Розпорядження 13. 08. 2012 №184 Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації icon

Розпорядження 13. 08. 2012 №184 Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністраціїНазваниеРозпорядження 13. 08. 2012 №184 Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації
страница3/3
Дата конвертации15.11.2012
Размер478.76 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>
1   2   3

СТАНДАРТ

адміністративної послуги з видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки


1. Загальні положення.

Стандарт адміністративної послуги з видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки (далі - Стандарт) визначає опис етапів надання адміністративної послуги з видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки (далі - адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

^ 2. Адміністративний орган.

Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу, – Відділ містобудування та архітектури Чигиринської районної державної адміністрації. Адреса: 20901, м.Чигирин, вул.Б.Хмельницького, 26, тел.: (04730) 6-01-98, електронна адреса: chyhyrynskarda@mail.ru, сторінка веб-сайту: www. chigirinrda.org.ua.

^ 3. Перелік категорій одержувачів.

Одержувачами адміністративної послуги є фізичні та юридичні особи, що мають намір здійснити забудову присадибних, дачних і садових земельних ділянок.

^ 4. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги.

Для одержання адміністративної послуги заявник або уповноважена ним в установленому порядку особа подає до дозвільного центру райдержадміністрації такі документи:

1) Заяву;

2) Засвідчену в установленому порядку копію документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою;

3) Засвідчену в установленому порядку згоду співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову зазначеної земельної ділянки;

3) Ескіз намірів забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади, максимальні відмітки висотності, відстані до сусідніх земельних ділянок);

4) Проект будівництва (за наявності).

^ 5. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу щодо надання послуги.

1) Одержувач адміністративної послуги подає документи, визначені пунктом 4 цього Стандарту, до дозвільного центру Чигиринської райдержадміністрації;

2) Державний адміністратор апарату райдержадміністрації фіксує дату надходження документів у журналі обліку/реєстрації заяв щодо надання адміністративних послуг, в той же день або не пізніше наступного робочого дня державний адміністратор апарату райдержадміністрації передає заяву та документи, що додаються до неї, до відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації;

3) Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації визначає відповідність намірів забудови земельної ділянки чинній містобудівній документації (генеральному плану населеного пункту, плану зонування та детальному плану території, схемі планування території району) у частині функціонального, цільового, будівельного та ландшафтного використання земельної ділянки;

4) На підставі поданих документів відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації готує вимоги до забудови земельної ділянки. Технічні умови щодо інженерного забезпечення отримуються замовником самостійно та включаються до складу будівельного паспорта;

5) Підготовлений та підписаний начальником відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації будівельний паспорт або письмова відмова у його видачі передається державному адміністратору апарату райдержадміністрації для видачі заявнику.

^ 6. Вимоги до строку надання адміністративної послуги.

Надання будівельного паспорта здійснюється відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації протягом десяти робочих днів з дня надходження відповідної заяви та пакета документів.

^ 7. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

Підставою для відмови у наданні будівельного паспорта є невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, будівельним нормам, державним стандартам і правилам.

Відмова в наданні будівельного паспорту надається у десятиденний строк з відповідним обґрунтуванням.

^ 8. Опис результату, який повинен отримати одержувач.

Результатом розгляду заяви може бути видача будівельного паспорту або вмотивована відмова у його видачі.

^ 9. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання.

Надання будівельного паспорта здійснюється відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації на безоплатній основі .

^ 10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної та пішохідної доступності.

Дозвільний центр, який здійснює прийом заяв та пакету документів до них, розміщений на першому поверсі Будинку Рад за адресою м.Чигирин, вул.Б.Хмельницького, 26 (центральна частина міста).

^ 11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів.

Надання консультацій, прийом документів відбувається відповідно до графіка роботи адміністративного органу:

Понеділок - четвер

- з 8-00 до 17-15

П'ятниця

- з 8-00 до 16-00

Перерва з 13-00 до 14-00.

^ 12. Інформаційне забезпечення заявника.

Інформація про Стандарт адміністративної послуги надається заявникові безкоштовно шляхом:

1) Розміщення цього Стандарту в мережі Інтернет, на веб-сайті Чигиринської райдержадміністрації за адресою: www. chigirinrda.org.ua на сторінці “Адміністративні послуги”;

2) Розміщення відповідної інформації на інформаційних стендах дозвільного центру;

3) Надання усних консультацій державним адміністратором в рамках дозвільного центру;

4) Надання письмових роз’яснень на письмовий запит одержувача адміністративної послуги.

^ 13. Порядок подачі скарг.

Скарга на дії чи рішення адміністративного органу чи його посадової особи подається в порядку підлеглості до вищого органу або посадової особи, або оскаржується в судовому порядку.

^ 14. Виправлення технічних помилок.

У разі допущення технічної помилки під час оформлення адміністративної послуги, виправлення здійснюється шляхом видачі нового будівельного паспорта.


Державний адміністратор

апарату райдержадміністрації В.М.Гончаренко


Керівник апарату

державної адміністрації Т.І. Кейт

Додаток 8

до Розпорядження

райдержадміністрації

13.08.2012 № 184


СТАНДАРТ

адміністративної послуги з видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки


^ 1. Загальні положення.

Стандарт адміністративної послуги з видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (далі - Стандарт) визначає опис етапів надання адміністративної послуги з видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (далі - адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

^ 2. Адміністративний орган.

Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу, – Відділ містобудування та архітектури Чигиринської районної державної адміністрації. Адреса: 20901, м.Чигирин, вул.Б.Хмельницького, 26, тел.: (04730) 6-01-98, електронна адреса: chyhyrynskarda@mail.ru, сторінка веб-сайту: www. chigirinrda.org.ua.

^ 3. Перелік категорій одержувачів.

Одержувачем адміністративної послуги є фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок).

^ 4. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги.

Для одержання адміністративної послуги заявник або уповноважена ним в установленому порядку особа подає до дозвільного центру райдержадміністрації такі документи:

1) Заяву;

2) Засвідчену в установленому порядку копію документа про право власності (користування) земельною ділянкою;

3) Ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі);

4) Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;

5) Кадастрову довідку з містобудівного кадастру (у разі наявності);

6) Черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру - за умови відсутності містобудівного кадастру);

7) Фотофіксацію земельної ділянки (з оточенням);

8) Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва.

^ 5. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу щодо надання послуги.

1) Одержувач адміністративної послуги подає документи, визначені пунктом 4 цього Стандарту, до дозвільного центру Чигиринської райдержадміністрації;

2) Державний адміністратор апарату райдержадміністрації фіксує дату надходження документів у журналі обліку/реєстрації заяв щодо надання адміністративних послуг, в той же день або не пізніше наступного робочого дня державний адміністратор апарату райдержадміністрації передає заяву та документи, що додаються до неї, до відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації;

3) Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації визначає відповідність намірів забудови земельної ділянки чинній містобудівній документації, готує містобудівні умови та обмеження або рішення про відмову у їх видачі та передає державному адміністратору апарату райдержадміністрації для видачі заявнику.

^ 6. Вимоги до строку надання адміністративної послуги.

Розгляд заяви та надання містобудівних умов та обмежень або прийняття рішення про відмову у їх видачі здійснюються відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.

^ 7. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

Підставою для відмови у видачі містобудівних умов та обмежень є невідповідність намірів забудови земельної ділянки положенням відповідної містобудівної документації на місцевому рівні.

^ 8. Опис результату, який повинен отримати одержувач.

Результатом розгляду заяви може бути надання містобудівних умов та обмежень або прийняття рішення про відмову у їх видачі.

^ 9. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівні умови та обмеження надаються відповідними спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури на безоплатній основі.

^ 10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної та пішохідної доступності.

Дозвільний центр, який здійснює прийом заяв та пакету документів до них, розміщений на першому поверсі Будинку Рад за адресою м.Чигирин, вул.Б.Хмельницького, 26 (центральна частина міста).

^ 11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів.

Надання консультацій, прийом документів відбувається відповідно до графіка роботи адміністративного органу:

Понеділок - четвер

- з 8-00 до 17-15

П'ятниця

- з 8-00 до 16-00

Перерва з 13-00 до 14-00.

^ 12. Інформаційне забезпечення заявника.

Інформація про Стандарт адміністративної послуги надається заявникові безкоштовно шляхом:

1) Розміщення цього Стандарту в мережі Інтернет, на веб-сайті Чигиринської райдержадміністрації за адресою: www. chigirinrda.org.ua на сторінці “Адміністративні послуги”;

2) Розміщення відповідної інформації на інформаційних стендах дозвільного центру;

3) Надання усних консультацій державним адміністратором в рамках дозвільного центру;

4) Надання письмових роз’яснень на письмовий запит одержувача адміністративної послуги.

^ 13. Порядок подачі скарг.

Скарга на дії чи рішення адміністративного органу чи його посадової особи подається в порядку підлеглості до вищого органу або посадової особи, або оскаржується в судовому порядку.

^ 14. Виправлення технічних помилок.

У разі допущення технічної помилки під час оформлення адміністративної послуги, виправлення здійснюється шляхом видачі нових містобудівних умов та обмежень.


Державний адміністратор

апарату райдержадміністрації В.М.Гончаренко


Керівник апарату

державної адміністрації Т.І. Кейт

Додаток 9

до Розпорядження

райдержадміністрації

13.08.2012 № 184


СТАНДАРТ

адміністративної послуги з видачі паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності


^ 1. Загальні положення.

Стандарт адміністративної послуги з видачі паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (далі - Стандарт) визначає опис етапів надання адміністративної послуги з видачі паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (далі - адміністративна послуга), склад, послідовність дій одержувача та адміністративного органу, вимоги щодо необхідного рівня її доступності та якості.

^ 2. Адміністративний орган.

Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу, – Відділ містобудування та архітектури Чигиринської районної державної адміністрації. Адреса: 20901, м.Чигирин, вул.Б.Хмельницького, 26, тел.: (04730) 6-01-98, електронна адреса: chyhyrynskarda@mail.ru, сторінка веб-сайту: www. chigirinrda.org.ua.

^ 3. Перелік категорій одержувачів.

Одержувачами адміністративної послуги є суб'єкти господарювання, які мають намір розмістити тимчасову споруду на підставі паспорта прив'язки тимчасової споруди.

^ 4. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги.

Для одержання адміністративної послуги заявник або уповноважена ним в установленому порядку особа подає до дозвільного центру райдержадміністрації такі документи:

1) Заяву;

2) Схему розміщення тимчасової споруди;

3) Ескізи фасадів тимчасової споруди у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних тимчасових споруд), які виготовляє суб'єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

4) Схему благоустрою прилеглої території, складену замовником або суб'єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів України" ( 2807-15 );

5) Технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

Зазначені документи замовником отримуються самостійно.

^ 5. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу щодо надання послуги.

1) Одержувач адміністративної послуги подає документи, визначені пунктом 4 Стандарту, до дозвільного центру Чигиринської райдержадміністрації;

2) Державний адміністратор апарату райдержадміністрації фіксує дату надходження документів у журналі обліку/реєстрації заяв щодо надання адміністративних послуг, в той же день або не пізніше наступного робочого дня державний адміністратор апарату райдержадміністрації передає заяву та документи, що додаються до неї, до відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації;

3) Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації визначає відповідність намірів забудови земельної ділянки чинній містобудівній документації (генеральному плану населеного пункту, плану зонування та детальному плану території, схемі планування території району) у частині функціонального, цільового, будівельного та ландшафтного використання земельної ділянки;

4) На підставі поданих документів відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації готує вимоги до забудови земельної ділянки. Технічні умови щодо інженерного забезпечення отримуються замовником самостійно та включаються до складу будівельного паспорта;

5) Підготовлений та підписаний начальником відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації будівельний паспорт або письмова відмова у його видачі передається державному адміністратору апарату райдержадміністрації для видачі заявнику.

^ 6. Вимоги до строку надання адміністративної послуги.

Паспорт прив’язки оформлюється відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації протягом десяти робочих днів з дня надходження відповідної заяви та пакета документів.

Час, витрачений на підготовку та подачу до органу з питань містобудування та архітектури схеми розміщення тимчасової споруди, ескізів фасадів тимчасової споруди та отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення (за наявності), схеми благоустрою прилеглої території, не входить в строк підготовки паспорта прив'язки тимчасової споруди.

^ 7. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

Паспорт прив'язки ТС не надається за умов:

1) Подання неповного пакета документів, визначених пунктом 4;

2) Подання недостовірних відомостей, зазначених у пункті 4.

Ненадання паспорта прив'язки з інших підстав не допускається.

^ 8. Опис результату, який повинен отримати одержувач.

Результатом розгляду заяви може бути видача будівельного паспорту або вмотивована відмова у його видачі.

9. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання.

Паспорт прив'язки видається на безоплатній основі.

^ 10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної та пішохідної доступності.

Дозвільний центр, який здійснює прийом заяв та пакету документів до них, розміщений на першому поверсі Будинку Рад за адресою м.Чигирин, вул.Б.Хмельницького, 26 (центральна частина міста).

^ 11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів.

Надання консультацій, прийом документів відбувається відповідно до графіка роботи адміністративного органу:

Понеділок - четвер

- з 8-00 до 17-15

П'ятниця

- з 8-00 до 16-00

Перерва з 13-00 до 14-00.

^ 12. Інформаційне забезпечення заявника.

Інформація про Стандарт адміністративної послуги надається заявникові безкоштовно шляхом:

1) Розміщення цього Стандарту в мережі Інтернет, на веб-сайті Чигиринської райдержадміністрації за адресою: www. chigirinrda.org.ua на сторінці “Адміністративні послуги”;

2) Розміщення відповідної інформації на інформаційних стендах дозвільного центру;

3) Надання усних консультацій державним адміністратором або в рамках дозвільного центру;

4) Надання письмових роз’яснень на письмовий запит одержувача адміністративної послуги.

^ 13. Порядок подачі скарг.

Скарга на дії чи рішення адміністративного органу чи його посадової особи подається в порядку підлеглості до вищого органу або посадової особи, або оскаржується в судовому порядку.

^ 14. Виправлення технічних помилок.

У разі допущення технічної помилки під час оформлення адміністративної послуги, виправлення здійснюється шляхом видачі нового паспорта прив’язки.


Державний адміністратор

апарату райдержадміністрації В.М.Гончаренко


Керівник апарату

державної адміністрації Т.І. КейтД

Додаток 10

до Розпорядження

райдержадміністрації

13.08.2012 № 184


Журнал

обліку/реєстрації заяв щодо надання адміністративних послуг


^ Реєстраційний номер


Дата прийняття заяви та документів, що додаються до неї,

Адміністративна послуга


Орган (структурний підрозділ), що надає адміністративну послугу


^ Прізвище, ім'я та по батькові, підпис заявника чи уповноваженої ним особи (або відмітка про надходження поштою) та дата


Прізвище та ініціали державного адміністратора, який прийняв заяву та документи, що до неї додавалися, його підпис


Інформація про передачу заяви на подальше опрацювання

Відмітка про виконання


^ Прізвище та ініціали посадової особи, якій передано заяву та документи, що додаються до неї для подальшого опрацювання

Дата

Підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Державний адміністратор апарату

державної адміністрації В.М. Гончаренко


Керівник апарату

державної адміністрації Т.І. Кейт


Додаток 11

до Розпорядження

райдержадміністрації

13.08.2012 № 184


^ ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

щодо порядку надання адміністративної послуги


Назва послуги _______________________________________________________________________


Адміністративний орган (структурний підрозділ), що надає послугу

____________________________________________________________________________________


Адреса адміністративного органу _______________________________________________________


Посадова особа, відповідальна за надання послуги

____________________________________________________________________________________


Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________


Вимоги до строку надання адміністративної послуги: ______________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________


Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Термін дії документа __________________________________________________________________


Продовження додатку 11


^ Бланк заяви щодо надання адміністративної послуги

(відповідно до вимог чинного законодавства)

Опис документів, що додаються до заяви:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________


^ Відмітка про реєстрацію державним адміністратором:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| "___" ____________ 2012 р. | Реєстраційний номер_____________ |

| (дата надходження заяви) | |

| ________________________ | ___________________________________________ |

| (підпис) | (ініціали та прізвище державного адміністратора) |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Державний адміністратор

апарату райдержадміністрації В.М.Гончаренко


Керівник апарату

державної адміністрації Т.І. Кейт
1   2   3Похожие:

Розпорядження 13. 08. 2012 №184 Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації iconРозпорядження Чигиринської райдержадміністрації «Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації»
Егуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 та визначає правові та організаційні...
Розпорядження 13. 08. 2012 №184 Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації iconРозпорядження райдержадміністрації «Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації» Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження
Ослуг» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1076-р «Про затвердження плану заходів щодо реформування...
Розпорядження 13. 08. 2012 №184 Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації iconПовідомлення щодо розгляду зауважень стосовно намірів юридичної або фізичної особи-підприємця отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації
Розпорядження 13. 08. 2012 №184 Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації iconІнформація про адміністративні послуги, які надаються структурними підрозділами Печенізької районної державної адміністрації № п/п Назва адміністративної послуги
Розмір плати за надання адміністративної послуги (у разі надання її на платній основі)
Розпорядження 13. 08. 2012 №184 Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації iconВиконання плану роботи Чугуївської райдержадміністрації за лютий 2012 року
Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», Регламенту та плану роботи райдержадміністрації...
Розпорядження 13. 08. 2012 №184 Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації iconВиконання плану роботи Чугуївської райдержадміністрації за травень 2012 року
Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», Регламенту та плану роботи райдержадміністрації...
Розпорядження 13. 08. 2012 №184 Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації iconВиконання плану роботи Чугуївської райдержадміністрації за липень 2012 року
Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», Регламенту та плану роботи райдержадміністрації...
Розпорядження 13. 08. 2012 №184 Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації iconВиконання плану роботи Чугуївської райдержадміністрації за квітень 2012 року
Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», Регламенту та плану роботи райдержадміністрації...
Розпорядження 13. 08. 2012 №184 Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації iconВиконання плану роботи Чугуївської райдержадміністрації за вересень 2012 року
Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», Регламенту та плану роботи райдержадміністрації...
Розпорядження 13. 08. 2012 №184 Про адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами Чигиринської райдержадміністрації iconВиконання плану роботи Чугуївської райдержадміністрації за січень 2012 року
Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», Регламенту та плану роботи райдержадміністрації...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов