Про затвердження Концепції інформатизації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України icon

Про затвердження Концепції інформатизації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань УкраїниНазваниеПро затвердження Концепції інформатизації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Дата конвертации04.07.2013
Размер208.18 Kb.
ТипПостанова
скачать >>>

Фонд
соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Правління
ПОСТАНОВА

10.07. 2006 року м. Київ № 35
Про затвердження Концепції інформатизації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Відповідно до абзацу 11 пункту 7 частини сьомої, частин восьмої, дванадцятої статті 17 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” та пунктів 21-24 розділу IV програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2006 рік правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє:


1. Затвердити Концепцію інформатизації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, що додається.


2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України підготувати програму реалізації першого етапу запровадження інформаційно-аналітичної системи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2006-2007 роки.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.


Голова правління Т. Степанкова


ЗАТВЕРДЖЕНО


постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України


від 10.07. 2006р. № 35


^ Концепція інформатизації

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України


Загальні положення


Інформатизація - це сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, побудованих на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки, інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, спрямованих на реалізацію прав громадян і суспільства в задоволенні інформаційних потреб (Концепція Національної програми інформатизації, схваленої Законом України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" від 4 лютого 1998 року № 75/98-ВР ( 75/98-ВР ).

З метою виконання вимог законодавства України та статутних завдань Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд), забезпечення його діяльності у відповідності з сучасними умовами розвитку суспільства, належного рівня інформаційного обміну з органами державного управління та іншими фондами страхування, програмою робіт (розділ VII, п.43) Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2005 рік, затвердженою постановою правління Фонду від 25.04.05 № 19, передбачено створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи (далі - Система).


Концепція інформатизації Фонду включає характеристику сучасного стану інформатизації, мету та основні завдання, принципи і напрями інформатизації, очікувані результати її реалізації.


^ 1. Стан інформатизації Фонду


Загальна схема збирання і первинної обробки інформації


Організаційна структура Фонду має ієрархічний характер і складається з трьох рівнів:

- районний - відділ (РВФ), внутріміський відділ Фонду;

- регіональний - управління Фонду в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

- центральний - виконавча дирекція Фонду.


На районному рівні здійснюється :

- ведення реєстру страхувальників;

- облік виробничого травматизму і профзахворюваності;

- облік призначення страхових виплат;

- облік медичної та соціальної реабілітації потерпілих;

- складання звітності зі страхових виплат і надання медико-соціальних послуг;

- формування документації для здійснення страхових виплат;

- призначення, перерахунок, індексація і компенсація страхових виплат;

- збирання і первинна обробка звітів від звітуючих одиниць.

Зазначена інформація узагальнюється і передається на регіональний рівень на паперових або магнітних носіях (дискетах) за допомогою пошти, модемного зв'язку комутованими телефонними лініями.

Основна робота з контролю отриманої інформації, її узагальнення за різними критеріями і отримання вихідних документів для забезпечення потреб регіональних органів управління, агретування інформації, що надійшла з районного рівня та від звітуючих одиниць, та її автоматизована обробка виконується на регіональному рівні.

Для передачі інформації використовується мережа Інтернет на базі комутованих телефонних ліній.

У виконавчій дирекції Фонду інформація, що надходить з регіонального рівня, агрегується у цілому по Україні, а також у розрізі територій і галузей економіки.

Отриману інформацію виконавча дирекція Фонду використовує насамперед для виконання своїх основних функцій та повноважень, прийняття рішень, а також для аналітичної роботи, пов´язаної з розробкою законодавчих і нормативних актів з охорони праці, для здійснення наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці, для навчання та підвищення рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці, для складання та реалізації національної, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки умов праці та виробничого середовища тощо.


^ 2. Технічні та програмні засоби збирання та обробки інформації


Впродовж 2001 - 2005 років у робочих органах Фонду впроваджувались засоби автоматизації для забезпечення обробки інформації за основними напрямами діяльності відділень в районах та містах обласного значення та управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Впровадження здійснювалось за окремими замовленнями управлінь Фонду в областях. Вибір програмного забезпечення та залучення компаній - розробників для подальшого супроводження здійснювалось цими управліннями самостійно виходячи з конкретних умов та місцевих особливостей.

На даний час в робочих органах Фонду впроваджено наступні програмні засоби:

- АС „Членство та внески”, що забезпечує облік страхувальників і страхових внесків, передачу даних реєстру страхувальників з відділень до управліннь і з управлінь в виконавчу дирекцію Фонду - в 20 областях;

- Програмний комплекс „Облік нещасних випадків та професійних захворювань”. Знаходиться на етапі відпрацювання в 4 областях;

- Система „Collage “Облік та здійснення страхових виплат, медико-соціальних послуг” - впроваджена в 15 областях. Крім цього, в 1 області працює модуль обліку страхувальників і страхових внесків;

- Система „Облік страхувальників та страхових внесків” "Стерлінг Групп Україна" - впроваджена в 5 областях;

- Програмне забезпечення „АС ФОНД” (самостійна розробка) впроваджене в одній області. Це автоматизоване робоче місце спеціаліста по збору внесків та реєстрації страхувальників;

- Програмне забезпечення „АСУ монтаж” - облік нещасних випадків, впроваджено в 1 області.

У виконавчій дирекції Фонду впроваджено:

- АРМ „Реєстр страхувальників” для прийняття з управлінь відомостей до реєстру страхувальників;

- АРМ „Звітність” для прийняття з управлінь відомостей про надходження внесків, прийому звітності та формування зведених даних.

У 2005 році в усіх відділеннях було впроваджено АРМ „Реєстрація” для забезпечення інформаційної взаємодії на районному рівні в режимі „Єдиного вікна” згідно з Угодою про загальні засади співробітництва між Держкомпідприємництвом і Фондом.

Програмне забезпечення, впроваджене в робочих органах Фонду, має різних розробників, які використовують різні системи управління базами даних (Firebird, Visual FoxPro, Access), структура баз даних не уніфікована.

Локальні мережі на сьогодні функціонують тільки на регіональному та центральному рівнях та побудовані на базі одного сервера у зв'язку з недостатнім рівнем оснащення робочих органів Фонду обчислювальною технікою. Використання одного сервера створює серйозні проблеми в забезпеченні ефективного функціонування локальних мереж регіонального рівня, оскільки на цьому сервері доводиться одночасно розміщувати службу управління мережею, системні сервіси, системи керування базами даних і самі бази, а також використовувати їх як файлові системи загального призначення. Вимоги до конфігурації цих сервісів різні, що призводить до неефективної роботи встановлених серверних систем.

Локальна мережа виконавчої дирекції Фонду створювалася безсистемно і потребує заміни.

Аналіз існуючих інформаційних систем та технічних засобів дозволяє зробити наступні висновки:

- відсутня інтеграція центрального та регіональних комплексів, окремих функціональних підсистем всередині зазначених комплексів;

- існуюча інформаційна система складається із окремих комплексів (центрального, обласного та районного рівнів), які працюють автономно, обмін даними здійснюється через електронну пошту;

- навіть окремо взяті центральний, обласний та районний комплекси не представляють собою цілісну систему, а складаються із відносно відокремлених АРМів (автоматизованих робочих місць);

- існуючі системи баз даних (БД) підтримуються у локальному режимі (немережні рішення). Дані розпорошені. Доступ до них в основному можливий лише для працівників підрозділу, якому безпосередньо належить БД. Для інших підрозділів він ускладнений і можливий лише у формі звітів, узгодження структури яких потребує тривалих організаційних процедур;

- єдина інтегрована база даних (БД) відсутня як для системи в цілому, так і для обласних та районних підсистем;

- діюча система не відповідає вимогам, що ставляться до телекомунікаційної системи, яка повинна забезпечувати обмін даними і управління ресурсами в корпоративній мережі Фонду;

- недостатня оснащеність комп'ютерними засобами на районному та регіональному рівнях не дає змоги провести радикальні зміни в технологіях збирання, обробки та аналізу інформації.

^ 3. Мета та основні завдання інформатизації Фонду


Головною метою інформатизації є досягнення якісно нового рівня забезпечення інформацією правління Фонду, виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, органів державного нагляду за сферою загальнообов”язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Інструментом досягнення головної мети є система програмних, організаційних і технічних засобів, що забезпечують автоматизацію процесів збирання, обробки, накопичення, зберігання та аналізу інформації з умовною назвою Інформаційно - аналітична система (ІАС).

Основними завданнями інформатизації Фонду є:

- модернізація програмно-технічної бази;

- забезпечення виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів сучасними програмними і технічними засобами для ефективного виконання покладених на них завдань у необхідному обсязі;

- забезпечення ефективного функціонування і розвитку локальних мереж центрального, регіонального та районного рівнів;

- застосування сучасних інформаційних технологій для автоматизації процесів збирання, обробки та аналізу інформації на основі максимального використання стандартних програмних засобів (операційних систем, офісних програмних засобів, реляційних систем керування базами даних тощо);

- перехід від технології електронної обробки інформації, яка базується на використанні комплексів електронної обробки інформації, що створюються, як правило, за принципом: один напрям роботи - один комплекс, на основі застарілих технологій та програмних засобів і використання локальних довідників, до технологій, що базуються на використанні баз даних та реалізації динамічної системи SQL-запитів для отримання необхідної інформації в різних розрізах, для забезпечення аналітичної роботи;

- стандартизація технології автоматизованої обробки звітності;

- побудова корпоративної мережі виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, що базується на локальних обчислювальних мережах центрального, регіонального та районного рівнів, удосконаленні діючої системи обміну інформацією на основі використання сучасних телекомунікаційних технологій, програмних і технічних телекомунікаційних засобів;

- розробка системи захисту інформації, що включає комплекс організаційних, технічних і програмних засобів, що реалізують розмежування прав доступу до інформації, створення окремих підмереж, фіксацію доступу до баз даних з конфіденційною інформацією та інше;

- створення інформаційних фондів виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів і надання можливості доступу до них споживачам інформації у рамках наданих їм повноважень, вдосконалення та розвиток системи розповсюдження інформації про діяльність Фонду.


^ 4. Склад і основні напрями удосконалення та розвитку ІАС виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів


Інформаційно-аналітичну систему Фонду можна поділити на чотири взаємоузгоджені між собою рівні:

інформаційний - інформаційні технології верхнього рівня, що реалізують можливості ефективного виконання виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами покладених на них завдань щодо збирання, обробки та аналізу інформації;

інструментальний - програмні засоби та технології (стандартні і нестандартні), призначені для реалізації збирання, обробки та аналізу інформації: програмні пакети, офісні програмні пакети, системи керування базами даних (СКБД), мови програмування та засоби розроблення прикладного програмного забезпечення, технології тощо;

системний - системне програмне забезпечення, що складається із операційних систем, спеціальних програмних засобів моніторингу стану обчислювальних мереж та апаратних засобів і управління їх функціонуванням;

технічний - апаратні засоби (сервери, робочі станції, телекомунікаційне обладнання тощо) і вбудоване програмне забезпечення контролю та настроювання функціонування окремих пристроїв.

Конкретна реалізація кожного із зазначених рівнів ієрархії впливатиме на можливості реалізації тих чи інших функцій інших рівнів, тому в розробці проектних рішень щодо вдосконалення та розвитку ІАС важливим є найбільш повне врахування вимог кожного із рівнів.

ІАС Фонду також може бути представлена у вигляді двох основних функціональних підсистем, які можна розглядати як :

- технічні та програмні засоби і технології збирання, автоматизованої обробки та аналізу інформації;

- технічні та програмні засоби і технології побудови та забезпечення ефективного функціонування глобальної корпоративної мережі виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, що включає як складові частини локальні обчислювальні мережі, телекомунікаційну підсистему обміну інформацією між різними рівнями її обробки, підсистему захисту даних, підсистему зберігання даних і забезпечення доступу до них на різних рівнях їх обробки.

Такий поділ є умовним, оскільки перелічені системи взаємодіють між собою, і чіткої межі, що відділяє одну підсистему від іншої, немає. Проте такий підхід дає змогу зосередити увагу на ключових проблемах функціонування і розвитку ІАС виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів.

Реалізація ІАС планується шляхом:

- розроблення відповідних проектних документів (технічне завдання, технічний проект);

- проведення пілотних проектів та аналізу їх результатів;

- запровадження та підтримки в дієздатному стані програмно-технічних засобів виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів;

- створення відповідної нормативно-правової бази;

- внесення змін до організаційної структури виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів.

З метою впровадження сучасних інформаційних технологій в системі виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, в першу чергу мають бути вирішені питання забезпечення необхідною кількістю потужних серверів баз даних та телекомунікаційного обладнання, високопродуктивними робочими станціями, сучасними програмними засобами. Крім того, необхідно наростити потужності діючих комп'ютерів у межах їх технічних можливостей, зокрема це стосується обсягів встановленої оперативної та дискової пам'яті.


Першочерговими завданнями при створенні ІАС є:

- розробка методологічних основ створення баз даних та їх використання (відбір показників, зіставлення кола звітуючих одиниць за різними показниками та формами тощо);

- розробка єдиної системи актуалізації і ведення класифікаторів, довідників;

- впровадження ефективних уніфікованих технологій розроблення і функціонування програмного забезпечення на основі стандартних форматів представлення даних;

- визначення якісного складу інформаційних об'єктів і термінів зберігання інформації, складу програмно-технічного комплексу для її обробки, форматів даних, методів доступу, створення бази метаданих з описом інформаційних об'єктів та їх характеристиками.


Загальні особливості переходу від діючих до перспективних технологій.


Складність зміни існуючої системи збирання і обробки інформації полягає у тому, що на сьогоднішній день обробка інформації здійснюється за допомогою програмного забезпечення різних розробників. Для переходу до технологій обробки інформації, що базуються на використанні обчислювальних мереж, баз даних, архітектур "клієнт-сервер" та трирівневої "тонкий клієнт-сервер додатків –база даних", потрібні значні фінансові та людські ресурси і тривалий час.

Виходячи з цього, нові технології автоматизованої обробки інформації можуть запроваджуватись паралельно з існуванням діючих, причому забезпечується плавний перехід від одних до інших з мінімальними затратами, без порушення існуючої схеми і термінів надання інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів.


Загальні особливості побудови корпоративної мережі виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів.

Корпоративна мережа призначена для створення єдиного інформаційного простору.

Складовими частинами мережі є:

- локальні обчислювальні мережі центрального, регіонального та районного рівнів;

- телекомунікаційна система обміну інформацією між різними рівнями обробки інформації;

- система захисту даних;

- система зберігання інформації.


Локальні мережі


Основні напрями розвитку локальних обчислювальних мереж:

- на центральному і обласному рівнях мережі обов'язково будуються з виділеними серверами управління мережею. На районному рівні можливє функціонування однорангових мереж, але з виділеним комп'ютером (сервером) зберігання даних;

- локальні мережі, що забезпечують обробку інформації на різних рівнях, повинні підтримувати єдиний мережевий протокол - TCP/IP;

- комутаційне обладнання повинно підтримувати протокол управління мережею SNMP;

-зв'язок на рівні серверів і центральних мережевих пристроїв має забезпечуватись із швидкістю не менше 100 Мбіт/с;

- конфігурації локальних мереж повинні підтримувати 3 або більше рівневі архітектури обробки даних, забезпечувати використання серверів додатків, що дає можливість ефективно розподіляти навантаження в обчислювальній мережі;

- необхідно забезпечити моніторинг функціонування локальних мереж, за результатами якого періодично проводити роботи з оптимізації функціонування мережі.


Особливості побудови телекомунікаційної системи


Телекомунікаційна система обміну інформацією має велике значення для функціонування і розвитку інформаційно-аналітичної системи виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, її інтеграції з інформаційними системами інших державних органів.


Телекомунікаційна система повинна забезпечити:

- надійний зв'язок і обмін даними між центральним, регіональним та районним рівнями обробки інформації;

- органи державної влади та управління необхідною інформацією в електронному вигляді;

- можливість безпосереднього доступу до правових інформаційних документів виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів широкої громадськості, навчальних і наукових установ, громадських організацій, окремих громадян;

- можливість керування мережевим обладнанням різних рівнів обробки інформації з одного центру;

- функціонування електронної пошти для забезпечення оперативної передачі інструктивних і методичних матеріалів;

- побудову та ефективне функціонування корпоративної мережі органів виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів і в її рамках можливість розподіленої обробки інформації та реплікацій змін у базах даних різних рівнів обробки інформації;

- доступ до глобальної світової мережі Internet.

Першочергового вирішення потребує перехід на виділені лінії зв'язку на регіональному рівні та збільшення числа віртуальних каналів на центральному рівні.


Особливості вирішення проблем захисту даних.


У зв'язку з використанням локальних і глобальних інформаційних та обчислювальних мереж проблеми захисту інформації набувають першорядного значення. Їх можна поділити на дві групи:

- захист від часткового або повного руйнування даних, що може бути викликане незумисними (збій технічного обладнання, програмного забезпечення, некваліфіковані дії обслуговуючого персоналу тощо) або зумисними діями;

- захист від несанкціонованого використання даних.


Рішення, спрямовані на забезпечення ефективного захисту даних, повинні мати комплексний характер і передбачати:

- розмежування прав доступу до даних для різних груп співробітників і користувачів;

- створення служб адміністрування мереж, баз даних і безпеки даних, розроблення відповідних положень про ці служби та посадових інструкцій;

- підготовка і проведення навчання обслуговуючого персоналу.


Зберігання даних.


Головною метою створення системи зберігання даних є необхідність забезпечення доступу до розподілених по різних рівнях обробки інформаційних фондів виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів.

Об'єктами інформаційних фондів є:

- первинні бази даних;

- бази даних агрегованих показників;

- бази даних текстової інформації (бюлетені, експрес-інформації, інструктивні матеріали тощо);

- класифікатори;

- бази даних метаінформації, яка описує інформаційні об'єкти різних рівнів обробки інформації.

Особливостями функціонування системи зберігання даних є наступне :

- об'єкти інформаційного фонду можуть зберігатись централізовано або знаходитись на різних рівнях обробки інформації (центральний, регіональний, районний), тобто поділені територіально. При цьому користувач системи не повинен помічати різниці в роботі з даними;

- сховища показників і нормативної інформації повинні давати можливість одержувати інформацію в будь-який момент, за станом на будь-яку дату, з урахуванням факту реального розміщення даних;

- повинен підтримуватися наскрізний пошук інформації (тобто, не обмежений конкретним масивом інформації);

- доступ до інформації здійснюється винятково на основі дозволу (сертифіката) адміністратора бази даних і власника інформації;

- всі аналітичні документи, що випускаються виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами, повинні зберігатися в системі і мати прив'язку до їх організаційної структури.

Основні напрями створення системи зберігання даних і забезпечення доступу до об'єктів інформаційного фонду органів державної влади і користувачів наступні:

- створення та ведення єдиної уніфікованої системи ідентифікації об'єктів інформаційних фондів;

- створення системи пошуку інформації, що забезпечує пошук даних незалежно від їх фізичного розміщення;

- створення окремих корпоративних сховищ даних для зберігання архівних версій інформаційних об'єктів та використання спеціалізованих програмних засобів для забезпечення доступу до них.


^ 5. Організаційна та нормативно-правова база


Для забезпечення ефективного функціонування ІАС передбачається створення на центральному, регіональному та районному рівнях в структурі виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів окремих підрозділів для виконання функцій:

- адміністрування обчислювальних мереж;

- адміністрування баз даних;

- адміністрування захисту даних і розмежування доступу до різних видів інформації;

- адміністрування телекомунікаційної підсистеми;

- розроблення відповідних положень про ці підрозділи.

Необхідною умовою реалізації цієї концепції є постійна підготовка та перепідготовка спеціалістів виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів з питань застосування сучасних інформаційних технологій, використання програмних і технічних засобів.

Необхідно забезпечити навчання спеціалістів з адміністрування локальних і глобальних мереж, баз даних, підсистем захисту та зберігання даних, телекомунікаційної підсистеми, спеціалістів з Internet-технологій, спеціалістів з використання операційних систем, обслуговування технічних комп'ютерних засобів.

Крім того, необхідно передбачити розроблення нормативних документів:

- положення, що регламентує доступ до інформаційних фондів виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів з боку зовнішніх і внутрішніх користувачів;

- положення про регламент інформаційного обміну між структурними підрозділами виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів;

- положення про надання інформаційних послуг в електронному вигляді.

Нормативно-правовою базою інформатизації Фонду є Закони України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", „Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, „Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”, постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. № 1662 „Про затвердження переліку професійних захворювань”, від 25 серпня 2004 р. N 1112 „Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”, від 13 вересня 2000 р. № 1423 „Про затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2005 р. № 321-р „Про першочергові заходи щодо поліпшення стану справ із прискореного перегляду актів та вдосконалення реєстраційної і дозвільної процедури", постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 18 квітня 2000 року № 4 „Про затвердження Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України”, від 20.04.2001 року № 12 „Про затвердження Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України”, від 15.08.2001 року № 24 „Про затвердження Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, яке затверджено постановою правлінням Фонду”, від 31.01.2002 року № 7 „Про затвердження Порядку призначення та здійснення страхових виплат потерпілим (членам їх сімей)”, від 4 березня 2003 року № 14 „Про затвердження Положення про реєстр страхувальників за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, від 19 червня 2003 року № 53 „Про тимчасове положення про порядок використання коштів лікувально-профілактичними, навчальними та іншими закладами, які надають Фонду соціальні послуги, та контроль за їх цільовим використанням”, від 14.09.2004 року № 81 „Про затвердження Порядку складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України”, від 25 квітня 2005 року № 10 „Про затвердження Порядку розроблення та затвердження заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України”, Угода про загальні засади співробітництва між Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва і Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 15.06.05 р.


^ 6. Етапи вдосконалення та розвитку інформаційно-аналітичної системи виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів.


Вдосконалення та розвиток інформаційно-аналітичної системи виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів здійснюється відповідно до наступних етапів.


Етап 1. 2006 - 2007 рр.

Створення корпоративної системи обліку страхувальників і страхових внесків в умовах дії «єдиного вікна» та Реєстру потерпілих.

До основних напрямів робіт на цьому етапі слід віднести:

- розроблення типових технологій збирання, опрацювання та аналізу для центрального, регіонального і районного рівнів обробки інформації;

- створення телекомунікаційної системи виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів;

- розроблення системи безпеки даних при автоматизованій обробці та передачі інформації;

- розроблення системи довгострокового зберігання даних для різних рівнів їх обробки;

- розроблення технологій переходу від існуючої системи збирання, опрацювання і аналізу даних виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів до автоматизованої системи сучасного рівня;

- підготовка необхідної кількості фахівців для забезпечення переходу на сучасні програмно-технічні засоби та інформаційні технології;

- забезпечення виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів сучасними програмними та технічними засобами;


Етап 2. 2007 - 2010 рр.

Створення та розвиток інтегрованої інформаційної системи виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів.

На цьому етапі планується:

- забезпечення уніфікованої ідентифікації об'єктів інформаційного фонду виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів;

- розроблення системи метаданих, що описує об'єкти інформаційного фонду та можливості доступу до них;

- розроблення корпоративного сховища даних, технологій розподіленої обробки та забезпечення доступу користувачів інформації до об'єктів інформаційного фонду виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів на всіх рівнях.
Похожие:

Про затвердження Концепції інформатизації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України iconАналіз регуляторного впливу проекту постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження Порядку організації...
Про затвердження Концепції інформатизації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України iconПро затвердження Концепції кадрової політики Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Про затвердження Концепції інформатизації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України iconПро затвердження Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2012 рік Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Про затвердження Концепції інформатизації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України iconПро затвердження Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2011-2012 роки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Про затвердження Концепції інформатизації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України iconПро затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2007 рік і заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань,
Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд), затвердженого...
Про затвердження Концепції інформатизації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України iconПостанова від 21 травня 2008 року м. Київ №38 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
«е» пункту 12 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, правління...
Про затвердження Концепції інформатизації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України iconПостанова від 13 квітня 2010 року м. Київ №17 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
«е» пункту 12 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, правління...
Про затвердження Концепції інформатизації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України iconПостанова від 26 лютого 2009 року м. Київ №14 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
«е» пункту 12 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, правління...
Про затвердження Концепції інформатизації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України iconПро затвердження Порядку розроблення та затвердження заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Правління фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань україни
Про затвердження Концепції інформатизації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України iconПро затвердження Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов