Розпорядження Чигиринської райдержадміністрації «Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації» icon

Розпорядження Чигиринської райдержадміністрації «Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації»НазваниеРозпорядження Чигиринської райдержадміністрації «Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації»
Дата конвертации06.07.2013
Размер73.51 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>


Аналіз регуляторного впливу

проекту розпорядження Чигиринської райдержадміністрації «Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації»


Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту розпорядження райдержадміністрації «Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації»


^ 1. Визначення і аналіз проблеми, яку пропонується вирішити шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми

Відповідно до підпункту 7 пункту 4 Плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1076-р, необхідно забезпечити надання органами виконавчої влади та бюджетними установами адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна» з використанням «електронної черги».

При прийнятті проекту розпорядження «Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації» Чигиринська райдержадміністрація має на меті удосконалення та спрощення порядку надання адміністративних послуг структурними підрозділами райдержадміністрації, яке полягає у зменшенні затрат сил та часу суб’єктами отримання адміністративних послуг шляхом надання вичерпного переліку документів, які необхідно надати для отримання адміністративної послуги; зменшення кількості відвідувань заявниками посадових осіб, відповідальних за надання адміністративної послуги, забезпечивши їх надання за принципом «єдиного вікна»; надання інформації щодо платності або безоплатності адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну послугу.

Проблема, яку планується вирішити шляхом прийняття регуляторного акту є дуже важливою, оскільки має на меті вирішення цілого ряду організаційних питань.


^ 2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання

Удосконалення та спрощення процедури надання адміністративних послуг структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації не може бути урегульоване за допомогою ринкових механізмів, оскільки однією із сторін в процесі надання адміністративних послуг виступає місцевий орган виконавчої влади.


^ 3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів та розгляд можливості внесення змін до них

Питання надання адміністративних послуг врегульовується цілим рядом нормативно-правових актів, таких як Закон України «Про адміністративні послуги», Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року №737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг», Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1076-р «Про затвердження плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг», які визначають загальні засади надання адміністративних послуг. З прийняттям проекту розпорядження «Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації» буде забезпечено надання структурними підрозділами райдержадміністрації адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна».


4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема, розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта

У зв’язку з запровадженням принципу «єдиного вікна» та здійснення прийому заяв та документів державним адміністратором апарату райдержадміністрації зменшаться часові затрати посадових осіб, відповідальних за надання адміністративної послуги в частині прийому зазначених заяв, відповідно збільшиться час на підготовку адміністративних актів.

Відповідно відбудеться і зменшення кількості звернень суб’єкта отримання адміністративних послуг щодо конкретної послуги в середньому до 2-х разів: звернення за отриманням адміністративної послуги та отримання результату за зверненням.

Спрощення процедури надання адміністративних послуг, в свою чергу, є одним із факторів, що впливають на інвестиційну привабливість району.


^ 5. Визначення цілей державного регулювання

Ухвалення зазначеного регуляторного акта має на меті декілька цілей:

- забезпечення суб’єктів отримання адміністративних послуг інформацією щодо вичерпного переліку документів, необхідних для надання адміністративної послуги; строку надання адміністративної послуги; платності надання адміністративної послуги; вичерпного переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги;

- чітке визначення послідовності дій суб’єкта отримання та адміністративного органу щодо надання послуги, визначення відповідальних посадових осіб;

- зменшення кількості звернень суб’єкта отримання адміністративних послуг щодо конкретної послуги в середньому до 2-х разів.


^ 6. Визначення і оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

На даному етапі до прийняття регуляторного акта суб’єкт отримання адміністративної послуги витрачає багато сил і часу на збір та систематизацію інформації стосовно адміністративних послуг, які йому необхідно отримати. Кожен із структурних підрозділів чи посадових осіб райдержадміністрації інформує суб’єкта отримання адміністративної послуги в тій частині, що належить до його повноважень, але не дає вичерпної інформації в цілому.

Тому проект регуляторного акта, який аналізується, вважається найбільш прийнятним для всіх суб’єктів щодо надання адміністративних послуг, а також забезпечує реалізацію положень Постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року №737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг» та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1076-р «Про затвердження плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг».


^ 7. Аргументування переваг обраного способу досягнення встановлених цілей

Врегулювання питання надання адміністративних послуг шляхом прийняття регуляторного акта, що аналізується, передбачений чинним законодавством та є найбільш ефективним для досягнення встановлених цілей.


^ 8. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Реалізація запропонованого регулювання здійснюватиметься шляхом впровадження наступних заходів:

- оволодіння державним адміністратором апарату райдержадміністрації вичерпною інформацією стосовно надання адміністративних послуг шляхом вивчення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг;

- забезпечення документообігу між державним адміністратором апарату райдержадміністрації та суб’єктами надання адміністративних послуг;

- забезпечення інформування суб’єкта звернення щодо порядку надання адміністративної послуги шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційних стендах дозвільного центру та офіційному сайті райдержадміністрації.


^ 9. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Даний проект регуляторного акта мотивує суб’єктів звернення виконувати встановлені вимоги через такі мотиви, як:

- простота положень даного акта;

- простота виконання вимог, встановлених даним актом;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг для суб’єкта звернення;

- відповідність основним принципам державної регуляторної політики.


10. Обґрунтування та доведення, що досягнення запропонованих проектом регуляторного акта встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави

Вказаний проект регуляторного акта має збалансований підхід до суб’єктів звернення та держави.


11. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Вимоги проекту регуляторного акта мають достатній рівень впровадження та виконання, що передбачає застосування вказаних норм у відповідності до чинного законодавства, що регламентує надання адміністративних послуг.


^ 12. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Дотримання принципів державної регуляторної політики та вимог діючого законодавства дасть змогу мінімізувати ризики впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.


^ 13. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Строк дії запропонованого проекту регуляторного акта необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на дію регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корективи.


^ 14. Визначення показників результативності регуляторного акта

1. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, які будуть звертатися за наданням адміністративних послуг.

2. Час, протягом якого буде надаватися адміністративна послуга.

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.


^ 15. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу аналітичних та статистичних даних у відповідності до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та передбачає базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Відстеження результативності регуляторного акта включає:

- виконання заходів з відстеження результативності;

- підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.

Строки проведення відстеження результативності регуляторного акта:

- базове відстеження результативності регуляторного акта – до моменту набрання чинності цим актом;

- повторне відстеження результативності регуляторного акта – не пізніше одного року з дня набрання чинності цим актом;

- періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з метою подальшого вдосконалення законодавства у сфері надання адміністративних послуг.


Державний адміністратор апарату

Чигиринської райдержадміністрації В.М. Гончаренко
Похожие:

Розпорядження Чигиринської райдержадміністрації «Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації» iconРозпорядження райдержадміністрації «Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації» Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження
Ослуг» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1076-р «Про затвердження плану заходів щодо реформування...
Розпорядження Чигиринської райдержадміністрації «Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації» iconПовідомлення щодо розгляду зауважень стосовно намірів юридичної або фізичної особи-підприємця отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації
Розпорядження Чигиринської райдержадміністрації «Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації» iconРозпорядження 13. 08. 2012 №184 Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації
Дміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року №737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг»,...
Розпорядження Чигиринської райдержадміністрації «Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації» iconІнформація про адміністративні послуги, які надаються структурними підрозділами Печенізької районної державної адміністрації № п/п Назва адміністративної послуги
Розмір плати за надання адміністративної послуги (у разі надання її на платній основі)
Розпорядження Чигиринської райдержадміністрації «Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації» iconРозпорядження райдержадміністрації від
Конфіденційна інформація, яка знаходиться в розпорядженні Чигиринської районної державної адміністрації це
Розпорядження Чигиринської райдержадміністрації «Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації» iconПлан діяльності Чигиринської райдержадміністрації з підготовки регуляторних актів на 2012 рік
Розпорядження “Про затвердження Тимчасового порядку проведення земельних аукціонів у
Розпорядження Чигиринської райдержадміністрації «Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації» iconВиконання плану роботи Чугуївської райдержадміністрації за січень 2012 року
Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», Регламенту та плану роботи райдержадміністрації...
Розпорядження Чигиринської райдержадміністрації «Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації» iconВиконання плану роботи Чугуївської райдержадміністрації за травень 2012 року
Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», Регламенту та плану роботи райдержадміністрації...
Розпорядження Чигиринської райдержадміністрації «Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації» iconВиконання плану роботи Чугуївської райдержадміністрації за лютий 2012 року
Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», Регламенту та плану роботи райдержадміністрації...
Розпорядження Чигиринської райдержадміністрації «Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації» iconВиконання плану роботи Чугуївської райдержадміністрації за березень 2012 року
Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», Регламенту та плану роботи райдержадміністрації...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов