Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту icon

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного актуНазваниеЗвіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту
Дата конвертации11.11.2012
Размер83.5 Kb.
ТипЗвіт
скачать >>>


ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акту

  1. Назва регуляторного акту (далі - РА): рішення виконкому Дружківської міської ради від 09.06.2011 № 430 «Про затвердження тарифів на послуги з прибирання, вивезення та знешкодження твердих побутових та рідких відходів, які надаються Дружківським комунальним автотранспортним підприємством 052805 Дружківської міської ради населенню, бюджетним установам та іншим споживачам міста».

  2. Виконавець заходів з відстеження: відділ економічного аналізу, прогнозування та соціального розвитку виконкому Дружківської міської ради, Комунальне автотранспортне підприємство 052805 Дружківської міської ради (ДКАТП – 052805).

3.^ Цілі прийняття акт: уникнення збитковості підприємства, яке надає послуги з прибирання, вивезення та знешкодження твердих побутових та рідких відходів, економічний розвиток підприємства, збільшення надходжень до місцевого та інших бюджетів (у т. ч. до пенсійного фонду), забезпечення безперебійного санітарного очищення міста.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 18.06.2012 по 19.07.2012.

  1. Тип відстеження: повторне.

  2. Методи одержання результатів відстеження: статистичний, фінансовий.

  3. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: законодавчі та нормативні документи, звітні дані ДКАТП 052805.

  4. Кількісні та якісні значення показників результативності акту:

Показники результативності

Од. вим.

2011 рік, факт

у т.ч.

1 кв 2012, план

2 кв 2012, план

1 кв 2012, факт

2 кв 2012, факт

у т.ч.

1 кв 2011, факт

квітень - травень 2011, факт

квітень - травень 2012, факт

червень 2012, факт

Рівень надходжень до бюджетів усіх рівнів, пов’язаний з дією РА, у т.ч.

тис. грн.

1120,9

348,9

193,6

540,0

540,0

410,8

402,3

290,4

111,9

- до місцевого бюджету

тис. грн.

228,0

48,8

28,2

51,0

51,0

79,0

63,2

43,1

20,1

- до Пенсійного фонду України

тис. грн.

572,1

149,5

79,8

145,0

145,0

165,8

161,5

106,0

55,5

Коло суб’єктів підприємницької діяльності (СПД) та фізичних осіб, на яких розповсюджується дія РА

Дія РА розповсюджується на:

- надавача послуг (ДКАТП 052805), яке здійснює діяльність зі збирання, вивезення та знешкодження накопичених відходів і сміття;

- споживачів послуг: усіх суб’єктів, які здійснюють накопичення відходів, а саме: населення міста (фізичних осіб), бюджетні установи, інших споживачів (СПД)

Фактична кількість користувачів послуг, станом на 01 число місяця, наступного за звітним періодом, у т. ч.

осіб

52712

52514

52620

52609

52680

52712

52740

52740

52740

- фізичних осіб (населення міста)

осіб

52207

52023

52129

52099

52170

52207

52215

52215

52215

- бюджетних установ

осіб

55

55

55

55

55

55

55

55

55

- інших споживачів

осіб

450

436

436

455

455

450

470

470

470

Доходи ДКАТП 052805 від надання послуг

тис.

грн.

3363,8

716,9

499,4

895,0

895,0

921,6

985,4

688,2

297,2

Витрати

тис.

грн.

3251,8

766,2

500,8

806,0

806,0

899,9

959,6

673,6

286,0

Фінансовий результат

тис.

грн.

85,4

-49,3

-1,4

89,0

89,0

21,7

25,8

14,6

11,2

Рівень рентабельності

%

2,6

-6,4

-0,5

10,0

10,0

2,4

2,7

2,2

3,9

Розмір коштів і час, що витрачаються особами, які пов’язані з виконанням вимог РА

Розмір коштів, які витрачаються 1 особою за спожиті послуги, залежить від:

- типу житла для населення (коливається від 5,72 до 6,81 грн.);

- виду діяльності, площі займаного приміщення, а також площі прилеглої території, - для бюджетних установ та СПД.

Час, що витрачається, не залежить від розміру тарифу. Складається з часу на сплату послуг 1 раз на місяць, - для населення; на складання одноразово договору (або додаткової угоди) і часу на здійснення розрахунків, - для бюджетних установ та СПД. Час, що витрачається працівниками ДКАТП 052805, складається з часу на укладання договорів або додаткових угод на надання послуг.

Рівень поінформованості осіб, на яких розповсюджується дія РА, з основних положень РА

100 %. Споживачі послуг поінформовані щодо дії РА і основних положень РА шляхом розміщення даного рішення у міській суспільно-політичній газеті «Дружковский рабочий», на офіційному порталі Дружківської міської ради, шляхом розміщення оголошень на під’їздах багатоквартирних житлових будинків, у касах та у відділеннях з прийому комунальних платежів, шляхом укладань договорів і додаткових угод з бюджетними установами та з СПД, а також шляхом особистого повідомлення споживачів послуг робітниками ДКАТП 052805 у разі спілкування.
  1. ^ Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей: Шляхом дії РА забезпечено безперебійне санітарне очищення міста.

Протягом дії РА спостерігається наступне.

Доходи ДКАТП 052805 від наданих послуг за 1 квартал 2012 року у зрівнянні з відповідним періодом минулого року збільшені на 28,6% (921,6 тис. грн. проти 716,9 тис. грн.), за квітень-травень 2012 року – на 37,8% (688,2 тис. грн. проти 499,4 тис. грн.). Незважаючи на збільшення витрат, протягом дії РА отримано прибуток (сума прибутку за 1 квартал 2012 року складає 21,7 тис. грн. проти збитку у розмірі 49,3 тис. грн. за відповідний період 2011 року, сума прибутку за квітень – травень 2012 року - 14,6 тис. грн. проти збитку у розмірі 1,4 тис. грн. відповідно). Все це свідчить про покращення показників діяльності підприємства і уникнення збитковості підприємства – надавача послуг. Протягом дії РА спостерігається збільшення кількості користувачів послуг.

Завдяки збільшенню доходів покращені розрахунки з зобов’язань: розмір надходжень до бюджетів усіх рівнів за 1 квартал 2012 року склав 410,8 тис. грн. (за 1 квартал 2011 року – 348,9 тис. грн.), із них до пенсійного фонду перераховано 165,8 тис. грн. проти 149,5 тис. грн. відповідно, до місцевого бюджету - 79,0 тис. грн. проти 48,8 тис. грн. відповідно; розмір надходжень до бюджетів усіх рівнів за квітень – травень 2012 року склав 290,4 тис. грн. (за квітень – травень 2011 року – 193,6 тис. грн.), із них до пенсійного фонду перераховано 106,0 тис. грн. проти 79,8 тис. грн. відповідно, до місцевого бюджету - 43,1 тис. грн. проти 28,2 тис. грн. відповідно.

Враховуючи вищезазначене, регуляторний акт: рішення виконкому Дружківської міської ради від 09.06.2011 № 430 «Про затвердження тарифів на послуги з прибирання, вивезення та знешкодження твердих побутових та рідких відходів, які надаються Дружківським комунальним автотранспортним підприємством 052805 Дружківської міської ради населенню, бюджетним установам та іншим споживачам міста», на даний час визнаний ефективним.


Секретар міської ради Л.Й.Захватов


Секретар О.В., 44398

Руденко С.М. 42092Похожие:

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту iconЗвіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту
Назва регуляторного акту (далі – ра): рішення виконкому Дружківської міської ради від 23. 06. 2010 №582 „Про затвердження тарифів...
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту iconЗвіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту
...
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту iconЗвіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту
Назва регуляторного акту (далі – ра): рішення Дружківської міської ради від 19. 06. 2002 №4/2-13 „О не размещении торговых киосков...
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту iconЗвіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту
Назва регуляторного акту (далі ра): рішення міської ради від 29. 01. 2003 №4/7-9 «О правилах благоустройства территории, обеспечения...
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту iconЗвіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту
Назва регуляторного акту: рішення виконкому міської ради від 19. 12. 2007 №1737 «Про затвердження тарифів на послуги комунального...
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту iconЗвіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту (далі ра)
...
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту iconЗвіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту (далі ра)
Назва регуляторного акту (далі ра): рішення Дружківської міської ради від 29. 01. 2003 №4/7-18 «О размерах стоимости фиксированного...
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту iconЗвіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту
Назва регуляторного акту (далі –РА): рішення міської ради від 25. 02. 2009 №5/31-10 «Про затвердження Положення про порядок справляння...
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту iconЗвіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту
Назва регуляторного акту (далі – ра): рішення виконавчого комітету Дружківської міської ради від 26. 07. 1999 №541 „Об организации...
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту iconЗвіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту
Назва регуляторного акту (далі – ра): рішення виконкому Дружківської міської ради від 05. 09. 2008 №986 „Про затвердження тарифів...
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту iconЗвіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту
Назва регуляторного акту (далі – ра): рішення виконкому Дружківської міської ради від 23. 06. 2010 №582 „Про затвердження тарифів...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов