Додаток до рішення районної ради від 19 грудня 2011 року №186 положення про оренду майна спільної власності територіальних icon

Додаток до рішення районної ради від 19 грудня 2011 року №186 положення про оренду майна спільної власності територіальнихНазваниеДодаток до рішення районної ради від 19 грудня 2011 року №186 положення про оренду майна спільної власності територіальних
Дата конвертации08.07.2013
Размер145.85 Kb.
ТипДодаток
скачать >>>

Додаток

до рішення районної ради

від 19 грудня 2011 року № 186


ПОЛОЖЕННЯ

про оренду майна спільної власності територіальних

громад сіл, селищ району


1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ


1.1.Це Положення розроблено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про оренду державного та комунального майна» з метою встановлення єдиного порядку передачі в оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів (далі - ЦМК), нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району та знаходиться на балансі підприємств, установ, організацій.

1.2. Орендодавцями є:

- Малинська районна рада - щодо ЦМК;

- підприємства, організації, установи, господарські товариства щодо нерухомого майна, іншого окремого індивідуально визначеного майна, на балансі яких перебуває це майно.

1.3. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

1.4. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб‘єкт підприємницької діяльності.

1.5. Районна комісія з питань оренди майна утворюється з представників районної ради та районної державної адміністрації.

1.6. Склад районної комісії у кількості 8 чоловік затверджується спільним розпорядженням голови районної ради та голови районної державної адміністрації. Очолює районну комісію заступник голови районної ради

1.7. Керує діяльністю районної комісії та організовує її роботу, в межах своєї компетенції, голова комісії:

- скликає засідання ;

- головує на засіданнях;

- дає доручення членам районної комісії;

- організовує підготовку матеріалів на розгляд.

1.8. Голова районної комісії має вирішальний голос, якщо при визначенні результатів голосування голоси членів районної комісії розділилися навпіл.

1.9. Засідання районної комісії є відкритими, проводяться в міру необхідності. У разі необхідності отримання додаткової інформації від орендаря або орендодавця щодо виконання ними зобов’язань стосовно експлуатації об’єкта, комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях їх пояснення.

1.10. Районна комісія правомочна розглядати питання та приймати рішення простою більшістю від її загального складу. Засідання районної комісії оформляються протоколом, а її рішення носять рекомендаційний характер.


^ 2. ПЕРЕДАЧА В ОРЕНДУ МАЙНА


2.1. Ініціатива щодо оренди комунального майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які бажають бути орендарями відповідно до пункту 1.3 даного Положення.

2.2. З метою набуття права на оренду майна фізична або юридична особа звертається з клопотанням до відповідного орендодавця, визначеного пунктом 1.2 цього Положення.

2.3. До заяви додається:

для отримання дозволу на право оренди ЦМК перелік документів, затверджений наказом Фонду державного майна України від 14.11.05 № 2975;

для отримання права на оренду нерухомого майна наступний перелік документів:

- копія чинної виписки із Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або свідоцтва про державну реєстрацію;

- копія довідки про взяття на облік платника податку;

- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

- належним чином оформлена довіреність, видана представнику юридичної або фізичної особи з наданням повноважень щодо погодження розміру орендної плати (подається у разі неявки керівника).

2.4. Крім того, додатково подаються копії:

- юридичними особами - установчих документів, довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ, у разі, якщо юридична особа є бюджетною установою (організацією), довідки органу Державного казначейства про стовідсоткове бюджетне фінансування;

- фізичними особами - паспорта (стор. 1, 2, 11), довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.

2.5. Для продовження або переукладення на новий термін договору оренди майна орендар до заяви додає:

- належним чином оформлену довіреність, видану представнику орендаря юридичної особи;

- копії установчих документів (для юридичних осіб);

- копії паспорта, ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

- копії чинної виписки із Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або свідоцтва про державну реєстрацію;

- копію договору страхування орендованого майна.

2.6. Всі копії документів засвідчуються мокрою печаткою (для фізичних осіб за умови її наявності) та підписом керівника із зазначенням дати. Заява реєструється орендодавцем при умові подачі всіх документів, передбачених цим Положенням. В іншому випадку документи повертаються особі, яка їх надала.

2.7. Орендодавець замовляє звіт з незалежної оцінки об’єкта оренди, забезпечує рецензування цього звіту. Витрати на виготовлення звіту з незалежної оцінки об’єкта оренди та рецензування цього звіту відшкодовує Орендар.

2.8. Заява та матеріали на оренду ЦМК (або на участь у конкурсі на право оренди ЦМК), направляється районною радою на опрацювання районної комісії з питань оренди майна та вносяться останньою разом з пропозицією (погодити чи відмовити) на розгляд чергового засідання постійної комісії з питань бюджету, планування і комунальної власності районної ради. У випадку прийняття Малинською районною радою рішення щодо надання дозволу на право оренди ЦМК, між орендарем та районною радою укладається договір оренди ЦМК.

2.9. Орендодавець нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (за умови відсутності заборони на передачу майна в оренду) у п'ятиденний строк після дати реєстрації заяви на оренду надає матеріали на погодження районної комісії з питань оренди майна.

2.10. Районна комісія розглядає подані матеріали і протягом п'ятнадцяти днів після надходження матеріалів приймає протокольне рішення щодо надання дозволу на укладення договору оренди або відмову та погодження умов оренди, про що повідомляє Орендодавця.

2.11. Орендодавець нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району протягом п'яти днів після погодження умов оренди районною комісією розміщує в офіційному друкованому засобі масової інформації та на веб-сайті Малинської районної ради оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.

2.12. Оголошення про намір передати майно в оренду має містити таку інформацію:

- назва об'єкта оренди та його місцезнаходження;

- назва балансоутримувача зазначеного об`єкта;

- площа об’єкта оренди і його вартість за незалежною оцінкою;

- максимально можливий строк оренди, погоджений з районною комісією;

- мета використання об’єкта оренди, погоджена з районною комісією;

- адреса, номер телефону, куди може подаватися заява;

- кінцевий термін подання заяви;

- роз’яснення, що у разі надходження додаткових заяв буде оголошений конкурс на право оренди цього майна.

2.13. Протягом десяти робочих днів після розміщення оголошення Орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

2.14. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди та вносить пропозиції на чергове засідання районної комісії.

2.15.У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться, конкурсна комісія приймає протокольне рішення про розгляд питання про укладення договору оренди з єдиним заявником на умовах, запропонованих для передачі майна в оренду та надає його голові районної державної адміністрації для прийняття відповідного розпорядження.

2.16. У разі надходження двох і більше заяв голова районної державної адміністрації на підставі пропозицій районної комісії приймає розпорядження про оголошення конкурсу на право оренди.

2.17. У разі надходження заяви від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”, Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди за погодженням районної комісії укладається з таким заявником без проведення конкурсу.

2.18. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п'яти днів), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без погодження районної комісії та проведення конкурсу.

2.19. Укладення договору оренди із суб'єктами виборчого процесу з
метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.

2.20. Керівники підприємств, установ, організацій – балансоутримувачі майна, один раз на півріччя звітують на засіданні районної комісії про ефективність використання площ приміщень, які перебувають у них на балансі, про наявність вільних для здачі в оренду площ, про стан утримання орендованих приміщень, про стан розрахунків орендарів та сплати коштів до районного бюджету.

2.21. Районна комісія при встановленні фактів порушення орендодавцем об’єкта, що перебуває в спільній власності територіальних громад району, умов договору оренди, неефективного використання площ приміщень, що перебувають у них на балансі, невжиття орендодавцем заходів у разі порушення орендарем строків внесення орендної плати, порушення терміну перерахування коштів від оренди приміщень до районного бюджету інформує про встановлені факти голову районної ради та голову районної державної адміністрації.

2.22. Договори оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки і більше підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Відповідальність за дотримання зазначеної вимоги Цивільного кодексу України покладається на керівника підприємства, установи, організації, на балансі якого перебуває нерухоме майно спільної власності територіальної громади району (орендодавця).

2.23. Щоквартально, до 15 числа, орендодавці здійснюють з фінансовим управлінням райдержадміністрації звірку стану розрахунків по орендній платі.

2.24. Розпорядження голови районної державної адміністрації щодо оренди майна, що


є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району, виносяться на затвердження сесії районної ради.

2.25.  Організаційне забезпечення орендних відносин здійснює відповідне управління райдержадміністрації, визначене координатором по виконанню делегованих районною радою повноважень, та балансоутримувач майна.

^ 3. КОНКУРС НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА

3.1.Конкурс на право укладення договору оренди об’єкта полягає у визначенні орендаря, який запропонував максимальний розмір орендної плати та найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

3.2. Функції конкурсної комісії виконує районна комісія з питань оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (далі - конкурсна комісія)..

3.3.Головою конкурсної комісії є, відповідно, голова районної комісії з питань оренди майна (у разі його відсутності – заступник голови районної комісії)

3.4. Оголошення про конкурс публікується за кошти орендодавця в районних засобах масової інформації не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

- інформацію про об’єкт (назва, місцезнаходження, а у разі оренди ЦМК - обсяг і основна номенклатура продукції, у т.ч. експортна, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об’єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

- умови конкурсу;

- дата, час і місце проведення конкурсу;

- кінцевий термін прийняття документів на участь у конкурсі;

- перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі.

3.5. Особи, які під час вивчення попиту виявили зацікавленість в оренді об’єкта, письмово повідомляються орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до оголошення про конкурс.

3.6.Умовами конкурсу є:

- стартовий розмір орендної плати;

- ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

- дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта;

- компенсація переможцем конкурсу витрат, пов'язаних з проведенням незалежної оцінки об'єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації (у разі відсутності бюджетного фінансування таких витрат).

3.7. Умови конкурсу можуть також передбачати зобов'язання щодо:

- виконання певних видів ремонтних робіт;

- вжиття заходів для захисту навколишнього природного середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

- створення безпечних умов праці;

- дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення.

3.8. Інші умови включаються до умов конкурсу з урахуванням пропозицій районної комісії.

3.9. Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс

3.10. Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов'язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

3.11. Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району, затвердженою районною радою.

3.12. Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:

а) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс. У разі оренди цілісного майнового комплексу претендент подає також висновок органу Антимонопольного комітету про можливість передачі претенденту в оренду зазначеного майна. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

інформацію про засоби зв'язку з ним;

б) відомості про претендента:

для юридичної особи:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

- довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи:

- копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

- завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.

3.13.Основними завданнями комісії є:

- визначення умов та строку проведення конкурсу;

- розгляд поданих претендентами документів та підготовка і подання орендодавцю списку претендентів, допущених до участі в конкурсі;

- проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

- складення протоколів .

3.14. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до орендодавця, який здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом "На конкурс" з відбитком печатки претендента. Зазначені конверти передаються голові комісії перед її черговим засіданням, під час якого конверти розпечатуються.

3.15. Подані претендентами матеріали і пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) розглядаються комісією на I етапі конкурсу з метою формування списку учасників, допущених до участі у конкурсі. Учасники, які надали матеріали не в повному обсязі до конкурсу не допускаються.

3.16. Визначений список учасників конкурсу фіксується у протоколі конкурсної комісії і голова комісії (у разі його відсутності – заступник голови комісії) повідомляє учасників конкурсу про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій щодо орендної плати.

3.17. У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.

3.18. Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що районною комісією приймається відповідне рішення, у разі:

неподання заяв про участь у конкурсі;

відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

знищення об'єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.

3.19.У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна, якщо після вивчення попиту виявлено потенційних орендарів.

3.20. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди.

3.21.У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного майна в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.

3.22.Комісія проводить відкрите засідання на II етапі конкурсу за принципом аукціону за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб).

3.23. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу, який подав конкурсну пропозицію орендної плати, із зазначенням дати, часу та імені уповноваженої особи, і видає їй картку з номером учасника.

3.24. Голова комісії (у разі його відсутності - заступник голови комісії) в присутності членів комісії та зацікавлених осіб розпечатує конверти з пропозиціями орендної плати учасників, які допущені до цього етапу і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з відміткою "не відповідає умовам конкурсу".

3.25. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс проводиться у формі торгів "з голосу" головою комісії (у разі його відсутності - заступником голови комісії). Початком конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції. Якщо після триразового оголошення розміру орендної плати не буде запропоновано більший розмір орендної плати, голова комісії оголошує про набуття права на оренду учасником, який запропонував найвищу орендну плату.

3.26. Засідання конкурсної комісії оформлюються протоколами, в яких зазначаються відомості про учасників, пропозиції і зобов’язання учасників, обґрунтування рішення про визначення переможця. Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії.

3.27. Протокол про результати конкурсу протягом 3 робочих днів після підписання його всіма членами комісії подається на затвердження голові районної державної адміністрації.

Голова районної державної адміністрації затверджує протокол про результати конкурсу та приймає розпорядження про надання дозволу балансоутримувачу на заключення договору оренди об'єкта з  переможцем конкурсу на умовах, запропонованих конкурсною комiсiєю та розмiром орендної плати, визначеним за результатами конкурсу.

3.28. Переможець конкурсу на право оренди майна компенсує витрати орендодавця на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди та її рецензування, а також за розміщення оголошення про наміри передати в оренду майно та конкурс.

3.29. Орендодавець протягом 15 днів з дати затвердження результатів конкурсу направляє переможцю конкурсу проект договору оренди. Переможець конкурсу після отримання проекту договору протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.

3.30. У випадку, якщо переможець конкурсу не підписав договір оренди у термін, визначений пунктом 3.29 цього Положення, переможцем визнається учасник конкурсу, пропозиція з орендної плати якого передує пропозиції переможця.

3.31. Якщо всі учасники конкурсу, які у встановленому порядку визнані переможцями, відмовились підписувати договір оренди, конкурс вважається таким, що не відбувся.


Заступник голови

районної ради В.М.ШатилоПохожие:

Додаток до рішення районної ради від 19 грудня 2011 року №186 положення про оренду майна спільної власності територіальних iconДодаток 2 до рішення районної ради від 22 грудня 2011 року №148 положення про порядок надання в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району
Дане положення розроблене відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про оренду державного та комунального...
Додаток до рішення районної ради від 19 грудня 2011 року №186 положення про оренду майна спільної власності територіальних iconДодаток №1 до рішення чергової 9-ої сесії Жовківської районної ради від "09"червня 2011 р. №9 положення про оренду майна спільної власності територіальних громад
Україні", "Про оренду державного та комунального майна", з метою підвищення ефективності використання майна, що перебуває у спільній...
Додаток до рішення районної ради від 19 грудня 2011 року №186 положення про оренду майна спільної власності територіальних iconДодаток до рішення районної ради від 25 травня 2011 року №8-5/2011 положення про оренду майна, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища Хмельницького району
Хмельницького району (надалі – Положення), визначає організаційно-правовий механізм надання в оренду майна, яке належить до спільної...
Додаток до рішення районної ради від 19 грудня 2011 року №186 положення про оренду майна спільної власності територіальних iconРішення №155 " 27 " грудня 2011 р м. Яворів Про надання дозволу на продовження терміну дії договорів оренди нежитлових приміщень
Україні», ст Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положення про оренду майна спільної власності територіальних...
Додаток до рішення районної ради від 19 грудня 2011 року №186 положення про оренду майна спільної власності територіальних iconДодаток 3 до рішення районної ради від 22 грудня 2011 року №148 положення про порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зборівського району
Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України „Про оренду державного та комунального майна та з метою визначення порядку проведення...
Додаток до рішення районної ради від 19 грудня 2011 року №186 положення про оренду майна спільної власності територіальних iconДодаток до рішення №312 18 сесії районної ради 6 скликання від 15. 11. 2012 року положення про порядок використання коштів, одержаних від передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району
Акумулювання коштів, які надходять від передачі в оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад району (далі...
Додаток до рішення районної ради від 19 грудня 2011 року №186 положення про оренду майна спільної власності територіальних iconПоложення про оренду майна, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища Хмельницького району Хмельницької області. Орендодавцям майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району до 1 серпня 2011 року
Законами України "Про оренду державного та комунального майна", "Про місцеве самоврядування в Україні", за погодженням з постійними...
Додаток до рішення районної ради від 19 грудня 2011 року №186 положення про оренду майна спільної власності територіальних iconРішення №223 Від 5 грудня 2007 року м. Городок Про орендну нерухомого майно комунальної власності Городоцької районної ради
Львівської обласної ради від 20. 09. 2006 року №76 „Про оренду майна спільної власності територіальних громад області”, з метою підвищеним...
Додаток до рішення районної ради від 19 грудня 2011 року №186 положення про оренду майна спільної власності територіальних iconРішення від 28. 02. 2012 №16-14/vi смт Драбів Про внесення змін до Положення про оренду майна, яке належить до спільної власності територіальних громад
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна обласної комунальної власності”, з метою приведення у відповідність...
Додаток до рішення районної ради від 19 грудня 2011 року №186 положення про оренду майна спільної власності територіальних iconРішення №170 5 січня 2012 року 9 сесія 6 скликання Про Порядок передачі в оренду майна, що є об'єктом права спільної власності територіальних
Затвердити Порядок передачі в оренду майна, що є об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов