Аналіз регуляторного впливу проекту постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України icon

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань УкраїниНазваниеАналіз регуляторного впливу проекту постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Дата конвертации05.07.2013
Размер73.36 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ


проекту постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження Порядку організації Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці»


 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання


Забезпечення Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України фінансування навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці спеціалістів є складовою загальних витрат Фонду на фінансування профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці, передбачених статтями 1 та 25 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

На сьогодні ці питання врегульовано постановою правління Фонду від 01.11.2001 року № 40 «Про затвердження Положення про порядок забезпечення фінансування Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів з питань охорони праці та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань». Однак діюче Положення має недоліки в частині визначення кола та кількості осіб, які мають право проходити навчання з питань охорони праці за рахунок коштів Фонду. Залишається неврегульованим питання щодо визначення переліку документів, які повинен подати страхувальник до виконавчої дирекції Фонду або її робочого органу для включення його заявки до заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які затверджуються постановою правління Фонду.

Таким чином, відсутність врегулювання означених питань не дозволяє ефективно та прозоро проводити процедуру організації навчання з питань охорони праці за рахунок коштів Фонду.

З огляду на вищевикладене, вирішення окреслених проблем неможливе без прийняття нового регуляторного акта, який би врегулював перелічені вище питання.

Новий Порядок організації Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці повинен врегулювати усі питання, пов’язані з організацією та фінансуванням Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці спеціалістів.


 1. ^ Визначення цілі державного регулювання


Проект постанови правління Фонду підготовлено з метою удосконалення порядку організації та фінансування Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці спеціалістів та усунення недоліків діючого Положення про порядок забезпечення фінансування Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів з питань охорони праці та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, затвердженого постановою правління Фонду від 01.11.2001 року № 40 , в частині:

  • визначення кола та кількості осіб, які мають право проходити навчання з питань охорони праці за рахунок коштів Фонду;

  • визначення переліку документів, які повинен подати страхувальник до виконавчої дирекції Фонду або її робочого органу для включення його заявки про навчання з питань охорони праці спеціалістів до заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які затверджуються постановою правління Фонду;

  • розподілу організаційних функцій між виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами під час визначення потреби у навчанні з питань охорони праці спеціалістів.
 1. ^ Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументації щодо переваги обраного способу
Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

  • Спосіб оцінюється як такий, що не в повній мірі забезпечує вимоги чинного Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”

  • забезпечує часткове досягнення цілей регулювання.

  • не в повній мірі забезпечує виконання вимог чинного законодавства України.

Обраний спосіб

  • забезпечує врегулювання суспільних відносин у межах та у спосіб, що прямо визначені законом;

  • відповідає потребам у вирішенні проблеми;

  • відповідає вимогам чинного законодавства;

  • забезпечує виконання національного законодавства України.

  • розв’язується проблема та досягаються поставлені цілі.

 1. Описання механізму і заходів, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми


Основним механізмом для вирішення проблеми, є встановлення відповідності норм Порядку організації Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці вимогам чинного законодавства та забезпечення участі Фонду у фінансуванні навчання з питань охорони праці спеціалістів.

У разі прийняття вищезазначеного проекту Постанови буде:

- визначено порядок організації, проведення, фінансування Фондом навчання з питань охорони праці спеціалістів, порядок звітування про використання коштів на навчання з питань охорони праці;

- вдосконалено порядок фінансування Фондом навчання з питань охорони праці спеціалістів;

- чітко визначено, що фінансування Фондом навчання з питань охорони праці спеціалістів здійснюється виконавчою дирекцією Фонду, управліннями та відділеннями виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за рахунок коштів, передбачених для цього у бюджеті Фонду;

- визначено коло осіб, навчання з питань охорони праці яких здійснюється за рахунок коштів Фонду;

- розподілено функції виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів під час визначення потреби у навчанні з питань охорони праці спеціалістів за рахунок коштів Фонду. 1. ^ Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного актаПрийняття постанови передбачає встановлення відповідності норм Порядку організації Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці вимогам чинного законодавства. 1. ^ Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Негативні фактори прийняття акта відсутні.

Держава


Вигоди

Витрати

(Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України)

- вдосконалення порядку організації, проведення, фінансування Фондом навчання з питань охорони праці спеціалістів

Відповідно до затвердженого бюджету Фонду

на відповідний рік

Суб’єкти господарювання

- сприятиме більш ефективному навчанню спеціалістів

немає

Населення

- сприятиме обізнаності з питань охорони праці

немає 1. ^ Визначення показників результативності акта


1) дія акта поширюватиметься на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, управління та відділення виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і страхувальників;

2) рівень поінформованості суб'єктів підприємницької діяльності з основних положень акта – високий, Положення розміщено в мережі Інтернет на офіційній web-сторінці Фонду: www.social.org.ua;

3) у разі прийняття цієї постанови, витрати на фінансування навчання з питань охорони праці відповідних спеціалістів з охорони праці здійснюватимуться з бюджету Фонду, затвердженого правлінням Фонду, відповідно до затверджених заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на відповідний рік.


 1. ^ Заходи за допомогою яких будуть здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта


Відстеження буде здійснюватися за показниками результативності Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Базове відстеження результативності акта буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта за статистичним методом шляхом аналізу звітних даних Фонду.

Повторне відстеження буде здійснено через рік з дня набрання чинності шляхом аналізу звітних статистичних даних Фонду в порівнянні з базовим відстеженням.


Заступник директора П. Сливкін


Васинська І.П.

449-40-60Похожие:

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України iconАналіз регуляторного впливу проекту постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження Порядку об’єднання...
Аналіз регуляторного впливу проекту постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України iconПро затвердження Концепції інформатизації Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Ату працездатності” та пунктів 21-24 розділу IV програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві...
Аналіз регуляторного впливу проекту постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України iconПояснювальна записка до постанови правління Фонду соціального страхування
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про порядок стягнення та обліку...
Аналіз регуляторного впливу проекту постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України iconПро затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2007 рік і заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань,
Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд), затвердженого...
Аналіз регуляторного впливу проекту постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України iconПро затвердження Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2012 рік Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Аналіз регуляторного впливу проекту постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України iconПро затвердження Заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на 2011-2012 роки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Аналіз регуляторного впливу проекту постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України iconПостанова від 13 квітня 2010 року м. Київ №17 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
«е» пункту 12 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, правління...
Аналіз регуляторного впливу проекту постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України iconПостанова від 21 травня 2008 року м. Київ №38 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
«е» пункту 12 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, правління...
Аналіз регуляторного впливу проекту постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України iconПостанова від 26 лютого 2009 року м. Київ №14 Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
«е» пункту 12 Статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, правління...
Аналіз регуляторного впливу проекту постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України iconПояснювальна записка до проекту постанови правління Фонду соціального страхування
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов