Постанова від 22 грудня 2010 року м. Київ №62 icon

Постанова від 22 грудня 2010 року м. Київ №62НазваниеПостанова від 22 грудня 2010 року м. Київ №62
Дата конвертации04.07.2013
Размер163.48 Kb.
ТипПостанова
скачать >>>

Фонд
соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України


Правління


ПОСТАНОВА

від 22 грудня 2010 року м. Київ № 62

Про внесення змін до заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2010-2011 роки (першочергові) Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджених постановою правління Фонду від 13 квітня 2010 року №15
Відповідно до вимог статей 1, 22, 25 та керуючись статтею 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", ураховуючи зміни у системі центральних органів виконавчої влади (Указ Президента України від 09.12.2010 року № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», опубліковано у «Офіційному віснику Президента України» за № 32 (156) від 09 грудня 2010 року), звернення науково – дослідних установ Академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров’я України, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє:

1. Внести зміни до заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2010-2011 роки (першочергові) Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, а саме:

1.1. У розділі І. «Розробка та вдосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці»:

- виконання заходів згідно пункту 1.1.1 «Розроблення та перегляд нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП) згідно з планами, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з охорони праці» та обсяги фінансування цих заходів на 2010 рік в сумі 331,2 тисяч гривень перенести на 2011 рік. Обсяг фінансування пункту 1.1.1 на 2010 рік зазначити у сумі 739,0 тисяч гривень, обсяг фінансування пункту у 2011 році зазначити у сумі 6 407,1 тисяч гривень. Додаток до пункту 1.1.1, а саме розділ І. «Другий етап розроблення та перегляду НПАОП» викласти у редакції, що додається.

1.2. У розділі V «Заходи щодо проблемних питань медицини та гігієни праці»:

- виконання заходу згідно пункту 5.2 та обсяги фінансування цього заходу на 2010 рік в сумі 1 080,0 тисяч гривень перенести на 2011 рік;

- виконання заходу згідно пункту 5.3 та обсяги фінансування цього заходу на 2010 рік в сумі 850,3 тисяч гривень перенести на 2011 рік.

1.3. У розділі VІ. «Робота з опрацювання договорів попереднього періоду та заходи щодо поліпшення стану виконання програм з профілактичної роботи»:

- виконання заходів згідно пункту 6.1. «Виконання робіт за договорами попередніх періодів» та обсяги фінансування цих заходів на 2010 рік в сумі 19 260,0 тисяч гривень перенести на 2011 рік. Обсяг фінансування пункту 6.1. на 2010 рік зазначити у сумі 368 749,0 тисяч гривень, обсяг фінансування пункту у 2011 році зазначити у сумі 19 260,0 тисяч гривень. Додаток до пункту 6.1., а саме «Перелік договорів попередніх періодів (2002 – 2008 р.р.)» викласти у редакції, що додається;

- залишок фінансування пункту 6.2. «Оцінка поточних заявок на виконання робіт профілактичного спрямування і розроблення рекомендацій до формування заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» та виконання заходу перенести на 2011 рік. Обсяг фінансування пункту 6.2. на 2010 рік зазначити у сумі 34,5 тисяч гривень, обсяг фінансування пункту у 2011 році зазначити у сумі 63,9 тисяч гривень.

1.4. У розділі VІІ. «Загальні обсяги фінансування заходів» зазначити:

2010 рік – 9 435,1 тисяч гривень; 2011 рік – 21 199,9 тисяч гривень.

2. Виконавчій дирекції Фонду підготувати проект змін до бюджету Фонду на 2010 рік з урахуванням положень цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.


Голова правління Б. Райков

Додаток до підпункту 1.1.1 пункту 1.1

розділу І заходів з профілактики

нещасних випадків на виробництві та

професійних захворювань на

2010-2011 роки (першочергові) із змінами,

затвердженими постановою

правління Фонду від 22.12. 2010 року № 62


Розроблення та перегляд нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП) згідно планів затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з охорони праці на 2010 рік*І. Другий етап розроблення та перегляду НПАОП

№ п/п

Назва НПАОП


Термін розроб-лення


Вартість (тис.грн)

Всього

2010

2011

1

2

3

4

5

6

1.

Правила охорони праці під час застосування та зберігання дихлоретану


2008-2011

80,0

27,8

20,2

2

Правила охорони праці під час виробництва, зберігання водню та роботи з ним


2008- 2011

190,0

26,4

13,6

3

Правила охорони праці при транспортуванні хімічних сипких продуктів стрічковими конвеєрами


2008- 2011

160,0

26,4

13,6

4Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів


2008- 2011120,0

50,4

21,6

5Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах


2008- 2011

98,0

34,8

25,2

6Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

2008- 2011

548,0


306,0

59,0

7

Правила охорони праці під час вантажно-розвантажу-вальних робіт


2008- 2011

95,0

33,0

25,0

8Правила охорони праці під час гарячої і холодної прокатки алюмінієвих і магнієвих сплавів


2008-2011

120.0

39.0

33,0

9Правила охорони праці під час зварювання металів


2008 – 2011

120,0

15,0

9,0

10Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом


2008- 2011

120,0

39,0

33,0

11Правила охорони праці у ливарному виробництві


2008-2011

120,0

39,0

33,0

12

Правила охорони праці під час виробництва друкованих плат


2008- 2011

120,0

15,0

9,0

13

Правила охорони праці на автомобільному транспорті


2008 – 2011

158,7

69,2

36,0

14Правила охорони праці під час експлуатації автоматичних та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва


2008- 2010

90,0

18,0

--Всього
2139,7

739,0

331,2*Зміни до розділу ІІ. «Нові роботи по розробленню та перегляду НПАОП» внесені постановою правління Фонду від 30.11.2010 № 44 «Про внесення змін до заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2010-2011 роки (першочергові) Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України».


Додаток до пункту 1.3.постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 22.12. 2010 р. № 62 „Про внесення змін до заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2010-2011 роки (першочергові) Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджених постановою правління Фонду від 13 квітня 2010 року №15”


^ Перелік договорів попередніх періодів (2002 – 2008 р.р.)


№ п/п

№ та дата договору

Виконавець

Назва роботи

Загальна вартість договорів (грн.)

Залишок фінансування договору (грн.)

2010 рік

2011 рік

1

№37 М-06 від 27.09.2006 р.

ТОВ "Науково-дослідний інститут "СІНТЕКО"

Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору

29 900,00

4 950,00

-//-

2

40М-06 від 06.10.2006 р.

Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв,м.Северодонецьк

Розроблення правил використання пристроїв з запобіжною мембраною для запобігання травмування та аварій при зростанні тиску в технологічному обладнанні


94 000,00

-//-

7 000,00

3

№81-Ф-08 від 21.08.08р

^ ТОВ ВП «ІТЕС»

Розроблення Правил охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту


57 000,0

16 200,00

-//-

4

№82-Ф-08 від 21.08.08р

^ ТОВ ВП «ІТЕС»

Розроблення Правил охорони праці під час виробництва неорганічних хімічних реактивів


55 000,0

15 000,00

-//-

5

№83-Ф-08 від 21.08.08р

^ ТОВ ВП «ІТЕС»

Розроблення Правил охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості


63 000,0

18 000,00

-//-

6

№85-Ф-08 від 21.08.08р

^ ТОВ НТЦ «ВНДІХІМ-ПРОЕКТ»

Розроблення Методики вимірювання захисних властивостей матеріалів спеціального одягу від впливу мінеральних кислот, лугів і розчинників солей на їх основі


36 000,0

12 000,00

-//-

7

№86Ф-08 від 21.08.08р

^ ТОВ НТЦ «ВНДІХІМ-ПРОЕКТ»

Розроблення Правил улаштування та експлуатації загально промислових вогнеперепинувачів


30 000,0

12 000,00

-//-

8

№ 99 Г.6

від 11.12.2002

Державний інститут праці та соціально-економічних досліджень

Перегляд Правил безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів28 000,00

6000,00

-//-

9

№232 Г.6 від19.08. 2005

ДІПСЕД

Перегляд Правил охорони праці у прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу


30 000,00

15000,00

-//-

10

№254 Г.6

від 28.12.05

НДІБПГ

Перегляд Правил безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом78 000,00

8946,50

-//-

11

№265 Г.6

від 28.12.05

ДНДІБПГ

Перегляд Правил безпеки у газовому господарстві підприємств чорної металургії


29 900,00

8155,00

-//-

12

№266 Г.6

від 28.12.05

ДНДІБПГ

Перегляд Правил безпеки у металургійної промисловості


29 900,00

6463,64

-//-

13

№ 207 Г.11

від 04.06.2004

Східний науковий центр Транспортної академії України

Перегляд Правила безпеки праці для працівників залізничних станцій і вокзалів


30 000,0

-//-

1 500,00

14

№ 206 Г.11

від 04.06.2004

Східний науковий центр Транспортної академії України

Правила безпеки праці під час виконання робіт в колійному господарстві


32 400,0

-//-

1620,00

15

№ 210 Г.11

від 04.06.2004

Східний науковий центр Транспортної академії України

Правила охорони праці під час експлуатації та ремонту будівель та споруд залізничного транспорту


32 400,0

-//-

1620,00

16

№ 208 Г.11

від 04.06.2004

Східний науковий центр Транспортної академії України

Правила безпеки праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті


40 800

-//-

2040,00

17

№ 241 Г.11

від 28.11.05

Національний авіаційний університет

Пергляд Правил безпеки праці пвд час виконання аваіційно-хімічних робіт29 800,0

-//-

1490,00

18

№ 242 Г.11

від 28.11.05

Національний авіаційний університет

Розроблення Правил безпеки праці під час обслуговування спецтранспорту та засобів механізації в аєропортах цивільної авіації

29 900,0

-//-

1495,00

19

№ 243 Г.11.

від 28.11.05

Національний авіаційний університет

Розроблення Правил безпеки праці під час робьоти з паливно-мастильними матеріалами та спецрідинами

20 000,0

-//-

1000,00

20

№ 244 Г.11

від 28.11.05

ТОВ"Екосистема"

Розроблення норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідувального захисту працівникам авааційного транспорту


29 900,0

-//-

1495,00

21

№ 96Д

від 10.12.2002

^ ННЦ ІМЕСГ

Розроблення безпечної конструкції пневмо коліс тракторних причепів


300 000,0

246 000,00

-//-

22

№ 112 Д

від 13.12.2002

ННЦ ІМЕСГ

Розроблення та впровадження ефективних технічних рішень щодо зниження рівня шуму та вібрації на робочих місцях

900 000,0
Разом


368 715,14

19 260,0

Похожие:

Постанова від 22 грудня 2010 року м. Київ №62 iconПостанова від 22 грудня 2010 року м. Київ №63
Про внесення змін до постанови правління Фонду від 31. 10. 2007 року №48
Постанова від 22 грудня 2010 року м. Київ №62 iconПостанова від 22 грудня 2010 року м. Київ №60
Про бюджет Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2011 рік
Постанова від 22 грудня 2010 року м. Київ №62 iconПостанова 16. 09. 2010 м. Київ № п-42-1
Скликати дев’яте засідання Ради Федерації професійних спілок України 2 грудня 2010 року та провести його в м. Києві у приміщенні...
Постанова від 22 грудня 2010 року м. Київ №62 iconПостанова від 29 грудня 2010 р. N 1212 Київ
Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери (Офіційний вісник України, 2008 р., N 82, ст. 2764,...
Постанова від 22 грудня 2010 року м. Київ №62 iconПостанова від 30. 11. 2010 року м. Київ №44
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджених постановою правління...
Постанова від 22 грудня 2010 року м. Київ №62 iconПостанова від 13. 04. 2010 року м. Київ №9
Про бюджет Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2010 рік
Постанова від 22 грудня 2010 року м. Київ №62 iconПостанова від 22 грудня 2010 року м. Київ №64
Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Постанова від 22 грудня 2010 року м. Київ №62 iconПостанова від 2010 р. № Київ
Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених...
Постанова від 22 грудня 2010 року м. Київ №62 iconПостанова в Про зміни у складі правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ід 22 грудня 2010 року м. Київ №65
Переговорів та соціального діалогу на національному рівні від 20. 12. 2010 року №243-спо, змінено склад осіб, уповноважених представляти...
Постанова від 22 грудня 2010 року м. Київ №62 iconПостанова в Про зміни у складі постійних комісій правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ід 22 грудня 2010 року м. Київ №66
Переговорів та соціального діалогу на національному рівні від 20. 12. 2010 року №243-спо, змінено склад осіб, уповноважених представляти...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов