Положення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на окуляри і протезування очей icon

Положення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на окуляри і протезування очейНазваниеПоложення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на окуляри і протезування очей
Дата конвертации04.07.2013
Размер84.14 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>


ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА


від 27 березня 2003 року N 28


Про затвердження Положення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на окуляри і протезування очей


Із змінами і доповненнями, внесеними постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 19.06.2003 року N 50


Відповідно до статті 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України постановляє:


1. Затвердити Положення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на окуляри і протезування очей (додається).


2. Затвердити граничний розмір фінансування витрат на 2003 рік: на індивідуальний очний протез із пластмаси - 140 гривень; на стандартний скляний очний протез - 30 гривень; на окуляри - 20 гривень.


3. Директору виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) довести зазначене Положення до робочих органів виконавчої дирекції Фонду.


4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду.^ Голова правління 


Г. Ольховець 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

від 27 березня 2003 р. N 28 ПОЛОЖЕННЯ

про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на окуляри і протезування очей


1. Загальні положення


1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 21 та 34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" з метою забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також інвалідів з дитинства віком до 16 років (а у разі навчання до 23 років), якщо було заподіяно шкоду зародку, внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання жінки під час вагітності (далі - потерпілі) окулярами та очним протезуванням відділеннями виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в районах та містах обласного значення (далі - відділення виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення).


1.2. Потерпілі забезпечуються очним протезуванням, якщо втрата ока (очей) є наслідком нещасного випадку на виробництві або ускладненням професійного захворювання, що призвело до враження очей.


^ 2. Порядок забезпечення потерпілих окулярами


2.1. Підставою для забезпечення потерпілих окулярами є рішення медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) та наявність рецепта лікаря-окуліста.


2.2. Потерпілі, яким за рішенням МСЕК встановлена потреба у забезпеченні окулярами, звертаються до відділення виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення із відповідною заявою, яка реєструється в журналі обліку (додаток 1).


2.3. Па підставі заяви потерпілого та рішення МСЕК відділення виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення видає постанову про фінансування витрат на окуляри (не пізніше 10 днів з дня подачі заяви потерпілим).


2.4. Потерпілі забезпечуються окулярами вітчизняного виробництва. Забезпечення здійснюється через установи, що реалізують окуляри і з якими відділення заключили договір. Визначення організацій, що реалізують окуляри, здійснюється шляхом застосування робочими органами виконавчої дирекції Фонду процедури відкритих торгів (тендерів) та інших процедур відповідно до чинного законодавства України.


2.5. Фінансування витрат на окуляри потерпілим проводиться відділеннями виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення по пред'явленню рахунка організації, що здійснює реалізацію окулярів. Граничний розмір вартості окулярів щорічно затверджується правлінням Фонду.


2.6. Потерпілі забезпечуються окулярами 1 раз на 3 роки. У випадку прогресуючого зниження зору забезпечення потерпілого окулярами здійснюється на підставі висновку лікаря-окуліста, затвердженого лікарсько-консультативною комісією (далі - ЛКК) лікувально-профілактичного закладу (далі - ЛПЗ).


^ 3. Порядок забезпечення потерпілих очним протезуванням


3.1. Підставою для забезпечення потерпілих очним протезуванням є рішення МСЕК при наявності заяви потерпілого.


3.2. Потерпілі, яким за рішенням МСЕК встановлена потреба у забезпеченні очним протезуванням, звертаються до відділення виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення із відповідною заявою, яка реєструється в журналі обліку (додаток 2).


3.3. На підставі заяви потерпілого та рішення МСЕК відділення виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення видає постанову про фінансування витрат на очне протезування (не пізніше 10 днів з дня подачі заяви потерпілим).


3.4. Забезпечення потерпілих очним протезуванням проводиться лабораторіями та кабінетами очного протезування відповідно до укладених договорів. Визначення закладів, що проводять очне протезування здійснюється шляхом застосування процедури відкритих торгів (тендерів) та інших процедур відповідно до чинного законодавства України.


3.5. В договорі обов'язково передбачаються вимоги до лікувально-профілактичного закладу щодо якості, вартості та строків очного протезування.


3.6. Фінансування витрат на очне протезування потерпілим проводиться відділеннями виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення по пред'явленню рахунка лікувально-профілактичного закладу, що здійснює очне протезування. Граничний розмір вартості очного протезування щорічно затверджується правлінням Фонду.


3.7. Направлення на очне протезування при первинній травмі потерпілий одержує у лікаря-окуліста, який проводив операцію (при наявності акта Н-1).


3.8. Первинне очне протезування проводиться стандартним протезом після видалення очного яблука на третій день після операції.


3.9. Індивідуальне очне протезування проводиться через 3 - 4 місяці після операції протягом 3 - 4 діб.


3.10. Якщо очний протез загубився, повторне очне протезування проводиться за кошти потерпілого.


^ 4. Порядок фінансування витрат на окуляри та очне протезування


4.1. Відділення виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення оплачують потерпілим та супроводжуючим особам вартість проїзду до місця протезування при пред'явленні квитка в обидва кінця у розмірах:


залізницею - за фактичними витратами, але не вище тарифу плацкартного вагону, для інвалідів I групи - тарифу купейного вагону;


автобусом - за фактичними витратами;


водним транспортом - за тарифом III класу.


Якщо потерпілий має право на безкоштовний проїзд відповідно до законодавства України, то відшкодування за проїзд проводиться відповідно до пільг.


Якщо потерпілий має право на пільговий проїзд відповідно до законодавства України, то відшкодування за проїзд проводиться відповідно до пільг.


4.2. Особі, яка супроводжує потерпілого до відповідної установи для проведення очного протезування, відділення виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення компенсують витрати на проїзд згідно з поданими проїзними документами і житло згідно із законодавством про службові відрядження.


4.3. Відшкодування витрат на проїзд до установи, де проводиться очне протезування, проживання під час консультації чи очного протезування терміном не більше п'яти діб, проводиться відділеннями виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення на підставі рахунка з лікувальних закладів, з якими укладено договір.


Добові витрати та гранична норма відшкодування витрат на наймання житлового приміщення за добу установлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про норми відшкодування витрат на відрядження у межах України та за кордон" від 23.04.99 р. N 663.


4.4. Контроль щодо фінансування витрат на окуляри та очне протезування здійснюють спеціалісти управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та центрального апарату виконавчої дирекції Фонду.


Додаток 1


до пункту 2.2 Положення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на окуляри і протезування очей


____________________________________

(район, місто, область)


^ Журнал
обліку потерпілих, які забезпечуються окулярамиДата реєстрації

ПІБ


Адреса


Реєстраційний № особової справи потерпілого

Група інвалідності потерпілого

Ступінь втрати працездатності потерпілого (%)

Вартість окулярів

Термін

експлуатації

окулярів

№ та дата постанови про призначення виплат

1

2

3

4

5

6

7

8

9Додаток 2


до пункту 3.2. Положення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на окуляри і протезування очей


___________________________________

(район, місто, область)


^ Журнал
обліку потерпілих, які забезпечуються очним протезуваннямДата реєстрації

ПІБ


Адреса


Реєстраційний № особової справи потерпілого

Група інвалідності потерпілого

Ступінь втрати працездатності (%)Вартість очного протезу

Тип очного протезу

Термін

експлуатації

очного протезу

Назва установи, яка робила протезування

Вартість проїзду та проживання (в т.ч. супровід)

№ та дата постанови про призначення виплат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12____________  
Похожие:

Положення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на окуляри і протезування очей iconПоложення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на слухові апарати
Правління фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань україни
Положення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на окуляри і протезування очей iconПоложення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
До постанови правління Фонду від 03. 11. 2011 року №41«Про затвердження Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних...
Положення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на окуляри і протезування очей iconПоложення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання Обґрунтування необхідності прийняття акта
Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України обов’язків щодо своєчасного...
Положення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на окуляри і протезування очей iconПоложення про забезпечення додатковим харчуванням потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (район, місто, область) Журнал *
...
Положення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на окуляри і протезування очей iconПравління Пенсійного фонду України
України Пенсійному фонду України витрат, пов'язаних з виплатою пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві...
Положення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на окуляри і протезування очей iconПоложення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Положення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на окуляри і протезування очей iconПоложення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Положення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на окуляри і протезування очей iconПоложення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (район, місто, область)
Обліку потерпілих, яким здійснюється фінансування витрат на необхідні види догляду
Положення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на окуляри і протезування очей iconПро затвердження Положення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Положення про порядок забезпечення і фінансування витрат потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання на окуляри і протезування очей iconАналіз впливу регуляторного акта постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження Змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими
Змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов