Рішення від № м. Дружківка Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами icon

Рішення від № м. Дружківка Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходамиНазваниеРішення від № м. Дружківка Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами
Дата конвертации11.11.2012
Размер60.41 Kb.
ТипРішення
скачать >>>

ПРОЕКТ
Україна ПРОЕКТ

ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від _______________________ № __________

м. Дружківка

Про затвердження Порядку
надання дозволу на експлуатацію
об’єкта поводження з небезпечними відходами


З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про відходи», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, зменшення обсягів утворення відходів, впровадження економічного механізму природокористування, керуючись статтею 33 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради


В И Р І Ш И В:

1.    Затвердити Порядок надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами (додається).

2.    Управлінню житлового та комунального господарства (Гейченко), відділу з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю (Сігора) оприлюднити це рішення у міській суспільно-політичній газеті «Дружковский рабочий» в 10-денний термін та розмістити на офіційному порталі міської ради в 5-денний термін з дня його прийняття.

3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника управління житлового та комунального господарства Гейченка В.О.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Верещагіна Р.О.


Міський голова

В.С.Гнатенко


                                        

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

_______________ №______


Порядок
надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження
з небезпечними відходами

1.Загальні положення

1.1. Порядок надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами (далі Порядок) розроблено відповідно до Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про місцеве самоврядування в Україні ", "Про відходи" та Постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року №1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів."

1.2. Дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами повинні отримувати суб'єкти господарювання міста, які здійснюють діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами та експлуатують об'єкти поводження з небезпечними відходами на території міста.

1.3. Порядок регулює порядок надання суб’єктам господарської дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами .

2.  Порядок оформлення документів на отримання дозволу.


2.1. Суб’єкт господарської діяльності, який має намір отримати дозвіл на    експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами, надає в  Єдиний дозвільний центр Дружківської міської ради відповідну заяву на одержання документів дозвільного характеру (затверджена постановою Кабінетів Міністрів України від 07.12.2005 №1176 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 №778).


2.2   До заяви додається пакет документів, необхідних для отримання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території міста, що складається з:

- витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців;

- інформації про наявність або відсутність спеціально відведених в установленому

законодавством порядку місць чи об'єктів розміщення відходів;

- висновків санітарно-епідемічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами;
- даних лабораторних досліджень про склад і властивості відходів, що утворюються, а

також ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища та здоров'я

людини;
- витягу з матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище про обсяги утворення

відходів;
- довідки про наявність або відсутність установок (потужностей) з видалення та утилізації

відходів;
- договору (контракту) на передачу відходів іншим власникам;
- довідки про фактичне утворення і розміщення суб’єктом господарювання промислових ( побутових) відходів на об’єкті поводження з небезпечними відходами за минулий рік;
- інформації стосовно розміщення відходів накопичених за три попередні роки;
- звіту про виконання планових заходів у сфері поводження з відходами за попередній рік;
- перспективного плану заходів у сфері поводження з відходами, спрямованого на

запобігання або зменшення обсягів утворення відходів і запобігання їх негативному

впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини ;

3.2. Порядок надання дозволу:

3.2.1. Після отримання заяви та доданих до неї документів від державного адміністратора Єдиного дозвільного центру Дружківської міської ради управління житлового та комунального господарства здійснює наступні дії:

3.2.1.1. Попередньо розглядає питання щодо надання дозволів на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами на території
м. Дружківка. У випадку невідповідності пакету документів повертає їх для доопрацювання.

3.2.1.2. Проводить обстеження об’єкта поводження з небезпечними відходами з виїздом на місце з метою перевірки на відповідність наданих документів фактичному стану та місцю знаходження об’єкта.

3.2.1.3. Готує пропозиції міському голові щодо надання дозволів на експлуатацію об'єктів поводження з небезпечними відходами на території м. Дружківка або обґрунтовані відмови з переліком заходів, які суб’єкт господарської діяльності повинен виконати для приведення місця та об’єкта поводження з небезпечними відходами у відповідність вимогам природоохоронного законодавства.

3.2.1.4. Після затвердження дозволу міським головою надає його державному адміністратору Єдиного дозвільного центру Дружківської міської ради для видачі заявникові.

3.2.2. Суб'єкт господарської діяльності після виконання заходів, зазначених у відмові, має право повторно звернутись за отриманням дозволу.

3.2.3. Строк надання дозволу або відмови на експлуатацію об'єктів поводження з небезпечними відходами становить десять робочих днів

4. Підставами для відмови у видачі дозволу на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами є:

4.1. Невідповідність змісту або переліку наданих документів, затверджених даним Порядком або невідповідність встановленим нормативно-правовим вимогам.

4.2. Невідповідність місця та об’єкта поводження з небезпечними відходами вимогам природоохоронного законодавства.

4.3. Форма дозволу додається.


Керуючий справами виконкому І.В. Курило


Підготовлений управлінням житлового

та комунального господарства

Начальник управління В.О.Гейченко


Додаток до

Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження
з небезпечними відходами


ДОЗВІЛ № ___

на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території м. Дружківка Донецької області


Дозвіл видано

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи підприємця)Назва об’єкта поводження з небезпечними відходами(назва об’єкта, його адреса)

Код ЄДРОПУ власника відходівНазва операцій при здійсненні експлуатації об’єкта поводження з небезпечними відходами(конкретні види операцій поводження з небезпечними відходами)Дозвіл дійсний
з „____” ____________20___р.
до „_____” ___________20__ р.

Міський голова _________________

М.П.

Дозвіл одержав (дата, підпис, посада)Похожие:

Рішення від № м. Дружківка Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами iconРішення від № м. Дружківка Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами
Затвердити Порядок надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами (додається)
Рішення від № м. Дружківка Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами iconРішення від № м. Дружківка Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами
Затвердити Порядок надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами (додається)
Рішення від № м. Дружківка Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами iconРішення виконкому Дружківської міської ради «Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами»
Дасть змогу привести процедуру видачі дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами відповідно до вимог чинного...
Рішення від № м. Дружківка Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами iconРішення виконкому Дружківської міської ради «Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами»
«Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами»
Рішення від № м. Дружківка Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами iconРішення виконкому Дружківської міської ради «Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами»
«Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами»
Рішення від № м. Дружківка Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами iconРішення виконавчого комітету Маріупольської міської ради «Про надання дозволів на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами»
Рення та розміщення відходів міська рада приймає рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію об’єкта поводження...
Рішення від № м. Дружківка Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами iconРішення 19. 09. 2012 р.№ с. Селище Про надання згоди на отримання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами
Ння І перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженого постановою кму №1218 від 08. 1998 року, розглянувши клопотання...
Рішення від № м. Дружківка Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами iconРішення 19. 09. 2012 р.№102 с. Селище Про надання згоди на отримання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами
Ння І перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженого постановою кму №1218 від 08. 1998 року, розглянувши клопотання...
Рішення від № м. Дружківка Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами iconРішення 20 листопада 2012р. №212 м. Гнівань Про надання пп «Корнер» дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами
Кабінету Міністрів України №1218 від 03. 08. 1998 року, розглянувши клопотання директора пп «Корнер» Мандрика Ю. Ф. від 05. 10. 2012...
Рішення від № м. Дружківка Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами iconПовідомлення про повторне оприлюднення проекту регуляторного акту ( далі ра) проекту рішення виконкому Дружківської міської ради "Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами"
Ра проекту рішення виконкому Дружківської міської ради “Про затвердження Порядку надання дозволу на експлуатацію об’єкта поводження...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов