Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07. 04. 2011 р. №85 Про схвалення районної програми «Про попередження насильства в сім’ї» на період до 2016 року На виконання вимог Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07. 04. 2011 р. №85 Про схвалення районної програми «Про попередження насильства в сім’ї» на період до 2016 року На виконання вимог Закону України «Про попередження насильства в сім’ї»НазваниеРозпорядження голови районної державної адміністрації від 07. 04. 2011 р. №85 Про схвалення районної програми «Про попередження насильства в сім’ї» на період до 2016 року На виконання вимог Закону України «Про попередження насильства в сім’ї»
Дата конвертации22.12.2012
Размер128.52 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>УКРАЇНА
ЄМІЛЬЧИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


від 07.04.2011 р. № 85


Про схвалення районної програми

«Про попередження насильства в сім’ї»

на період до 2016 року


На виконання вимог Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15 листопада 2001 року № 2789-ІІІ та з метою забезпечення комплексної реалізації основних напрямів державної сімейної політики, попередження насильства в сім’ях, особливо відносно неповнолітніх, створення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї, поліпшення її становище:


  1. Схвалити районну програму «Про попередження насильства в сім’ї» на період до 2016 року (далі-Програма) і склад мультидисциплінарної команди по роботі з особами, які винили насильство в сім’ях та членами їх сімей та винести їх на розгляд сесії районної ради (додаються).

  2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Волощук Н.С.) передбачити з урахуванням реальних можливостей , кошти для виконання визначених програмою завдань і заходів.

  3. Відділам райдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту (Примак Т.П.), освіти (Князь В.Р.)та рекомендувати : центральній районні лікарні (Довгополий Ю.Д.), РВ УМВС України в Житомирській області (Прищепа Р.В.), центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Жилюк Л.Г.) забезпечити виконання заходів та про хід їх виконання інформувати райдержадміністрацію щоквартально до 05 чиста, що настає за звітним кварталом.

  4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Дейнеку В.П.Перший заступник

голови державної

адміністрації О.Р.Романюк


^ Районна програма

«Про попередження насильства в сім’ї»

на період до 2016 року


І. Загальні положення.

Однією із проблем, що стоять сьогодні перед Україною та світовою спільнотою, є збільшення випадків насильства.

Незважаючи на існування низки нормативно-правових актів, які передбачають впровадження заходів щодо попередження насильства в сім’ї, ця проблема залишається актуальною та існує ряд питань, які потребують нормативно – правового врегулювання та практичного впровадження.

Відповідно до Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» введено примусову корекційну роботу з особами, що вчинили насильство в сім’ї. Ця робота є комплексом соціальних послуг, спрямованих на формування досвіду ненасильницької поведінки і ґрунтується на відповідальності за свою поведінку та її наслідки, усвідомлення того, що насильство – це порушення прав людини, правопорушення та злочин.

Корекційна робота здійснюється як окремий, новий вид соціальної і соціально - педагогічної роботи, що передбачає надання послуг соціального супроводу, а за потребою – соціальної реабілітації, профілактики.

Соціальні послуги в корекційній роботі є психологічними, соціально – педагогічними, інформаційними, консультативними, соціально – економічними і соціально – медичними. Робота з попередження насильства є ефективною лише в тому разі, коли одночасно ведеться як з особами, які постраждали від насильства, так і з особами, які здійснюють насильство.

^ Мета та завдання Програми:

- створення мультидисциплінарної команди для проходження кривдниками психолого - корекційної програми;

- надати кривдникам поштовх до осмислення своєї поведінки, усвідомлення витоків та проявів власної насильницької поведінки .

^ Завдання Програми:

- пошук альтернативних новітніх заходів попередження насильства в сім’ї;

- надання практичної допомоги жертвам , які постраждали від насильства в сім’ї;

- впровадити Програму інформаційної, діагностичної та реабілітаційної роботи з кривдником – особою, яка вчиняє домашнє насильство;

- залучення спеціалістів з відповідною кваліфікацією (психологів, педагогів, соціальних педагогів, фахівців із соціальної роботи, медиків), які надають соціальні послуги і можуть працювати з кривдниками.

^ Очікувані результати:

  • розширення кола суб’єктів, які залучені до питань попередження насильства в сім’ї, збільшення кількості спеціалістів по роботі з постраждалими та кривдниками;

  • впровадження системної роботи щодо раннього виявлення насильства в сім’ї або його загрози та запобігання проявам насильства;

  • затвердження відповідних освітніх програм, методик визначення прихованих форм сімейного насильства та діагностики його наслідків;

  • удосконалення системи надання допомоги потерпілим від насильства; підвищення ефективності методів впливу на осіб, які вчиняють насильство в сім’ї;

  • завдяки проходження психолого-корекційної програми кривдниками та зменшення кількості випадків вчинення насильства в сім’ї.

^ Фінансування Програми:

Програма буде фінансуватись із коштів районного бюджету, а також інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

Розрахунки витрат:

2011 рік -

Придбання комп’ютерної та розмножувальної техніки -7500,00;

- канцтоварів-1000,00;

- бланків- 300,00;

- бензину 500л.х10,0=5000,00 ;

- заправка катріджа- 2р. х180,00=360,00

Всього: 14160,00

2012 рік:

Придбання бензину 500 л. х 10,00= 5 000.

- заправка катріджа - 2р. х180,00=360,00

Всього: 5360,00

2013 рік:

Придбання бензину 500 л. х 10,00= 5 000.

- заправка катріджа - 2р. х180,00=360,00

Всього: 5360,00

2014 рік:

Придбання бензину 500 л. х 10,00= 5 000.

- заправка катріджа - 2р. х180,00=360,00

Всього: 5360,00

2015 рік:

Придбання бензину 500 л. х 10,00= 5 000.

- заправка катріджа - 2р. х180,00=360,00

Всього: 5360,00


^ Заходи

районної програми

«Про попередження насильства в сім’ї»

на період до 2016 року^ Назва організації

Заходи

Термін виконання

1.

Мультидисципліна-рна команда по роботі з особами, які вчиняють насильство в сім*ях

Забезпечує проходження психолого-корекційної програми особами, які вчинили насильство в сім’ї;

складає план проходження кривдниками психолого-корекційної програми для кожного кривдника індивідуально;

залучає спеціалістів з відповідною кваліфікацією (психологів, педагогів, соціальних педагогів, фахівців із соціальної роботи, медиків), які надають соціальні послуги і можуть працювати з кривдниками

повідомляє відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації у разі неявки (або ухилення без поважних причин)особи, яка отримала направлення, надає (протягом 3-х робочих днів) повідомлення до органу внутрішніх справ.

З метою контролю за поведінкою кривдника здійснює відвідування за місцем проживання

Від 2 до 6 місяців

2.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Організовує навчання фахівців, які проводять корекційні програми з особами, які вчиняють насильство в сім’ї;

затверджує плани роботи проходження кривдниками психолого - корекційної програми ;

розробляє і затверджує методичні рекомендації щодо впровадження і реалізації корекційних програм на території району;

здійснює контроль за організацією та проходженням кривдниками корекційних програм, діяльністю мультидисциплінарної команди;

створює електроний банк даних сімей, де зафіксовані випадки вчинення насильства або існує реальна його загроза та на осіб, які вчиняють насильство;

приймає повідомлення про направлення особи для проходження корекційної програми;

формує склад мультидисциплінарної команди фахівців для проведення корекційних програм клієнтами;

визначає відповідальних осіб для індивідуальної роботи з кривдниками та членами їх сімей;

забезпечує виїзди членів мультидисциплінарної команди з метою обстеження соціально- побутових умов проживання особи, яка вчинила насильство та членів їх сімей;

організовує різні заходи профілактичного характеру з метою попередження насилля в родинах або реальної загрози його вчинення (відеолекторії, бесіди тощо);

створює необхідні умови для роботи мультидисциплінарної команди по роботі з кривдниками.

І раз на рік


Згідно надходження направлень


Постійно


Постійно


Щороку


Постійно


До 01.05.2011 року

3.

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Веде облік дітей, стосовно яких вчинено насильство або існує реальна загроза його вчинення;

надає допомогу мультидисциплінарній команді під час проходження кривдниками корекційних програм з питань:

- захисту прав дітей;

- роботи органів опіки й піклування;

- розглядає заяви(повідомлення ) про випадки вчинення насильства в сім’ї стосовно дитини та повідомляє про них відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації і кримінальну міліцію у справах дітей РВ УМВС України в Житомирській області.

Постійно


2011-2015 роки


Згідно надходжень

4.

Центр соціальних служб для сім*ї, дітей та молоді (за згодою)

Здійснює :

- соціальне інспектування сімей, де мають місце випадки насильства або існує реальна його загроза

- соціальний супровід сімей, в яких є випадки насильства в родинах;

сприяє роботі мультидисциплінарної команди у наданні психолого-педагогічних, соціальних, економічних, інформаційних послуг кривдникам та жертвам насильства в сім’ях;

- розповсюджує друковану продукцію з питань пропаганди здорового способу життя, протидії насилля в родинах.2011-2015 роки

5.

РВ УМВС України в Житомирській області (за згодою)

Направляє осіб, які вчинили насильство до відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації для проходження корекційної програми;

розглядає повідомлення , які надходять від про ухилення від проходження кривдником без поважних причин корекційної програми вживають заходи, передбачені ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

співпрацює з мультидисциплінарною командою у питаннях попередження насильства в родинах;

забезпечує чергування працівниками РВ УМВС України під час проведення групових занять корекційної програми з кривдниками;

збирає та узагальнює інформацію про осіб, які втягують дітей у злочинну діяльність;

протягом 3-х днів інформують відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації про випадки вчинення насильства в родинах;

здійснює первинне дослідження поведінки, проблем членів сім’ї та передають матеріали до мультидисциплінарної команди

2011-2015 роки

6.

Центральна районна лікарня (за згодою)

Проводить бесіди щодо профілактики негативних проявів серед кривдників таких явищ, як: алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління, розповсюдження венеричних захворювань, ВІЛ/СНІДу тощо;

повідомляє про факти, які стали відомі про вчинення насильства в сім’ях.

2011-2015 роки

7.

Відділ освіти райдержадміністрації

Веде облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічних колективів;

Забезпечує:

роботу шкільних психологів з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах та схильних до правопорушень;

- роз’яснювальну роботу з батьками з метою недопущення випадків жорстокого поводження з дітьми, а також про наслідки жорстокого поводження з неповнолітніми;

надає психолого- педагогічні консультації батькам ,дітям, які потерпіли від насилля;

сприяє роботі мультидисциплінарної команди в питаннях організації та проведення бесід, лекторіїв з питань виховання дітей та пропаганди кращого досвіду сімейного виховання;

залучає шкільних психологів до роботи у мультидисциплінарній команді;

організовує різні заходи профілактичного характеру з метою попередження насилля в родинах або реальної загрози його вчинення (відеолекторії, бесіди тощо).

2011-2015 рокиСХВАЛЕНО

Розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 07.04.2011 р. № 85


^ СКЛАД

мультидисциплінарної команди по роботі з особами, які вчинили насильство в сім’ях та членами їх сімей


Голова мультидисциплінарної команди - Дейнека Віталій Петрович, заступник голови

райдержадміністрації.

Заступник голови мультидисциплінарної

команди - Примак Тетяна Петрівна, начальник відділу у справах сімї, молоді та спорту райдержадміністрації

^ Категорія клієнтів

П.І.П. особи, яка працює в мультидисциплінарній команді

Кривдники до 18 років

Гресько Віра Сергіївна -

начальник служби у справах дітей райдержадміністрації
Дякун Ольга Володимирівна -

районний педіатр центральної районної лікарні(за згодою)
Жилюк Людмила Григорівна

директор районного центру соціальних служб для сім*ї, дітей та молоді (за згодою)
Матяш Марина Андріївна -

психолог Ємільчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 (за згодою)
Миколайчук Олеся Ігорівна-

оперуповноважений групи кримінально-виконавчої міліції у справах дітей РВУ МВС України в Житомирській області (за згодою)
Полтавець Марія Григорівна-

депутат районної ради (за згодою)
Шомко Тетяна Григорівна-

начальник Олевського міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції управління Державного департаменту України з питань покарань, що непов’язані з позбавленням волі в області (за згодою)

Кривдники у віці до 35 років та сім*ї у яких виховуються неповнолітні діти

Жилюк Людмила Григорівна-

директор районного центру соціальних служб для сім*ї, дітей та молоді (за згодою)
Дейнека Руслан Сергійович-

Начальник сектору дільничних інспекторів РВ УМВС України в Житомирській області (за згодою)
Дубовий Дмитро Якович-

депутат районної ради (за згодою)
Дякун Ольга Володимирівна-

районний педіатр центральної районної лікарні(за згодою)
Малярчук Світлана Вікторівна-

завідуюча сектором профілактичної роботи служби у справах дітей райдержадміністрації
Лозко Оксана Олександрівна-

лікар-терапевт центральної районної лікарні (за згодою)
Ляшук Лариса Вікторівна -

педагог -організатор Ємільчинської гімназії (за згодою)
Розлач Ольга Іванівна-

головний спеціаліст районного центу зайнятості (за згодою)
Сокирко Андрій Сергійович-

головний спеціаліст відділу у справах сім*ї, молоді та спорту райдержадміністрації
Сорока Валентина Іванівна-

заступник селищного голови Ємільчинської селищної ради (за згодою)
Шомко Тетяна Григорівна-

начальник Олевського міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції управління Державного департаменту України з питань покарань, що непов’язані з позбавленням волі в області (за згодою)

Кривдники від 35 років та сім*ї без дітей

Бараш Володимир Іванович-

депутат районної ради (за згодою)
Дідуель Віктор Петрович-

директор районного територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян(за згодою)
Дейнека Руслан Сергійович-

начальник сектору дільничних інспекторів РВ УМВС України в Житомирській області (за згодою)
Лук’янчук Алла Володимирівна

психолог Ємільчинської гімназії (за згодою)
Недзельський Валентин Валентинович-

пастор церкви евангелійських християн- баптистів смт.Ємільчине (за згодою)
Стецько Галина Іванівна-

голова районного товариства Червоного Хреста (за згодою)
Шомко Тетяна Григорівна-

начальник Олевського міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції управління Державного департаменту України з питань покарань, що непов’язані з позбавленням волі в області (за згодою)Похожие:

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07. 04. 2011 р. №85 Про схвалення районної програми «Про попередження насильства в сім’ї» на період до 2016 року На виконання вимог Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» iconРозпорядження від 08. 08. 2011 №256 м. Маріуполь Про виконання заходів з питань попередження насильства в сім'ї
На виконання протокольного рішення №1 засідання міської координаційної ради у справах дітей від 18. 07. 2011 року, з питання «Організація...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07. 04. 2011 р. №85 Про схвалення районної програми «Про попередження насильства в сім’ї» на період до 2016 року На виконання вимог Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» iconРішення дев’ята сесія VІ скликання від 16 грудня 2011 року №139 Про районну програму «Про попередження насильства в сім’ї» на 2012- 2016 роки
Затвердити районну програму «Про попередження насильства в сім’ї» на 2012- 2016 роки (додається)
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07. 04. 2011 р. №85 Про схвалення районної програми «Про попередження насильства в сім’ї» на період до 2016 року На виконання вимог Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» iconДоручення голови районної державної адміністрації 26 жовтня 2012 року Сколе №27 На виконання Закону України «Про попередження насильства в сім’ї»
Мінюстом України 30. 09. 09 р. №917/16933, листа управління з питань сім’ї та молоді Львівської ода від 10. 2012 р. №1038
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07. 04. 2011 р. №85 Про схвалення районної програми «Про попередження насильства в сім’ї» на період до 2016 року На виконання вимог Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» iconПро затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім'ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї,
Відповідно до Закону України "Про попередження насильства в сім'ї" від 15. 10. 2001 n 2789-iii ( 2789-14 ) та з метою забезпечення...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07. 04. 2011 р. №85 Про схвалення районної програми «Про попередження насильства в сім’ї» на період до 2016 року На виконання вимог Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 27. 02. 2012р. №52 Про схвалення районної комплексної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року
«Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року», на виконання вимог...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07. 04. 2011 р. №85 Про схвалення районної програми «Про попередження насильства в сім’ї» на період до 2016 року На виконання вимог Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» iconЗакон України «Про попередження насильства у сім'ї» Обладнання: нормативно правові документи, анкети, магнітофон, аудіокасета, картки для поділу на групи, роздатковий матеріал. Форма проведення: просвітницький тренінг. План
Тренінг з батьками «Попередження насильства, жорстокості в cім’ї та в дитячому колективі»
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07. 04. 2011 р. №85 Про схвалення районної програми «Про попередження насильства в сім’ї» на період до 2016 року На виконання вимог Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» iconЗакон України „Про попередження насильства в сім’ї. В законі даються визначення поняття насильства в сім’ї загалом та окремих його видів: фізичного, сексуального, психологічного, економічного, а також іншої термінології, пов’язаної з цим явищем. Отже
Верховною Радою України було прийнято Закон України „Про попередження насильства в сім’ї”. В законі даються визначення поняття насильства...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07. 04. 2011 р. №85 Про схвалення районної програми «Про попередження насильства в сім’ї» на період до 2016 року На виконання вимог Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 17. 03. 2011 р. №61 Про утворення міжвідомчої робочої групи по перевірці умов утримання, навчання та виховання дітей в сім’ях опікунів, піклувальників
«Про схвалення районної Програми щодо виконання заходів Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07. 04. 2011 р. №85 Про схвалення районної програми «Про попередження насильства в сім’ї» на період до 2016 року На виконання вимог Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 06. 01. 2011р. №1 Про схвалення районної Програми щодо виконання заходів
З метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в районі, відповідно до Закону України від 05....
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07. 04. 2011 р. №85 Про схвалення районної програми «Про попередження насильства в сім’ї» на період до 2016 року На виконання вимог Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» iconПро затвердження складу робочої комісії із соціального супроводу
Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», ст. 4 Закону України «Про попередження насильства в сім'ї», на підставі...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов