Аналіз впливу регуляторного акта Проект постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва icon

Аналіз впливу регуляторного акта Проект постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництваНазваниеАналіз впливу регуляторного акта Проект постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва
Дата конвертации05.07.2013
Размер53.22 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


Аналіз впливу регуляторного акта


Проект постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)»


1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)» (далі – проект постанови) розроблено з метою однакового застосування норм пункту 4 Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 року № 237 щодо показників, які застосовуються для визначення основного виду економічної діяльності страхувальника для віднесення його до класу професійного ризику виробництва.


^ 2. Визначення цілі державного регулювання


Метою розроблення запропонованого проекту регуляторного акта є необхідність врегулювання питання порядку визначення основного виду економічної діяльності страхувальників для віднесення їх до класу професійного ризику виробництва з урахуванням норм Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 року № 237.


^ 3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументації щодо переваги обраного способу


^ Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

  • Спосіб оцінюється як такий, що неповною мірою забезпечує вимоги чинного Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

  • забезпечує часткове досягнення цілей регулювання.

  • неповною мірою забезпечує виконання вимог чинного законодавства.

Обраний спосіб

  • забезпечує виконання вимог чинного законодавства;

  • відповідає потребам у вирішенні проблеми.

  • розв’язується проблема та досягаються поставлені цілі.


^ 4. Описання механізму і заходів, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми


Проектом постанови вносяться зміни до Порядку, що передбачає однакове застосування страхувальником та Фондом пункту 4 Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 року № 237, щодо показників, які застосовуються для визначення основного виду економічної діяльності страхувальника для віднесення його до класу професійного ризику виробництва.

Також врегульовується порядок доведення органам Пенсійного фонду України відомостей про зміни класів професійного ризику виробництва за результатами перевірки достовірності поданих страхувальником відомостей про види економічної діяльності, в тому числі основний вид економічної діяльності, для здійснення Пенсійним фондом контролю за правильністю нарахування та сплати єдиного внеску страхувальником.


^ 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта


Прийняття зазначеної постанови цілком забезпечить досягнення цілей, передбачених пунктом 2 цього аналізу впливу регуляторного акта.

Виконання вимог постанови створить умови для реалізації положень законів України без додаткових витрат матеріальних ресурсів з Державного бюджету України та бюджету Фонду на її впровадження та виконання.

Для досягнення цілей у разі прийняття даної постанови впливу негативних зовнішніх факторів неможливий, оскільки прийняття цього акта є механізмом виконання вимог законів України.


^ 6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта


Приведення нормативно-правових актів у відповідність з актами вищої юридичної сили.

Негативні фактори прийняття акта відсутні.

Вигоди

Витрати

Держава

- забезпечить виконання вимог чинного законодавства України;

немає

Суб’єкти господарювання

- сприятиме правильності визначення класів професійного ризику виробництва страхувальникам за видами їх економічної діяльності;

немає

Населення

- здійснення ефективного соціального захисту потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

немає


^ 7. Термін дії акта


Термін дії акта не обмежений, оскільки його розроблено, як підзаконний акт на реалізацію норм законів України.

Перегляд Порядку необхідний у разі розробки нових взаємозв’язаних з ним нормативних актів.


^ 8. Визначення показників результативності акта


1) Дія акта поширюватиметься на всіх страхувальників на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

2) Введення в дію постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)», не потребує залучення додаткових коштів з Державного бюджету України та бюджету Фонду.

3) Рівень поінформованості суб'єктів підприємницької діяльності з основних положень акта є високим. Порядок розміщено в мережі Інтернет на офіційній web-сторінці Фонду: www.social.org.ua.

4) У разі прийняття цієї постанови виконання вимог регуляторного акта не потребує додаткового витрачання суб’єктами підприємницької діяльності коштів і часу.


^ 9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта


Відстеження здійснюватиметься за показниками результативності Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Базове відстеження здійснюватиметься до набрання чинності цим регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде здійснено через рік з дня набрання чинності шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження здійснюється один раз на 3 роки після повторного відстеження.


Директор В. Акопян
Похожие:

Аналіз впливу регуляторного акта Проект постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва iconПорівняльна таблиця до проекту постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з
Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної...
Аналіз впливу регуляторного акта Проект постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва iconЗвіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 21. 09. 2012 №32 Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер
Аналіз впливу регуляторного акта Проект постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва iconПояснювальна записка до проекту постанови правління Фонду соціального страхування
України «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної...
Аналіз впливу регуляторного акта Проект постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва iconПояснювальна записка до проекту постанови правління Фонду соціального страхування
України «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної...
Аналіз впливу регуляторного акта Проект постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва iconПовідомлення про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва № від
Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення...
Аналіз впливу регуляторного акта Проект постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва iconПро затвердження Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок
Правління фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань україни
Аналіз впливу регуляторного акта Проект постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва iconПояснювальна записка до постанови правління Фонду соціального страхування
України «Про затвердження Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної...
Аналіз впливу регуляторного акта Проект постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва iconЗвіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 20. 12. 2011 №59 «Про затвердження Порядку ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва»
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер
Аналіз впливу регуляторного акта Проект постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва iconПостанова від. 27. 04. 2007 року м. Київ №31 Про проект Порядку віднесення підприємства до вищого класу професійного ризику виробництва
Про проект Порядку віднесення підприємства до вищого класу професійного ризику виробництва
Аналіз впливу регуляторного акта Проект постанови правління Фонду «Про внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва iconПовідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва № від
Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов