Рішення м. Київ № Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників icon

Рішення м. Київ № Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладниківНазваниеРішення м. Київ № Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
Дата конвертации25.11.2013
Размер48.19 Kb.
ТипРішення
скачать >>>
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ


РІШЕННЯм. Київ №


Про затвердження Змін до

Правил формування та ведення

баз даних про вкладників


Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до Правил формування та ведення баз даних про вкладників, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 р. за N 1430/21742, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Банкам, що беруть участь в системі гарантування вкладів фізичних осіб, впродовж одного місяця з дня його офіційного опублікування цього рішення привести бази даних про вкладників у відповідність до цих змін.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.


^

Директор-розпорядник О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

__ __________ № ______________
Зміни до ПРАВИЛ

формування та ведення баз даних про вкладників

1. У розділі III:

1.1. У підпункті а) пункту 3.2 після слів «по батькові» додати слова «(за наявності)».

1.2. У пункті 3.3:

1.2.1. Дев’ятий абзац доповнити таким реченням: «Реквізит «Район» не заповнюється, якщо вкладник проживає у обласному центрі, місті обласного значення або районному центрі.». Якщо вкладник проживає у населеному пункті, у якому відсутня назва вулиці - реквізит «Вулиця, номер будинку, номер квартири» заповнюється словом «відсутні».

1.2.2. В абзаці 11 після слів «що видав документ» додати слова: «або цифровий код підрозділу, що видав документ.»

1.2.3. Абзац 14 доповнити таким реченням: «Якщо строк закінчення договору не визначений, у базі даних реквізит заповнюється значенням «00.00.0000».

2. Викласти розділ V в такій редакції:
^

«V. Особливості ведення бази даних у банках, що віднесені до категорії неплатоспроможних


5.1. У разі прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних банк здійснює дії визначені пунктом 4 розділу II Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 серпня 2012 N 14, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 р. за N 1548/21860.

5.2. З дня віднесення банку до категорії неплатоспроможних значення полів «Номер рядка у файлі «D» та номер рядка у файлі «Z» не повинні змінюватись аж до моменту ліквідації банку, якщо така подія настане та завершення ліквідації. При цьому «Номер рядка у файлі «D» набуває змісту ідентифікатора рахунку вкладника, а номер рядка у файлі «Z» - ідентифікатора вкладника.

5.3. При виплаті за рахунок цільової позики Фонду коштів за вкладами за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, інформаційний рядок з полем "N рядка у файлі" цього вкладника зберігається в базі даних навіть, якщо залишок коштів після виплати буде нульовим.»

3. У розділі VII:

3.1. У частині четвертій пункту 7.3 слово «прогнозного» замінити словом «перевірки».

3.2. Доповнити пункт 7.3 новою частиною такого змісту: «можливості здійснення розподілу належних спадкоємцям вкладників часток суми відшкодування відповідно до свідоцтв про право на спадщину, рішень суду тощо.»

4. У додатках 1 та 3 назви колонок 1 «№ з/п» замінити словами «№ рядка у файлі «D».

5. У додатку 2 назву колонки 1 «№ з/п» замінити назвою «№ рядка у файлі «Z».

6. У додатку 5:

6.1. Рядок 1 викласти в такій редакції :

1

Номер рядка у файлі «D»

Номер інформаційного рядка в архівному файлі (ідентифікатор рахунку вкладника)

N106.2. У колонці 4 рядка 13 літеру та цифри «С20» замінити літерою та цифрами «С40».

6.3. У колонці 4 рядка 14 літеру та цифри «N14» замінити символами «N=5С25».

6.4. Рядок 20 викласти в такій редакції:

20

Номер рядка у файлі "Z"

Номер інформаційного рядка у файлі "Z" (ідентифікатор вкладника)

N107. У додатку 6:

7.1. Рядок 1 викласти в такій редакції:

1

Номер рядка у файлі «Z»

Номер інформаційного рядка у файлі «Z» (ідентифікатор вкладника)

N107.3.Після таблиці додати текст такого змісту:

«Для розрахунку гарантованої суми залишки коштів вкладника (тільки в частині коштів, залучених банком відповідно до укладених з банком договорів банківського вкладу та банківського рахунку, а також тих, що відповідають визначенню вкладу, наведеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб») включаються у такій послідовності:

Рахунки групи 262 Кошти на вимогу фізичних осіб

Рахунки розділу 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

Рахунки групи 263 Строкові кошти фізичних осіб

Рахунки розділу 33 Цінні папери власного боргу

Гарантована сума (поле 12) не повинна перевищувати суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами.»


Начальник відділу організації виплат І.В.АралінаПохожие:

Рішення м. Київ № Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників iconЗвіт про повторне відстеження результативності рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Правил формування та ведення баз даних про вкладників»
Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09. 07. 2012 №3 «Про затвердження Правил формування та ведення...
Рішення м. Київ № Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників iconПовідомлення про оприлюднення проекту рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розробив проект рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про...
Рішення м. Київ № Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників iconЗвіт про базове відстеження результативності проекту рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Правил формування та ведення баз даних про вкладників»
Регуляторний акт спрямований на створення єдиних вимог до формування та ведення банками бази даних про вкладників для можливості...
Рішення м. Київ № Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників iconПовідомлення про оприлюднення проекту рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Правил формування та ведення баз даних про вкладників»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розробив проект рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про...
Рішення м. Київ № Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників iconРішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників» Визначення та аналіз проблеми,
Прийняттям Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закону)
Рішення м. Київ № Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників iconРішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про затвердження Правил формування та ведення баз даних про вкладників» Визначення проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання
...
Рішення м. Київ № Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області від 30. 12. 11 №711 м. Рахів Про реєстрацію баз персональних даних
Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення”, розпорядження голови облдержадміністрації...
Рішення м. Київ № Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників iconРішення.. м. Київ № Про внесення змін до Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників-фізичних
Відповідно до статті 9 Закону України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” адміністративна рада Фонду гарантування вкладів...
Рішення м. Київ № Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників iconЗакон про захист персональних даних володілець бази персональних даних
Визначення мети обробки персональних даних, їх складу та змісту, наявних баз, реєстрація баз — це лише перші кроки щодо запровадження...
Рішення м. Київ № Про затвердження Змін до Правил формування та ведення баз даних про вкладників iconРішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про внесення змін до Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників фізичних осіб учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про внесення змін до Інструкції про порядок формування бази даних про вкладників фізичних...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов