Постанова від 13. 04. 2010 року м. Київ №9 icon

Постанова від 13. 04. 2010 року м. Київ №9НазваниеПостанова від 13. 04. 2010 року м. Київ №9
Дата конвертации05.07.2013
Размер113.81 Kb.
ТипПостанова
скачать >>>

Фонд
соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Правління
постанова


від 13.04.2010 року м. Київ № 9


Про бюджет Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2010 рік


Для забезпечення дотримання вимог законодавства щодо здійснення соціального захисту, охорони життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності, виконання інших статутних напрямів діяльності та організації роботи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі-Фонд) у 2010 році, керуючись абзацом четвертим пункту 7 частини сьомої, частинами восьмою-дванадцятою статті 17 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє:

 1. Затвердити бюджет Фонду на 2010 рік (додаток 1).

 2. Установити доходи у сумі 3 941 229,5 тис. гривень, у тому числі страхові внески роботодавців - у сумі 3 890 482, 2 тис. гривень.

 3. Затвердити видатки у сумі ^ 4 383 774,8 тис. гривень у розрізі статей на забезпечення виконання статутних напрямів діяльності та організацію роботи Фонду, які розраховані на основі прогнозних макропоказників щодо зростання середнього розміру заробітної плати працівників у 2010 році на 17,8 відсотка, прогнозного індексу споживчих цін у 2010 році (грудень до грудня попереднього року) – 113,1 відсотка, розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом України „Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати” від 20.10.2009 р. № 1646-VI з 01.01. 2010 року – 869,0 грн., з 01.04. -884,0 грн., з 01.07. – 888,0 грн., з 01.10.- 907,0 грн., з 01.12. – 922,0 грн.

 4. Затвердити кошторис видатків за статтею „Забезпечення роботи правління та наглядової ради Фонду на 2010 рік” (додаток 2).

 5. Установити резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку на кінець бюджетного періоду у сумі 160 223,5 тис. гривень.

 6. Затвердити дефіцит коштів на кінець бюджетного періоду у сумі ^ 602 768,8 тис. гривень.

 7. Через відсутність коштів розмір оборотної касової готівки на кінець бюджетного періоду на покриття тимчасово касових розривів для фінансування страхових виплат, соціальних послуг наступного бюджетного періоду не планувати.

 8. Джерелом покриття дефіциту бюджету Фонду визначити погашення заборгованості, що утворилася в зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України рішень від 23 липня 2009 року, 29 жовтня 2009 року, 20 січня 2010 року, які зобов'язували Мінвуглепром і Державне казначейство направляти кошти, які виділяються з державного бюджету підприємствам вугільної промисловості, та кошти від реалізації вугілля протягом липня-грудня 2009 року та січня –лютого 2010 року винятково на виплату заробітної плати без сплати страхових внесків до фондів соціального страхування.

 9. З метою покриття дефіциту бюджету Фонду виконавчій дирекції Фонду надати Міністерству праці та соціальної політики України пропозиції щодо включення до проекту Закону України « Про Державний бюджет України на 2010 рік»:
 • статті про виділення коштів для підтримки вугільних підприємств державної форми власності з метою погашення ними заборгованості зі сплати страхових внесків;

 • статті про надання права Державному казначейству України надавати Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України позички на термін до дванадцяти календарних місяців на покриття тимчасово касових розривів за рахунок єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами у сумах, визначених на підставі розрахунків Фонду.

 1. За підсумками роботи за І півріччя 2010 року виконавчій дирекції Фонду в разі необхідності підготувати та внести на розгляд правління Фонду зміни до бюджету Фонду на 2010 рік.^ Голова правління Г.Ольховець

Додаток 1

до постанови правління Фондусоціального страхування від нещаснихвипадків на виробництві та професійнихзахворювань України


від 13.04. 2010 року № 9

Бюджет

^ Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

на 2010 рік


тис.грн.
п/п

Показники

Сума коштів

Питома вага (%)

I. Доходи

1

Оборотна касова готівка на покриття тимчасово касових розривів для фінансування страхових виплат, соціальних послуг поточного місяця

36 553,0

0,9

2

^ Резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку

0,0

0,0

3

Надходження

3 904 676,5

99,1

3.1

Страхові внески роботодавців

3 890 482,2

98,7

3.2

Добровільні внески

156,3

0,0

3.3

Інші надходження, одержання яких не суперечить законодавству

14 038,0

0,4

4

Прибуток, одержаний від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду, у тому числі резерву коштів на вкладних депозитних рахунках

0,0

0,0

 

Всього доходів:

3 941 229,5

100,0

II. Видатки

1

Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

22 890,5

0,6

2

^ Медична, професійна та соціальна реабілітація потерпілих на виробництві

251 178,9

6,4

3

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті *

3 733 683,1

94,7

4

^ Видатки по перерахуванню коштів (обслуговування банківськими установами та УДППЗ "Укрпошта", програмно-технічного комплексу "Клієнт - Казначейство")

29 606,5

0,8

5

Судові витрати та виконавчий збір

141,8

0,0

6

Витрати на забезпечення діяльності по обслуговуванню потерпілих та інвалідів

2 924,9

0,1

7

Видатки для створення лікувально-профілактичної бази Фонду

0,0

0,0

8

Витрати на заходи по координації роботи зі страхувальниками

2 096,0

0,1

9

Витрати на виконання інших робіт, пов"язаних з координацією страхової діяльності

5 820,0

0,1

10

Забезпечення роботи правління та наглядової ради Фонду

150,0

0,0

11

Поточні видатки виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів

333 634,6

8,5

12

^ Капітальні видатки виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів

1 648,5

0,0

 

Всього видатків:

4 383 774,8

111,2

13

Резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку

160 223,5

4,1

14

Оборотна касова готівка на кінець бюджетного періоду на покриття тимчасово касових розривів для фінансування страхових виплат, соціальних послуг наступного бюджетного періоду

0,0

0,0

 

^ Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-)

-602 768,8

 


Додаток 2


до постанови правління Фондусоціального страхування від нещаснихвипадків на виробництві та професійнихзахворювань Українивід 13.04. 2010 року № 9

^ Кошторис видатків

за статтею бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

"Забезпечення роботи правління та наглядової ради Фонду"

на 2010 рік


тис.грн.

№/№

Статті видатків

КЕКВ

Сума

1

Витрати на відшкодування втраченого заробітку

1331.1

24,2

2

Витрати на відшкодування внесків на соціальне страхування

1331.2

8,9

3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1331.31

13,2

4

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1331.35

0,0

5

Оренда

1331.36

32,0

6

Послуги зв'язку

1331.38

16,8

7

Оплата інших послуг та інші видатки

1331.39

32,9

8

Витрати на відшкодування витрат на проїзд і проживання

1331.4

22,0

9

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1331.10

0

 

Всього видатків

 

150,0

Похожие:

Постанова від 13. 04. 2010 року м. Київ №9 iconПостанова від 30. 11. 2010 року м. Київ №44
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджених постановою правління...
Постанова від 13. 04. 2010 року м. Київ №9 iconПостанова від 22 грудня 2010 року м. Київ №62
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджених постановою правління...
Постанова від 13. 04. 2010 року м. Київ №9 iconПостанова від 22 грудня 2010 року м. Київ №63
Про внесення змін до постанови правління Фонду від 31. 10. 2007 року №48
Постанова від 13. 04. 2010 року м. Київ №9 iconПостанова 11. 02. 2010 м. Київ п-38-1
Про участь фпу у проведенні 20 лютого 2010 року Всесвітнього Дня соціальної справедливості
Постанова від 13. 04. 2010 року м. Київ №9 iconПостанова 11. 02. 2010 м. Київ п-38-1
Про участь фпу у проведенні 20 лютого 2010 року Всесвітнього Дня соціальної справедливості
Постанова від 13. 04. 2010 року м. Київ №9 iconПостанова від 22 грудня 2010 року м. Київ №60
Про бюджет Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2011 рік
Постанова від 13. 04. 2010 року м. Київ №9 iconПостанова 27. 09. 2010 м. Київ № п-43-1г
У рамках Осіннього наступу профспілок провести протягом вересня-жовтня 2010 року масові заходи з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну...
Постанова від 13. 04. 2010 року м. Київ №9 iconПостанова 30. 11. 2010 року м. Київ №31
Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків...
Постанова від 13. 04. 2010 року м. Київ №9 iconПостанова 2 серпня 2010 р. Протокол № пр-29 м. Київ
Враховуючи необхідність приведення норм Статуту профспілки до вимог сьогодення, беручи до уваги рішення комісії Ради профспілки з...
Постанова від 13. 04. 2010 року м. Київ №9 iconПостанова 2 серпня 2010 р. Протокол № пр-29 м. Київ
Враховуючи необхідність приведення норм Інструкції із проведення звітів та виборів до вимог сьогодення, беручи до уваги рішення комісії...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов