До якого бюджету сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки icon

До якого бюджету сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянкиНазваниеДо якого бюджету сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Дата конвертации13.10.2013
Размер95.97 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>

До якого бюджету сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки


Згідно з п.10.1 ст.10 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки належить до місцевого податку.
     Місцеві ради обов’язково установлюють, зокрема, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (п.10.3 ст.10 ПКУ).
     Зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України. (п.10.6 ст.10 ПКУ).
     Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України (пп.265.9.1 п.265.9. ст.265 ПКУ).
     Відповідно до п.5.2 ст.5 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VI із змінами та доповненнями місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування.

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю Овруцької МДПІ


Чи може скористатись пільгою з податку на нерухоме майно фізична особа, яка має у власності два (чи більше) об’єкти житлової нерухомості, якщо один з них не є об’єктом оподаткування


Відповідно до пп.265.3.1 п.265.3 ст.265 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.
     У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів (пп.265.3.4 п.265.3 ст.265 ПКУ).
     Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки передбачено п.265.4 ст.265 ПКУ, а саме: база оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
     а) для квартири - на 120 кв. метрів;
     б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.
     Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.
     Разом з тим пп.265.2.2 п.265.2 ст.265 ПКУ визначено перелік житлової нерухомості, яка не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
     а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);
     б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;
     в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
     г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;
     ґ) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;
     д) гуртожитки.
     Таким чином, фізична особа може скористатися пільгою зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, маючи у власності два (чи більше) об’єкти житлової нерухомості, один з яких не є об’єктом оподаткування.

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю Овруцької МДПІ


Чи може фізична особа повернути сплачений податок з власників транспортних засобів за 2011 – 2012 роки


Виходячи з п.2 розділу XIX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755 (далі – ПКУ) втратили чинність з 1 січня 2011 року:
• Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст. 44 із наступними змінами);
• Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 11, ст. 150 із наступними змінами).
     Відповідно до ст.9 та ст.10 ПКУ не передбачено податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.
     Згідно підрозділу 9 розділу ХХ ПКУ повернення сум податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також місцевих податків і зборів, які були сплачені до 1 січня 2011 року помилково або надміру, зарахування до бюджетів таких податків і зборів, які сплачуються у першому кварталі 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року, та сум, які сплачуються у рахунок погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня 2010 року, здійснюються у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2011 року.
     Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань передбачено ст.43 ПКУ.
     Отже, з 1 січня 2011 року не передбачено податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. У зв’язку з цим, фізична особа яка сплатила податок з власників транспортних засобів на 2011 та 2012 роки може подати заяву до податкового органу про повернення надміру сплаченого податку.

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю Овруцької МДПІ


Який порядок накладення електронного цифрового підпису (ЕЦП) посадових осіб

суб’єктів господарювання на податкову звітність


   Відповідно до пп.7.1 п.7 р. ІІІ Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.08 № 233 (далі - Інструкція) платник податків створює податковий документ в електронному вигляді відповідно до затвердженого формату (стандарту) за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.
     Після підготовки платником податків податкового документа в електронному вигляді на нього накладаються ЕЦП посадових осіб платника податків у такому порядку: першим - ЕЦП головного бухгалтера (бухгалтера), другим - ЕЦП керівника, третім - ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків.
     За відсутності у платника податків посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб платника податків накладаються у такому порядку: першим - ЕЦП керівника, другим - ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків.
     Платником податків фізичною особою - суб’єктом підприємницької діяльності електронні цифрові підписи накладаються у такому порядку: першим - ЕЦП платника податків - фізичної особи, другим - ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків (за наявності).

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю Овруцької МДПІ


Чи дозволяється сільським селищним та міським радам встановлювати індивідуальні пільгові ставки податків та зборів для окремих платників податків

 Відповідно до п.п.12.3.7 п.12.3 ст.12 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами та доповненнями, не дозволяється сільським, селищним, міським радам встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і фізичних осіб, або звільняти їх від сплати таких податків та зборів.

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю Овруцької МДПІ


Які податки повинен сплачувати суб’єкт господарювання

та яку звітність при цьому необхідно подавати до органів ДПС


Відповідно до ст.42 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року №436-IV із змінами та доповненнями, підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
          Згідно п.9.1 ст.9 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755 (далі - ПКУ), до загальнодержавних належать такі податки та збори:
     податок на прибуток підприємств;
     податок на доходи фізичних осіб;
     податок на додану вартість;
     акцизний податок;
     збір за першу реєстрацію транспортного засобу;
     екологічний податок;
     рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;
     плата за користування надрами;
     плата за землю;
     збір за користування радіочастотним ресурсом України;
     збір за спеціальне використання води;
     збір за спеціальне використання лісових ресурсів;
     фіксований сільськогосподарський податок;
     збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
     мито;
     збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;
     збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.
     Відповідно до п.10.1 ст.10 ПКУ до місцевих податків належать:
     податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
     єдиний податок.
     Згідно з п.10.2 ст.10 ПКУ до місцевих зборів належать:
     збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
     збір за місця для паркування транспортних засобів;
     туристичний збір.
     Подання податкової звітності до податкового органу передбачено гл.2 р.ІІ ПКУ.
     Отже, суб’єкт господарювання обирає сам спосіб оподаткування, який йому підходить, в рамках ПКУ, та сплачує податки та/або збори, подає податкову звітність в залежності від господарської діяльності, яку він здійснює.

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю Овруцької МДПІ


Чи звільняється від обов’язку подавати податкову звітність суб’єкт господарювання, який призупиняє

на певний період ведення своєї діяльності


Відповідно до ст.16 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податків, зокрема, зобов’язаний:
•     стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України;
•     вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів;
•     подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів;
•     сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи;
     Згідно із п.46.1 ст.46 ПКУ податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених ПКУ) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. Додатки до податкової декларації є її невід’ємною частиною.
     Відповідно до п.49.1 ст.49 ПКУ податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки органу ДПС, в якому перебуває на обліку платник податків.
     Платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до ПКУ незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді (п.49.2 ст.49 ПКУ).
     Отже, законодавчими актами України не передбачено звільнення від обов’язку подавати податкову звітність платника податків, який призупиняє на певний період ведення своєї діяльності.
     Таким чином, звітність подається до органів ДПС до моменту ліквідації платника податків.

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю Овруцької МДПІ

Вимоги до оформлення звернень, які адресуються органам ДПС від платників податків (ЮО чи ФОП)

або громадян


Відповідно до ст.40 Конституції України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР із змінами та доповненнями усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
     Порядок практичної реалізації цього права громадянами України регулюється Законом України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 393).
     Оформлення письмових звернень платників податків (юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців) або громадян здійснюються відповідно до вимог Закону №393 та Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах державної податкової служби, затвердженої наказом ДПА України від 18.06.08 №395 (далі – Інструкція №395).
     Згідно із ст.3 Закону № 393 під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
     Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін (ст.6 Закону № 393).
     Відповідно до п.5 р. ІІ Інструкції №395 звернення адресується органу ДПС, його посадовим особам у разі, коли вирішення порушених у зверненні питань належить до їх компетенції.
     У зверненні мають бути вказані прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати (п.6 р.ІІ Інструкції № 395).
     Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення (п.3 р.ІV Інструкції № 395).
     Звернення, оформлене без дотримання вимог, передбачених пунктом 6 розділу II Інструкції № 395, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями в строк не пізніше як через десять календарних днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених пунктом 1 цього розділу (п.6 р. ІV Інструкції № 395)
     Не підлягають розгляду анонімні звернення; повторні звернення від одного й того самого громадянина з одного й того самого питання, якщо перше цим органом вирішено по суті, а також скарги, подані з порушенням термінів, передбачених статтею 17 Закону № 393, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними (п.8 р. ІV Інструкції № 395).
     Відповідно до п.4 р. ІV Інструкції № 395, якщо питання, порушені в отриманому зверненні, не входять до повноважень адресата, звернення пересилається за належністю відповідному органу або посадовій особі у строк не більше п’яти днів. Про це має повідомлятися громадянину, що подав звернення.
     Отже, оформлення письмових звернень платників податків (юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців) або громадян здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про звернення громадян”.
     Звернення адресується органу ДПС, його посадовим особам у разі, коли вирішення порушених у зверненні питань належить до їх компетенції.
     У зверненні мають бути вказані прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина (назва, код ЄДРПОУ, місцезнаходження суб’єкта господарювання), викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції тощо.
     Письмове звернення повинно бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю Овруцької МДПІПохожие:

До якого бюджету сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconДодаток №1 До проекту рішення 6 скликання Медвеже-Вушківської сільської ради від 2013 р. Затверджую сільський голова П. С. Роздайбіда. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється відповідно до розділу 1 ст. 10 п. 10. 1 та ст. 265 розділу...
До якого бюджету сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconДодаток №1 до рішення 17 сесії 6 скликання Медвеже-Вушківської сільської ради від 19 червня 2012 р. Затверджую сільський голова П. С. Роздайбіда. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється відповідно до розділу 1 ст. 10 п. 10. 1 та ст. 265 розділу...
До якого бюджету сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconЯким чином фо повідомити органи дпс про вибір іншого об’єкта житлової нерухомості, ніж в якому він зареєстрований, для застосування пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
Від 02 грудня 2010 року №2755-vi зі змінами та доповненнями (далі – пку) об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне...
До якого бюджету сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconВласникам об’єктів житлової нерухомості
В україні запроваджено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Платниками податку на нерухоме майно є власники...
До якого бюджету сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconСемінар з аппу – велика допомога для платника податків в плані знань
Дпс україни. Але найбільше запитань виникало до фахівця Реєстраційної служби головного управління юстиції. Адже порядок реєстрації...
До якого бюджету сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України «Про посилення захисту прав інвесторів під час інвестування (фінансування) будівництва житла»
Місцеві ради обов'язково установлюють податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок та збір за провадження...
До якого бюджету сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconІнтерв’ю кореспондента Іллінецького районного радіомовлення Руслани Момот з начальником Іллінецької мдпі віталієм Шпаком з приводу запровадження податку на нерухомість. Кореспондент
Нь, як податок на нерухоме майно. Спочатку він мав бути запровадженим з 1 січня 2012 року, потім по технічним причинам введення податку...
До якого бюджету сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconПоложення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Відповідно до підпункту 24 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 265 Податкового кодексу...
До якого бюджету сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconПоложення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Відповідно до підпункту 24 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 265 Податкового кодексу...
До якого бюджету сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки iconРішення від № м. Курахове Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов