколишнього природного середовища Куликівського району на 2011-2015 роки та перспектива до 2020 року» програма
«Про Програму охорони навколишнього природного середовища Куликівського району на 2011-2015 роки та перспектива до 2020 року»
Програма розвитку земельних відносин І охорони земель у місті Дружківка Донецької області на 2011-2015 роки 2010 Додаток Затверджено iconРішення від № м. Дружківка Про затвердження Програми «Заохочувальні місцеві стимули в галузі охорони здоров’я м. Дружківка на 2012-2014 роки»
Донецькій областях та місті Києві», спільне доручення заступника голови – начальника головного управління охорони здоров’я Донецької...
Програма розвитку земельних відносин І охорони земель у місті Дружківка Донецької області на 2011-2015 роки 2010 Додаток Затверджено iconРішення від № м. Дружківка Про затвердження Програми «Заохочувальні місцеві стимули в галузі охорони здоров’я м. Дружківка на 2012-2014 роки»
Донецькій областях та місті Києві», спільне доручення заступника голови – начальника головного управління охорони здоров’я Донецької...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов