Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення icon

Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначенняНазваниеПоложення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення
Дата конвертации05.07.2013
Размер88.14 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

Аналіз впливу регуляторного акта


Постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

«Про затвердження Змін до Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення». 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.


Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», передбачено обов’язкову реєстрація у Міністерстві юстиції України рішень правління Фонду. Основна проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання це вдосконалення організації цілеспрямованого, ефективного лікування потерпілих на виробництві у лікувально-профілактичних закладах, забезпечення повного обсягу постійної, доступної, раціонально організованої медичної допомоги потерпілим.

Згідно з статтею 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі - Закон), у разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов’язаний у встановленому законодавством порядку забезпечити потерпілому разом із відповідними службами охорони здоров’я за призначенням лікарів повний обсяг доступної, раціонально організованої медичної допомоги, а також сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної допомоги потерпілому в разі настання нещасного випадку, швидкої допомоги в разі потреби його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання.

Крім того, відповідно до статті 34 Закону, Фонд соціального страхування від нещасних випадків фінансує витрати на медичну та соціальну допомогу, в тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу в них визначено висновками МСЕК.

Враховуючи вищевикладене, а також відповідно до вимог чинного законодавства проект регуляторного акту розроблено з метою реалізації Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України обов’язків щодо своєчасного та в повному обсязі забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ефективним та цілеспрямованим лікуванням, медичною реабілітацією, вдосконалення порядку забезпечення потерпілих зазначеними видами медико-соціальних послуг та посилення контролю за цільовим використанням коштів.

Тобто основна проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання це впорядкування забезпечення потерпілих лікарськими засобами та виробами медичного призначення, покращення якості лікування та медичної реабілітації потерпілих, часткового або повного відновлення втрачених чи порушених функцій організму і як результат посилення соціального захисту потерпілих на виробництві.


 1. ^ Визначення цілі державного регулювання.


Метою розроблення запропонованого проекту регуляторного акту (далі - проекту) є виконання вимог статей 21 та 34 Закону та вдосконалення механізму забезпечення потерпілих на виробництві лікуванням у лікувально-профілактичних закладах, медичної реабілітації, забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.


 1. ^ Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументації щодо переваги обраного способу.
^ Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

  • Спосіб оцінюється як такий, що не в повній мірі забезпечує вимоги чинного Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

  • не в повній мірі вирішує спільні економічні та соціальні потреби і завдання, передбачені законодавством України

  • забезпечує часткове досягнення цілей регулювання.

Спосіб оцінюється як недоцільний у зв’язку з тим, що не в повній мірі забезпечує виконання вимог чинного законодавства України.


Обраний спосіб

  • відповідає потребам у вирішенні проблеми;

  • відповідає вимогам чинного законодавства;

  • в повній мірі забезпечує виконання статей 21 та 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

  • вдосконалюється порядок забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання якісним та своєчасним лікуванням, медичною реабілітацією, лікарськими засобами та виробами медичного призначення і як результат розв’язується проблема та досягаються поставлені цілі.
 1. ^ Описання механізму і заходів, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми.


У разі прийняття вищезазначеного проекту постанови буде визначено:

- вдосконалений механізм організації цілеспрямованого, своєчасного та ефективного лікування потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, їх медичної реабілітації, а також забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

- порядок фінансування Фондом витрат на лікування потерпілих, їх медичну реабілітацію, забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

- вдосконалений механізм лікування потерпілих у лікувально-профілактичних закладах, їх медична реабілітація.

- більш чіткий порядок фінансування Фондом витрат потерпілим, законним представникам потерпілих, роботодавцям у разі самостійного придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення.

Висновок: ступінь ефективності обраних принципів і способів досягнення цілей державного регулювання – високий, за рахунок максимального вдосконалення існуючого порядку забезпечення потерпілих на виробництві лікуванням, медичною реабілітацією, лікарськими засобами, виробами медичного призначення та приведення його у повну відповідність із вимогами статей 21 та 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».


 1. ^ Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.


Прийняття постанови покращить реалізацію законів і підзаконних актів щодо організації лікування, медичної реабілітації потерпілих на виробництві, забезпечення їх лікарськими засобами та виробами медичного призначення Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

У разі прийняття даної постанови вплив негативних зовнішніх факторів виключається, оскільки прийняття цього акта є механізмом виконання вимог Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Виконавчою дирекцією Фонду будуть підготовлені та доведені до її робочих органів і потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання методичні рекомендації щодо реалізації вищезазначеної постанови.

 1. ^ Визначення очікуваних результатів прийняття акта.


Негативні фактори прийняття акта відсутні.

Вигоди

Витрати

Держава

(Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України)

- забезпечить виконання вимог чинного законодавства України;

- покращить соціальне забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання


Відповідно до щорічного бюджету Фонду

Суб’єкти господарювання

(заклади охорони здоров’я державної та/або комунальної форм власності, аптечні заклади )

- сприятиме більш ефективному виконанню вимог законодавства України щодо організації лікування, медичної реабілітації потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, забезпечення їх лікарськими засобами та виробами медичного призначення

- посилить соціальний захист потерпілих на виробництві;

- часткова та/або повна компенсація порушених чи втрачених функцій організму потерпілого на виробництві;


немає

Населення

- здійснення більш ефективного соціального захисту потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання їх прав та свобод щодо участі в економічній, політичній і соціальній сферах суспільства.


немає
 1. ^ Термін дії акта


Пропонуємо не обмежувати дію постанови, оскільки вона розроблена, як підзаконний акт на реалізацію норм законів України.

Перегляд Порядку, що затверджує постанова, необхідний у разі розробки нових взаємозв’язаних з ним нормативних актів.


 1. ^ Визначення показників результативності акта.

1) Введення в дію постанови правління Фонду «Про затвердження Змін до Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення» буде здійснена в межах коштів, запланованих на цю мету Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на рік і не потребує залучення додаткових коштів.

2) Дія акта поширюватиметься на всіх потерпілих від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, заклади охорони здоров’я державної та/або комунальної форми власності, реабілітаційні заклади, аптечні заклади (постачальники, виробники).

3) У разі прийняття цієї постанови, виконання вимог регуляторного акта не потребує додаткового витрачення суб’єктами господарювання коштів та часу.

4) рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта – високий за рахунок розміщення проекту постанови правління Фонду в мережі Інтернет на офіційній web-сторінці Фонду: www.social.org.ua та оприлюднення через засоби масової інформації.

5) рівень поінформованості потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання з основних положень акта – високий за рахунок безпосереднього надання інформації з цього приводу потерпілим робочими органами виконавчої дирекції Фонду;


 1. ^ Заходи за допомогою яких будуть здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.


Відстеження буде здійснюватися за показниками результативності Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акту шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде здійснено через рік з дня набрання чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.


Заступник директора С. Богданов


Скрипка О.М.

400-85-89Похожие:

Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення iconПро затвердження Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення
И «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які...
Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення iconПоложення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження Змін до Положення...
Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення iconПоложення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
Діючої постанова правління Фонду «Про затвердження Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих...
Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення iconАналіз впливу регуляторного акта постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження Змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими
Змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами,...
Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення iconПорівняльна таблиця до проекту постанови правління Фонду «Про затвердження Змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами,
Змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами,...
Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення iconПоложення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. №
Фонду «Про затвердження Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку...
Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення iconПоложення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворюванн я. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Фонду «Про затвердження Змін до Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного...
Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення iconПоложення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворюванн я. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Фонду «Про внесення змін до Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного...
Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення iconПоложення про організацію, забезпечення та фінансування необхідних видів догляду за потерпілими внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання Обґрунтування необхідності прийняття акта
Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України обов’язків щодо своєчасного...
Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення iconПоложення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Фонду «Про внесення змін до Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов