Постанова від 13 квітня 2010 року м. Київ №17 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві icon

Постанова від 13 квітня 2010 року м. Київ №17 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництвіНазваниеПостанова від 13 квітня 2010 року м. Київ №17 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
Дата конвертации05.07.2013
Размер327.77 Kb.
ТипПостанова
скачать >>>
Фонд
соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Правління
Постановавід 13 квітня 2010 року м. Київ № 17

Про затвердження Програми робіт

Фонду соціального страхування від

нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України

на 2010 рік


Відповідно до абзацу сьомого частини сьомої статті 17 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», підпункту 7 «е» пункту 12 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд) постановляє:


1. Затвердити Програму робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2010 рік (додається).

2. Контроль за виконанням постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.


^ Голова правління Г. Ольховець


Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України


ПРОГРАМА


робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань України

на 2010 рік


Київ – 2010


З М І С Т^ Розділ I. Загальна частина


3

Розділ II. Пріоритетні напрями, завдання та механізми їх

реалізації

3


1. Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.


3

^ 2. Розвиток сфери соціальних послуг і страхових виплат потерпілим на виробництві

6


2.1 Надання медико-соціальних послуг потерпілим на виробництві

6


2.2 Забезпечення страхових виплат потерпілим на виробництві

7^ 3. Забезпечення надходження доходів

8


3.1 Тарифна політика

8


3.2 Робота із страхувальниками

9^ 4. Удосконалення управління Фондом

9


4.1 Кадрова політика Фонду

9


4.2 Управління фінансами і ресурсами

10


4.3 Розвиток інформатизації Фонду

10


4.4 Інформаційна політика Фонду

114.5 Удосконалення контрольно-ревізійної роботи

12


^ 5. Перспективні завдання Фонду

12


Розділ III. Заходи щодо забезпечення реалізації Програми


12^ Розділ I. Загальна частина

Програма робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд) розробляється та затверджується правлінням Фонду відповідно до абзацу сьомого пункту 7 частини сьомої статті 17 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі – базовий Закон) та підпункту 7 «е» пункту 12 Статуту Фонду.

Метою цієї Програми є підвищення ефективності роботи Фонду та робочих органів виконавчої дирекції Фонду щодо реалізації завдань загальнообов`язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі страхування від нещасного випадку) та основних статутних завдань Фонду.

Програма містить аналіз проблемних питань, визначає пріоритетні завдання діяльності Фонду та заходи щодо їх реалізації згідно з додатком.


Розділ II. Пріоритетні напрями, завдання та механізми їх реалізації


^ 1. Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань


а) аналіз проблемних питань за напрямом

Проведений аналіз виробничого травматизму свідчить про те, що стан охорони та умов праці на виробництві не повною мірою відповідає вимогам законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці. З метою покращення цієї роботи є нагальна необхідність розроблення та реалізації профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, пов’язаних з умовами праці.

Так, за період з 2002 по 2009 роки спостерігається загальне зниження виробничого травматизму. У 2002 р. травмовано 28 105 осіб (з них 1 130 смертельно), у 2003 р. – 26 209 осіб (з них 1 061 смертельно), у 2004 р. – 23 583 особи (з них 994 смертельно), у 2005 р. – 21 843 особи (з них 900 смертельно), у 2006 р. – 20 065 осіб (з них 892 смертельно), у 2007 р. – 18 982 особи (з них 925 смертельно), у 2008 р. – 16 671 особа (з них 857 смертельно), у 2009 р. – 12 716 осіб (з них 554 смертельно).

Переважна більшість нещасних випадків (понад 70%) сталася через організаційні причини, усунення яких не потребує ніяких матеріальних затрат, а тільки підвищення технологічної і трудової дисципліни, приведення у відповідність до вимог нормативних актів умов праці, належної організації виконання робіт та контролю з боку безпосередніх керівників робіт, а також вжиття дієвих заходів щодо підвищення рівня професійної підготовки працівників та їх навчання з питань організації та безпечного виконання робіт.

В Україні ще досить високий рівень професійної захворюваності, який безпосередньо пов’язаний з важкими та шкідливими умовами праці на виробництві, роботою в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним правилам і нормам за рівнями або концентраціями небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Так, у 2002р. зареєстровано 6 447 випадків профзахворювання, у 2003 р. – 6 537 випадків, у 2004 р. – 6 589 випадків, у 2005 р. – 5 931 випадок, у 2006 р. – 6 138 випадків, у 2007 р. – 5 947 випадків, у 2008 р. – 6 793 випадки, за 9 місяців 2009 р. – 6 046 випадків.

Незважаючи на заходи, що вживаються роботодавцями щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці на кожному робочому місці, робочими органами виконавчої дирекції Фонду, центральними та місцевими органами виконавчої влади, які здійснюють контроль та нагляд за станом охорони праці в різних галузях економіки, рівень виробничого травматизму та профзахворюваності залишається ще досить високим.

Динаміка зниження рівня виробничого травматизму не в повній мірі висвітлює фактичний стан промислової безпеки. Наявність в Україні більше 5 тисяч об’єктів підвищеної небезпеки обумовлює велику вірогідність виникнення техногенних аварій та катастроф.

Аналіз засвідчує, що системи управління охороною праці на більшості підприємств не впроваджені, або впроваджені формально, і тому вони фактично є недієздатними.

В умовах недостачі оборотних коштів багато роботодавців розглядають витрати на охорону праці як резерв для зниження виробничих витрат, тому заходи щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці фінансуються за залишковим принципом, внаслідок чого значна частина працюючих навіть не забезпечена самими необхідними засобами індивідуального захисту.

Плани заходів з охорони праці, що розробляються роботодавцями, спрямовані на вирішення локальних, здебільшого технічних завдань, і не вирішують корінні причини незадовільних умов та безпеки виробництва.

Основою системи управління охороною праці є нормативна база. У країні нараховується більш як 15 тис. діючих нормативно-правових актів, які не відповідають реаліям сьогодення та розроблялися 30-40 років тому назад.

Системи управління охороною праці на виробничому, регіональному, галузевому та державному рівнях можуть бути ефективні лише в тому випадку, якщо вони передбачають комплексне вирішення актуальних завдань наукового, технічного, технологічного, нормативно-правового та інформаційного забезпечення охорони праці, першочергове усунення найбільш поширених технічних, організаційних та психофізіологічних причин нещасних випадків і професійних захворювань.

Для диференційованого підходу в організації профілактичної роботи необхідний оперативний достовірний звіт про всі нещасні випадки та профзахворювання, глибокий автоматизований аналіз їх причин.

Планування профілактичних заходів на довго- та короткотривалі перспективи, розробка та реалізація оперативних заходів для оцінки рівня професійного ризику, його пріоритетного зниження та усунення потребують подальшого створення єдиної інформаційно-аналітичної системи Фонду, автоматизації комплексу робіт, пов’язаних з охороною життя та здоров’я людей, доступу до цієї системи спеціалістів органів державної влади, органів нагляду, робочих органів Фонду, профспілок, роботодавців, науково-дослідних установ та навчальних закладів.

Також потребують додаткового нормативно-правового врегулювання питання щодо діяльності страхових експертів з охорони праці робочих органів виконавчої дирекції Фонду.


б) пріоритетні завдання:

1) здійснити аналіз причин нещасних випадків та розробити заходи, спрямовані на усунення небезпечних виробничих факторів, що сприяють виникненню нещасних випадків;

2) здійснити аналіз причин професійних захворювань та розробити заходи щодо їх зменшення;

3) організувати навчання та підвищення рівня знань страхових експертів з охорони праці Фонду і спеціалістів з питань охорони праці органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій;

4) удосконалити нормативно-правову базу з питань профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань;

5) пропагувати безпечні та нешкідливі умови праці;

6) продовжити роботу зі створення Єдиного міжгалузевого банку даних безпеки та гігієни праці на робочих місцях травмонебезпечних підприємств.


в) механізми реалізації:

1) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2010 - 2011 роки»;

2) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження Положення про службу страхових експертів з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України»;

3) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження Положення про профілактику нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, яка проводиться страховими експертами з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України»;

4) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження Положення про навчання та підвищення кваліфікації страхових експертів з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України»;

5) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження Положення про реєстр нещасних випадків на виробництві»;

6) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження Положення про реєстр хронічних професійних захворювань та отруєнь працівників»;

7) організувати виготовлення відеофільмів, радіо і телепередач, плакатів, засобів наглядної агітації, попереджувальних знаків, тематичних посібників, методичних брошур з безпеки праці.


^ 2. Розвиток сфери соціальних послуг і страхових виплат потерпілим на виробництві


2.1 Надання медико-соціальних послуг потерпілим на виробництві


а) аналіз проблемних питань за напрямом

На даному етапі розвитку Фонду потребують додаткового нормативно – правового врегулювання питання щодо надання медико-соціальних послуг потерпілим на виробництві. Зокрема, забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання спеціальним медичним, постійним стороннім доглядом, побутовим обслуговуванням, додатковим харчуванням, а також питання соціальної та професійної реабілітації в т.ч. надання потерпілим разової грошової допомоги. Практика застосування базового Закону обумовила необхідність коригування окремих норм, щодо більш чіткого формулювання або розширення деяких понять, а також включення до нього нових положень.

З метою виконання вимог чинного законодавства щодо створення умов для ефективної організації лікування та реабілітації осіб, інвалідизація яких пов'язана з професійною діяльністю необхідно забезпечити реалізацію Концепції основних засад забезпечення лікувально-профілактичною допомогою та реабілітацією осіб, інвалідизація яких пов'язана з професійною діяльністю у лікувально-профілактичних закладах Фонду.


б) пріоритетні завдання:

1) впорядкувати забезпечення інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання спеціальним медичним, постійним стороннім доглядом, побутовим обслуговуванням, додатковим харчуванням, посилити їх соціальний захист і здійснювати контроль за використанням коштів на зазначені цілі;

2) впорядкувати забезпечення інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання соціальною реабілітацією в т.ч. разовою грошовою допомогою непрацюючим інвалідам, посилити їх соціальний захист і здійснювати контроль за використанням коштів на зазначені цілі;

3) впорядкувати надання послуг з професійної реабілітації потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, посилити соціальний захист потерпілих, здійснювати контроль за використанням коштів на зазначені цілі;

4) впорядкувати забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами, зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками;

5) здійснювати своєчасне та в повному обсязі забезпечення потерпілих лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ефективним та цілеспрямованим лікуванням, медичною реабілітацією, вдосконалення порядку забезпечення потерпілих зазначеними видами медико-соціальних послуг та посилення контролю за цільовим використанням коштів Фонду;

6) створити медико-реабілітаційні заклади Фонду шляхом реалізації Концепції поетапного розвитку власної лікувально-профілактичної (санаторно-курортної) бази Фонду.


в) механізми реалізації:

1) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання»;

2) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження Положення про надання інвалідам внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання разової грошової допомоги»;

3) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження Положення про професійну реабілітацію потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання»;

4) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами, зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками»;

5) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення»;

6) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження Концепції поетапного розвитку власної лікувально-профілактичної (санаторно-курортної) бази Фонду».


2.2 Забезпечення страхових виплат потерпілим на виробництві


а) аналіз проблемних питань за напрямом

Базовим Законом не визначено, який коефіцієнт повинен застосовуватися при проведенні перерахування сум щомісячних страхових виплат потерпілим та членам їх сімей з 1 березня наступного року.


б) пріоритетні завдання:

1) врегулювати нормативну базу щодо перерахунку щомісячних страхових виплат потерпілим та членам їх сімей з 1 березня шляхом внесення доповнень до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007 р. № 24 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.2007 р. № 715/13982 .


в) механізми реалізації:

1) підготувати та затвердити на засіданні правління Фонду відповідні доповнення до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007 р. № 24 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.2007 р. № 715/13982.


^ 3. Забезпечення надходження доходів


3.1 Тарифна політика


а) аналіз проблемних питань за напрямом

У чинному порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання недосконалий механізм економічної зацікавленості суб’єктів господарювання у поліпшенні умов безпеки та охорони праці шляхом диференціації страхових внесків залежно від стану умов і охорони праці, рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності.

Діючі розміри страхових тарифів за страхуванням від нещасного випадку не враховують зміни у стані умов і безпеки праці, рівні виробничого травматизму та професійних захворювань в галузях економіки (видах економічної діяльності), які відбулися за останні роки.


б) пріоритетні завдання:

1) вдосконалити законодавчу та нормативно-правову базу щодо визначення розмірів страхових тарифів на соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві за класами професійного ризику виробництва залежно від стану умов і безпеки праці, рівня виробничого травматизму в галузях економіки (видах економічної діяльності);

2) продовжити розробку та застосування програмних засобів формування та використання даних про страхову діяльність Фонду за напрямами роботи для інформаційного забезпечення розрахунку розмірів страхових тарифів за класами професійного ризику виробництва та підготовки аналітичних матеріалів щодо їх обґрунтування при проведенні консультацій з соціальними партнерами (на базі розвитку програмного комплексу «Тариф»);

3) здійснити організаційне-кадрове забезпечення підтримки в актуальному стані доказової бази даних розрахунку страхових тарифів, як складової частини інтегрованої інформаційно-аналітичної системи Фонду.

4) підготувати пропозиції щодо внесення змін до галузевих страхових тарифів на соціальне страхування від нещасних випадків на 2010 рік для розгляду правлінням Фонду та подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання».


в) механізми реалізації:

1) підготувати проект Закону України «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності на 2011 рік»;

2) підготувати відповідні доповнення до постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання»;

3) забезпечити розвиток та підтримку в актуальному стані інформаційної (доказової) бази звітних та персоніфікованих даних про страхову діяльність Фонду (на базі програмного комплексу «Тариф») в умовах впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи Фонду.

3.2 Робота із страхувальниками


а) аналіз проблемних питань за напрямом

В умовах фінансової кризи є актуальною проблема покращення дисципліни та рівня сплати страхових внесків до Фонду страхувальниками, що в свою чергу запобігатиме виникненню недоїмки зі сплати страхових внесків.


б) пріоритетні завдання:

1) вдосконалити нормативно - правову базу щодо виконання страхувальниками законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві;

2) посилити контроль за своєчасною та повною сплатою страхувальниками страхових внесків до Фонду.


в) механізми реалізації:

1) вдосконалити методологію здійснення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати страхувальниками страхових внесків до Фонду;

2) модернізувати корпоративну інформаційно-аналітичну систему обліку страхувальників та надходження доходів щодо її функціональних і аналітичних можливостей;

3) провести семінари за напрямом роботи з обліку страхувальників та забезпечення надходження доходів;

4) постійно співпрацювати з банківськими установами, з органами Державної виконавчої служби, прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, ДПА та податкової міліції, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету статистики України, Пенсійного фонду України, фондами соціального страхування, місцевими органами виконавчої влади;

5) посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед роботодавців щодо їх прав та обов’язків.


^ 4. Удосконалення управління Фондом


4.1 Кадрова політика Фонду

а) аналіз проблемних питань за напрямом

Порядок призначення керівників робочих органів, зокрема начальників відділень виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення потребує змін.

Згідно із вимогами абзацу п’ятого статті 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» керівників відділень виконавчої дирекції Фонду призначає директор виконавчої дирекції за умови обов’язкового погодження з правлінням Фонду.

У разі не проведення засідання правління Фонду виникає проблемне питання щодо погодження кандидатур на посади начальників і, як наслідок, унеможливлює їх призначення відповідно до вимог чинного законодавства України, що викликає певні проблеми в адміністративному управлінні такими відділеннями.


б) пріоритетні завдання:

1) вдосконалити порядок призначення керівників робочих органів, зокрема начальників відділень виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення.

підготувати нормативні матеріали щодо внесення змін до абзацу п’ятого статті 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».


в) механізми реалізації:

1) підготувати проект Закону України щодо внесення змін до абзацу п’ятого статті 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та забезпечити його супровід в установленому порядку.


4.2 Управління фінансами і ресурсами


а) аналіз проблемних питань за напрямом

Необхідність своєчасного планування фінансових ресурсів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердження бюджету Фонду на плановий рік, здійснення контролю за його виконанням.


б) пріоритетні завдання:

1) підготувати звіт про виконання бюджету Фонду за 2009 рік, опублікувати та оприлюднити його відповідно до законодавства.

2) сформувати бюджет Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2010 для забезпечення виконання основних завдань страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.


в) механізми реалізації:

1) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проекти постанов:

«Про затвердження звіту про виконання бюджету Фонду за 2009 рік»;

«Про затвердження параметрів бюджетної програми Фонду на 2011 рік»;

«Про затвердження бюджету Фонду на 2011 рік».


4.3 Розвиток інформатизації Фонду


а) аналіз проблемних питань за напрямом

Основною проблемою на даному етапі є відсутність додаткових штатних одиниць фахівців з комп’ютерних технологій в регіонах.


б) пріоритетні завдання:

1) забезпечити підтримку працездатності інформаційно-аналітичної системи Фонду та постійну актуалізацію інформаційних баз даних;

2) забезпечити на основі інформаційно - аналітичної системи Фонду:

- ефективний вертикальний обмін інформацією між виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами;

- необхідну інформаційно-аналітичну підтримку для ситуативного аналізу та прийняття рішень керівництвом Фонду;

- технічну підтримку працездатності комп’ютерної техніки та оргтехніки.


в) механізми реалізації:

1) проводити актуалізацію та перевірку баз даних інформаційно-аналітичної системи Фонду;

2) здійснювати аналіз результатів проведених перевірок баз даних та вживати заходи щодо усунення виявлених недоліків;

3) аналізувати квартальну звітність щодо ведення баз даних робочими органами виконавчої дирекції Фонду.


4.4 Інформаційна політика Фонду


а) аналіз проблемних питань за напрямом

Необхідність проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості, роботодавців, застрахованих осіб, потерпілих на виробництві та членів їх сімей, спрямованої на підвищення рівня інформованості суспільства щодо основних напрямів діяльності Фонду, прав та гарантій, визначених базовим Законом, покращення іміджу та популяризації Фонду, як гаранта держави перед потерпілими на виробництві та членами їх сімей.


б) пріоритетні завдання:

1) здійснити заходи щодо реалізації інформаційно-роз’яснювальної програми Фонду на 2010 рік;

2) організувати виготовлення збірників, буклетів, іншої довідково-роз’яснювальної, корпоративної друкованої продукції Фонду;

3) готувати інформаційні матеріали, коментарі, роз’яснення про діяльність Фонду для друкованих та електронних засобів масової інформації, оперативно реагувати на спроби негативної оцінки ЗМІ діяльності Фонду шляхом підготовки відповідних інформаційних матеріалів, спростування у разі появи недостовірної інформації про діяльність Фонду;

4) здійснювати інформаційне наповнення корпоративного веб-сайту, надавати інформаційні матеріали про діяльність Фонду для розміщення їх на веб-сайті Міністерства праці та соціальної політики України і Урядовому порталі.


в) механізми реалізації:

1) здійснити заходи щодо реалізації інформаційно - роз’яснювальної програми Фонду на 2010 рік;

2) підготувати та видати корпоративну, інформаційно-роз’яснювальну друковану продукцію Фонду;

3) готувати та розміщувати матеріали у засобах масової інформації, на веб-сайті Фонду та у Інтернет-виданнях.


4.5 Удосконалення контрольно-ревізійної роботи


а) аналіз проблемних питань за напрямом

Однією із основних причин незадовільного стану відомчого контролю є проблема забезпечення кваліфікованими кадрами. У переважній більшості штатних обласних управлінь виконавчої дирекції Фонду відсутня посада контролера-ревізора, а його функції покладено на бухгалтерів управління.

Зазначене сумісництво негативно позначається на якості та ефективності виконання обов’язків, як бухгалтера так і контролера-ревізора. Окрім того, підпорядкування ревізорів головним бухгалтерам створює умови для укривання негативних наслідків ревізій та перевірок, що негативно позначається на результатах перевірок та ревізій.


б) пріоритетні завдання:

1) розробити і запровадити нові форми контролю та розробити методичні рекомендації з перевірки всіх статутних напрямів діяльності Фонду, що безумовно вплине на підвищення ефективності внутрішнього контролю. Внаслідок попередньо проведеної роботи, у 2010 році створити служби внутрішнього аудиту, а у 2011 році запровадити сертифікацію працівників цих служб, що слугуватиме підвищенню якості добору кадрів.


в) механізми реалізації:

1) визначити критерії для розрахунку оптимальної чисельності працівників контрольно-ревізійних служб;

2) збільшити штатну чисельність контролерів - ревізорів в управліннях та відділеннях виконавчої дирекції Фонду;

3) вивести контролерів-ревізорів із підпорядкування головному бухгалтеру та підпорядкувати їх начальнику управління.


^ 5. Перспективні завдання Фонду


а) аналіз проблемних питань за напрямом

З метою фінансової стабілізації Фонду та більш ефективного та послідовного виконання його статутних завдань нагальною проблемою є вдосконалення системи соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.


б) пріоритетні завдання:

1) розробити із залученням фахівців у сфері соціального страхування від нещасного випадку на виробництві, наукових установ, членів правління Фонду проект основних напрямів щодо вдосконалення діяльності Фонду.


в) механізми реалізації:

1) підготувати та внести на розгляд правління Фонду проект постанови «Про затвердження основних напрямів системи соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань»


^ Розділ III. Заходи щодо забезпечення реалізації Програми

(розміщено у додатку до цієї Програми)


Додаток

до Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2010 рік, затвердженої постановою правління Фонду від 13.04.2010 р. № 17 «Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2010 рік»
З А Х О Д И

щодо забезпечення реалізації Програми робіт Фонду

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України на 2010 рікз/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

1

2

3

4

^ 1. Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

1.

Підготувати проекти постанов правління Фонду:1.1

- про затвердження заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2010 – 2011 роки


ІІ квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду

1.2

- про затвердження Положення про службу страхових експертів з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

ІI квартал

Виконавча дирекція Фонду; постійні комісії: з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

з питань вирішення спорів та правового забезпечення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

1.3

- про затвердження Положення про профілактику нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, яка проводиться страховими експертами з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

ІI-ІІІ квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

з питань вирішення спорів та правового забезпечення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

1.4

- про затвердження Положення про навчання та підвищення кваліфікації страхових експертів з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

ІII квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

з питань вирішення спорів та правового забезпечення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

1.5

- про затвердження Положення про реєстр нещасних випадків на виробництві

IV квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

з питань вирішення спорів та правового забезпечення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

1.6

- про затвердження Положення про реєстр хронічних професійних захворювань та отруєнь працівників

IV квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

з питань вирішення спорів та правового забезпечення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань^ 2. Розвиток сфери соціальних послуг і страхових виплат потерпілим на виробництві

2.1 Надання медико-соціальних послуг потерпілим на виробництві

2.

Підготувати проекти постанов правління Фонду:2.1

- про затвердження Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

ІІ-ІІІ квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації; з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду

2.2

- про затвердження Положення про надання інвалідам внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання разової грошової допомоги

ІІ квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації

2.3

- про затвердження Положення про професійну реабілітацію потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

ІІІ-ІV квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації

2.4

- про затвердження Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами, зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками

ІІ квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації

2.5

- про затвердження Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення

ІІ квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації

2.6

- про затвердження Концепції поетапного розвитку власної лікувально-профілактичної (санаторно-курортної) бази Фонду

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації

2.2 Забезпечення страхових виплат потерпілим на виробництві

3

Підготувати проект постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат», затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007 р. № 24, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 21.06.2007 р. № 715/13982

I-ІІ квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації; з питань вирішення спорів та правового забезпечення; з питань членства, страхових тарифів і бюджету Фонду

^ 3. Забезпечення надходження коштів

3.1 Тарифна політика

4.

Підготувати проект Закону України «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання на 2011 рік»

До 15 липня

Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань вирішення спорів та правового забезпечення; з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; з питань членства, страхових тарифів і бюджету Фонду

5.

Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання»

І-ІІ квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань вирішення спорів та правового забезпечення; з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; з питань членства, страхових тарифів і бюджету Фонду

6.

Забезпечити розвиток та підтримку в актуальному стані інформаційної (доказової) бази звітних та персоніфікованих даних про страхову діяльність Фонду (на базі ПК «Тариф») в умовах впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи Фонду

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

3.2 Робота із страхувальниками

7.

Забезпечити формування та ведення зведеного Реєстру платників страхових внесків з показниками розрахункових відомостей про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду та відомостей розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності

Щоквартально


Виконавча дирекція Фонду

8.

Підготувати проект постанови правління Фонду «Про внесення змін до Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України», затвердженої постановою правління Фонду від 12.07.2007 р. №36 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01.08.2007 р. за №867/14134


Протягом року

Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду

9.

Удосконалити програмні засоби корпоративної інформаційно-аналітичної системи обліку страхувальників та надходження доходів (КІАС ОСВ) з метою мінімізації трудовитрат та часу працівників Фонду

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

10.

Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед роботодавців щодо їх прав та обов’язків

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи

^ 4. Удосконалення управління Фондом

4.1 Кадрова політика Фонду

11.

Підготувати проект Закону України щодо внесення змін до абзацу п’ятого статті 18 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та забезпечити його супровід в установленому порядку


І півріччя

Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія з питань кадрової політики та наукового забезпечення

4.2 Управління фінансами і ресурсами

12.

Підготувати проекти постанов правління Фонду:

12.1

- про затвердження звіту про виконання бюджету Фонду за 2009 рік;


І-ІІ квартал

Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду

12.2

- про затвердження основних параметрів бюджетної програми Фонду на 2011 рік;

Липень

Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду

12.3

- про затвердження бюджету Фонду на 2011 рік

Грудень

Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія правління Фонду з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду4.3 Розвиток інформатизації Фонду

13.

Забезпечити супроводження та актуалізацію баз даних інформаційно-аналітичної системи Фонду

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи

4.4 Інформаційна політика Фонду

14.

Забезпечити реалізацію інформаційно-роз’яснювальної програми Фонду на 2010 рік

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

15.

Організувати виготовлення збірників, буклетів, іншої довідково-роз’яснювальної, корпоративної друкованої продукції Фонду

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

16.

Здійснювати інформаційне наповнення веб-сайту Фонду та готувати інформаційні матеріали щодо діяльності Фонду для розміщення їх у друкованих на електронних засобах масової інформації з метою створення позитивного іміджу Фонду

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи

4.5 Контрольно-ревізійна робота Фонду

17.

Розробити та запровадити нові форми внутрішнього контролю щодо ефективності здійснення процесу управління ресурсами, збереження коштів Фонду, наповнення бюджету Фонду, зміцнення фінансової дисципліни

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

18.

Забезпечити проведення фінансових перевірок управлінь виконавчої дирекції Фонду в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду

19.

Здійснити підвищення кваліфікації працівників відділів контрольно-ревізійної роботи управлінь виконавчої дирекції Фонду в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Протягом року

Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи

Похожие:

Постанова від 13 квітня 2010 року м. Київ №17 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві iconПостанова від 19 квітня 2011 року м. Київ №2 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
«е» пункту 12 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі...
Постанова від 13 квітня 2010 року м. Київ №17 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві iconПостанова від 13 квітня 2010 року м. Київ №16 Про затвердження звіту про виконання Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків
«е» пункту 12 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі...
Постанова від 13 квітня 2010 року м. Київ №17 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві iconПостанова від 21 травня 2008 року м. Київ №38 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
«е» пункту 12 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, правління...
Постанова від 13 квітня 2010 року м. Київ №17 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві iconПостанова від 26 лютого 2009 року м. Київ №14 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
«е» пункту 12 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, правління...
Постанова від 13 квітня 2010 року м. Київ №17 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві iconПостанова від 19 квітня 2011 року м. Київ №20 Про затвердження звіту про виконання Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків
«е» пункту 12 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі...
Постанова від 13 квітня 2010 року м. Київ №17 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві iconПостанова від 20 грудня 2011 року м. Київ №73 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
«е» пункту 12 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі...
Постанова від 13 квітня 2010 року м. Київ №17 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві iconПостанова від 27. 04. 2007 року м. Київ №19 Про затвердження Звіту про виконання Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків
«е» пункту 12 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі...
Постанова від 13 квітня 2010 року м. Київ №17 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві iconПостанова від 01. 03. 2012 року м. Київ №12 Про затвердження звіту про виконання Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків
«е» пункту 12 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі...
Постанова від 13 квітня 2010 року м. Київ №17 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві iconПостанова від 09 червня 2010 року м. Київ №22 Про затвердження плану проведення засідань правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків
Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Постанова від 13 квітня 2010 року м. Київ №17 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві iconПостанова від 19 квітня 2011 року м. Київ №6
Про внесення змін до постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов