Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування icon

Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікуванняНазваниеПоложення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування
Дата конвертации05.07.2013
Размер76.23 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

Аналіз впливу регуляторного акта


Постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань «Про внесення змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування». 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.


Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі – Закон), передбачено обов’язкову реєстрацію у Міністерстві юстиції України рішень правління Фонду. Основна проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання це вдосконалення механізму забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі – потерпілі на виробництві) путівками для санаторно-курортного лікування.

Згідно з абзацом першим пункту 4 та абзацом першим пункту 5 статті 34 Закону Фонд соціального страхування від нещасних випадків фінансує витрати на медичну та соціальну допомогу, в тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу в них визначено висновками МСЕК. Крім того, потерпілому, який став інвалідом, періодично, але не рідше одного разу на три роки, а інвалідам I групи щорічно безоплатно за медичним висновком надається путівка для санаторно-курортного лікування; у разі самостійного придбання путівки її вартість компенсує Фонд соціального страхування від нещасних випадків у розмірі, встановленому правлінням Фонду.

Враховуючи вищевикладене, а також відповідно до вимог чинного законодавства проект регуляторного акту розроблено з метою реалізації Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України обов’язків щодо своєчасного та в повному обсязі забезпечення потерпілих на виробництві санаторно-курортним лікуванням.

Тобто основна проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання це посилення соціального захисту потерпілих на виробництві.


 1. ^ Визначення цілі державного регулювання.


Метою розроблення запропонованого проекту регуляторного акту є виконання вимог статті 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», постанови Кабінету Міністрів України від 23.05. 2007 року № 757 «Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда» та вдосконалення механізму забезпечення потерпілих на виробництві санаторно-курортним лікуванням. 1. ^ Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументації щодо переваги обраного способу.
^ Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

  • Спосіб оцінюється як такий, що не в повній мірі забезпечує вимоги Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.05. 2007 року № 757 «Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда».

  • не в повній мірі вирішує спільні економічні та соціальні потреби і завдання, передбачені законодавством України

  • забезпечує часткове досягнення цілей регулювання.

Спосіб оцінюється як недоцільний у зв’язку з тим, що не в повній мірі забезпечує виконання вимог чинного законодавства України.


Обраний спосіб

  • відповідає потребам у вирішенні проблеми;

  • відповідає вимогам чинного законодавства;

- в повній мірі забезпечує виконання вимог статті 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.05. 2007 року № 757 «Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда».

  • вдосконалюється порядок забезпечення потерпілих на виробництві санаторно-курортним лікуванням і як результат розв’язується проблема та досягаються поставлені цілі.
 1. ^ Описання механізму і заходів, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми.


У разі прийняття вищезазначеного проекту постанови буде визначено:

- вдосконалений механізм забезпечення потерпілих на виробництві санаторно-курортним лікуванням.

- забезпечення інвалідів ІІ та ІІІ груп внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання санаторно-курортним лікуванням щорічно відповідно до висновку індивідуальної програми реабілітації, що затверджується на МСЕК.

- вдосконалений порядок фінансування Фондом витрат на забезпечення потерпілих на виробництві санаторно-курортним лікуванням.

- забезпечення потерпілих на виробництві санаторно-курортним лікуванням відповідно до висновку індивідуальної програми реабілітації затвердженої на МСЕК.

Висновок: ступінь ефективності обраних принципів і способів досягнення цілей державного регулювання – високий, за рахунок максимального вдосконалення існуючого порядку забезпечення потерпілих на виробництві санаторно-курортним лікуванням та приведення його у повну відповідність із вимогами статті 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.05. 2007 року № 757 «Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда».


 1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.


Прийняття постанови покращить реалізацію законів і підзаконних актів щодо організації санаторно-курортного лікування потерпілих на виробництві.

У разі прийняття даної постанови вплив негативних зовнішніх факторів виключається, оскільки прийняття цього акта є механізмом виконання вимог Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.05. 2007 року № 757 «Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда».

Виконавчою дирекцією Фонду будуть підготовлені та доведені до її робочих органів і потерпілих на виробництві методичні рекомендації щодо реалізації вищезазначеної постанови.

 1. ^ Визначення очікуваних результатів прийняття акта.


Негативні фактори прийняття акта відсутні.

Вигоди

Витрати

Держава

(Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України)

- забезпечить виконання вимог чинного законодавства України;

- покращить соціальне забезпечення потерпілих внаслідок на виробництві


Відповідно до щорічного бюджету Фонду

Суб’єкти господарювання

(санаторно-курортні заклади )

- сприятиме більш ефективному виконанню вимог законодавства України щодо організації санаторно-курортного лікування потерпілих на виробництві

- посилить соціальний захист потерпілих на виробництві;

- часткова та/або повна компенсація порушених чи втрачених функцій організму потерпілого на виробництві;


немає

Населення

- здійснення більш ефективного соціального захисту потерпілих на виробництві їх прав та свобод щодо участі в економічній, політичній і соціальній сферах суспільства.


немає
 1. ^ Термін дії акта


Пропонуємо не обмежувати дію постанови, оскільки вона розроблена, як підзаконний акт на реалізацію норм законів України.

Перегляд Порядку, що затверджує постанова, необхідний у разі розробки нових взаємозв’язаних з ним нормативних актів.


 1. ^ Визначення показників результативності акта.

1) Введення в дію постанови правління Фонду «Про внесення змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування» буде здійснена в межах коштів, запланованих на цю мету Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на рік і не потребує залучення додаткових коштів.

2) Дія акта поширюватиметься на інвалідів І, ІІ та ІІІ груп внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

3) У разі прийняття цієї постанови, виконання вимог регуляторного акта не потребує додаткового витрачення суб’єктами господарювання коштів та часу.

4) рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта – високий за рахунок розміщення проекту постанови правління Фонду в мережі Інтернет на офіційній web-сторінці Фонду: www.social.org.ua та оприлюднення через засоби масової інформації.

5) рівень поінформованості потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання з основних положень акта – високий за рахунок безпосереднього надання інформації з цього приводу потерпілим робочими органами виконавчої дирекції Фонду;


 1. ^ Заходи за допомогою яких будуть здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.


Відстеження буде здійснюватися за показниками результативності Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акту шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде здійснено через рік з дня набрання чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.


Заступник директора С. Лапчик


Скрипка О.М. 400-85-89Похожие:

Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування iconПоложення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Фонду «Про внесення змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання...
Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування iconПоложення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування. Зміст положення (норми) чинного акта
«Про внесення змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання...
Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування iconПоложення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування
Та 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного...
Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування iconПоложення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування Із змінами і доповненнями, внесеними
Правління фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань україни
Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування iconПоложення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування iconАналіз впливу регуляторного акта постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження Змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими
Змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами,...
Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування iconПорівняльна таблиця до проекту постанови правління Фонду «Про затвердження Змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами,
Змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами,...
Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування iconМетодичні рекомендації щодо забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання додатковим харчуванням
...
Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування iconПоложення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання Обґрунтування необхідності прийняття акта
Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України обов’язків щодо своєчасного...
Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування iconПро затвердження Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення
И «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов