Порівняльна таблиця до проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів icon

Порівняльна таблиця до проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актівНазваниеПорівняльна таблиця до проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів
Дата конвертации05.07.2013
Размер268.79 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>Порівняльна таблиця до проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів

I. Внесення змін до Бюджетного кодексу
п/п

Редакція діючого Бюджетного кодексу України

Редакція, запропонована Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету


1

Стаття 2. Визначення основних термінів


Стаття 2. Визначення основних термінів


2
^ Доповнити додатковим пунктом:


201) Залишок бюджетних коштів – обсяг коштів на рахунках відповідного бюджету на кінець дня.

Залишок бюджетних коштів загального фонду включає оборотну касову готівку та вільний залишок бюджетних коштів.

3

Стаття 13. Складові частини бюджету

Стаття 13. Складові частини бюджету.

4
Доповнити частиною 9 такого змісту:

9. Усі державні цільові фонди, які створюються за рахунок податків і зборів (обов’язкових платежів), включаються до Державного бюджету України і використовуються за цільовим призначенням

5

Стаття 14. Дефіцит та профіцит бюджету

Стаття 14. Дефіцит та профіцит бюджету

6

1. Прийняття Державного бюджету України або бюджету Автономної Республіки Крим, міського бюджету на відповідний бюджетний період з дефіцитом дозволяється у разі наявності обгрунтованих джерел фінансування дефіциту відповідного бюджету з урахуванням особливостей, визначених статтею 72 цього Кодексу.

1. Прийняття Державного бюджету України або місцевих бюджетів на відповідний бюджетний період з дефіцитом дозволяється у разі наявності обгрунтованих джерел фінансування дефіциту відповідного бюджету з урахуванням особливостей, визначених статтею 72 цього Кодексу.

7

2. Профіцит бюджету затверджується виключно з метою погашення основної суми боргу.

2. Профіцит бюджету затверджується виключно з метою погашення основної суми боргу та на забезпечення збереження обсягу оборотної касової готівки.

8^

Доповнити статтею 14-1 наступного змісту


Стаття 141. Залишок бюджетних коштів.


9
1. Оборотна касова готівка – частина залишку коштів загального фонду відповідного бюджету, формується на початок планового бюджетного періоду з метою покриття тимчасових касових розривів.

10
^ 2. Збереження оборотної касової готівки на кінець бюджетного періоду має бути обов’язковим.

11
3. Оборотна касова готівка повинна становити не більше 2 відсотка планових видатків загального фонду відповідного бюджету і затверджується відповідно у законі про Державний бюджет України та рішенні про місцевий бюджет.

12
^ 4. Різниця між залишком коштів загального фонду бюджету та оборотною касовою готівкою на кінець бюджетного періоду складає вільний залишок бюджетних коштів.

13

Стаття 15. Джерела фінансування дефіциту бюджету

Стаття 15. Джерела фінансування дефіциту бюджету

14

1. Джерелами фінансування дефіциту бюджетів є державні внутрішні та зовнішні запозичення, внутрішні запозичення органів влади Автономної Республіки Крим, внутрішні та зовнішні запозичення органів місцевого самоврядування із дотриманням умов, визначених цим Кодексом.


1. Джерелами фінансування бюджетів є державні внутрішні та зовнішні запозичення, внутрішні запозичення органів влади Автономної Республіки Крим, внутрішні та зовнішні запозичення органів місцевого самоврядування, а також вільний залишок бюджетних коштів із дотриманням умов, визначених цим Кодексом.

15

Стаття 33. Визначення Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період

Стаття 33. Визначення Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період

16

3. Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період містить пропозиції Кабінету Міністрів України щодо:

3. Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період містить пропозиції Кабінету Міністрів України щодо:

17

4) питомої ваги обсягу міжбюджетних трансфертів у видатках Державного бюджету України і коефіцієнта вирівнювання для місцевих бюджетів;

4) обґрунтувань і розрахунків питомої ваги обсягу міжбюджетних трансфертів у видатках Державного бюджету України і коефіцієнта вирівнювання для місцевих бюджетів;

18
^ 11) встановлення розміру мінімальної заробітної плати на плановий бюджетний період

19

Стаття 38. Проект закону про Державний бюджет України та матеріали, що до нього додаються

Стаття 38. Проект закону про Державний бюджет України та матеріали, що до нього додаються

20

1. Разом з проектом закону про Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України, подаються:

1. Разом з проектом закону про Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України, подаються:

21

в) пояснення до основних положень проекту Державного бюджету України та проекту закону про Державний бюджет України, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків на виконання функцій, програм. Обгрунтування включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків бюджету;

в) пояснення до основних положень проекту Державного бюджету України та проекту закону про Державний бюджет України, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків на виконання функцій, програм у розрізі територій. Обгрунтування включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків бюджету;

22

г) інформацію щодо врахування пропозицій Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, якщо вони були прийняті Верховною Радою України відповідно до частини шостої статті 33 цього Кодексу;

г) інформацію щодо врахування ^ Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та пропозицій Верховної Ради України до них, якщо вони були прийняті Верховною Радою України відповідно до частини шостої статті 33 цього Кодексу;

23

ґ) обгрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин;

ґ) аналітичні дані, розрахунки з обгрунтуваннями особливостей міжбюджетних взаємовідносин, а саме:

24
  • детальні розрахунки прогнозного загального обсягу доходів та видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами, за видами доходів та за функціями;

25
  • базові показники та результати обрахунку індексів відносної податкоспроможності в розрізі місцевих бюджетів;

26
  • детальний розрахунок розміру фінансового нормативу бюджетної забезпеченості по функціях та видах місцевих бюджетів;

27
  • детальний розрахунок коригуючих коефіцієнтів та коефіцієнту вирівнювання;

28
  • розрахунки обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за видами пільг і допомог та детальними фінансовими та кількісними показниками ;

29
11) на всіх стадіях розгляду та доопрацювання законопроекту у разі зміни показників обсягів міжбюджетних трансфертів, Кабінетом Міністрів України подаються розрахунки відповідно до вимог пп. ґ) пункту 1) частини першої цієї статті Бюджетного кодексу.

30

2. Законом про Державний бюджет України визначаються:

2. Законом про Державний бюджет України визначаються:

31
51) розмір оборотної касової готівки Державного бюджету України;


32
^ 52) розмір мінімальної заробітної плати на наступний бюджетний період”

33

Стаття 39. Представлення проекту закону про Державний бюджет України Верховній Раді України

Стаття 39. Представлення проекту закону про Державний бюджет України Верховній Раді України

35

2. За результатами обговорення проекту закону про Державний бюджет України Верховна Рада України може прийняти вмотивоване рішення про його відхилення у разі невідповідності цьому Кодексу та Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період.

2. За результатами обговорення проекту закону про Державний бюджет України Верховна Рада України може прийняти вмотивоване рішення про його відхилення у разі невідповідності цьому Кодексу, Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та пропозиціям Верховної Ради України до них, прийнятим згідно з частиною шостою статті 33 цього Кодексу.

36

Стаття 43. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні

Стаття 43. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні
37

2. Друге читання розпочинається з доповіді Міністра фінансів України щодо доопрацьованого з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради України проекту закону про Державний бюджет України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доповідає висновки Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо врахування Кабінетом Міністрів України Бюджетних висновків Верховної Ради України при підготовці проекту закону про Державний бюджет України до другого читання.

Друге читання проекту закону про Державний бюджет України передбачає в першу чергу затвердження загального обсягу дефіциту (профіциту), доходів і видатків Державного бюджету України з подальшим постатейним голосуванням проекту закону про Державний бюджет України, поданого Кабінетом Міністрів України на друге читання.

2. Друге читання розпочинається з доповіді Міністра фінансів України щодо доопрацьованого з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради України проекту закону про Державний бюджет України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доповідає висновки Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо врахування Кабінетом Міністрів України Бюджетних висновків Верховної Ради України при підготовці проекту закону про Державний бюджет України до другого читання.


Друге читання проекту закону про Державний бюджет України передбачає в першу чергу затвердження загального обсягу дефіциту (профіциту), доходів і видатків Державного бюджету України, розміру мінімальної заробітної плати з подальшим постатейним голосуванням проекту закону про Державний бюджет України, поданого на друге читання.

38

3. Друге читання проекту закону про Державний бюджет України завершується не пізніше 20 листопада року, що передує плановому. При цьому загальний обсяг дефіциту (профіциту), доходів і видатків Державного бюджету України на наступний бюджетний період, обсяг міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів, повинні бути прийняті у другому читанні в обов'язковому порядку і не підлягають розгляду у третьому читанні.

3. Друге читання проекту закону про Державний бюджет України завершується не пізніше 20 листопада року, що передує плановому. При цьому загальний обсяг дефіциту (профіциту), доходів і видатків Державного бюджету України, розмір мінімальної заробітної плати на наступний бюджетний період, обсяг міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів, повинні бути прийняті у другому читанні в обов'язковому порядку і не підлягають розгляду у третьому читанні.

39

Стаття 52. Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України

Стаття 52. Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України

40

1. Зміни до закону про Державний бюджет України можуть вноситися у випадках виникнення відхилення оцінки прогнозу надходжень до бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період, а також зміни структури видатків державного бюджету та в інших випадках, передбачених цим Кодексом. Міністерство фінансів України проводить щомісячну оцінку відповідності прогнозу надходжень показникам, встановленим Державним бюджетом України.


1. Зміни до закону про Державний бюджет України можуть вноситися у випадках виникнення відхилення оцінки прогнозу макропоказників економічного і соціального розвитку України та надходжень до бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період, а також зміни структури видатків державного бюджету та в інших випадках, передбачених цим Кодексом. Міністерство фінансів України проводить щомісячну оцінку відповідності прогнозу надходжень показникам, встановленим Державним бюджетом України. Кабінет Міністрів України проводить щоквартальну оцінку відповідності прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України показникам, врахованим при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період..

41

Стаття 64. Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів

Стаття 64. Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів

42

1. До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів, належать такі податки і збори (обов'язкові платежі):

1. До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів, належать такі податки і збори (обов'язкові платежі):

43

1) прибутковий податок з громадян у частині, визначеній

статтею 65 цього Кодексу;

1) податок на доходи фізичних осіб у частині, визначеній

статтею 65 цього Кодексу;

44

Стаття 65. Нормативи відрахувань від прибуткового податку з громадян до бюджетів місцевого самоврядування

Стаття 65. Нормативи відрахувань від податку на доходи фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування

45

1. До доходів бюджетів міст Києва і Севастополя зараховується 100 відсотків загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на території цих міст.

1. До доходів бюджетів міст Києва і Севастополя зараховується 100 відсотків загального обсягу податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території цих міст.

46

2. До доходів бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення зараховується 75 відсотків від загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на території цих міст.

2. До доходів бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення зараховується 75 відсотків від загального обсягу податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території цих міст.

47

3. До доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ чи їх об'єднань зараховується 25 відсотків від загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на цій території.

3. До доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ чи їх об'єднань зараховується 25 відсотків від загального обсягу податку на доходи фізичних осіб, що справляється на цій території.

48

Стаття 66. Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів

Стаття 66. Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів

49

1. Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад доходи бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за рахунок:

1. Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад доходи бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за рахунок:

50

1) 25 відсотків прибуткового податку з громадян, що справляється на відповідній території;

1) 25 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що справляється на відповідній території;

51

2. Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад доходи районних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів, формуються за рахунок:

2. Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад доходи районних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів, формуються за рахунок:

52

1) 50 відсотків прибуткового податку з громадян, що справляється на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;

1) 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;

53

Стаття 72. Дефіцит бюджету Автономної Республіки Крим та міських бюджетів

^ Стаття 72. Дефіцит місцевих бюджетів.

54

1. Бюджет Автономної Республіки Крим та міські бюджети можуть прийматися з дефіцитом виключно у частині дефіциту бюджету розвитку.

1. По загальному фонду місцеві бюджети можуть прийматися з дефіцитом виключно на суму вільного залишку бюджетних коштів.

55

2. Дефіцит бюджету Автономної Республіки Крим та міських бюджетів покривається за рахунок запозичень.


2. По спеціальному фонду можуть прийматися з дефіцитом бюджет Автономної Республіки Крим та міські бюджети виключно у частині дефіциту бюджету розвитку, який покривається за рахунок запозичень.”

56

3. Затвердження обласних, районних, районних у містах, сільських та селищних бюджетів з дефіцитом не допускається.

Вилучити

57

Стаття 76. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються

Стаття 76. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються

58

2. Рішенням про місцевий бюджет визначаються:

2. Рішенням про місцевий бюджет визначаються:

59
51) розмір оборотної касової готівки місцевого бюджету.

60

Стаття 78. Виконання місцевих бюджетів

Стаття 78. Виконання місцевих бюджетів

61

2. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється територіальними органами Державного казначейства України за функціями, визначеними статтею 48 цього Кодексу.


2. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється територіальними органами Державного казначейства України за функціями, визначеними статтею 48 цього Кодексу.


Державне казначейство України веде облік всіх надходжень, що належать місцевим бюджетам, та за поданням органів стягнення, погодженим з відповідними фінансовими органами, здійснює повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету.

62

5. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи місцевого бюджету зараховуються безпосередньо на рахунок відповідного бюджету, відкритий в територіальному органі Державного казначейства України, і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи визнаються зарахованими в доход місцевого бюджету з моменту зарахування на рахунок відповідного бюджету, відкритий в територіальному органі Державного казначейства України.

5. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи місцевого бюджету зараховуються безпосередньо на рахунок відповідного бюджету, відкритий в територіальному органі Державного казначейства України, і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи визнаються зарахованими в доход місцевого бюджету з моменту зарахування на рахунок відповідного бюджету, відкритий в територіальному органі Державного казначейства України.


Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до місцевих бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства.

63

7. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється відповідною радою за поданням офіційного висновку місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду відповідного бюджету. Факт перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за підсумками трьох кварталів при перевищенні доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за підсумками квартального звіту при недоотриманні доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків.


7. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється відповідною радою за поданням офіційного висновку місцевого фінансового органу про обсяг вільного залишку бюджетних коштів, перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду відповідного бюджету. Факт перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету визнається починаючи з підсумків за перше півріччя поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за умови перевищення доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за підсумками квартального звіту при недоотриманні доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків.

64

8. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет можуть бути також ухвалені відповідною радою у разі настання інших випадків, передбачених цим Кодексом.

8. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет можуть бути ухвалені відповідною радою з урахуванням положень статті 52 Кодексу та у разі настання інших випадків, передбачених цим Кодексом.

65

Стаття 98. Дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим, міст обласного значення і районним бюджетам

Стаття 98. Дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим, міст обласного значення і районним бюджетам


66^

Доповнити частиною 31 такого змісту:

31. У разі внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів проект таких змін та аналітичні розрахунки і порівняльні таблиці щодо впливу запропонованих змін подаються разом з проектом закону про Державний бюджет України; схваленим Кабінетом Міністрів України.”


67

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

^

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

68

4. При розробці проектів законів про Державний бюджет України на 2002 рік та 2003 рік індекси відносної податкоспроможності розраховуються щороку. Положення частини восьмої статті 98 цього Кодексу застосовуються для розрахунків обсягів місцевих бюджетів при розробці проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік.

4. При розробці проектів законів про Державний бюджет України на 2002 - 2010 роки індекси відносної податкоспроможності розраховуються щороку. Положення частини восьмої статті 98 цього Кодексу застосовуються для розрахунків обсягів місцевих бюджетів при розробці проекту закону про Державний бюджет України на 2011 рік.


69
Зміни до статей 64-66 вводяться в дію з 01.01.2004 року

70

^ II. Внесення змін до деяких інших законодавчих актів

71

1. Внесення змін до Закону України “Про оплату праці”

72

Стаття 10. Порядок встановлення і перегляду розміру мінімальної заробітної плати

Стаття 10. Порядок встановлення і перегляду розміру мінімальної заробітної плати

73

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України, як правило, один раз на рік під час затвердження Державного бюджету України з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів, представників професійних спілок, власників або уповноважених ними органів, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди.

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України, як правило, один раз на рік у Законі про Державний бюджет України з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів, представників професійних спілок, власників або уповноважених ними органів, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди.


74

Розмір мінімальної заробітної плати переглядається залежно від зростання індексу цін на споживчі товари і тарифів на послуги за угодою сторін колективних переговорів.

Розмір мінімальної заробітної плати може переглядатися шляхом внесення змін до Закону про Державний бюджет України залежно від зростання індексу цін на споживчі товари і тарифів на послуги за угодою сторін колективних переговорів.

Зміни розміру мінімальної заробітної плати іншими законами України та нормативно-правовими актами є чинними виключно після внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.

75

^ 2. Внесення змін до Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”

76

Стаття 3. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування платники збору сплачують до Пенсійного фонду України в порядку, визначеному законодавством України

Стаття 3. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування платники збору сплачують до Пенсійного фонду України в порядку, визначеному законодавством України
77

Пенсійний фонд України не включається до Державного бюджету України.

Вилучити


78

3. Внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”

79

Стаття 19. Джерела формування коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням

Стаття 19. Джерела формування коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням

80

2. Кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, не включаються до Державного бюджету України, не підлягають вилученню та використовуються тільки за цільовим призначенням. У разі їх невикористання в поточному році вони переходять на наступний фінансовий рік.

2. Кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, не підлягають вилученню та використовуються тільки за цільовим призначенням. У разі їх невикористання в поточному році вони переходять на наступний фінансовий рік.

81

^ 4. Внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”

82

Стаття 8. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Стаття 8. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

83

5. Кошти Фонду не включаються до складу Державного бюджету України.

Вилучити


84

5. Внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

85

Стаття 46. Система фінансування та джерела коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків

Стаття 46. Система фінансування та джерела коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків

86

Кошти на здійснення страхування від нещасного випадку не включаються до складу Державного бюджету України, використовуються виключно за їх прямим призначенням і зараховуються на єдиний централізований рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків в установах банків, визначених Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів Державного бюджету України, або спеціалізованого банку, який обслуговує фонди соціального страхування.

Кошти на здійснення страхування від нещасного, використовуються виключно за їх прямим призначенням і зараховуються на єдиний централізований рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків в установах банків, визначених Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів Державного бюджету України, або спеціалізованого банку, який обслуговує фонди соціального страхування.

Похожие:

Порівняльна таблиця до проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України”
Стаття 17. Гарантії щодо виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання
Порівняльна таблиця до проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів iconОбґрунтування необхідності прийняття акта Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
Ни та деяких інших законодавчих актів України (далі – законопроект) розроблено у зв’язку із необхідністю приведення норм Бюджетного...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці)”

Порівняльна таблиця до проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів
Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України
Порівняльна таблиця до проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо врегулювання сплати єдиного соціального внеску)”
Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо врегулювання сплати...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів iconЗакон україни про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва) Верховна Рада України постановляє
Проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України»
Порівняльна таблиця до проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України
Про внесення змін до Закону України до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України
Порівняльна таблиця до проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України
Про внесення змін до Закону України до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України
Порівняльна таблиця до проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України
Про внесення змін до Закону України до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України
Порівняльна таблиця до проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України
Про внесення змін до Закону України до Митного кодексу України та інших законодавчих актів України
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов