Верховної Ради України від жовтня 2003 року № IV висновки І пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету до проекту закон icon

Верховної Ради України від жовтня 2003 року № IV висновки І пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету до проекту законНазваниеВерховної Ради України від жовтня 2003 року № IV висновки І пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету до проекту закон
Дата конвертации05.07.2013
Размер318.33 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>


Проект
Схвалено Постановою
Верховної Ради України
від __ жовтня 2003 року № ___-IV


Висновки і пропозиції
Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
до проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рікПредставлений Кабінетом Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради України 17 вересня 2003 року проект закону про Державний бюджет України на 2004 рік був розглянутий та опрацьований у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету щодо його відповідності положенням Конституції України, Бюджетного кодексу України, Послання Президента України до Верховної Ради України “Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 роки”, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, законів України, постанов Верховної Ради України, інших нормативно-правових актів.

Розгляд та опрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік відбулися за участю уповноважених представників Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, місцевих державних адміністрацій, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Відповідно до рішень Комітету (протоколи № 80 від 12 вересня 2003 року, № 81 від 15 вересня 2003 року, № 84 від 29 вересня 2003 року, № 85 від 6 жовтня 2003 року, № 86 від 7 жовтня 2003 року, № 87 від 8 жовтня 2003 року, № 88 від 9 жовтня 2003 року, № 89 від 10 жовтня 2003 року, № 90 від 11 жовтня 2003 року, № 91 від 13 жовтня 2003 року, № 92 від 14 жовтня 2003 року, № 93 від 15 жовтня 2003 року, № 94 від 16 жовтня 2003 року, № 95 від 17 жовтня 2003 року, № 96 від 18 жовтня 2003 року, № 97 від 20 жовтня 2003 року) сформовані такі висновки і пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік, поданого Кабінетом Міністрів України для розгляду Верховною Радою України:

За своїм змістом проект закону про Державний бюджет України на 2004 рік підготовлено з порушенням норм статей 22, 43 та 46 Конституції України щодо соціального захисту окремих категорій громадян, статей 13, 15, 27, 29, 64, 65 та інших статей Бюджетного кодексу України, без повного врахування діючих норм законів України з питань оподаткування.

У запропонованому проекті Державного бюджету України на 2004 рік належним чином не виконано 41 із 88 пропозицій та доручень Верховної Ради України, визначених у Постанові Верховної Ради України від 19 червня 2003 року № 987-ІV “Про Основні напрями бюджетної політики на 2004 рік”.

У поточному році спостерігається позитивна динаміка розвитку економіки і очікується зростання ВВП на рівні 5,5-6 відсотків проти прогнозних показників, які були враховані при затвердженні державного бюджету на 2003 рік, – 4 відсотків. Президент України у своєму листі до Голови Верховної Ради України Литвина В.М. від 27 травня 2003 року № 1-1/623 щодо розгляду Основних напрямів бюджетної політики на 2004 рік привернув увагу депутатського корпусу до найбільш принципових питань, серед яких забезпечення сталого зростання не менше 6-7 відсотків на наступний рік. Однак проект бюджету на 2004 рік розрахований за консервативним сценарієм, який передбачає реальне зростання ВВП до 4,8 відсотка. Тим самим не враховується положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України щодо реального зростання валового внутрішнього продукту у 2004 році до 8 відсотків.

У поданому проекті закону існує ряд розбіжностей в оцінці очікуваних показників у 2003 році та прогнозі на 2004 рік між Основними прогнозними макроекономічними показниками на 2004 рік, на базі яких складено проект Державного бюджету України на наступний рік, та Основними засадами грошово-кредитної політики на 2004 рік, що затверджені Радою Національного банку України. Це стосується таких прогнозних показників як: середній обмінний курс гривні до долара США (Кабінетом Міністрів України передбачається на рівні 5,42 гривень, тоді як Національний банк України прогнозує його на рівні 5,38-5,42 гривень), зростання монетарної бази (16-19 відсотків при прогнозі Національного банку України – 26-32 відсотків) та грошової маси (22-26 відсотків при прогнозі Національного банку України – 32-39 відсотків). Зазначимо, що наявність таких неточностей ускладнює визначення реального прогнозу доходів державного бюджету на наступний рік та відповідно передбачення обґрунтованих показників видатків бюджету.

Питома вага доходів зведеного бюджету у ВВП на 2004 рік розрахунково складає на рівні 27,6 відсотка при позитивній тенденції їх росту, протягом кількох останніх років (у порівняльних умовах - без коштів від приватизації державного майна): 2000 рік – 27,7 відсотка, 2001 рік – 25,8 відсотка, 2002 рік – 28 відсотків, 8 місяців 2003 року – 30,9 відсотка. Таким чином, при плановому номінальному рості ВВП на 10,9 відсотка доходи зведеного бюджету на 2004 рік (75,6 млрд. гривень) перевищують їх рівень у 2003 році на 4,1 млрд. гривень (або 5,7 відсотка) та очікувані надходження у поточному році на 0,5 млрд. гривень (або 0,7 відсотка). Зазначимо, що визначення реальних показників доходів бюджету на 2004 рік стало основним предметом розгляду і дискусій в Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету, в результаті чого пропонується збільшити планові доходи державного бюджету на 2004 рік на суму 6677,1 млн. гривень, у співставних умовах (без урахування надходжень від приватизації державного майна, які пропонується включити до складу доходів державного бюджету) – на 4540,5 млн. гривень.

У проекті закону про Державний бюджет України на 2004 рік Кабінетом Міністрів України запропоновано призупинити або змінити низку положень податкового законодавства (статті 7, 8, 9, 52, 67, 69, 74, 77, 88, 90, 91).

Більшість із зазначених пропозицій безпосередньо не враховано у показниках доходів проекту державного бюджету на 2004 рік. Виходячи із цього необхідно відмітити, що запропоновані зміни, по-перше, суперечать положенням статті 27 Бюджетного кодексу України та нормам Закону України “Про систему оподаткування”, а по-друге, не у повній мірі відповідають принципам бюджетної системи в частині повноти та обґрунтованості, які визначені статтею 7 Бюджетного кодексу України. Тому проблема реальності планових показників доходів бюджету була визначальною при формуванні пропозицій Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Необхідно зазначити, що з кожним роком зростають обсяги невідшкодованих сум податку на додану вартість. За оперативними даними така бюджетна заборгованість досягає понад 8,5 млрд. гривень. Як свідчить аналіз, частка ПДВ у структурі зведеного бюджету щороку зменшується (у 1998 році становила 25,8 відсотка загальних надходжень зведеного бюджету, у 1999 році – відповідно 25,6 відсотка, у 2000 році – 19,2 відсотка, у 2001 році – 18,8 відсотка, у 2002 році – 21,7 відсотка, за 8 місяців 2003 року – 18,9 відсотка, а за планом на 2004 рік передбачається 22,6 відсотка). У цій ситуації Кабінет Міністрів України не запропонував такого механізму проведення бюджетного відшкодування платникам податку на додану вартість, який би забезпечив у 2004 році погашення в повному обсязі простроченої заборгованості та недопущення накопичення нової, що передбачалося пунктом 10 Основних напрямів бюджетної політики на 2004 рік. Тому ситуація із справлянням податку на додану вартість є складною, а саме податок в такій формі стає для держави неефективним.

Кабінетом Міністрів України не виконано пункт 14 доручень Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2004 рік стосовно подання програми погашення заборгованості підприємств і організацій перед бюджетом із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що свідчить про відсутність дієвих механізмів та інструментів із врегулювання зазначеної проблеми. Тому, суттєвою загрозою для виконання доходної частини Державного бюджету України на 2004 рік є існуюча тенденція збереження і збільшення податкового боргу за податковими зобов’язаннями (недоїмки), який станом на 1 вересня поточного року сягав понад 15 млрд. гривень.

Урядом недостатньо вживаються заходи щодо підвищення ефективності управління державним майном і збільшення відповідних доходів державного бюджету, насамперед, від державних підприємств-монополістів.

У проекті закону про Державний бюджет України на 2004 рік не запропоновано суттєве скорочення спеціального фонду державного бюджету шляхом переведення окремих джерел доходів до загального фонду, як визначено пунктом 26 пропозицій Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2004 рік. Навпаки, розширено перелік джерел формування спеціального фонду державного бюджету на наступний рік шляхом включення до нього частини податку на додану вартість (600 млн. гривень), надходження від збору за проведення гастрольних заходів (0,7 млн. гривень) та від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами (1,9 млн. гривень).

З метою посилення контролю за ефективністю використання коштів державного бюджету на погашення і обслуговування державного боргу потребують деталізації відповідні витрати, зокрема, визначення за окремою класифікацією видатків на погашення, обслуговування та управління державним боргом.

Проблема забезпечення повноти видатків на виконання соціальних і першочергових життєво-необхідних питань у запропонованому проекті закону вимагає подальшого розв’язання і пошуку необхідних ресурсів їх вирішення. Визначивши головним пріоритетом при плануванні проекту державного бюджету на 2004 рік забезпечення видатків соціального спрямування, Кабінет Міністрів України не забезпечив в повному обсязі фінансування соціальних гарантій, соціального захисту населення та безоплатної медичної допомоги, а також соціально-медичне забезпечення ветеранів війни та праці. Статтею 74 проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік значна частина соціальних норм окремих законодавчих актів “традиційно” зупиняється у дії впродовж останніх років, що викликає занепокоєння щодо дієвості принципів верховенства закону та пріоритету основних прав людини в державі. Існуюча система соціальних пільг, компенсацій та гарантій потребує не щорічного призупинення у законі про Державний бюджет України, а впорядкування шляхом реальної оцінки їх ефективності та потреби. Для цього слід було б підготувати окремий законопроект про внесення змін до діючих законодавчих актів, положення яких не забезпечені ресурсами бюджету на 2004 рік, що передбачалося пунктом 1 доручень Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2004 рік. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету не підтримав статтю 84 щодо призупинення виплати пенсій окремим категоріям громадян.

В цьому контексті залишається невирішеною в повному обсязі проблема запровадження мінімальної заробітної плати з одночасним введенням міжпосадового вирівнювання. Кабінетом Міністрів України не виконано вимоги пункту 22 пропозицій Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2004 рік стосовно визначення фонду оплати праці на 2004 рік працівників бюджетної сфери відповідно до Єдиної тарифної сітки, що передбачено і в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України. У проекті державного бюджету на 2004 рік запропоновано лише здійснювати доплати до рівня мінімальної заробітної плати 237 гривень на місяць без відновлення співвідношень у посадових окладах усім категоріям працівників, що порушує установлену диференціацію умов оплати праці. Особливо це стосується оплати праці працівників високої кваліфікації, неврахування цього фонду призведе до падіння їх реальних доходів. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету запропонував додатково виділити місцевим бюджетам 1,2 млрд. гривень на введення з 1 вересня 2004 року відновлення міжтарифних співвідношень у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати.

Практично не виконано пункт 24 пропозицій Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2004 рік щодо передачі відомчих бюджетних установ та виконання державних програм соціально-культурної сфери до відання профільних центральних органів виконавчої влади.

Не дивлячись на пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та місцевих органів влади у проекті закону про Державний бюджет України на 2004 рік не передбачено перехід до здійснення державних програм на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет та закупівлю лікарських засобів для лікування окремих соціально небезпечних хвороб у комунальних закладах охорони здоров’я; інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх шкіл безпосередньо шляхом надання субвенцій місцевим бюджетам з державного бюджету (пункт 18 пропозицій Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2004 рік).

Наступна проблема, яка в проекті закону про Державний бюджет України на 2004 рік не вирішена у повному обсязі, це формування місцевих бюджетів і визначення міжбюджетних трансфертів. Запропоновані податкові реформи на 2004 рік прямо впливають на фінансові ресурси місцевих бюджетів. Це стосується перш за все найбільш вагомого джерела мобілізації доходів місцевих бюджетів – прибуткового податку (податку з доходів фізичних осіб з 2004 року).

Прогнозний обсяг податку з доходів фізичних осіб у проекті місцевих бюджетів на 2004 рік займає 83,8 відсотків в загальному обсязі доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, та складає 11,9 млрд. гривень. Цей показник зменшується порівняно з 2003 роком на 4,4 відсотка. Одночасно Комітет Верховної Ради України з питань бюджету запропонував Кабінету Міністрів України уточнити прогноз цього податку і зменшити його обсяг на суму 1,2 млрд. гривень, відповідно збільшити дотацію вирівнювання та зменшити вилучення з місцевих бюджетів. Запропоновані прогнозні обсяги зростання таких податків як плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (у 2,5 рази), плата за ліцензії на впровадження певних видів господарської діяльності та сертифікати (у 5,5 рази), плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (у 1,6 рази), єдиний податок для суб`єктів малого підприємництва (у 1,7 рази) не можуть бути адекватним ресурсом у зв’язку із втратами податку з доходів фізичних осіб в наступному бюджетному році.

Тому слід відмітити, що застосований Кабінетом Міністрів України формульний розподіл доходів між місцевими бюджетами, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, не враховує в повному обсязі втрати бюджетів у зв’язку із зміною податкового законодавства та не визначає механізм їх компенсації з державного бюджету, який передбачався пунктом 32 доручень Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2004 рік. За підсумками розгляду показників місцевих бюджетів на 2004 рік за участю представників місцевих органів влади Комітет Верховної Ради України з питань бюджету пропонує додатково виділити 1,8 млрд. гривень (у тому числі місцевим бюджетам – 1,2 млрд. гривень) у зв’язку із компенсацією зменшення надходжень по податку з доходів фізичних осіб.

Загалом у видатковій частині загального фонду місцевих бюджетів, частка видатків на оплату праці у загальному прогнозному обсязі видатків на фінансове забезпечення галузей соціально-культурної сфери збільшена і становить 80,2 відсотка проти 78,6 відсотка – у бюджеті на 2003 рік. Наявність нестабільних надходжень та такої структури видатків може призвести до виникнення бюджетної заборгованості та наявності касових розривів. Запропонована статтею 62 проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік норма щодо можливості надання Міністерством фінансів України середньострокових безвідсоткових позичок місцевим бюджетам не вирішує проблему компенсації втрат доходів місцевих бюджетів, оскільки передбачає їх повернення.

Визначений статтею 56 проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік порядок щоквартального перерахування недоотриманої згідно з розписом державного бюджету суми дотації вирівнювання погіршує умови поточного року, в якому здійснюється щомісячне перерахування відповідних коштів, і не може бути підтриманий з урахуванням значних ризиків недоотримання доходів місцевих бюджетів через запровадження податку з доходів фізичних осіб.

На 2004 рік передбачено субвенції на виконання державних програм на 502 млн. гривень більше обсягів 2003 року, збільшені субвенції на соціальний захист населення на 139,3 млн. гривень. Включено новий вид субвенції – на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та інших об`єктах комунальної власності у сумі 400 млн. гривень. В той же час у проекті державного бюджету на 2004 рік не враховані субвенції на виконання інвестиційних проектів, які у державному бюджеті на поточний рік затверджені у сумі 225 млн. гривень.

У проекті закону про Державний бюджет України на 2004 рік залишилися не врегульованими питання взаємовідносин сільського господарства з Пенсійним фондом, що вимагає детального вивчення та опрацювання Кабінетом Міністрів України зазначеної проблеми при підготовці законопроекту до другого читання.

У процесі оцінки та детального розгляду проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік було опрацьовано понад 3,5 тисячі пропозицій народних депутатів України, комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій і груп Верховної Ради України, Національного банку України, звернення головних розпорядників коштів, місцевих органів влади та інших учасників бюджетного процесу. Це дало змогу підготувати обґрунтовані висновки та пропозиції до проекту закону з метою уточнення та визначення більш реальних бюджетних показників і забезпечення збалансованості державного та місцевих бюджетів на 2004 рік.

^ Пропонується внести такі зміни до проекту закону про Державний бюджет України на 2004 рік.

Розділ І “Основні засади” виключити.

До розділу ІІ ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ”

Статтю 1 привести у відповідність із пропозиціями змін додатків до цього проекту Закону. Внести зміни до додатку № 2, виключивши доходи від приватизації державного майна.

^ До розділу ІІІ “ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ”

Внести зміни до статті 2:

пункти 6-9, 12, 21 викласти в такій редакції:

“6) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок ^ Державного бюджету України;

7) суми податку на додану вартість, які підлягають зарахуванню до доходів Державного бюджету України;

8) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, 75 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

9) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 75 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів)”;

“12) ввізне мито (крім 75 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них)”;

“21) 25 відсотків портового (адміністративного) збору”;

доповнити новими пунктами такого змісту:

^ 34-1) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

34-2) 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна (крім об’єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 25-2) і 25-3) статті 12 цього Закону;

^ 34-3) митні збори”.

Доповнити новими статтями такого змісту:

Стаття 4-1. Установити, що з операцій по вивезенню (експорту) за межі митної території України природного газу сплачується вивізне мито в розмірі, еквівалентному 10 доларам США за 1.000 куб. метрів.

Стаття 4-2. Установити, що у 2004 році запроваджуються базові нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин згідно з додатком № 11 до цього Закону”;

Стаття 12-1. Установити, що водокористувачі, які здійснюють використання водних ресурсів за допомогою власних водозабірних споруд і відповідно до обладнання для забору води, вносять до спеціального фонду Державного бюджету України:

  • рентну плату за використання обсягів поверхневої води для потреб теплових електростанцій у розмірі 0,02 гривні за 1 куб. метр;

  • рентну плату за використання обсягів поверхневої води для потреб атомних електростанцій у розмірі 0,10 гривні за 1 куб. метр;

  • рентну плату за використання обсягів поверхневої води для потреб підприємств харчової промисловості у розмірі 0,20 гривні за 1 куб. метр;

  • рентну плату за використання обсягів поверхневої води для потреб сільського господарства у розмірі 0 грн. за 1 куб. метр;

  • рентну плату за використання обсягів поверхневої води для потреб інших споживачів у розмірі 0,05 гривні за 1 куб. метр;

  • рентну плату за використання обсягів підземної води для потреб підприємств харчової промисловості у розмірі 0,30 гривні за 1 куб. метр;

  • рентну плату за використання обсягів підземної води для потреб сільського господарства у розмірі 0 грн. з 1 куб. метр;

  • рентну плату за використання обсягів підземної води для потреб інших споживачів у розмірі 0,10 гривні за 1 куб. метр.

Сплата рентних платежів здійснюється, виходячи з фактичних обсягів водних ресурсів, що використовуються на території України, у порядку і строки, визначені Кабінетом Міністрів України”.

У статті 5 цифри “500.000” замінити цифрами “700.000”.

У частині першій статті 9 цифри “250” замінити цифрами “125”.

Статтю 7 доповнити новими абзацами такого змісту:

“при визначенні податкового зобов’язання зі сплати акцизного збору на тютюнові вироби, що обчислюються у процентах до обороту з продажу з товару (продукції), розмір такого зобов’язання не може бути меншим однієї третини установленої законодавством ставки акцизного збору на відповідні тютюнові вироби у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції);

продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється виключно на аукціонах, порядок проведення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України”.

Статтю 10 виключити.

Статтю 11 викласти в такій редакції:

Стаття 11. Державній податковій адміністрації розробити програму погашення податкового боргу по податках, зборах, обов’язкових платежах, фінансових санкціях, пенях, штрафах станом на 1 січня 2004 року та забезпечити до кінця 2004 року скорочення податкового боргу в сумі не менше 1,5 млрд. гривень”.

Внести зміни до статті 12:

пункти 1-2, 7 виключити;

пункти 3-4, 6, 16 викласти в такій редакції:

“3) 75 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

4) 75 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів”;

“6) 75 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них”;

“16) 75 відсотків портового (адміністративного) збору”;

доповнити новими пунктами такого змісту:

25-1) 3 відсотки коштів, одержаних від приватизації державного майна (крім об’єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 25-2 і 25-3 цієї статті;

^ 25-2) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;

25-3) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;

^ 25-4) аеронавігаційний збір;

25-5) рентна плата за використання водних ресурсів первинними водокористувачами, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води”.

^ До розділу IV “ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ”

Статтю 14 викласти в такій редакції:

Стаття 14. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу у неповному обсязі, допускається зменшення (збільшення) надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень в межах затвердженого загального обсягу державного боргу з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

В разі змін залишків готівкових коштів, що впливає на рівень дефіциту, допускається збільшення або зменшення державних внутрішніх запозичень”.

У статті 15 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

Надання державних гарантій на умовах, визначених частиною першою цієї статті, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України при умові ратифікації Верховною Радою України угод, за якими надаються такі кредити”.

^ Статтю 16 виключити.

Доповнити новою статтею такого змісту:

Стаття 18-1. Надати в 2004 році Міністерству фінансів України право реструктурувати прострочену заборгованість станом на 1 січня 2004 року перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками відповідних угод у порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прострочена заборгованість позичальників перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, реструктурується терміном до 6 років без застосування пільгового періоду.

Виконання зобов'язань позичальника, що випливають з угоди про реструктурування, забезпечується заставою чи порукою, або в інший спосіб, відповідно до якого платоспроможні треті особи приймають на себе солідарні зобов'язання щодо виконання таких зобов'язань позичальника. Після повного виконання зобов'язань за угодами про реструктуризацію сума пені, що нарахована внаслідок несвоєчасного виконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою та не реструктуризована за угодою про реструктурування, списується.

У разі невиконання позичальником зобов'язань за угодою про реструктурування та/або зобов'язань щодо здійснення платежів за кредитом або бюджетною позичкою в частині, що не реструктурується, в термін, що перевищує три місяці від встановленого відповідними угодами, реструктуризована заборгованість у повному обсязі визнається простроченою та стягується органами державної податкової служби у встановленому порядку”.

Пункт 2 статті 19 та пункти 2-4 статті 20 виключити.

Статтю 22 викласти у такій редакції:

Стаття 22. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 9 статті 12 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди. При цьому, компенсація втрат міському бюджету міста Севастополя у сумі 63.581 тис. гривень здійснюється в рівних частинах з Державного бюджету України та за рахунок коштів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”.

Кабінету Міністрів України до 1 квітня 2004 року розробити та затвердити порядок здійснення такої компенсації за рахунок коштів Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”.

У статті 23 слова і цифри “пункту 2 статті 19, пунктів 2-4 статті 20” замінити словами і цифрами “пункту 34-2 статті 2 та пунктів 25-1, 25-2, 25-3 статті 12”.

^ До розділу V “ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ”

У статті 24 вилучити слова “видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на надання кредитів”.

Статті 25-39 та додаток № 5 до проекту закону виключити.

^ У статті 45:

у першому абзаці слова “державним органом” замінити словами “органом державної влади”;

у восьмому абзаці слова “в установленому порядку” замінити словами “в установленому законодавством порядку”.

Статтю 46 доповнити словами “в установленому Кабінетом Міністрів України порядку”.

Внести зміни до статті 49:

пункти 1-2, 5 виключити;

пункти 3, 28-30 викласти в такій редакції:

“3) розвиток мережі і утримання відповідно до закону автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 3, 4, 6 статті 12 цього Закону); при цьому, 40 відсотків зазначених коштів спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення; 60 відсотків - на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення”;

“28) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок джерел, визначених пунктом 25-1 статті 12 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 25-2 статті 12 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 25-3 статті 12 цього Закону);

29) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 25-2 статті 12 цього Закону);

30) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 25-3 статті 12 цього Закону)”;

доповнити новими пунктами такого змісту:

^ 37-1) забезпечення організації повітряного руху (за рахунок джерел, визначених пунктом 25-4 статті 12 цього Закону);

37-2) будівництво водогонів (за рахунок джерел, визначених пунктом 25-5 статті 12 цього Закону)”.

Доповнити новими статтями такого змісту:

Стаття 50-1. Видатки, передбачені цим Законом на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому числі проектів інформатизації органів державної влади за наступними кодами програмної класифікації видатків державного бюджету: 0111060, 0301160, 04111040, 1001030, 1201600, 2201190, 2501140, 3001070, 3201270, 3501020, 3504600, 3505030, 3601110, 5001060, 5101030, 5101600, 5161020, 5321020, 5341080, 5361080, 5451120, 6121020, 6141080, 6141600, 6151020, 6171020, 8681020, здійснюються Державним казначейством України лише після погодження відповідними розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації - органом державної влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Стаття 50-2. Встановити, що бюджетні призначення, передбачені на 2003 рік Державному комітету телебачення і радіомовлення України за програмою “Фінансова підтримка преси”, спрямовуються на підтримку дитячих періодичних видань, а також газети “Кримська світлиця” у розмірі, встановленому цим законом”.

^ До розділу VI “ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ”

Внести зміни до статті 53:

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2) додаткову дотацію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ у сумі 202.722,5 тис. гривень. Зазначена дотація розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районними бюджетами у пропорціях відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету – не більше 25 відсотків, до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районних бюджетів не менше 75 відсотків”;

пункт 3 викласти у такій редакції:

“3) додаткова дотація з державного бюджету міському бюджету міста Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста – у сумі 6.000 тис. гривень”;

пункт 5 викласти у такій редакції:

“ 5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам – у сумі 1.779.617,8 тис. гривень”;

пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

Встановити, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу перераховується у повному обсязі до 1 листопада 2004 року”;

пункт 12 викласти у такій редакції:

“12) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення у сумі 7.000 тис. гривень”;

пункти 15-19 викласти у такій редакції:

“15) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Севастополя на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення на території міста Чорноморського Флоту Російської Федерації – у сумі 32.500 тис. гривень;

16) субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету – у сумі 10.000 тис. гривень;

17) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровська на будівництво метрополітену – у сумі 10.000 тис. гривень;

18) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Донецька на будівництво метрополітену - у сумі 11.000 тис. гривень;

19) субвенція з державного бюджету обласному бюджету Харківської області на будівництво метрополітену - у сумі 15.000 тис. гривень”;.

доповнити статтю новими пунктами такого змісту:

22) субвенція з державного бюджету на виконання постанови Верховної Ради України №1199-ІУ від 19.09.2003 р. “Про заходи щодо підтримки соціально-економічного розвитку міста Харкова у зв’язку із 350-річчям заснування” - у сумі 80.000 тис. гривень;

23) субвенція з державного бюджету Тульчинському районному бюджету Вінницької області на реставрацію і ремонтні роботи для Палацу Потоцького у місті Тульчині - у сумі 500 тис. гривень;

24) субвенція з державного бюджету Бахмацькому районному бюджету Чернігівської області на виконання Комплексної програми збереження пам’яток Державного історико-культурного заповідника „Гетьманська столиця” - у сумі 2.000 тис. гривень;

25) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Кам’янець-Подільський Хмельницької області на розвиток Національного історико-архітектурного заповідника „Кам’янець” - у сумі 3.000 тис. гривень;

26) субвенція з державного бюджету районному бюджету Летичівського району Хмельницької області на розвиток Державного історико-культурного заповідника „Меджибіж” - у сумі 1.500 тис. гривень;

27) субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток міста Кіровограда у зв’язку з підготовкою міста до відзначення у 2004 році 250-річного ювілею - у сумі 1.000 тис. гривень;

^ 28) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Одеса на збереження історичної забудови у центральній частині міста - у сумі 3.000 тис. гривень.;

29) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Львова на забезпечення фінансування Комплексної програми збереження історичної забудови міста - у сумі 15.000 тис. гривень;

30) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Чернівці Чернівецької області на реконструкцію історичної забудови міста - у сумі 3.000 тис. гривень;

31) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Полтави Полтавської області для виконання робіт по збереженню забудови центральної частини міста - у сумі 2.000 тис. гривень;

32) субвенція з державного бюджету районному бюджету Чигиринського району Черкаської області на розвиток історико-культурної частини міста Чигирин - у сумі 1500 тис. гривень;

33) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Глухова Сумської області на збереження історичної забудови у центральній частині міста - у сумі 2000 тис. гривень;

34) субвенція з державного бюджету Збаразькому районному бюджету Тернопільської області на збереження історичної забудови у центральній частині міста Збараж - у сумі 1.500 тис. гривень;

35) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Біла Церква Київської області на реалізацію програми відродження дендропарку “Олександрія” - у сумі 1.000 тис. гривень;

36) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на будівництво метрополітену - у сумі 40.000 тис. гривень;

37) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Мелітополя Запорозької області на розвиток державного історико - археологічного заповідника “Кам’яна могила” - у сумі 1.500 тис. гривень;

38) субвенція з державного бюджету Хотинському районному бюджету Чернівецької області на збереження історичної фортеці “Хотин” у місті Хотин у сумі - 1.500 тис. гривень;

^ 39) субвенція з державного бюджету на відновлення комплексу у селі Зарваниця Тернопільської області - у сумі 1500 тис. гривень;

40) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Переяслав-Хмельницького Київської області на будівництво національного історичного музею - у сумі 1500 тис. гривень;

^ 41) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Феодосії Автономної Республіки Крим на реконструкцію музею М.Волошина - у сумі 500 тис. гривень;

42) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла для інвалідів-глухих та інвалідів сліпих - у сумі 5.000 тис. гривень;

^ 43) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Харківської області на реконструкцію колишнього будинку Держпрому - у сумі 5.000 тис. гривень”;

після пункту 43 статтю доповнити новим абзацом такого змісту:

^ Кабінету Міністрів України затвердити порядок надання субвенції, визначеної пунктом 13 цієї статті”.

Статтю 54 та додаток № 8 до проекту закону виключити.

У статті 56:

пункт 2 частини другої викласти у такій редакції:

“2) податок на додану вартість”;

останній абзац викласти в такій редакції:

У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно із нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 6 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця, за умови відхилення обсягу отриманої дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого обсягу в розписі державного бюджету більше ніж на 10 відсотків.

^ В іншому разі недоотримана сума дотації вирівнювання перераховується Державним казначейством України до 20 числа останнього місяця кварталу”.

Останній абзац статті 58 доповнити словами “не пізніше 1 квітня 2004 року”.

Статтю 61 доповнити після першого абзацу новим абзацом такого змісту:

Установити на 2004 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” для працездатних осіб у сумі 80 гривень; для сімей, до складу яких входять непрацездатні особи – 85 гривень; для сімей, які складаються лише з непрацездатних осіб – 110 гривень; для сімей, до складу яких входять інваліди – 115 гривень, в розрахунку на одну особу”.

Статтю 62 викласти в такій редакції:

Стаття 62. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов’язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в обов’язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами.

Зобов’язати Міністерство фінансів щомісячно за результатами виконання місцевих бюджетів надавати середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку місцевим органам влади та самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2004 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку № 6 до цього Закону. З цією метою Міністерству фінансів затвердити на 2004 рік помісячний розпис зазначених доходів та довести його до місцевих органів влади та самоврядування.

^ Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за результатами річного звіту починаючи з 1 квітня 2005 року.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету в місячний термін розробити порядок надання та погашення таких позичок.

^ Кабінету Міністрів України до 15 квітня 2005 року врегулювати взаємні розрахунки між державним та місцевими бюджетами.

Дозволити Міністерству фінансів надавати середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку місцевим органам влади та самоврядування на фінансування інвестиційних проектів, передбачених у бюджеті розвитку відповідних бюджетів, що затверджені відповідними місцевими радами.

^ Кабінету Міністрів України щоквартально інформувати Верховну Раду України про хід виконання цієї статті”.

Доповнити новими статтями такого змісту:

Стаття 51-1. У разі зміни юридичної адреси суб’єктів підприємницької діяльності - платників податків, сплата визначених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду”.

Стаття 55-1. Встановити, що відносини між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ у 2004 році будуються відповідно до норм Бюджетного кодексу України та методики розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, сіл, селищ, затвердженої Кабінетом Міністрів України”.

Статтю 62-1. Зобов’язати Державне казначейство України забезпечити переведення місцевих бюджетів на казначейське обслуговування за видатками у разі звернення відповідного місцевого органу влади”.

^ До розділу VII “ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ”

Статтю 65 викласти в такій редакції:

Стаття 65. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов’язаних з державним боргом України та наданими кредитами під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, розрахунків Міністерства оборони України, передбачених статтею 94 цього Закону та операцій по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів, які ввозяться за прямими договорами для власних виробничих потреб (непередбачені для подальшого продажу)”.

У статті 67 вилучити речення ”Встановити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом 2004 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 2 відсотків”.

В абзаці третьому статті 69 слова і цифри “протягом 30 календарних днів” замінити словами і цифрами “протягом 15 календарних днів”.

Внести зміни до статті 74:

пункти 1, 5, 54 виключити;

пункт 3 доповнити словами “частини шостої статті 16”;

пункт 19 доповнити словами “частини десятої статті 7”;

пункт 25 доповнити словами “в частині сплати неустойки (пені)”;

у пункті 32 виключити слова “частини другої статті 21 та”;

пункт 39 доповнити словами “(крім виготовлення учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва)”;

пункти 51, 52, 53 викласти в такій редакції:

“51) частини ІІ статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України,1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 47, ст. 294; 2000 р., № 3, ст. 20, № 43, ст. 363, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 50, ст. 261; 2002 р., № 9, ст. 68, № 30, ст. 205) в частині надання права Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, селищним та сільським радам встановлювати пільги щодо плати за землю (часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку), крім випадків надання зазначених пільг підприємствам, які виконують роботи із життєзабезпечення відповідної території, комунальним підприємствам;

52) підпункту 3.2.11 пункту 3.2 статті 3, підпунктів 5.1.2 (крім операцій з продажу учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва), 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9 (крім продажу путівок на відпочинок дітей), 5.1.11, 5.1.12, 5.1.19 (крім безоплатної приватизації житлового фонду) пункту 5.1 та пункту 5.4 статті 5, пунктів 11.18, 11.19, 11.23 (крім ввезення на митну територію України міжнародної допомоги), 11.26 (крім операцій з ввезення на митну територію України матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання, що використовуються для будівництва суден (крім підакцизних), якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України), 11.27, 11.28, 11.30, 11.31, 11.32, 11.34, 11.35 статті 11 Закону України “Про податок на додану вартість”;

53) підпунктів 5.2.2, 5.2.3, 5.2.11, 5.2.12, 5.2.14 пункту 5.2 та підпункту 5.8.4 пункту 5.8 статті 5, підпунктів 7.13.1, 7.13.2, 7.13.4, 7.13.5, 7.13.6, 7.13.7 пункту 7.13 та пунктів 7.14, 7.15, 7.18 статті 7, пунктів 22.21, 22.24, 22.25, 22.28 статті 22 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

Статтю 76 викласти в такій редакції:

Стаття 76. Внести до розділу ХХІ “Прикінцеві положення” Митного кодексу України такі зміни:

^ 1) пункт 1 викласти в такій редакції:

1. Митний кодекс України набирає чинності 1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає чинності 1 січня 2005 року”;

^ 2) абзац четвертий пункту 4 викласти в такій редакції:

Митний кодекс України, крім глави 2 розділу V, частин третьої та четвертої статті 85, частини третьої статті 86 і частини четвертої статті 87, які втрачають чинність з 1 січня 2005 року”.

У статті 77 абзаци другий і четвертий виключити.

^ Першу частину статті 79 виключити.

Статтю 80 доповнити абзацом такого змісту:

Установити, що Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття перераховує зазначені кошти після погодження з ним програм створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку з закриттям шахт”.

Статтю 84 виключити.

У статті 87 слова “контроль за справлянням” замінити словом “стягнення”.

Статтю 88 викласти в такій редакції:

Стаття 88. Установити, що у 2004 році, до прийняття спеціального закону з питань оподаткування фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності:

1) розміри фіксованого податку, які визначені в абзацах вісімнадцять та дев’ятнадцять пункту 1 статті 14 розділу ІV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 13-92 “Про прибутковий податок з громадян” змінити з 20 та 100 гривень на 20 та 200 гривень;

2) ставки єдиного податку, які визначені в абзаці другому пункту 2 Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” змінити з 20 та 200 гривень на 20 та 300 гривень”.

Статтю 89 викласти у такій редакції:

Стаття 89. Продовжити до 1 січня 2005 року дію пункту 6.2.6 статті 6, пунктів 11.21 та 11.29 статті 11 Закону України “Про податок на додану вартість”.

Статтю 92 виключити.

Доповнити новими статтями такого змісту:

Стаття 94-1. Установити, що в 2004 році Міністерство фінансів України у місячний термін після набрання чинності Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” складає та затверджує помісячний розпис спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

Примірник затвердженого помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 рік в двотижневий термін передається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим інформуванням про внесені до нього зміни.

Стаття 94-2. Заборонити підприємствам державної форми власності, у тому числі державним акціонерним товариствам, здійснювати інвестування на цілі, не пов’язані з виробничою діяльністю або з соціальним захистом членів трудового колективу.

Стаття 94-3. Заборонити надання державної підтримки підприємствам вугільної галузі, у яких реалізація вугілля за прямими угодами з генераціями складає менше, ніж 85 відсотків.

Стаття 94-4. Надати Рахунковій палаті та органам Державної контрольно-ревізійної служби України право здійснювати перевірки правильності бюджетних відшкодувань платникам податку на додану вартість”.
Похожие:

Верховної Ради України від жовтня 2003 року № IV висновки І пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету до проекту закон iconКомітету Верховної Ради України з питань економічної політики було доручено утворити робочу групу з опрацювання закон
Міністрів України, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, і за результатами її роботи підготувати пропозиції...
Верховної Ради України від жовтня 2003 року № IV висновки І пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету до проекту закон iconВерховна Рада України ухвалила Бюджетні висновки 20. 10. 2011 р більшістю народних депутатів було прийнято постанову вру «Про висновки І пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України на 2012 рік»
Верховної Ради. Схвалені Верховною Радою висновки та пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік набувають...
Верховної Ради України від жовтня 2003 року № IV висновки І пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету до проекту закон iconГолові Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Омельченку О. О. Щодо проекту закон
Вами Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування перебуває проект закону «Про внесення...
Верховної Ради України від жовтня 2003 року № IV висновки І пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету до проекту закон iconГолові Верховної Ради Володимиру Литвину Першому заступнику голови вр адаму Мартинюку Голові комітету з питань регламент
Законом України „Про вибори депутатів Верховної Ради арк, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (№1667—IV), який набрав...
Верховної Ради України від жовтня 2003 року № IV висновки І пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету до проекту закон iconРішення від 2011 року № м. Ужгород Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України
Верховної Ради України від 15 грудня 2005 року №3216-іv «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про Почесну грамоту...
Верховної Ради України від жовтня 2003 року № IV висновки І пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету до проекту закон iconШановний Максиме Георгійовичу! На розгляді очолюваного Вами Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти перебуває проект закон
На розгляді очолюваного Вами Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти перебуває проект закону «Про внесення змін...
Верховної Ради України від жовтня 2003 року № IV висновки І пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету до проекту закон iconІнформація про профспілкову оцінку Державного бюджету України на 2013 рік
Здійснено на основі проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (реєстр. №11000 від 03. 12. 2012) з урахуванням...
Верховної Ради України від жовтня 2003 року № IV висновки І пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету до проекту закон iconРішення від 2011 року № м. Ужгород Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України
Відповідно до постанови Верховної Ради України від 15 грудня 2005 року №3116-іv «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України...
Верховної Ради України від жовтня 2003 року № IV висновки І пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету до проекту закон iconПро представлення до нагородження відзнаками Верховної Ради України Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”
Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 15. 12. 2005 р. №3216-iv „Про...
Верховної Ради України від жовтня 2003 року № IV висновки І пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету до проекту закон iconРішення від 2011 року № м. Ужгород Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України
Відповідно до постанови Верховної Ради України від 15 грудня 2005 року №3116-іv «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов