Закон України „Про оренду землі\", Закон України „Про плату за землю\". Використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель icon

Закон України „Про оренду землі", Закон України „Про плату за землю". Використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земельНазваниеЗакон України „Про оренду землі", Закон України „Про плату за землю". Використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель
Дата конвертации11.11.2012
Размер63.94 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>

Аналіз впливу регуляторного акту Дружківської міської ради

„Про затвердження Тимчасового порядку визначення частки земельної ділянки,

яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудованих

у будівлю нежитлових приміщень”.

1. Опис проблеми: Земельний фонд міста станом на 01.01.2010 складає 3603 га. Основними документами, що регулюють земельні відносини в Україні є Земельний кодекс України, Закон України „Про оренду землі”, Закон України „Про плату за землю”.

Використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель.

Цивільним кодексом України передбачено, що плата, яка справляється з наймача будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), складається з плати за користування нею і плати за користування земельною ділянкою.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних осіб або громадян, плата за землю нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні.
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних осіб або громадян, плата за землю нараховується кожному з них пропорційно їх частці у власності на будівлю.

Прибудинкові території (земельні ділянки) згідно з нормами діючого законодавства повинні передаватись у власність або надаватися у користування відповідними органами місцевого самоврядування Об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Враховуючи фінансову неможливість виконання робіт з поділу території мікрорайону (кварталу), а також відсутність правил та порядку розподілу території житлового кварталу виникла необхідність розробити цей „Тимчасовий порядок визначення частки земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні власників (наймачів) вбудованих у будівлю нежитлових приміщень” для справляння плати за користування землею до виконання норм діючого законодавства щодо регулювання земельних відносин.

^ На кого проблема справляє негативний вплив: Дана проблема справляє негативний вплив на органи місцевого самоврядування, так як бюджет недоотримає кошти за користування земельними ділянками від підприємств, установ, приватних підприємців, громадян, що мають у власності (користуванні ) вбудовані не житлові приміщення. На населення міста, так як можливо збільшення коштів на потреби громади. На суб’єктів підприємницької діяльності і громадян, які користуються земельними ділянками з порушенням земельного законодавства.

^ Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акту: найбільший вплив на дію РА можуть оказати зміни в законодавстві.

Чому проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання:

Згідно з Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” встановлення розмірів ставок у межах визначених законодавством виключна компетенція міських рад

^ 2. Цілі регулювання:

Прийняття рішення здійснюється з ціллю приведення земельних відносин у місті у відповідність до діючого законодавства, а також з метою:

 • подальшого формування ринку землі у місті;

 • позитивного впливу на фінансову ситуацію у місті;

 • виконання заходів передбачених Програмою розвитку земельних відносин на 2006-2010 роки;

 • економічного розвитку міста в цілому.

^ 3. Альтернативні заходи досягнення зазначених цілей:

 1. Відмовитись від введення у дію запропонованого регулювання . Однак, ця альтернатива суперечить діючому законодавству та не вирішує дану проблему.

 2. Встановлення більшої плати за землю, чим та що передбачена рішенням міської ради діючим на даний період, надасть змогу поповнити місцевий бюджет, але для суб’єктів підприємницької діяльності підвищує плату за користування землею. Проаналізував ситуацію з надходженням плати за користування земельними ділянками міста, для поповнення місцевого бюджету і стабілізації фінансового стану міста, враховуючи також положення суб’єктів підприємницької діяльності, пропонується прийняти найбільш збалансовану плату за користування земельними ділянками згідно з їх функціональним призначенням тобто, у відповідності до рішення міської ради, яке встановлює плату за використання земельною ділянкою, діючим у теперішній час.

^ 4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи:

Регуляторний акт підготовлено у відповідності до Земельного кодексу України, що діє з 01.01.2002, Цивільного кодексу України, Закону України „Про плату за землю”, Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оренду землі» від 02.10.2003 №1211-1У, грошової оцінки земель у м. Дружківка, затвердженої рішенням Дружківської міської ради від 17.03.1999 № 23/5-9, з урахуванням коефіцієнтів індексації.

Прийняття даного РА дозволить встановити єдині вимоги щодо плати за землю до підприємств, установ, приватних підприємців, громадян, що мають у власності (користуванні ) вбудовані не житлові приміщення.

Надасть можливість особам, що мають у власності (користуванні ) вбудовані не житлові приміщення дотримуватись чинного законодавства щодо користування земельними ділянками.

Механізм визначено шляхом укладання договорів по платі за землю під даними об’єктами. Договір реєструється Управлінням житлового та комунального господарства і не підлягає державній реєстрації.

^ 5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту:

 • простота положення даного акту;

 • простота виконання вимог, встановлених актом;

 • чітке врегулювання прав та обов’язків суб’єктів, на яких поширюється даний акт;

 • вимоги даного акту виконуються найменш обтяжливим способом для суб’єктів підприємницької діяльності, підприємств, установ та громадян;

 • вартість виконання вимог, встановлених актом нижча, ніж вартість ухилення від виконання таких вимог;

^ 6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту:

Суб’єкт

Вигоди

Витрати

Держава

- встановлена відповідність чинному законодавству на теперішній період;

- поповнення місцевого та державного бюджету;

- виконання заходів передбачених Програмою розвитку земельних відносин на 2006-2010 роки


- витрати пов’язані з розробленням та оприлюдненням РА

Суб’єкти підприємницької діяльності (користувачі. наймачі

- визначення чітких розмірів плати за землю та механізму

- витрати коштів за користування землею;

- витрати часу, пов’язані з виконанням регуляторного акту;

- штрафні санкції, внески тощо, у разі не виконання вимог РА

Населення (територіальна громада)

- визначення чітких розмірів плати за землю та механізму;

- збільшення коштів на потребу громади.

- витрати коштів за користування землею;

- витрати часу, пов’язані з виконанням регуляторного акту;

- штрафні санкції, внески тощо, у разі не виконання вимог РА

^ 7. Термін дії регуляторного акту:

Тимчасовий до зміни у законодавстві України або міською радою.

8. Показники результативності:
За 2 квартал 2010

За 2 квартал 2011

За 2 квартал

2014

Надходження від фізичних осіб, тис. грн.

1

4

6

Надходження від юридичних осіб, тис. грн.

0,5

2

3

Кількість фізичних осіб, од.

100

120

130

Кількість юридичних осіб, од.

50

60

70

Кількість СПД/ фізичних осіб на яких поширюється дія РА

Всі підприємства, організації, заклади, приватні підприємці, громадяни, що мають у власності (користуванні) вбудовані у будівлю не житлові приміщення”.

Розмір коштів, час, що витрачатимуться СПД / фізичними особами пов’язаними з виконанням умов акту.

Розмір коштів залежить від площі земельної ділянки, загальної площі будинку і грошової оцінки землі

^ Рівень поінформованості СПД та фізичних осіб з основних положень РА:

РА буде опубліковано у газеті „Дружковский рабочий” . З СПД та фізичними особами укладено договори по платі за землю під даними об’єктами.

^ 9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту:

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проводитись у липні - серпні 2010, повторне – у липні – серпні 2011, періодичні – кожні три роки після повторного. Будуть використані дані ДПІ у м. Дружківка про нараховану та сплачену плату, дані Дружківського міського фінансового управління про надходження коштів до місцевого бюджету від плати за користування землею юридичними і фізичними особами, дані Управління житлового та комунального господарств щодо кількості укладених договорів.


Начальник відділу Держкомзему

в місті Дружківка Донецької області М.О. Архіпов


Являнська

43165Похожие:

Закон України „Про оренду землі\", Закон України „Про плату за землю\". Використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель iconЩодо сплати земельного податку та орендної плати за земельну ділянку лист Державного комітету України по земельних ресурсах від 22 травня 2008 р. N 14-17-6/5263 (витяг)
Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової...
Закон України „Про оренду землі\", Закон України „Про плату за землю\". Використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель iconЗакон України від 03. 07. 92 р. №2535-хп "Про плату за землю". Закон України від 06. 10. 98р №161-хіу "Про оренду землі". Постанова кму від 12. 05. 00 №783 "Про проведення індексації грошової оцінки земель"
Земельний кодекс України №2768-111 від 25. 10. 01 р., із змінами і доповненнями від 20. 12. 01р
Закон України „Про оренду землі\", Закон України „Про плату за землю\". Використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель iconРозпорядження № Про встановлення розміру орендної плати за використання землі державної власності Відповідно до статей 6, 19, 21, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Перехідні положення» Земельного кодексу України, розділу X «Плата за землю» Податкового кодексу України, статті 21 Закону України...
Закон України „Про оренду землі\", Закон України „Про плату за землю\". Використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель iconРішення 26. 12. 20 12 р.№355 18 сесія 6 скликання Про встановлення ставок плати за землю та орендної плати за землю на 2013 рік
Керуючись п. 24 ст. 26 Закон України «Про місцеве самоврядування», пунктом 12. 3 статті 12 розділу першого та розділом тринадцятим...
Закон України „Про оренду землі\", Закон України „Про плату за землю\". Використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель iconРішення №216 17. 10. 2012 р. 14 сесія 6 скликання Про встановлення ставок плати за землю та орендної плати за землю на 2013 рік
Податкового кодексу України,ст. 21 Закону України «Про оренду землі»,згідно технічної документації по нормативно грошовій оцінці...
Закон України „Про оренду землі\", Закон України „Про плату за землю\". Використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель iconРішення №142 27 червня 2012 року 13 сесія 6 скликання Про встановлення ставок податку та орендної плати за землю на території Василівської сільської ради на 2013 рік
И за землю, керуючись розділом XIII ст. 272,273,274,275,276,277,278,279,280,288 Податкового Кодексу України, ст. 21 Закону України...
Закон України „Про оренду землі\", Закон України „Про плату за землю\". Використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель iconРішення №105 13 січня 2012 року 11 сесія 6 скликання Про встановлення ставок податку та орендної плати за землю на території Василівської сільської
Керуючись п. 24 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні з метою своєчасної організації роботи по обчисленню земельного...
Закон України „Про оренду землі\", Закон України „Про плату за землю\". Використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель iconЩодо індексації розміру орендної плати за земельну ділянку
Ндексація розміру орендної плати за землю з урахуванням коефіцієнтів інфляції передбачена статтями 15 та 21 Закону України "Про оренду...
Закон України „Про оренду землі\", Закон України „Про плату за землю\". Використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель iconРішення 28. 02. 2011 №87 м. Жидачів Про затвердження ставок орендної плати за землю у місті Жидачеві
Конституції України, Податковим кодексом України, Законом України „Про оренду землі”, ст ст. 25, 26, 59 Закону України „Про місцеве...
Закон України „Про оренду землі\", Закон України „Про плату за землю\". Використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель iconРішення №213 25 сесії 6 скликання від 14 липня 2012 року Про ставки земельного податку для фізичних осіб на 2013 рік
Закону України «Про внесення змін І доповнень до Закону України «Про плату за землю» від 19. 06. 96 №378/96-вр та листа Держкомітету...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов