Програма фінансового забезпечення функціонування Овруцької районної державної адміністрації для виконання повноважень icon

Програма фінансового забезпечення функціонування Овруцької районної державної адміністрації для виконання повноваженьНазваниеПрограма фінансового забезпечення функціонування Овруцької районної державної адміністрації для виконання повноважень
Дата конвертации01.01.2014
Размер155.24 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>


ПРОГРАМА

фінансового забезпечення функціонування Овруцької

районної державної адміністрації для виконання повноважень

виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих їй Овруцькою районною радою на 2013 рік


  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма


Програма фінансового забезпечення функціонування Овруцької районної державної адміністрації для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих їй Овруцькою районною радою на 2013 рік (далі – Програма) створена у відповідності до статей 119, частини четвертої статті 143 Конституції України, статей 14,15,35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 16 частини 1 статті 43, частини другої статті 11, частини другої статті 76 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанов Кабінету Міністрів України від 8 травня 2003 року № 114 „Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій щодо розроблення державних цільових програм”; від 9 березня 1999 р. N 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» (враховуючи зміни і доповнення, внесені постановами Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року N 835, від 3 червня 2009 року N 549).

Якщо розглянути державне управління на рівні Овруцького району, то на перший план виступає взаємодія органів державного управління, тобто районної державної адміністрації (РДА) та органів місцевого самоврядування. В нашому районі налічується 34 місцеві ради, а саме: 1 селищна, 31 сільська, 1 міська та районна ради.

Взаємовідносини між РДА та органами місцевого самоврядування базуються на виконанні делегованих повноважень та контролі за їх здійсненням. Провідне місце в системі методів діяльності райдержадміністрації належить плануванню, координації, контролю за виконанням рішень, роботі з кадрами, а також інформаційному забезпеченню.

Райдержадміністрація сприяє районній, міській, селищній та сільським радам у здійсненні ними власних і контролює виконання делегованих їм повноважень, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад. Працівники райдержадміністрації беруть участь у роботі сесій рад, засіданнях виконкомів, інших заходах, ініційованих органами місцевого самоврядування. З цією метою за кожною сільською радою закріплені керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

Хід виконання планів, актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації регулярно розглядається на засіданнях колегії, апаратних нарадах за участю керівників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Працівниками райдержадміністрації з метою надання методичної допомоги посадовим особам місцевого самоврядування готуються методичні рекомендації з питань організації роботи місцевих рад, зокрема: типові інструкції з діловодства та номенклатури справ для сільських, селищної рад, типові регламенти роботи рад, форми бланків, довідок та інше. Постійно здійснюється розсилка міській, сільським, селищній радам нових надходжень до чинного законодавства України.

Організовуються навчання для посадових осіб місцевого самоврядування, а саме: для секретарів рад - з питань організації роботи зі зверненнями громадян, системи діловодства в радах, для бухгалтерів – з питань роботи з бухгалтерськими документами, зокрема формами документів по переходу на казначейське обслуговування рад, для голів сільських, селищної рад – з питань сучасних інформаційних технологій, формування розпорядчих документів.
Виконання даних заходів потребує певних матеріальних витрат. Виходячи із річного та помісячного розпису державного бюджету на 2013 рік, затвердженого обласною державною адміністрацією на здійснення виконавчої влади райдержадміністрації доведений обсяг загального фонду в сумі 89,4 тис. грн., з них по КЕКВ 2210 – 50,0 тис. грн., КЕКВ 2240 – 39,4 тис. грн. Фінансування видатків на забезпечення райдержадміністрації паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами до автомобілів, канцелярськими товарами, приладдям, обслуговуванням оргтехніки вкрай недостатнє.

Розшифровка напряму використання бюджетних коштів за програмою фінансового забезпечення функціонування Овруцької районної державної адміністрації для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих їй Овруцькою районною радою на 2013 рік наведена в додатку 1.

Реалізація програми дозволить райдержадміністрації покращити соціально-економічний розвиток району, а також реалізувати повноваження, делеговані їй Овруцькою районною радою.


  1. ^ Мета Програми


Мета Програми полягає у створенні сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства, забезпеченні системного аналізу процесів у сфері суспільно-політичних відносин, збереженні політичної стабільності, послідовності і громадянсь­кого порозуміння на території району шляхом вдосконаленні співпраці та посилення взаємодії місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.


^ 3. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми


Керівництво районної державної адміністрації прагне створити атмосферу ділових і вимогливих відносин між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, трудовими колективами, громадськими формуваннями.

У результаті виконання заходів Програми, співпраці структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів виконавчої влади з виконкомами сільських, міської та селищної рад активізується діяльність органів місцевого самоврядування з питань поліпшення соціального захисту громадян, боротьби зі злочинністю, у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, наповнення місцевих бюджетів. Аналіз попередньої роботи райдержадміністрації щодо контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень свідчить, що ряд питань ще потребує вирішення, але ведеться системна робота з метою удосконалення цього напрямку діяльності.

Соціально-економічні результати виконання Програми, впровадження результатів досліджень у практику сприятиме:

здійсненню ефективної управлінської діяльності ;

підвищенню ступеня прозорості та ефективності управлінської діяльності;

удосконаленню взаємодії органів влади з населенням;

збалансуванню повноважень і відповідальності в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

підвищенню ефективності роботи органів виконавчої влади, прискоренню проведення адміністративної реформи на місцевому рівні;

забезпеченню ефективності прийняття та реалізації рішень у системі державного управління.

^ Цільові групи Програми :

- працівники апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації;

- члени територіальних громад сіл, селища району;

- сільські, селищна, міська районна ради.

Реалізація Програми матиме і структурний вплив – поліпшаться норми управлінської поведінки суб’єктів влади. В діяльності суб'єктів влади стане нормою відкритість, прозорість, постійне надання громадянам повної та достовірної інформації, необхідної для забезпечення їх особистих прав та вирішити життєво необхідних проблем.

Згідно статті 85 Бюджетного кодексу України, в умовах відсутності заборгованості місцевого бюджету за захищеними статтями видатків, фінансове забезпечення програми здійснюватиметься за рахунок вільного залишку коштів районного бюджету станом на 01.01.2013 року.

Виконання заходів програми фінансується із районного бюджету.

Програми виконується в один етап у 2013 році.

У результаті виконання програми буде забезпечено здійснення виконання повноважень виконавчої влади Овруцькою районною державною адміністрацією та реалізація повноважень, делегованих їй Овруцькою районною радою.


  1. ^ Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники


До завдань Програми відносяться:


- вдосконалення системи інформування громадян;

- підвищення якості підготовки матеріалів сесій рад та засідань виконавчих комітетів;

- посилення контролю за виконанням прийнятих рішень;

- активізація здійснення місцевими радами контрольних функцій.


Заходи Програми:


- проведення виїзних засідань та особистого прийому громадян головою

райдержадміністрації та заступниками голови райдержадміністрації;

- підготовка та розміщення інформації стосовно інвестиційного, економічного та

культурного потенціалу Овруцького району в друкованих виданнях та мережі Інтернет;

- проведення семінарів та «круглих столів» з питань розвитку місцевих громад;

  • розробка та підготовка інформативних стендів інвестиційного та економічного

потенціалу Овруцького району для участі у виставкових заходах.


Результативні показники:


- активізується діяльність органів місцевого самоврядування з питань поліпшення соціального захисту громадян, боротьби зі злочинністю, у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, наповнення місцевих бюджетів;

- удосконалення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень;

- збільшення кількості коштів, які надійшли до районного бюджету.^ 5.Координація та контроль за ходом виконання Програми


Виконання завдань, передбачених Програмою, покладається на структурні підрозділи райдерж­адміністрації, районну раду, виконкоми сільських, селищної, міської рад, які щокварталу інформують про результати виконання апарат райдержадміністрації та постійну комісію районної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності, законності і захисту прав громадян.

Координатором реалізації Програми є апарат райдержадміністрації.

Голова райдержадміністрації та голова районної ради здійснюють контроль за виконанням Програми шляхом розгляду інформації, яку раз у півроку подає апарат райдержадміністрації.

З метою організації поточної роботи з виконання Програми, узгодження дій співвиконавців та підготовки рекомендацій щодо внесення необхідних змін на період її виконання може бути утворена координаційна група з числа представників районної державної адміністрації, районної ради, виконкомів сільських, селищної, міської рад.


Додаток 1
до Програми фінансового забезпечення функціювання Овруцької районної державної адміністрації для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень,

делегованих їй Овруцькою_ районною радою на 2013 рік

Розшифровка

напряму використання бюджетних коштів за програмою фінансового забезпечення функціювання

^ Овруцької районної державної адміністрації для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації

повноважень, делегованих їй Овруцькою районною радою на 2013 рікКЕКВ

Найменування товару

Затверджено кошторисом на 2013 рік

^ Потреба на 2013 рік

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, грн

Фактичне спрямування, грн

Напрями використовування

2210
50000

204820


154820Папір А4пачки

350

40,00

11000

Для відділу сім’ї молоді та спорту 5000,00 грн. та апарату райдержадміністрації 6000,00 грн.
Конверти з марками і маркишт

4750

2,00

9500

Для апарату райдержадміністрації
Бензин А-95літри

9927

11,00

124320
1. Норма пробігу автомобіля ВАЗ2123 на один місяць 3500 км.х 12 міс. Норма витрат бензину на 100 км – 11 л. (42000км/100км х 11л х 11,00грн. = 50820 грн.) для апарату райдержадміністрації

2. Норма пробігу автомобіля ВАЗ 21099 на один місяць

2500 км х 12 міс. Норма витрат бензину на 100 км – 8,3л. (24000 км./100км х 8,3 х 11,00грн. = 27400грн.)для апарату райдержадміністрації

3. Норма пробігу автомобіля SENS на один місяць 2000 км.х 12 міс. Норма витрат бензину на 100 км – 7,8 л. (24000км/100км х 7,8 л х 11,00грн. = 20600 грн.) для управління економіки РДА

Норма пробігу автомобіля ВАЗ21063 на один місяць 2000 км.х 12 міс. Норма витрат бензину на 100 км – 9,66 л. (24000км/100км х 9,66 л х 11,00грн. = 25500 грн.) для відділу у справах сім’ї, молоді та спорту РДА

2210

Придбання запчастин


10000

Придбання запчастин на ремонт автомобілів апарату райдержадміністрації 7000,00 грн., відділ сім’ї, молоді та спорту 3000,00 грн.39400

47400


8000
2240

Заправка та відновлення картриджів
запр.8000Апарат Овруцької райдержадміністрації 33 заправки на суму 6000,00 гривень.

Відділ сімї, молоді та спорту Овруцької РДА 27 заправок на суму 2000,00 гривень.
-

23000


23000
3110

Придбання оргтехнікишт.

1

6000

23000

Кредиторська заборгованість за придбаний ксерокс в загальний відділ апарату у 2012 році, придбання принтеру державному адміністратору, ПК і принтер в відділ фінансово – господарського забезпечення , принтер відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації (17000,00 грн.); ПК в управління економіки райдержадміністрації (6000,00 грн.)

ВСЬОГО

89400

275220


185820

Додаток 2

до програми фінансового забезпечення функціонування Овруцької районної державної адміністрації для дійснення повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих їй Овруцькою районною радою на 2013 рік


^ Напрями діяльності та заходи

програми фінансового забезпечення функціонування Овруцькою районної державної адміністрації для виконання повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих їй Овруцькою районною радою на 2013 рік


тис.грн.


з/п

Заходи програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Очікуваний результат1.

Проведення та технічне і матеріальне забезпечення виїзних засідань, семінарів, нарад, перевірок сільських рад, бюджетних установ, тощо

Протягом 2013р.

Районна державна адміністрація

Активізується діяльність сільського голови та депутатів сільської ради з питань, що відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування.
2.

Налагодження та підтримка електронного зв'язку, впровадження автоматизованої системи контролю за виконанням прийнятих рішень і контролю документообігу

Протягом 2013р.

Районна державна адміністрація

Збільшення кількості та якості інформації стосовно інвестиційного, економічного та культурного потенціалу району.3.

Розробка нормативних документів, виконання листів, доручень.


Протягом

2013

Районна державна адміністрація

Підвищиться якість роботи виконкомів рад по виконанню Законів України, Постанов КМУ, Указів Президента, виконання власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування


4.

Підготовка інформаційних матеріалів для проведення колегій, нарад, семінарів тощо.

Протягом

2013

Районна державна адміністрація

Вивчення економічного та соціального стану територіальних громад.5.

Надання громадянам району, установам, організаціям, підприємцям консультативних послуг з юридичних, земельних та інших питань, а також забезпечення присутності керівників (представників) підприємств, установ, сільських рад району на колегіях, семінарах та нарадах.

Протягом

2013

Районна державна адміністрація

Покращення соціального захисту громадян, організація боротьби із злочинністю, надання послуг у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, наповнення місцевих бюджетів.

Похожие:

Програма фінансового забезпечення функціонування Овруцької районної державної адміністрації для виконання повноважень iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області вiд 31. 05. 12 №217 м. Рахів Про виділення коштів для оформлення передплати та придбання періодичних видань
Про Програму районної державної адміністрації для здійснення повноважень, делегованих їй районною радою на 2012-2015 роки”, з метою...
Програма фінансового забезпечення функціонування Овруцької районної державної адміністрації для виконання повноважень iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області вiд 25. 07. 12 №304 м. Рахів Про придбання невиключного права на користування комп’ютерною програмою
Про Програму районної державної адміністрації для здійснення повноважень, делегованих їй районною радою на 2012-2015 роки”, з метою...
Програма фінансового забезпечення функціонування Овруцької районної державної адміністрації для виконання повноважень iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області вiд 14. 05. 12 №199 м. Рахів Про фінансування видатків
Про Програму районної державної адміністрації для здійснення повноважень, делегованих їй районною радою на 2012-2015 роки”, з метою...
Програма фінансового забезпечення функціонування Овруцької районної державної адміністрації для виконання повноважень iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області Від 09. 11. 11 №598 м. Рахів
Про Програму районної державної адміністрації для здійснення повноважень, делегованих їй районною радою на 2010-2011 роки” (із внесеними...
Програма фінансового забезпечення функціонування Овруцької районної державної адміністрації для виконання повноважень iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області вiд 22. 12. 11 №686 м. Рахів Про виділення коштів для придбання поштових марок та квіткової продукції
Про Програму районної державної адміністрації для здійснення повноважень, делегованих їй районною радою на 2010-2011 роки” (із внесеними...
Програма фінансового забезпечення функціонування Овруцької районної державної адміністрації для виконання повноважень iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області Рахів № Про оплату послуг з оформлення передплати періодичних видань
Про Програму районної державної адміністрації для здійснення повноважень, делегованих їй районною радою на 2012-2015 роки”, з метою...
Програма фінансового забезпечення функціонування Овруцької районної державної адміністрації для виконання повноважень iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області вiд 20. 03. 12 №122 м. Рахів Про фінансування видатків, пов’язаних з придбанням канцелярських товарів
Про Програму районної державної адміністрації для здійснення повноважень, делегованих їй районною радою на 2012-2015 роки”, з метою...
Програма фінансового забезпечення функціонування Овруцької районної державної адміністрації для виконання повноважень iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області вiд 14. 05. 12 №198 м. Рахів Про фінансування видатків, пов’язаних з придбанням канцелярських товарів та знаків поштової оплати
Ня рішення сесії районної ради від 23 грудня 2011 року №156 „Про Програму районної державної адміністрації для здійснення повноважень,...
Програма фінансового забезпечення функціонування Овруцької районної державної адміністрації для виконання повноважень iconРішення від 30 квітня 2013 року №323 Про звіт районної державної адміністрації про виконання делегованих повноважень в частині
Коваля В.Є. про виконання делегованих повноважень в частині функціонування Корецького районного фонду охорони навколишнього природного...
Програма фінансового забезпечення функціонування Овруцької районної державної адміністрації для виконання повноважень iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 27 квітня 2012р. №318 Положення про відділ культури і туризму районної державної адміністрації
Харківської обласної державної адміністрації, прийнятими в межах його повноважень, Регламентом районної державної адміністрації,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов