Розпорядження голови районної державної адміністрації від 16. 05. 2011 р. №125 Про затвердження Стратегії розвитку масового спорту за місцем проживання громадян у Ємільчинському районі на 2011-2012 роки icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 16. 05. 2011 р. №125 Про затвердження Стратегії розвитку масового спорту за місцем проживання громадян у Ємільчинському районі на 2011-2012 рокиНазваниеРозпорядження голови районної державної адміністрації від 16. 05. 2011 р. №125 Про затвердження Стратегії розвитку масового спорту за місцем проживання громадян у Ємільчинському районі на 2011-2012 роки
Дата конвертации22.12.2012
Размер87.43 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>УКРАЇНА
ЄМІЛЬЧИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


від 16.05.2011 р. №125


Про затвердження Стратегії

розвитку масового спорту

за місцем проживання громадян

у Ємільчинському районі на

2011-2012 роки


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.03 №49 «Про утворення центрів фізичного здоров*я населення «Спорт для всіх», протокольного рішення за результатами засідання Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента України В.Ф.Януковича від 30 вересня 2010 року та на виконання вимог розпорядження голови облдержадміністрації від 28.04.2011 року №162 «Про затвердження Стратегії

розвитку масового спорту за місцем проживання громадян у Житомирській області на

2011-2012 роки», з метою залучення широких верств населення району до регулярних оздоровчих занять:


  1. Затвердити Стратегію розвитку масового спорту за місцем проживання громадян

у Ємільчинському районі на 2011-2012 роки (далі – Стратегія), що додається.


  1. Відділам райдержадміністрації : у справах сім’ї, молоді та спорту (Примак Т.П.), освіти (Князь В.Р.) та рекомендувати: дитячо-юнацькій спортивній школі (Романуха В.А.), районній організації фізкультурно-спортивного товариства «Колос» АПК України (Голяка В.Г.), виконкомам сільських та селищних рад забезпечити виконання заходів Стратегії.
  1. Рекомендувати виконкомам сільських та селищних рад розробити та затвердити відповідні місцеві заходи щодо реалізації Стратегії масового спорту за місцем проживання громадян.
  1. Про хід виконання даного розпорядження відповідальним службам інформувати райдержадміністрацію щороку до 1 грудня.
  1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Дейнеку В.П.Голова державної

адміністрації Л.В.Забела


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 16.05.2011 №125

^ Стратегія розвитку

масового спорту за місцем проживання громадян у Ємільчинському районі на 2011-2012 роки


І. Загальні положення


Фізичне виховання і масовий спорт є важливою складовою процесу повноцінного розвитку людини та її загального виховання, дієвим засобом профілактики захворювань, підготовки до високопродуктивної праці, забезпечення творчого довголіття, здорового способу життя, організації змістовного дозвілля.

Рівень оздоровчої рухової активності у сучасній дійсності нашого суспільства ще далекий від бажаного. Фізична пасивність характерна для більшості населення незалежно від статі та віку. Усе це на тлі проблем екології, рівня життя, медико-соціального захисту зумовлює високу захворюваність населення. Особливе занепокоєння викликають наявні відхилення у фізичному розвитку та стані здоров'я дітей та людей працездатного віку. За тривалістю життя Україна посідає майже соте місце у світі.

Комплексні фізкультурно-оздоровчі й спортивно-масові заходи за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення повинні відігравати важливу роль у покращанні фізичного стану громадян України й значною мірою впливати на інші сфери нашого суспільства - політику, економіку, культуру.


Метою Стратегії розвитку масового спорту є:


Головною метою Стратегії є:

удосконалення та поширення масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини впродовж усього життя;

залучення громадян району до регулярних занять фізичною культурою та спортом шляхом проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних масових заходів;

утворення фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання з урахуванням потреб населення і


Основними завданнями Стратегії розвитку масового спорту є:


сприяння у створенні фізкультурно-оздоровчих клубів для покращання належних умов та задоволення потреб населення щодо занять фізичною культурою та спортом;

формування в населення нових традицій та мотивацій щодо фізичного виховання й культури здоров'я як важливого чинника забезпечення здорового способу життя;

удосконалення форм оздоровлення різних груп населення шляхом залучення до систематичних занять масовим спортом за місцем проживання та у місцях масового відпочинку;

удосконалення матеріально-технічного забезпечення та реконструкція спортивної бази району;

впровадження нових науково-практичних форм розвитку масового спорту й фізичного виховання населення;

підвищення рівня пропаганди масового спорту та здорового способу життя в місцевих засобах масової інформації.


ІІ. Основні напрями реалізації Стратегії розвитку масового спорту:

впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла у формуванні традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров’я;

залучення громадян до регулярних занять фізкультурою і спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

збереження наявної з подальшим удосконаленням матеріально-спортивної бази за місцем проживання та ефективне її використання;

визначення та забезпечення регіональних потреб у кваліфікованих кадрах, підвищення професійного рівня фахівців фізичного виховання;

розвиток клубної системи у сфері фізичної культури і спорту;

надання підтримки щодо становлення та впровадження ринку доступних і якісних оздоровчих, рекреаційних та реабілітаційних послуг;

створення системи інформування населення через засоби масової інформації про роль та значення масового спорту у житті суспільства та кожної людини.


ІІІ. Фінансове забезпечення Стратегії розвитку масового спорту


Фінансування заходів з виконання Стратегії здійснюватиметься за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів із залученням позабюджетних коштів у встановленому чинним законодавством порядку.


^

ІV. Очікувані результати реалізації Стратегії розвитку масового спортуВиконання розпорядження голови райдержадміністрації дозволить:


удосконалити умови та форми діяльності усіх складових сфер фізичної культури і спорту за місцем проживання, у тому числі кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення;

підвищити ефективність фізичного виховання та масового спорту у формуванні здорового способу життя населення області;

забезпечити об'єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і спорту органів державного управління, місцевого самоврядування, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, широких верств населення;

удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

підвищити роль засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя.


ЗАХОДИ

щодо забезпечення реалізації Стратегії розвитку масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення
п/п

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

1.

Сприяти у формуванні системи спортивних клубів різних форм власності за місцем проживання населення та клубів «Спорт для всіх».

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)

2011-2012 роки

2.

Провести аналіз стану фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем проживання та в зонах масового відпочинку населення з метою якісної організації активного дозвілля всіх верств населення.

Відділи райдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту , освіти

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)

Дитячо-юнацька спортивна школа (за згодою)

РО ФСТ «Колос» АПК України (За згодою)

ІІІ квартал

2011 року

3.

Організувати і провести змагання з футболу в рамках Всеукраїнської кампанії «Ми –чемпіони, Ви- теж!» з нагоди проведення Чемпіонату Європи з футболу -2012 року.

Відділи райдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту , освіти


2011-2012 роки

4.


Створити та постійно оновлювати банк даних про розвиток в районі, області, Україні та за її межами фізкультурно-спортивного руху "Спорт для всіх".

Відділи райдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту , освіти


Постійно

5.

Провести огляд-конкурс серед населених пунктів району на кращу організацію роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку.

Відділи райдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту , освіти

РО ФСТ «Колос» АПК України (за згодою)

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)

ІVквартал щороку6.

Організувати та провести масові фізкультурно-спортивні заходи

а саме:


заходи для дітей, позбавлених батьківського піклування та вихованців спеціалізованих закладів «Ти зможеш, якщо зміг я!»;

заходи з нагоди Всесвітнього дня здоров’я;

спортивний марафон «Спорт для всіх – радість життя»;

фестиваль "Мама, тато, я - спортивна сім'я";

Всеукраїнські змагання «Козацькі розваги»;

турніри з масових видів спорту серед різних вікових груп населення з:

міні-футболу; волейболу; шахів та шашок; настільного тенісу; бадмінтону; стрітболу; пляжного волейболу; легкоатлетичного кроссу;

фестиваль-конкурс «Спортивна зима»;

«Веселі старти" з нагоди Дня захисту дітей; Всеукраїнську велосипедну естафету " Спорт для всіх – єднає Україну»;

змагання з масових видів спорту для дітей у літній канікулярний період;

змагання з популярних видів спорту серед вихованців клубів за місцем проживання;

обласні змагання з міні-футболу «Кубок голови райдержадміністрації»;

спортивні змагання з масових видів спорту з нагоди державних та місцевих свят.Відділи райдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту , освіти

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)

Дитячо-юнацька спортивна школа (за згодою)

Щороку7.

Організувати та провести масові фізкультурно-спортивні заходи в літніх оздоровчих таборах.


Відділ освіти райдержадміністрації

Дитячо-юнацька спортивна школа (за згодою)

червень-

серпень

щороку

8.

Впроваджувати через засоби масової інформації системи і формування позитивної громадської думки щодо впливу фізичної культури та спорту на розвиток кожної людини і зокрема та суспільства в цілому.

Редакція газети «Народна трибуна» (за згодою)

Постійно9.

Організувати та провести місячник з облаштування спортивних майданчиків "Спорт для всіх - спільна турбота

(в рамках Всеукраїнського місячника).

Відділи райдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту , освіти

РО ФСТ «Колос» АПК України (за згодою)

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)

Щорічно

з 1 по 30 квітняПохожие:

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 16. 05. 2011 р. №125 Про затвердження Стратегії розвитку масового спорту за місцем проживання громадян у Ємільчинському районі на 2011-2012 роки iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 05. 04. 2011 року №81
Про Комплексну програму профілактики злочинності в Ємільчинському районі на 2011 – 2015 роки
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 16. 05. 2011 р. №125 Про затвердження Стратегії розвитку масового спорту за місцем проживання громадян у Ємільчинському районі на 2011-2012 роки iconРозпорядження 26 березня 2012 року м. Сколе №121 Про затвердження Плану заходів з питань запобігання І протидії корупції в Сколівському районі
Кабінету Міністрів України від 28. 11. 2011 №1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 16. 05. 2011 р. №125 Про затвердження Стратегії розвитку масового спорту за місцем проживання громадян у Ємільчинському районі на 2011-2012 роки iconРозпорядження районної державної адміністрації від 22. 08. 2011 №474 „Про підготовку проекту Програми розвитку фізичної культури і спорту в Сторожинецькому районі на 2012-2017 роки. 4 Розробник Програми
Загальна характеристика програми розвитку фізичної культури І спорту в сторожинецькому районі на 2012-2017 роки
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 16. 05. 2011 р. №125 Про затвердження Стратегії розвитку масового спорту за місцем проживання громадян у Ємільчинському районі на 2011-2012 роки iconРозпорядження районної державної адміністрації від 10. 10. 2011 №567 „Про підготовку проекту Програми розвитку спортивно технічних видів спорту в Сторожинецькому районі на 2012-2014 роки 3 Розробник програми
Загальна характеристика Програми розвитку спортивно-технічних видів спорту в Сторожинецькому районі на 2012-2014 роки
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 16. 05. 2011 р. №125 Про затвердження Стратегії розвитку масового спорту за місцем проживання громадян у Ємільчинському районі на 2011-2012 роки iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 22. 04. 2011р. №104 Про утворення районної конкурсної комісії з розгляду пропозицій та визначення фермерських господарств-переможців районного конкурсу з
Житомирської області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17. 03. 2011 р. №148 «Про Програму розвитку агропромислового...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 16. 05. 2011 р. №125 Про затвердження Стратегії розвитку масового спорту за місцем проживання громадян у Ємільчинському районі на 2011-2012 роки iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області вiд 04. 01. 12 №2 м. Рахів Про районну Програму розвитку фізичної культури І спорту на 2012-2016 роки
Україні” та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12. 12. 11 №798 „Про обласну Програму розвитку фізичної культури...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 16. 05. 2011 р. №125 Про затвердження Стратегії розвитку масового спорту за місцем проживання громадян у Ємільчинському районі на 2011-2012 роки iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області вiд 21. 05. 12 №212
Про внесеня змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 06. 05. 11 №276 „Про Програму розвитку туризму і рекреації у Рахівському...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 16. 05. 2011 р. №125 Про затвердження Стратегії розвитку масового спорту за місцем проживання громадян у Ємільчинському районі на 2011-2012 роки iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 15. 06. 2011 року №164 Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо складання державних актів
Держкомзему у Ємільчинському районі (Павлов В. М.)), керуючись статтями 17, 186, п. 12 Х розділу Земельного кодексу України, статтею...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 16. 05. 2011 р. №125 Про затвердження Стратегії розвитку масового спорту за місцем проживання громадян у Ємільчинському районі на 2011-2012 роки iconГолови районної державної адміністрації від 21 листопада 2008 року м. Шумськ №82
Про хід виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту в Тернопільській області на 2007-2011 роки» в Шумському районі
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 16. 05. 2011 р. №125 Про затвердження Стратегії розвитку масового спорту за місцем проживання громадян у Ємільчинському районі на 2011-2012 роки iconРозпорядження районної державної адміністрації від 25. 08. 2011 №475 „Про підготовку проекту Програми підтримки молоді в Сторожинецькому районі на 2012 2015 роки. 3 Розробник Програми
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Сторожинецької районної державної адміністрації
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов