Звіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту icon

Звіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного актуНазваниеЗвіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту
Дата конвертации11.11.2012
Размер72.1 Kb.
ТипЗвіт
скачать >>>

ЗВІТ

про відстеження результативності регуляторного акту


  1. Назва регуляторного акту: рішення виконкому міської ради від 19.12.2007 № 1737 «Про затвердження тарифів на послуги комунального підприємства «Дружківка – Транспорт».

  2. Виконавець заходів з відстеження: відділ економічного аналізу, прогнозування та соціального розвитку Дружківської міської ради, КП «Дружківка – Транспорт».

  3. Цілі прийняття акту: організація централізованої диспетчерської служби; підвищення безпеки дорожнього руху на маршрутах; упорядкування організації перевезення пасажирів на маршрутах; вивчення кореспонденції пасажиропотоків та погодження розкладів руху.

  4. Строк виконання заходів з відстеження: з 23.11.2009 по 09.12.2009.

  5. Тип відстеження: повторне.

  6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

  7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: звітні і прогнозні дані підприємства.

  8. ^ Кількісні та якісні значення показників результативності акту:

Перспективний розрахунок показників проведено з метою дотримання вимог чинного законодавства щодо оплати праці на підставі розрахунків і пропозицій, наданих контрольно – ревізійним відділом м. Дружківка (акт перевірки від 16.10.2009 № 02-10-12/45).

Показники результативності

Од. вим.

2008 рік

12 міся-

ців,

факт


2009 рік

9 міся-

ців,

факт


2009 рік

12 міся-

ців,

очік.

2010 рік 12 місяців,

прогноз (порівняні

показники)

без зміни

тарифів

зі зміною

тарифів

Кількість наданих послуг з орга-

нізації перевезень пасажирів

од.

22408

17770

23653

23653

23653

Кількість наданих послуг з техні-

чного огляду транспортних засо-

бів / у т.ч. вантажні перевезення

од.

27811 /

1246


16720 /

1348


22232 /

1797


22232 /

1797


22232 /

1797


Кількість наданих послуг з меди-

чного огляду водіїв / у т.ч. ванта-

жні перевезення

од.

25744 /

1246


17694 /

1348


21616 /

1797


21616 /

1797


21616 /

1797


Кількість маршрутів

од.

61

60

59

59

59

Доходи від надання послуг

тис. грн.

182,5

184,9

236,5

189,9

297,0

Витрати на надання послуг

тис. грн.

180,9

176,1

239,0

270,0

270,0

Фінансовий результат до оподат-

кування

тис. грн.

1,6

8,8

-2,5

-80,1

27,0

Рівень рентабельності

%

0,6

5,0

-1,0

-29,6

10,0

Розмір надходжень до бюджетів

усіх рівнів і пенсійного фонду

тис. грн.

73,1

60,8

83,6

85,0

95,0

Кількість суб’єктів підприємни-

цької діяльності – фізичних осіб,

на яких поширюється дія регуля-

торного акту (далі – РА) / у т.ч.

тих, що здійснюють вантажні пе-

ревезення

од.

34 / 4


36 / 4


36 / 4


36 / 4


36 / 4


Кількість юридичних осіб (підп-

риємств), на яких поширюється

дія РА

од.

7

11

11

11

11

Розмір коштів і час, що витрача-

ються СПД, пов’язані з виконан-

ням вимог РА

Розмір коштів, що витрачають СПД, визначається окремо

для кожного СПД залежно від видів та кількості отриман-

их послуг; час – не залежить від вартості послуг і складає

приблизно 30 хвилин щомісячно

Рівень поінформованості

100% серед осіб, на яких поширюється дія РА, шляхом

укладення договорів на надання послуг
  1. ^ Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

У результаті прийняття РА забезпечено випуск автобусів на маршрути зі 100% проведенням передрейсового та післярейсового технічного огляду автобусів та медичного огляду водіїв, організовано централізовану диспетчерську службу, упорядковано організацію перевезення пасажирів на маршрутах; вивчено кореспонденцію пасажиропотоків та погоджено розклади руху; тим самим підвищено безпеку дорожнього руху на маршрутах.

Протягом дії РА очікується зменшення кількості автобусних маршрутів у 2009 році в порівнянням з 2008, зменшення кількості наданих послуг з технічного огляду транспортних засобів і кількості наданих послуг з медичного огляду водіїв. Однак, за рахунок придбання деякими перевізниками додаткових одиниць транспорту, очікувана кількість наданих послуг з організації перевезень пасажирів на міських, приміських та міжміських маршрутах збільшена.

Протягом дії регуляторного акту очікується збільшення доходів від наданих послуг.

За 2009 рік від наданих підприємством послуг очікується збільшення розміру надходжень до бюджетів усіх рівнів і пенсійного фонду на 14,4%.

Існуючи тарифи для суб’єктів підприємницької діяльності – користувачів послуг не є обтяжливими, про що свідчить збільшення їх кількості продовж терміну дії регуляторного акту станом на 01.01.2008 (на початок дії РА) – 32, станом на сьогодняшній день – 36; на кінець року кількість СПД - користувачів послуг очікується на такому ж рівні). Крім того, суб’єкти підприємницької діяльності, які займаються перевезеннями, за бажанням, мають можливість альтернативного отримання послуг з організації перевезень пасажирів, технічного огляду транспортних засобів і медичного огляду водіїв.

Всі ці показники свідчать про своєчасність впровадження даного регуляторного акту, ефективність його дії, а також про досягнення протягом його дії задекларованих цілей.

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95 ВР, п. 3.4 р. 3 Регіональної галузевої угоди, узгодженої з Головним управлінням житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації і Донецьким обласним комітетом профспілок робітників житлово – комунального господарства від 18.09.2007 № 11/П-18, введено регіональні коефіцієнти, однак КП «Дружківка – Транспорт» ці нормативні акти не застосовувалися; при розробці діючого тарифу не враховувалися. Згідно з даними проведеної перевірки контрольно – ревізійного відділу м. Дружківка в частині дотримання вимог чинного законодавства про працю, з урахуванням вищезазначених угод, заробітну плату працівникам підприємства має бути підвищено, відповідно – підвищено нарахування на заробітну плату.

Враховуючи дотримання вимог чинного законодавства щодо оплати праці, підвищення рівня мінімальної заробітної плати, у подальшому очікується значне збільшення загальних витрат (питома вага витрат на оплату праці у структурі собівартості послуг разом з нарахуваннями складає більш 80 %), що, у разі залишення діючих тарифів, має привести к значному погіршенню фінансового стану підприємства.

З метою запобігання збитковості підприємства, враховуючи перспективний розрахунок показників на 2010 рік, регуляторний акт: рішення виконкому міської ради від 19.12.2007 № 1737 «Про затвердження тарифів на послуги комунального підприємства «Дружківка – Транспорт» визнано таким, що потребує перегляду.


Міський голова В.С.Гнатенко


Секретар О.В., 44398Похожие:

Звіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту iconЗвіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту
...
Звіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту iconЗвіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту
Назва регуляторного акту (далі – ра): рішення Дружківської міської ради від 19. 06. 2002 №4/2-13 „О не размещении торговых киосков...
Звіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту iconЗвіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту
Назва регуляторного акту (далі ра): рішення міської ради від 29. 01. 2003 №4/7-9 «О правилах благоустройства территории, обеспечения...
Звіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту iconЗвіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту (далі ра)
...
Звіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту iconЗвіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту (далі ра)
Назва регуляторного акту (далі ра): рішення Дружківської міської ради від 29. 01. 2003 №4/7-18 «О размерах стоимости фиксированного...
Звіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту iconЗвіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту
Назва регуляторного акту (далі –РА): рішення міської ради від 25. 02. 2009 №5/31-10 «Про затвердження Положення про порядок справляння...
Звіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту iconЗвіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту
Назва регуляторного акту (далі – ра): рішення виконавчого комітету Дружківської міської ради від 26. 07. 1999 №541 „Об организации...
Звіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту iconЗвіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту
Назва регуляторного акту (далі – ра): рішення виконкому Дружківської міської ради від 05. 09. 2008 №986 „Про затвердження тарифів...
Звіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту iconЗвіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту
Назва регуляторного акту (далі – ра): рішення виконкому Дружківської міської ради від 23. 06. 2010 №582 „Про затвердження тарифів...
Звіт про відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту iconЗвіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту Назва регуляторного акту
Назва регуляторного акту (далі – ра): рішення виконкому Дружківської міської ради від 23. 06. 2010 №582 „Про затвердження тарифів...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов