Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування Із змінами і доповненнями, внесеними icon

Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування Із змінами і доповненнями, внесенимиНазваниеПоложення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування Із змінами і доповненнями, внесеними
Дата конвертации04.07.2013
Размер148.4 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>


ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА


від 27 березня 2003 року N 30


Про затвердження Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування


Із змінами і доповненнями, внесеними

 постановами правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 19 червня 2003 року N 47, від 28 квітня 2004 року N 31, від 22.12.2005 р. N 72


Відповідно до статті 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє:


1. Затвердити Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування (додається).


2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 15.08.2001 року N 32 "Про затвердження Положення про забезпечення інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування та облік, зберігання, розподіл і видачу путівок".


3. Пункт 3 визнано недійсним.


4. Встановити на 2003 рік наступні граничні витрати коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на медичну реабілітацію потерпілих із санаторно-курортним лікуванням з розрахунку на одну особу за добу з терміном перебування на лікуванні не більше 24 діб в санаторно-курортних закладах Автономної Республіки Крим по путівках (крім путівок до спеціалізованих оздоровниць):


в одномісні номери з усіма комунальними зручностями до 100 гривень;


в двомісні номери з усіма комунальними зручностями до 95 гривень;


в санаторно-курортних закладах інших регіонів:


в одномісні номери з усіма комунальними зручностями до 75 гривень;


в двомісні номери з усіма комунальними зручностями до 65 гривень.


5. Оплату вартості путівок для потерпілих, які направляються до спеціалізованих оздоровниць, здійснювати в повному розмірі.


6. Директору виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) довести зазначене Положення до робочих органів виконавчої дирекції Фонду.


7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду.^ Голова правління 


Г. Ольховець 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

від 27 березня 2003 р. N 30 


ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування


1. Загальні положення


1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 21 та 34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" з метою забезпечення санаторно-курортним лікуванням потерпілих, які стали інвалідами внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (далі - потерпілі), відділеннями виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) в районах та містах обласного значення (далі - відділення) та управліннями виконавчої дирекції Фонду у містах Києві та Севастополі.


^ 2. Порядок забезпечення путівками для санаторно-курортного лікування


2.1. Відділення за рахунок коштів Фонду забезпечують путівками для санаторно-курортного лікування (далі - путівки) потерпілих згідно з рішенням медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК):


інвалідів 1 групи - щорічно;


інвалідів 2 та 3 групи - не рідше 1 разу на три роки.


2.2. Якщо потерпілий одночасно має право на забезпечення путівкою згідно з Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та іншими нормативно-правовими актами, йому надається право вибору за однією з підстав.


Списки потерпілих, які мають право на санаторно-курортне лікування на підставі нормативно-правових актів, щоквартально звіряються з робочими органами Пенсійного фонду, Фонду соціального захисту інвалідів, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, управління соціального захисту населення тощо.


При фінансуванні витрат на путівки потерпілим, які мають право на дане лікування відповідно до інших нормативно-правових актів, відділення повинні отримати довідки, що потерпілі не отримували путівки за іншими підставами.


2.3. Відділення виконавчої дирекції Фонду письмово повідомляють потерпілих про їх право отримувати у Фонді путівки, якщо це визначено в довідці МСЕК.


2.4. Для постановки на облік потерпілі подають до відділення такі документи:


1) заяву за встановленою формою (додаток 1);


2) висновок МСЕК про необхідність санаторно-курортного лікування;


3) довідку для отримання путівки за формою N 070/о з обов'язковим зазначенням діагнозу, профілю санаторію, сезонності.


2.5. Заява на одержання путівки реєструється в журналі обліку (додаток 2). Датою постановки на облік для одержання путівки вважається дата реєстрації заяви в зазначеному журналі. При надходженні черги потерпілого на одержання путівки відділення направляє йому письмовий виклик, за яким він або уповноважена ним особа повинні одержати путівку протягом строку, зазначеного у виклику.


2.6. Пункт 2.6 виключено


2.7. Особі, яка супроводжує потерпілого, відділення компенсує витрати на проїзд і житло згідно із законодавством про службові відрядження.


Добові витрати установлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про норми відшкодування витрат на відрядження у межах України та за кордон" від 23.04.99 р. N 663.


2.8. Інваліду та особі, яка супроводжує інваліда до санаторно-курортного або лікувально-оздоровчого закладу, відділення компенсує витрати на проїзд (туди і назад) згідно з поданими проїзними документами (квитки, квитанції на постільну білизну та транспортування багажу). 


Вартість проїзду відшкодовується відділеннями у таких розмірах:


залізницею - для інвалідів I групи та супроводжуючої особи за тарифом купейного вагону;


- для інвалідів II - III груп за тарифом плацкартного вагону;


автобусом - за фактичними витратами;


водним транспортом - за тарифом третього класу.


Якщо інвалід або супроводжуюча його особа має право на безкоштовний проїзд відповідно до законів та інших нормативно-правових актів, то відшкодування за проїзд не проводиться.


Якщо інвалід або супроводжуюча його особа має право на пільговий проїзд відповідно до законів та інших нормативно-правових актів, то відшкодування за проїзд проводиться з урахуванням пільг.


Інвалід, на підставі договору, укладеного відділенням з автотранспортним підприємством та санаторно-курортним або лікувально-оздоровчим закладом, при необхідності забезпечується транспортуванням від місця проживання до основного виду транспорту, а по приїзді до місця знаходження санаторно-курортного чи лікувально-оздоровчого закладу від основного виду транспорту до цього закладу, а також від місця проживання до санаторно-курортного чи лікувально-оздоровчого закладу місцевого значення та у зворотній бік.


Інвалід-спинальник транспортується до місця лікування і назад спеціальним медичним транспортом в супроводі медичного працівника лікувального закладу.


У разі відмови інваліда-спинальника від транспортування спецмедтранспортом, складається акт про відмову від такого транспортування.


Транспортування інваліда-спинальника може здійснюватися також власним транспортом інваліда або його супроводжуючої особи. У такому разі фактичні витрати на паливно-мастильні матеріали компенсуються відділенням інваліду-спинальнику згідно з касово-розрахунковими документами з урахуванням відрізку шляху від місця проживання інваліда-спинальника до місця розташування санаторно-курортного чи лікувально-оздоровчого закладу і у зворотньому напрямку. Вартість інших видатків, пов'язаних із транспортуванням інваліда-спинальника до місця лікування і назад, не компенсується.


2.9. Якщо потерпілий поїхав до санаторію на власному автомобілі або автомобілі супроводжуючої особи, то фінансування витрат на мастильно-паливні речовини не проводиться.


2.10. В разі відмови потерпілого від забезпечення путівкою вартість путівки йому не компенсується.


2.11. У разі самостійного придбання інвалідом путівки до санаторно-курортного закладу, визначеного торгами (тендером), її вартість компенсується робочими органами виконавчої дирекції Фонду у розмірі фактичних витрат за умови перебування інваліда на обліку для одержання путівки та при наявності документів, що свідчать про сплату вартості путівки (прибутковий касовий ордер або касовий чек) та заповненого зворотнього талону до придбаної путівки. 


Компенсація витрат інвалідам за проїзд до санаторно-курортного закладу та лікувально-оздоровчого закладу проводиться відповідно до пункту 2.8 цього Положення.


2.12. На час лікування потерпілого в санаторії відділення припиняють забезпечення інваліда лікарськими засобами, виробами медичного призначення; не проводять виплати на додаткове харчування, спеціальний медичний, постійний сторонній догляд та побутове обслуговування, які призначені потерпілому за рішенням МСЕК. Ці послуги передбачаються в договорі з санаторно-курортним закладом.


2.13. При черговому зверненні до відділення за постановкою на облік для одержання путівки, потерпілий повинен подати письмову заяву, яка реєструється в установленому порядку при наявності заповненого зворотного талону до раніше виданої йому путівки.


Постановка потерпілого на облік здійснюється не раніше 6 місяців з часу повернення його із санаторію.


Часом повернення вважається дата закінчення перебування потерпілого в санаторії, яка зазначена у зворотному талоні до раніше виданої йому путівки.


Заповнений зворотній талон повертається до відділення у 5-денний термін від дня повернення потерпілого із санаторно-курортного закладу.


^ 3. Порядок планування та розподілу путівок для санаторно-курортного лікування


3.1. Відділення на підставі даних обліку потерпілих, які потребують санаторно-курортного лікування, направляють управлінням виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління) річні заявки на путівки згідно медичних рекомендацій щодо відповідного профілю санаторно-курортного закладу:


попередні - до 15 червня поточного року на наступний рік;


уточнені - до 15 листопада поточного року.


Управління на підставі даних відділень направляють до виконавчої дирекції Фонду річні заявки на путівки до спеціалізованих санаторно-курортних закладів:


попередні - до 15 липня поточного року на наступний рік;


уточнені - до 15 грудня поточного року.


3.2. Забезпечення потерпілих путівками проводиться відповідно до договорів, укладених управліннями з санаторно-курортними закладами, розташованими, як правило, на території області. Визначення санаторно-курортних закладів з метою забезпечення потерпілих путівками здійснюється шляхом застосування управліннями процедури відкритих торгів (тендерів) та інших процедур відповідно до чинного законодавства.


Виконавча дирекція Фонду укладає договори із спеціалізованими профільними санаторно-курортними закладами, визначеними шляхом застосування процедури відкритих торгів (тендерів) та інших процедур відповідно до чинного законодавства.


Розподіл путівок до спеціалізованих профільних санаторно-курортних закладів здійснюється виконавчою дирекцією Фонду між управліннями відповідно до поданих річних заявок управлінь.


Управління розподіляють путівки між відділеннями згідно з поданими річними заявками відділень.


3.3. В договорі зазначаються умови щодо забезпечення потерпілих санаторно-курортним лікуванням (термін лікування (без поділу на двох осіб), супровід (у путівці для супроводжуючої особи не передбачаються медичні та інші послуги), проїзд (транспортування потерпілого від (до) залізничного, річного (морського) вокзалу, автовокзалу або від місця проживання до санаторію), забезпечення потерпілих необхідними медичними послугами (постійним стороннім та спеціальним медичним доглядами, побутовим обслуговуванням, додатковим харчуванням). Зазначити випадки щодо переривання або продовження терміну санаторно-курортного лікування.


3.4. Фактична вартість путівок не повинна перевищувати вартість путівок із запропонованими тендерними пропозиціями та передбаченою договором. Забороняється придбання путівок через посередницькі структури. Путівка надається потерпілому і не може передаватися іншій особі.


^ 4. Порядок видачі путівок для санаторно-курортного лікування


4.1. Путівки видаються робочими органами виконавчої дирекції Фонду потерпілим за місцем проживання згідно з встановленою чергою в міру надходження путівок.


4.2. Путівки видаються потерпілим не пізніше ніж за 20 днів до початку санаторно-курортного лікування.


Для одержання путівки потерпілий подає паспорт або інший документ, який посвідчує особу.


При видачі путівки відповідальна особа робочого органу виконавчої дирекції Фонду робить на заяві потерпілого за своїм підписом відмітку про номер путівки, назву санаторно-курортного закладу, термін лікування, дату видачі, зазначає адресу потерпілого та номер його паспорта.


4.3. У разі, коли потерпілий тричі протягом календарного року без поважних причин відмовився від путівки, він знімається з обліку по забезпеченню путівкою протягом 12 місяців з часу останньої відмови. В разі відмови потерпілого від запропонованої путівки, він пише письмову заяву про відмову. В разі небажання потерпілого оформити свою відмову письмово, складається акт за підписами: спеціаліста з відшкодування шкоди, бухгалтера та начальника відділення. Письмова відмова або акт заноситься до особової справи потерпілого. У разі відмови в журналі обліку і на заяві потерпілого робиться відповідний запис "від путівки відмовився" з поміткою: причини відмови, номера путівки, терміну лікування, назви санаторію. В даному випадку путівка видається наступному потерпілому за чергою.


4.4. Начальники відділень несуть персональну відповідальність за цільове використання путівок.


Заповнена путівка засвідчується підписом посадової особи, яка відповідальна за її видачу, та печаткою відділення.


Видача незаповнених путівок, видача путівок без медичних довідок за формою 070/о та документів, зазначених у пункті 4.2 цього Положення, або передача їх іншим особам забороняється.


Виправлення терміну лікування, прізвища потерпілого, якому була видана путівка або інші виправлення повинні бути засвідчені підписом відповідальної особи і печаткою за згодою санаторно-курортного закладу, що обумовлюється в договорах, укладених між виконавчою дирекцією Фонду, управліннями та санаторно-курортними закладами.


4.5. В разі, якщо потерпілий з поважних причин перервав санаторно-курортне лікування, він має право на продовження санаторно-курортного лікування, якщо за станом здоров'я йому це не протипоказано, в межах невикористаних днів лікування.


В разі, якщо потерпілий перервав санаторно-курортне лікування без поважних причин, він не має права на продовження лікування за даною путівкою. Кошти, виплачені санаторно-курортному закладу за невикористаний термін лікування потерпілого, зараховуються у вартість наступних путівок або повертаються на рахунок відділень.


4.6. Посадові особи, винні в порушенні порядку забезпечення потерпілих путівками, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.


Додаток 1
до пункту 2.4 Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання путівками для санаторно–курортного лікування

Заявнику ___________________________________

(прізвище, ініціали)

видати путівку в _____________________________

(назва санаторно-курортного закладу)

з "___" ___________________ 200__ р.

Відділенню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у __________________

_____________районі (місті) обласного значення

_________________________________ області

від інваліда ___ групи ________________

(№ посвідчення)


(прізвище,


ім’я, по батькові)


(адреса)

____________________________________________________________(№ телефону)

Заява.

Прошу видати мені путівку в санаторно-курортний заклад ____________________________________ ________________________________________________________________________

(назва)

із супроводжуючим (якщо є висновок МСЕК)______________________________________________________

(ПІБ супроводжуючого)

"__" ___________________ 200_ року ______________

(особистий підпис)

Рішення про взяття на облік _______________________________________________________________

"__" ___________________ 200_ року

Віза спеціаліста ________________


^ Зворотна сторона

"__" ___________________ 200_ року

Путівка в __________________________________________

Видана "___" _______________________ 200__р.

Інваліду_____групи _____________________________ ______________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)


(місце проживання)

пенсійне посвідчення №_____________ видано________________

Паспорт __________________________ виданий ______________

Медична довідка видана "___"__________________ 200__р.


(підпис особи, яка видала путівку)


"___" _____________________ 200__р.

Путівка в санаторно-курортний заклад ___________________________


строком з "__" ___________________ 200__р.


по "___" __________________ 200__р.

отримав

Зворотний талон до путівки зобов’язуюсь при поверненні здати

(підпис)

"___" _______________________ 200__р.

Додаток 2
до пункту 2.5 Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання путівками для санаторно–курортного лікування

________________________________

(район, місто, область)

^ Журнал
обліку потерпілих, які мають право на забезпечення путівками для санаторно-курортного лікування*п/п

Дата
прийняття
на облік

ПІБ


посвідчення

Адреса,
місце проживання

Рекомендований профіль санаторно-курортного закладу

Відмітка про видачу путівки

Відмітка про повернення зворотного талона

Дата і вхідний номер заяви про відмову в одержанні путівки

Дата і номер рішення про зняття з обліку

ПриміткаСанаторно-курортний заклад № путівки

Термін лікування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Журнал заповнюється за відповідними курортами:
 1. ^

  для лікування захворювань системи кровообігу


 2. для лікування захворювань органів травлення

 3. для лікування захворювань кістково-м’язової системи

 4. для лікування захворювань нервової системи

 5. для лікування травм і захворювань хребта та спинного мозку

 6. для лікування захворювань органів дихання нетуберкульозного характеру
 7. для лікування порушень обміну речовин і захворювань ендокринної системи


 8. для лікування захворювань шкіри

 9. для урологічного профілю

 10. для лікування захворювань органів зору

 11. дитячі санаторії.

*Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений підписом начальника відділення виконавчої дирекції Фонду та печаткою.
Похожие:

Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування Із змінами і доповненнями, внесеними iconПоложення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Фонду «Про внесення змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання...
Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування Із змінами і доповненнями, внесеними iconПоложення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування. Зміст положення (норми) чинного акта
«Про внесення змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання...
Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування Із змінами і доповненнями, внесеними iconПоложення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування
Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування Із змінами і доповненнями, внесеними iconПоложення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування
Та 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного...
Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування Із змінами і доповненнями, внесеними iconПоложення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування Із змінами і доповненнями, внесеними iconПоложення про забезпечення додатковим харчуванням потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (район, місто, область) Журнал *
...
Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування Із змінами і доповненнями, внесеними iconАналіз впливу регуляторного акта постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження Змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими
Змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами,...
Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування Із змінами і доповненнями, внесеними iconПорівняльна таблиця до проекту постанови правління Фонду «Про затвердження Змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами,
Змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами,...
Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування Із змінами і доповненнями, внесеними iconМетодичні рекомендації щодо забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання додатковим харчуванням
...
Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування Із змінами і доповненнями, внесеними iconПоложення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання Обґрунтування необхідності прийняття акта
Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України обов’язків щодо своєчасного...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов