Повідомлення про виявлення дитини, яка залишилась без батьківського піклування. Рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав. Рішення суду про відібрання у батьків без позбавлення батьківських прав icon

Повідомлення про виявлення дитини, яка залишилась без батьківського піклування. Рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав. Рішення суду про відібрання у батьків без позбавлення батьківських правНазваниеПовідомлення про виявлення дитини, яка залишилась без батьківського піклування. Рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав. Рішення суду про відібрання у батьків без позбавлення батьківських прав
Дата конвертации17.12.2012
Размер312.72 Kb.
ТипПовідомлення
скачать >>>

Додаток до наказу служби

у справах дітей Чигиринської райдержадміністрації

від 25.11.2011 № 98


СТАНДАРТИ

адміністративних послуг, які надаються службою у справах дітей Чигиринської райдержадміністрації

1.Надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої

батьківського піклування


Зміст стандарту

Опис стандарту

1

2

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративної послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»

Перелік категорій одержувачів, в тому числі вразливих верств населення

Діти віком до 18 років

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Повідомлення про виявлення дитини, яка залишилась без батьківського піклування.

Рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав.

Рішення суду про відібрання у батьків без позбавлення батьківських прав.

Рішення суду про визнання батьків безвісно відсутніми.

Свідоцтво про смерть, видане органами реєстрації актів цивільного стану.

Рішення суду про визнання батьків недієздатними.

Вирок суду про батьків, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, що підтверджується.

Постанова суду про батьків, які перебувають під вартою на час слідства.

Ухвала суду або довідка органів внутрішніх справ про розшук батьків та відсутність відомостей про їх місцезнаходження про батьків, які знаходяться у розшуку, пов'язаному з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження.

Висновок медико-соціальної експертної комісії про наявність у батька, матері хвороби, що перешкоджає виконанню ними батьківських обов'язків, виданим у порядку, встановленому МОЗ, у зв'язку з тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки.

Акт за формою, затвердженою МОЗ і МВС, про підкинутих, батьки яких невідомі, покинутих в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або від яких відмовилися забрати з цих закладів батьки, інші родичі.

Якщо дитину виховувала одинока мати, до документів додається довідка, видана органом реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини, про те, що відомості про батька внесені за вказівкою матері відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України .

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

Повідомлення про виявлення дитини, яка залишилась без батьківського піклування.

Перевірка достовірності вказаної інформації.

Збір документів.

Підготовка наказу начальника служби про постановку на облік.

Включення дитини до ЄІАС «Діти».

Подання про надання статусу.

Рішення органу опіки та піклування (розпорядження про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини.

Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Прийняття повідомлення - невідкладно; збір документів - протягом 2 місяців, підготовка подання - негайно

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Досягнення повноліття.

Набуття або надання повної цивільної дієздатності.

Усиновлення дитини, що підтверджується рішенням суду.

Визнання батьківства, що підтверджується рішенням суду та свідоцтвом про народження дитини.

Встановлення факту батьківства, що підтверджується рішенням суду та свідоцтвом про народження дитини.

Визнання батьком дитини чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір'ю, яка померла, відповідно до статті 127 Сімейного кодексу України, що підтверджується свідоцтвом про народження дитини, виданим на підставі заяви батька та свідоцтва про смерть Матері.

Скасування рішення суду про позбавлення батьківських прав.

Поновлення матері, батька дитини у батьківських правах.

Скасування рішення суду про відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав.

Рішення суду про повернення батькам дитини, яка в судовому порядку була відібрана у них.

Скасування рішення суду про визнання матері, батька дитини недієздатними.

Рішення суду про визнання матері, батька дитини дієздатними.

Скасування рішення суду про оголошення матері, батька дитини померлими.

Скасування рішення суду про оголошення матері, батька дитини безвісно відсутніми.

Довідки про повернення матері, батька з місць позбавлення волі або звільнення з-під варти, заяви матері, батька про повернення їм дитини та висновку цього органу про можливість передачі дитини для подальшого виховання матері, батькові.

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Рішення органу опіки та піклування (розпорядження про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування).

Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Безкоштовно

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Посадові особи повинні мати повну вищу освіту (педагогічну, юридичну, медичну) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років.

Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Приміщення служби у справах дітей Чигиринської райдержадміністрації

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації, тощо

Щоденно в робочі дні з 8.00 до 17.15, обідня перерва з 13.00 до 14.00, у п'ятницю - з 8.00 до 16.00

Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни і умови очікування надання адміністративної послуги

В порядку черги

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги

Надсилається повідомлення протягом 10 днів службі у справах дітей за місцем перебування дитини

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам, тощо

Можливе звернення до служби родичів осіб похилого віку та інвалідів

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

В порядку, передбаченому законодавством

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Повторне звернення

Інші вимоги

-


2.Надання дитині повної цивільної дієздатності


^ Зміст стандарту

Опис стандарту

1

2

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративної послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»

Перелік категорій одержувачів, в тому числі вразливих верств населення

Дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, яка досягла 16 років, якщо вона:

- працює за трудовим договором;

- записана матір'ю або батьком дитини;

- бажає займатися підприємницькою діяльністю.

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Письмова заява.

Копія паспорта.

Письмова згода кожного з батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

Копія трудової книжки.

Довідка з місця роботи.

Копія свідоцтва про народження дитини заявника.

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання-послуги

Особисте звернення громадянина.

Заповнення бланку заяви.

Реєстрація заяви.

Надання документів.

Подання служби на розгляд комісії.

Розгляд на засіданні комісії з питань захисту прав дитини.

Висновок про доцільність надання дитині повної цивільної дієздатності.

Рішення (розпорядження райдержадміністрації) про надання дитині повної цивільної дієздатності

Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Прийняття заяв невідкладно.

Розгляд заяви - до 1 місяця.

Надсилання повідомлення службі у справах дітей за місцем походження протягом 10 днів.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Повідомлення про нові персональні дані або про відмову в задоволенні заяви

Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Безкоштовно

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги,, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Посадові особи повинні мати повну вищу освіту (педагогічну, юридичну, медичну) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років

Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності


Приміщення служби у справах дітей Чигиринської райдержадміністрації

1

2

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації, тощо


Щоденно в робочі дні з 8.00 до 17.15, обідня перерва з 13.00 до 14.00, у п'ятницю - з 8.00 до 16.00

Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни і умови очікування надання адміністративної послуги


В порядку черги

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги


Надання рішення

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам, тощо


Можливе звернення до відділу родичів осіб похилого віку та інвалідів

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту


В порядку, передбаченому законодавством

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу


Звернення до суду

Інші вимоги

-^ 3.Влаштування дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, в прийомні сім’ї^ Зміст стандарту

Опис стандарту

1

2

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративної послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»

Перелік категорій одержувачів, в тому числі вразливих верств населення

Громадяни України, які виявили бажання взяти на виховання в сім'ю дитину

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Заява (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями).

Довідка про доходи за останні шість місяців копію декларації про доходи, засвідчену -в установленому порядку.

Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі).

Довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних.

Копія паспорта.

Висновок про стан здоров'я заявника, складений за формою згідно з додатком 5.

Довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками.

Довідка про наявність чи відсутність судимості.

Письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім'ю або на власній житловій площі - дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, Яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

Письмова заява.

Реєстрація заяви.

Прийом документів.

Обстеження умов проживання.

Реєстрація осіб у журналі обліку потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, що ведеться за формою згідно з додатком 6.

Внесення відомостей про осіб до єдиного банку даних.

Підготовка проекту розпорядження про влаштування дитини під опіку, піклування, в прийомну сім'ю.

Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій прийняття рішень у справах дітей

Строк дії документів становить 12 місяців з дати видачі.

Дитина, яка перебуває у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, служба у справах дітей разом з адміністрацією закладу забезпечує передачу дитини на виховання опікуну, піклувальнику і відрахування її із закладу протягом 15 днів після прийняття рішення про встановлення опіки, піклування.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, не можуть бути влаштовані в сім’ї осіб, які:

визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними.

Позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені.

Були звільнені від повноважень опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів через невиконання покладених на них обов'язків.

Були усиновлювачами, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним з їх вини.

Поведінка та інтереси яких суперечать інтересам дитини, яка може бути влаштована в сім'ю на-виховання.

Мали судимість за злочини проти життя та здоров'я особи, проти волі, честі та гідності особи, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів чи мають не погашену в установленому порядку судимість.

За станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки щодо виховання дітей (інваліди І групи; інваліди II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду; особи які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність; хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психічні розлади; в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства).

Проживають на спільній житловій площі з членами сім'ї, які мають розлади здоров'я або поведінку чи спосіб життя, що може негативно вплинути на здоров'я дитини, її фізичний, психічний, моральний стан або інтелектуальний розвиток.

Не мають постійного місця проживання.

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Рішення (розпорядження райдержадміністрації )про встановлення опіки, піклування або створення прийомної сім'ї.

Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Безкоштовно

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимога до їх кваліфікації

Посадові особи діють відповідно посадової інструкції та повинні мати доступ до бази даних ЄІАС «Діти»

Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Приміщення служби у справах дітей Чигиринської райдержадміністрації

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації, тощо

Щоденно в робочі дні з 8.00 до 17.15, обідня перерва з 13.00 до 14.00, у п'ятницю - з 8.00 до 16.00

Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни і умови очікування надання адміністративної послуги

В порядку черги

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги

Надання письмового рішення

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам, тощо

Можливе звернення до відділу осіб похилого віку та інвалідів

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

В порядку, передбаченому законодавством

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Звернення до суду

Інші вимоги

-4.Надання дозволу на відчуження майна дитини


^ Зміст стандарту

Опис стандарту

1

2

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративної послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»

Перелік категорій одержувачів, в тому числі вразливих верств населення

Громадяни України - батьки, опікуни, піклувальники, усиновлювачі

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Заява кожного з батьків (опікунів, піклувальників).

Копія паспорта, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.

Документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване майно.

Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно виданий відповідно до законодавства.

Копія свідоцтва про народження дитини.

Довідка з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрацію або витяг з домової книги.

Копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників).

Копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників).

Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності).

У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання зі кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім’ї


Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

Реєстрація письмової заяви.

Надання документів.

Вивчення та перевірка наданих документів.

Підготовка попереднього висновку.

Розгляд на засіданні комісії з питань захисту прав дитини

Прийняття остаточного рішення.

Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги


Місячний термін після написання заяви та надання документів.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги


Відсутність рівноцінних житлових та майнових умов, або їх покращення.

Опис результату, який повинен отримати одержувач


Рішення (розпорядження райдержадміністрації)

Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена


Безкоштовно

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації


Посадові особи повинні мати повну вищу освіту (педагогічну, юридичну, медичну) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років.

Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Приміщення служби у справах дітей Чигиринської райдержадміністрації

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації, тощо


Щоденно в робочі дні з 8.00 до 17.15, обідня перерва з 13.00 до 14.00, у п'ятницю – з 8.00 до 16.00

Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни і умови очікування надання адміністративної послуги

В порядку черги

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги

Надається письмове рішення

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам, тощо

-

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

В порядку, передбаченому законодавством

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Повторне звернення

Інші вимоги

-^ 5.Надання рішення про визначення місця проживання дитини або участь

у вихованні дитини одного із батьків


^ Зміст стандарту

Опис стандарту

1

2

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративної послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»6.Надання висновку про можливість бути усиновлювачами


^ Зміст стандарту

Опис стандарту

1

2

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративної послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 №905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»

Перелік категорій та одержувачів, в тому числі вразливих верств населення

Громадяни України, які бажають усиновити дитину

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послугиПисьмова заява кожного з батьків.

Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової служби.

Копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі.

Висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 3.

Засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством.

Довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника.

Копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Копії документів, зазначених у підпунктах 1, 3 і 7 цього пункту, засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює приймання документів.
Висновок про стан здоров'я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя.

^ Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

Реєстрація письмової заяви.

Надання документів. Під час приймання документів заявникам роз'яснюються порядок та умови усиновлення, права і обов'язки кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки усиновлення.

Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та всіх документів:

перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства; проводить бесіду із заявниками, з'ясовує мотиви усиновлення, ставлення до виховання дітей. У разі коли усиновлення здійснюється одним із подружжя, з'ясовуються причини, з яких другий з подружжя не бажає бути усиновлювачем, та його ставлення до намірів дружини (чоловіка) усиновити дитину; складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників; розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок і в разі надання позитивного висновку ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі із занесенням даних про них до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі, яка ведеться за формою, та Єдиного банку даних.

Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.

^ Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Заявникам може бути відмовлено у взятті на облік кандидатів в усиновлювачі, якщо:

подані документи не відповідають вимогам, визначеним законодавством;

у доданих документах є виправлення або дописки, не завірені в установленому порядку; заявники (один з них) страждають на захворювання, яке внесене до затвердженого МОЗ переліку хвороб, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем; різниця у віці між дитиною, яку бажають усиновити, та заявниками становить менш як п'ятнадцять або більш як сорок п'ять років;

житлове приміщення заявників перебуває в незадовільному санітарно-гігієнічному стані; у житловому приміщенні заявників неможливо влаштувати місце для занять і окреме спальне місце для дитини;

під час обстеження житлово-побутових умов заявників та бесіди з ними виявлені обставини чи умови, які можуть мати негативні наслідки для виховання і розвитку дитини.

Про відмову у взятті на облік кандидатів в усиновлювачі заявникам надається обґрунтована відповідь у письмовій формі.


Опис результату, який повинен отримати одержувач


Висновок служби у справах дітей про можливість бути усиновлювачем

Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена


Безкоштовно

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Посадові особи діють відповідно посадової інструкції та повинні мати доступ до бази даних ЄІАС «Діти»

^ Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної

Приміщення служби у справах дітей Чигиринської райдержадміністрації

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації, тощо

Щоденно в робочі дні з 8.00 до 17.15, обідня перерва з 13.00 до 14.00, у п'ятницю - з 8.00 до 16.00

Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни і умови очікування надання адміністративної послуги

В порядку черги

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги

Надається висновок

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам, тощо

-

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

В порядку, передбаченому законодавством

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Повторне звернення

Інші вимоги

-7.Ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, та видача їм направлень для знайомства з дитиною^ Зміст стандарту

Опис стандарту

1

2

Нормативно - правові акти, що стосуються надання адміністративної послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 №905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»

Перелік категорій одержувачів, в тому числі вразливих верств населення

Громадяни України, які перебувають на обліку як кандидати в усиновлювачі

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Звернення до служби у справах дітей під час прийому

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

Служба у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі після взяття їх на облік ознайомлює кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які перебувають на місцевому обліку, та видає їм направлення для знайомства з дитиною до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини

Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Кандидатам в усиновлювачі надаються такі відомості про дитину, яка може бути усиновленою: ім'я, вік, стать.

Правові підстави для усиновлення; стан здоров'я відповідно до висновку про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини; форма влаштування дитини (без зазначення назви та адреси закладу, в якому перебуває дитина, прізвища, імені, по батькові, адреси проживання прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуні піклувальників).

Відомості про наявність або відсутність братів, сестер, їх вік та форма влаштування.

Кандидатам в усиновлювачі, які бажають усиновити кількох дітей, надається інформація про дітей, які мають братів і сестер.

Ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, супроводжується показом фотографії дитини. Строк дії направлення становить 10 робочих днів від дати видачі. У разі потреби строк дії направлення може бути продовжений органом, який його видав, але не більш як на 10 робочих днів. Направлення видається особисто кандидатам в усиновлювачі під розпискуВичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Якщо дитину всиновлюють прийомні батьки, батьки-вихователі, опікун, піклувальник, в сім'ї яких виховується дитина, або родичі дитини, направлення для знайомства з дитиною не видається.


Опис результату, який повинен отримати одержувач

Направлення

Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання,

Безкоштовно

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Посадові особи діють відповідно посадової інструкції та повинні мати доступ до бази даних ЄІАС «Діти»

Вимога до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Приміщення служби у справах дітей райдержадміністрації, дитячі заклади

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації, тощо

Щоденно в робочі дні з 8.00 до 17.15, обідня перерва з 13.00 до 14.00, у п'ятницю - з 8.00 до 16.00

Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни і умови очікування надання адміністративної послугиУ разі коли направлення для знайомства з дитиною видані одночасно декільком кандидатам в усиновлювачі за місцем перебування дитини на місцевому, регіональному та централізованому обліку, служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини організовує знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною в порядку їх звернення. Кожний наступний кандидат в усиновлювачі має право на знайомство з дитиною після того, як попередній кандидат відмовиться від її усиновлення. Строк дії направлення кожного наступного кандидата в усиновлювачі продовжується, але не більш як на 10 днів від дати його знайомства з дитиною.

Якщо направлення для знайомства з дитиною видано одночасно громадянам України та іноземцям або особам без громадянства, перевага надається громадянам України за умови, що іноземці, особи без громадянства - кандидати в усиновлювачі ще не познайомилися з дитиною та не встановили з нею контакт

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги

Надається висновок

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам, тощо

-

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

В порядку, передбаченому законодавством

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Кандидати в усиновлювачі - громадяни України, які відмовились від усиновлення дитини, можуть звернутися до служби у справах дітей, яка видала їм направлення, чи департаменту для повторного ознайомлення, з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, та отримання нового направлення для знайомства з дитиною. Дата повторного ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, узгоджується заявниками із службою у справах дітей чи департаментом.

Інші вимоги

-


Начальник служби у справах дітей

Чигиринської райдержадміністрації В.В. ШевченкоПохожие:

Повідомлення про виявлення дитини, яка залишилась без батьківського піклування. Рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав. Рішення суду про відібрання у батьків без позбавлення батьківських прав iconРозпорядження 20 березня 2012 року Сколе №97 Про позбавлення батьківських прав
України "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" №866 від 01 жовтня 2008 року, враховуючи...
Повідомлення про виявлення дитини, яка залишилась без батьківського піклування. Рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав. Рішення суду про відібрання у батьків без позбавлення батьківських прав iconРозпорядження 20 березня 2012 року Сколе №100 Про позбавлення батьківських прав
України "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" №866 від 01 жовтня 2008 року, враховуючи...
Повідомлення про виявлення дитини, яка залишилась без батьківського піклування. Рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав. Рішення суду про відібрання у батьків без позбавлення батьківських прав iconРозпорядження 03 грудня 2012 року Сколе №580 Про позбавлення батьківських прав Канинця Ростислава Миколайовича відносно його дитини
України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» №866 від 01 жовтня 2008 року, враховуючи...
Повідомлення про виявлення дитини, яка залишилась без батьківського піклування. Рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав. Рішення суду про відібрання у батьків без позбавлення батьківських прав iconРозпорядження 03 грудня 2012 року Сколе №581 Про позбавлення батьківських прав Супруна Сергія Вячеславовича відносно його дитини
України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» №866 від 01 жовтня 2008 року, враховуючи...
Повідомлення про виявлення дитини, яка залишилась без батьківського піклування. Рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав. Рішення суду про відібрання у батьків без позбавлення батьківських прав iconРозпорядження голови сколівської районної державної адміністрації від 06 лютого 2012 року №43 м. Сколе Про позбавлення батьківських прав Кудровської Василини Дмитрівни відносно її дочки
Міністрів України "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" №866 від 01 жовтня 2008 року,...
Повідомлення про виявлення дитини, яка залишилась без батьківського піклування. Рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав. Рішення суду про відібрання у батьків без позбавлення батьківських прав iconРозпорядження 03 грудня 2012 року Сколе №579 Про позбавлення батьківських прав Климаша Ігоря Миколайовича відносно його дітей
Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» №866 від 01 жовтня 2008 року,...
Повідомлення про виявлення дитини, яка залишилась без батьківського піклування. Рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав. Рішення суду про відібрання у батьків без позбавлення батьківських прав iconРозпорядження 04 липня 2013 року Сколе №1 54 Про позбавлення батьківських прав Ручки Марії Михайлівни, відносно її дітей
Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» №866 від 24 вересня 2008 року,...
Повідомлення про виявлення дитини, яка залишилась без батьківського піклування. Рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав. Рішення суду про відібрання у батьків без позбавлення батьківських прав iconРозпорядження 09 липня 2012 року Сколе №320 Про позбавлення батьківських прав Кінаш Руслани Василівни відносно її дітей
Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» №866 від 01 жовтня 2008 року,...
Повідомлення про виявлення дитини, яка залишилась без батьківського піклування. Рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав. Рішення суду про відібрання у батьків без позбавлення батьківських прав iconРозпорядження 0 5 листопада 2012 року Сколе №541 Про позбавлення батьківських прав Миго Марії Юріївни відносно її дітей
Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» №866 від 01 жовтня...
Повідомлення про виявлення дитини, яка залишилась без батьківського піклування. Рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав. Рішення суду про відібрання у батьків без позбавлення батьківських прав iconРозпорядження голови сколівської районної державної адміністрації від 11 січня 2012 року №6 м. Сколе Про позбавлення батьківських прав Ярему Ярослава Васильовича відносно його сина
Міністрів України "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" №866 від 01 жовтня 2008 року,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов