Робоча програма Дисципліна «Основи підприємництва» icon

Робоча програма Дисципліна «Основи підприємництва»НазваниеРобоча програма Дисципліна «Основи підприємництва»
Дата конвертации27.04.2013
Размер225.61 Kb.
ТипРобоча програма
скачать >>>

Мелітопольський державний педагогічний університет

ім. Б. Хмельницького


Робоча програма

Дисципліна «Основи підприємництва»


Форма навчання

Вид занять (годин)

Всього

Лекції

Практичні (Семінарські)

Самостійна робота

Денна

20

16

36

72/2Мелітополь, 2011


Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Основи підприємництва», затвердженої вченою радою (протокол № , від 20 р.).


Розробник робочої програми: З.В. Щебликіна, старший викладач


Робоча програма ухвалена рішенням кафедри менеджменту і туристичної індустрії (протокол № _____ від ________________ 2011 р.)


Завідувач кафедри _________________

^ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯТеми

Вид занять (годин)

Література

Наочність

(схеми)

Види контролю)

Дата

Лекції

Практичні (Семінарські)

Самостійна робота

^ Модуль 1. Теоретичні основи господарської та підприємницької діяльності

1

Лекція 1 Підприємницька та господарська діяльність юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

2

2

4

Основна література:1,2,3

Додаткова література:1,2,8

схеми

Опитування

Тестування
2

Лекція 2 Суб’єкти господарської діяльності

2

2

4

Основна література:1,3,4,5

Додаткова література:2,8

схеми

Опитування

Тестування
3

Лекція 3. Технологія заснування власної справи


2

2

6

Основна література:1,2,3,7,8,9,10,12 Додаткова література:3,4,5

схеми

Опитування

Тестування
^ Модуль 2. Організація та припинення підприємницької діяльності

4

Лекція 4. Майно суб’єктів господарювання та джерела їх утворення

2

2

4

Основна література:1,5,11,16,17,18 Додаткова література:6,8


схеми

Опитування

Тестування
5

Лекція 5. Бізнес планування в підприємництві

4

2

4

Основна література:19,20

Додаткова література:6,7,8

схеми

Опитування

Тестування
6

Лекція 6. Договірні взаємовідносини у підприємництві

2

2

6

Основна література:13,14,15, Додаткова література:2,8

схеми

Опитування

Тестування
7

Лекція 7. Ризики в підприємницькій діяльності


2

2

4

Основна література:1,21

Додаткова література:6,8

схеми

Опитування

Тестування
8

Лекція 8. Припинення підприємницької діяльності юридичної особи та фізичної особи – підприємця

4

2

4

Основна література:22,23

Додаткова література:2,8


схеми

Опитування

ТестуванняВсього

20

16

36^ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ


№ п/п

Назва тем

Форма

Кількість годин

Дата

1

Лекція 1 Підприємницька та господарська діяльність юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

лекція

семінар

2

2
2

Лекція 2 Суб’єкти господарської діяльності

лекція

семінар

2

2
3

Лекція 3. Технологія заснування власної справи


лекція

семінар

2

2
4

Лекція 4. Майно суб’єктів господарювання та джерела їх утворення

лекція

семінар

2

2
5

Лекція 5. Бізнес планування в підприємництві

лекція

семінар

4

2
6

Лекція 6. Договірні взаємовідносини у підприємництві

лекція

семінар

2

2
7

Лекція 7. Ризики в підприємницькій діяльності


лекція

семінар

2

2
8

Лекція 8. Припинення підприємницької діяльності юридичної особи та фізичної особи – підприємця

лекція

семінар

4

2


^ ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


№п/п

Тема

Питання до семінару

Методи і засоби

Література

1

Підприємницька та господарська діяльність юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

1. Загальна характеристика підприємницької та господарської діяльності

2. Державне регулювання господарської та підприємницької діяльності


Опитування

Тестування

Основна література:1,2,3

Додаткова література:1,2,8

2

Суб’єкти господарської діяльності

1. Поняття суб’єкта господарської діяльності та види підприємств

2. Організаційна та виробнича структура підприємства

3. Види та організаційно – правові форми об’єднання підприємств


Опитування

Тестування

Основна література:1,3,4,5

Додаткова література:2,8

3

Технологія заснування власної справи


1. Підприємницька ідея та механізми її втілення

2. Види діяльності суб’єктів господарювання

3. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва

4. Формування власного капіталу

Опитування

Тестування

Основна література:1,2,3,7,8,9,10,12 Додаткова література:3,4,5

4

Майно суб’єктів господарювання та джерела їх утворення

1. Майно суб’єктів господарювання

2. Необоротні активи

3. Оборотні активи

4. Джерела утворення майна суб’єктів господарювання

Опитування

Тестування

Основна література:1,5,11,16,17,18 Додаткова література:6,8


5

Бізнес планування в підприємництві

1. Бізнес план у ринковій системі підприємництва

2. Підготовка та розробка бізнес плану

3. Зміст і структура бізнес плану суб’єкта підприємницької діяльності

Опитування

Тестування

Основна література:19,20

Додаткова література:6,7,8

6

Договірні взаємовідносини у підприємництві

1. Поняття та зміст господарського договору

2. Механізми укладання господарського договору

3. Господарсько – правова відповідальність учасників господарських відносин

Опитування

Тестування

Основна література:13,14,15, Додаткова література:2,8

7

Ризики в підприємницькій діяльності


1. Поняття та класифікація ризиків

2. Причини виникнення ризиків

3. Способи зниження ризиків при здійснення підприємницької діяльності


Опитування

Тестування

Основна література:1,21

Додаткова література:6,8

8

Припинення підприємницької діяльності юридичної особи та фізичної особи – підприємця

1. Форми припинення діяльності суб’єкта підприємництва – юридичної особи

2.Порядок проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

3. Порядок припинення підприємницької діяльності юридичної особи на підставі судового рішення

4. Припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Опитування

Тестування

Основна література:22,23

Додаткова література:2,8
^ Робоча навчальна програма

з дисципліни «Основи підприємництва»

Назва лекції, кількість годин, основні питання

Тема практичної роботи, кількість годин, основні питання

Теми самостійного вивчення, кількість

Форми і види контролю

Література

Лекція 1 (2) Підприємницька та господарська діяльність юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

1. Загальна характеристика підприємницької та господарської діяльності

2. Державне регулювання господарської та підприємницької діяльності

Практична робота №1(2)

Програмні питання

1. Загальна характеристика підприємницької та господарської діяльності

2. Державне регулювання господарської та підприємницької діяльності

Проблемні питання

1. Сутність господарської та підприємницької діяльності

2. Основні засоби регулювання впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання

3. Сутність та значення економічної стратегії та економічної тактики суб’єктів підприємницької діяльності

Питання до самостійного вивчення до лекції №1 (4)

Місце підприємництва в суспільстві

1. Еволюція поглядів на підприємництво у роботах вітчизняних і закордонних економістів і соціологів

2. Теорія мотивації трудової діяльності

3. Приватизація та її роль у розвитку підприємництва

4. Історія розвитку підприємництва на території України

Опитування

Тестування

Основна література:

1,2,3

Додаткова література:

1,2,8

Лекція 2 (2) Суб’єкти господарської діяльності

1. Поняття суб’єкта господарської діяльності та види підприємств

2. Організаційна та виробнича структура підприємства

3. Види та організаційно – правові форми об’єднання підприємств


Практична робота №2 (2)

Програмні питання

1. Поняття суб’єкта господарської діяльності та види підприємств

2. Організаційна та виробнича структура підприємства

3. Види та організаційно – правові форми об’єднання підприємств

Проблемні питання

1. Класифікація підприємств за різними ознаками

2. Організаційна структура підприємства та основні шляхи удосконалення

3. Створення та діяльність промислово – фінансових груп, асоційованих підприємств, холдингових компаній та ін. обєднань.

Питання до самостійного вивчення до лекції №2 (4)

Види підприємництва

1. Франчайзинг як основна форма організації бізнесу

2. Інвестиційні фонди компанії – суб’єкти фінансового підприємництва

3. Біржове підприємництво: сутність, види

4. Становлення та характеристика основних фінансових посередників, що працюють на ринку України

5. Розвиток комерційного підприємництва в Україні

6. Історія становлення і характеристика розвитку виробничого підприємництва в Україні


Опитування

Тестування

Основна література:

1,3,4,5

Додаткова література:

2,8

Лекція 3. (2) Технологія заснування власної справи

1. Підприємницька ідея та механізми її втілення

2. Види діяльності суб’єктів господарювання

3. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва

4. Формування власного капіталу

Практична робота №3 (2) Ліцензування та патентування в системі підприємницької діяльності

Програмні питання

1. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва

2. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

3. Поняття патентування та зміст торгового патенту

Проблемні питання

1. Державна реєстрація фізичних та юридичних осіб.

2. Порядок одержання ліцензії для здійснення господарської діяльності

3. Зміст, характеристика та термін дії ліцензії

4. Поняття та зміст торгового патенту


Питання до самостійного вивчення до лекції №3 (6)

Зовнішнє середовище підприємницької діяльності

1. Формування державної політики розвитку підприємництва в Україні

2. Основні форми держаного регулювання підприємницької діяльності

3. Інфраструктура ринку – важлива умова розвитку підприємництва

4. Оцінка внутрішнього і зовнішнього середовища підприємницької діяльності

5. Бізнес інкубатори як фактор становлення сучасного бізнесу

6. Конкурентне середовище підприємництва

7. Лізинг як джерело зовнішнього фінансування підприємницьких проектів

Опитування

Тестування

Основна література:

1,2,3,7,8,9,10,12

Додаткова література:

3,4,5

^ Змістовний модуль №1 Теоретичні основи господарської та підприємницької діяльності

Лекція 4. (2) Майно суб’єктів господарювання та джерела їх утворення

1. Майно суб’єктів господарювання

2. Необоротні активи

3. Оборотні активи

4. Джерела утворення майна суб’єктів господарювання

Практична робота №4 (2) Інвестування підприємницької діяльності

Програмні питання

1. Майно суб’єктів господарювання

2. Джерела утворення майна суб’єктів господарювання

3. Економічна сутність, класифікація та структура інвестицій

Проблемні питання

Види майна суб’єктів господарювання

2. Характеристика та класифікація активів підприємства

3. Джерела утворення майна суб’єктів господарювання

4.Сутність інвестицій та їх класифікація

5. Інвестори та учасники інвестиційної діяльності

6. Створення та діяльність суб’єктів господарювання з іноземними інвестиціямиПитання до самостійного вивчення до лекції №4 (4)

Організаційні форми підприємництва

1. Державні комунальні підприємства: особливості організаційно – правової форми

2. Малі підприємства в Україні: особливості функціонування

3. Державне регулювання малого бізнесу

4. Сучасні форми обєднання підприємств. Наслідки глобалізації в організації сучасного бізнесу


Опитування

Тестування

Основна література:

1,5,11,16,

17,18

Додаткова література:6,8


Лекція 5. (4) Бізнес планування в підприємництві

1. Бізнес план у ринковій системі підприємництва

2. Підготовка та розробка бізнес плану

3. Зміст і структура бізнес плану суб’єкта підприємницької діяльності

Практична робота №5. (2) Система планування підприємницької діяльності

Програмні питання

1. Сутність планування і особливості його здійснення на підприємстві

2. Система планів підприємства

3. Різновиди планів та їх комплекси

4. Зміст та структура поточних планів

5. Система оперативно –календарного планування на підприємстві

6. Бізнес план у системі планування

7. Зміст і структура бізнес плану суб’єкта підприємницької діяльності

Проблемні питання


1. Сутність, функції та методологія планування

2. Загальна характеристика методики планування

3. Методи наукових досліджень, що застосовують в процесі планування

4. Основні принципи планування

5. Різновиди планів та їх особливості

Питання до самостійного вивчення до лекції №5 (4)

Процес створення підприємства та характеристика основних його етапів

1. Джерела та методи фінансування підприємницької діяльності

2. Формування початкового капіталу в умовах становлення ринкових відносин в Україні

3. Успішні підприємницькі проекти (сучасні бізнесмени та підприємницькі проектиОпитування

Тестування

Основна література:

19,20

Додаткова література:

6,7,8

Лекція 6. (2) Договірні взаємовідносини у підприємництві

1. Поняття та зміст господарського договору

2. Механізми укладання господарського договору

3. Господарсько – правова відповідальність учасників господарських відносин

Практична робота №6 (2) Трудовий, господарський та колективний договори: сутність та значення

Програмні питання

1. Поняття та зміст господарського договору

2. Поняття та умови укладання трудового договору

3. Поняття трудового договору та угоди

Проблемні питання

1. Механізми укладання колективного договору.

2. Поняття, види та умови укладання трудового договору

3. Механізми укладання трудового договору

4. Види, зміст та істотні умови господарських договорів

Питання до самостійного вивчення до лекції №6 (6)

Етична та соціальна відповідальність підприємництва

1. Добросовісна і недобросовісна конкуренція – етичні питання бізнесу

2. Етика ділової людини

3. Імідж і культура фірми

4.Консюмеризм: витоки та шляхи розвитку

5. Історія шахрайства у бізнесі


Опитування

Тестування

Основна література:

13,14,15, Додаткова література:2,8

Лекція 7. (2) Ризики в підприємницькій діяльності

1. Поняття та класифікація ризиків

2. Причини виникнення ризиків

3. Способи зниження ризиків при здійснення підприємницької діяльності


Практична робота №7 (2) Страховий захист інтересів суб’єктів підприємництва

Програмні питання

1. Сутність страхування його об’єкти та суб’єкти.

2. Форми та основні види страхування

3. Договір та правила страхування

Проблемні питання

1.Невизначеність та ризик у підприємницькій діяльності

2.Класифікація ризиків за джерелами їх виникнення

3. Причини виникнення ризиків при здійсненні підприємницької діяльності

4. Поняття та мета страхування

5. Договір страхування, його зміст та обов’язкові умови

6. Страхування як засіб захисту підприємницької діяльності

Питання до самостійного вивчення до лекції №7 (4)

-

Опитування

Тестування

Основна література:

1,21

Додаткова література:6,8

Лекція 8. (4) Припинення підприємницької діяльності юридичної особи та фізичної особи – підприємця

1. Форми припинення діяльності суб’єкта підприємництва – юридичної особи

2.Порядок проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

3. Порядок припинення підприємницької діяльності юридичної особи на підставі судового рішення

4. Припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Практична робота №8(2). Банкрутство й ліквідація збанкрутілих суб’єктів підприємництва

Програмні питання

1. Поняття банкрутства та причини його виникнення

2. Процедура визначення боржника банкрутом

3. Механізми ліквідаційної процедури

4. Особливості банкрутства суб’єкта підприємницької діяльності - громадянина

Проблемні питання

1. Сутність банкрутства та причини його виникнення

2. Поняття та симптоми неплатоспроможності суб’єкта підприємницької діяльності

3. Послідовність етапів порушення справи про банкрутство

4. Сутність мирової угоди

5. Процедура ліквідації збанкрутілих підприємств

Питання до самостійного вивчення до лекції №8 (4)


-


Основна література:

22,23


Додаткова література:2,8


^ Змістовний модуль №2 Організація та припинення підприємницької діяльностіСписок рекомендованої літератури

Основна література


 1. Господарський кодекс України від 16 січня 1003 року №436-ІV із змінами та доповненнями

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435 – ІV із змінами і доповненнями

 3. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15 травня 2003 року №755 – ІV

 4. Державний класифікатор «Класифікація організаційно – правових форм господарювання», затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року №97

 5. Закон України «Про господарські товариства від 19 вересня 1991 року №1576 – ХІІ

 6. Державний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності, затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 22 жовтня 1996 року №441

 7. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року №1775 – ІІІ.

 8. Постанова КМУ «Про затвердження переліку органів ліцензування від 14 листопада 2000 року №1698

 9. Постанова КМУ «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розмір і порядок зарахування плати за її видачу від 29 листопада 2000 року №1755.

 10. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності від 23 березня 1996 року №98-96ВР

 11. Закон України «Про власність» від 2 липня 1991 року №697 – ХІІ

 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87

 13. Постанова КМУ «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору від 19 березня 1994 року №170.

 14. Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті(найманні) на роботу працівників, затверджене постановою КМУ від 19 березня 1994 року №170.

 15. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року №3356 – ХІІ.

 16. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року №1560-ХІІ

 17. Програма розвитку інвестиційної діяльності на 2002 – 2010 роки, затверджена постановою КМУ від 28 грудня 2001 року №1801

 18. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 року №93/96 – ВР.

 19. Положення про типовий бізнес план, затверджено наказом Фонду Державного майна України від 26 травня 1994 року №301.

 20. Методичні рекомендації з розроблення бізнес – плану підприємств, затверджені Міністерством економіки України від 6 вересня 2006 року №290.

 21. Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 року №85/96-ВР

 22. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом» від 14 травня 1992 року, №3088 – ІІІ (із змінами і доповненнями, в т.ч. від 30 червня 1999року №784 – ХІV.

 23. Наказ Міністерства економіки «Про затвердження Плану заходів стосовно поліпшення проведення державної політики щодо запобігання банкрутству, забезпечення умов реалізації процедур відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами» від 15 травня 2003 року №118.


Додаткова література


 1. Бондар І.Ю. та ін. Основи ппідприємсництва. - К.: Київ держ. торг.-екон. ун-т, 1998.

 2. Варналій З.С. Сизоненко В.О. Основи підприємницької діяльності Підручник. – К.: Знання України, 2003. – 407с.

 3. Вусыгин А.В. Предпринимательство: Учеб. - 2-е изд. - М.: Дело, 2000.

 4. Глущенко Е.В., Хапцов А.И., Тихонравов Ю.В. Основы предпринимательства. Учебное пособие. - М.: Вестник, 1996.

 5. Осипов Ю.М. и др. Основы предпринимательского дела. Учебник -М.: Издательство БЕК, 1996.

 6. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність..-К.: КНЕУ, 1998.

 7. Покропивний С.Ф., Соболь СМ., Швиданенко Г.О. Б1знес-план: технологія розробкита обгрунтування: Навч. пос1б. - К.: КНЕУ, 1999.

 8. Шваб Л.І. Сонови підприємництва : Навч. Посібник. 2-е вид. – К.: Каравела, 2007. – 368с.^ ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ


Місце підприємництва в суспільстві

1. Еволюція поглядів на підприємництво у роботах вітчизняних і закордонних економістів і соціологів

2. Теорія мотивації трудової діяльності

3. Приватизація та її роль у розвитку підприємництва

4. Історія розвитку підприємництва на території України


Види підприємництва

1. Франчайзинг як основна форма організації бізнесу

2. Інвестиційні фонди компанії – суб’єкти фінансового підприємництва

3. Біржове підприємництво: сутність, види

4. Становлення та характеристика основних фінансових посередників, що працюють на ринку України

5. Розвиток комерційного підприємництва в Україні

6. Історія становлення і характеристика розвитку виробничого підприємництва в Україні


Зовнішнє середовище підприємницької діяльності

1. Формування державної політики розвитку підприємництва в Україні

2. Основні форми держаного регулювання підприємницької діяльності

3. Інфраструктура ринку – важлива умова розвитку підприємництва

4. Оцінка внутрішнього і зовнішнього середовища підприємницької діяльності

5. Бізнес інкубатори як фактор становлення сучасного бізнесу

6. Конкурентне середовище підприємництва

7. Лізинг як джерело зовнішнього фінансування підприємницьких проектівОрганізаційні форми підприємництва

1. Державні комунальні підприємства: особливості організаційно – правової форми

2. Малі підприємства в Україні: особливості функціонування

3. Державне регулювання малого бізнесу

4. Сучасні форми об’єднання підприємств. Наслідки глобалізації в організації сучасного бізнесу


Процес створення підприємства та характеристика основних його етапів

1. Джерела та методи фінансування підприємницької діяльності

2. Формування початкового капіталу в умовах становлення ринкових відносин в Україні

3. Успішні підприємницькі проекти (сучасні бізнесмени та підприємницькі проекти

Етична та соціальна відповідальність підприємництва

1. Добросовісна і недобросовісна конкуренція – етичні питання бізнесу

2. Етика ділової людини

3. Імідж і культура фірми

4.Консюмеризм: витоки та шляхи розвитку

5. Історія шахрайства у бізнесіПохожие:

Робоча програма Дисципліна «Основи підприємництва» iconРобоча програма дисципліна: «Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними групами»
Робоча програма складена: викладачем-стажистом кафедри соціальної педагогіки і дошкільної освіти Лісіною Г. С
Робоча програма Дисципліна «Основи підприємництва» iconРобоча програма дисципліна: «Основи профорієнтаційної роботи»
Мета та завдання курсу «Основи профорієнтаційної роботи»: формування категоріального апарату майбутніх фахівців, який би дозволив...
Робоча програма Дисципліна «Основи підприємництва» iconРобоча програма Дисципліна «Статистика»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Статистика», затвердженої вченою радою протокол №, від
Робоча програма Дисципліна «Основи підприємництва» iconРобоча програма Дисципліна: «Соціальна педагогіка» Спеціальність: 010106 Практична психологія
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Соціальна педагогіка», затвердженої вченою радою (протокол №...
Робоча програма Дисципліна «Основи підприємництва» iconРобоча програма дисципліна: «Актуальні проблеми соціальної педагогіки» Спеціальність: Соціальна педагогіка. Іноземна мова та література
Робоча програма складена: доцентом кафедри соціальної педагогіки і дошкільної освіти, к п н. Москальовою Л. Ю
Робоча програма Дисципліна «Основи підприємництва» iconРобоча програма дисципліна: «Актуальні проблеми соціальної педагогіки» Спеціальність: Соціальна педагогіка. Іноземна мова та література
Робоча програма складена: доцентом кафедри соціальної педагогіки і дошкільної освіти, к п н. Москальовою Л. Ю
Робоча програма Дисципліна «Основи підприємництва» icon3 6 Біологічні основи формування кількості та якості врожаю Дисципліна «Біологічні основи формування кількості та якості врожаю»
Дисципліна «Біологічні основи формування кількості та якості врожаю» вивчає вплив погодних умов на біологічні особливості формування...
Робоча програма Дисципліна «Основи підприємництва» iconРобоча програма з дисципліни основи раціонального природокористування для спеціальності
Затверджую” Кафедра географії України Декан пририродничо-географічного факультету та краєзнавства
Робоча програма Дисципліна «Основи підприємництва» iconРобоча програма дисципліни «Вища математика»
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Аналітична геометрія», затверджено вченою радою (протокол №,...
Робоча програма Дисципліна «Основи підприємництва» iconРобоча програма дисципліна: Практичний курс англійської
Робочу програму для другого курсу мовних спеціальностей розроблено на основі навчальної програми дисципліни: «Практичний курс англійської...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов