Розпорядження печеніги від \"18\" січня 2012 року №11 Про затвердження Положення про відділ організаційно кадрової роботи апарату районної державної адміністрації icon

Розпорядження печеніги від "18" січня 2012 року №11 Про затвердження Положення про відділ організаційно кадрової роботи апарату районної державної адміністраціїНазваниеРозпорядження печеніги від "18" січня 2012 року №11 Про затвердження Положення про відділ організаційно кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Дата конвертации14.11.2012
Размер141.54 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>ПЕЧЕНІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Печенігивід “18” січня 2012 року № 11


Про затвердження Положення про відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації


З метою забезпечення організації роботи відділу організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації та приведення її у відповідність до вимог чинного законодавства, згідно з розпорядженням голови районної державної адміністрації від 23.12.2011 № 193–к «Про структуру районної державної адміністрації», керуючись ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:


1. Затвердити Положення про відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації (додається);


2. Визнати такими, що втратили чинність п.п. 2, пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 27.08.2010 № 358 «Про затвердження Положень про структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації», розпорядження голови районної державної адміністрації від 07.06.2011 № 99 «Про внесення змін до Положення про сектор організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації».


3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації І.О.Постнікову.


^ Голова районної

державної адміністрації О.Гусаров


З А Т В Е Р Д Ж ЕНО

розпорядження голови районної

державної адміністрації

____________ № _______


^

П О Л О Ж Е Н Н Я


про відділ організаційно - кадрової роботи апарату

районної державної адміністрації


1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ


1.1. Відділ організаційно - кадрової роботи апарату районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації.

1.2. Відділ створюється для організаційного забезпечення діяльності голови районної державної адміністрації, організації і здійснення кадрової роботи, в основу якої покладено принципи демократичного добору і просування по службі за діловими якостями та професійною компетентністю, постійне навчання працівників, заохочення їх до службової кар’єри, реалізація єдиної державної політики з питань державної служби.

1.3. Відділ підпорядковується безпосередньо голові районної державної адміністрації та керівнику апарату районної державної адміністрації.

1.4. Відділ здійснює такі функції:

забезпечує взаємодію з обласною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами районної державної адміністрації;

надає практичну та методичну допомогу органам місцевого самоврядування, структурним підрозділам районної державної адміністрації з питань організації управлінської діяльності та кадрової роботи;

забезпечує взаємодію з депутатами всіх рівнів;

формує плани роботи районної державної адміністрації;

бере участь у розробці регламентуючих документів районної державної адміністрації;

організаційно забезпечує заходи, що проводяться головою районної державної адміністрації;

займається питаннями нагородної справи;

бере участь у доборі, розстановці, навчанні кадрів, поліпшенні якісного складу державних службовці;

забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті, відділах, управліннях та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації;

приймає участь в організації роботи дорадчих органів.


1.5. Відділ є головною ланкою здійснення взаємодії апарату районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування.

1.6. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації", іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату районної державної адміністрації, Регламентом районної державної адміністрації, Положенням про апарат районної державної адміністрації, цим Положенням.

1.7. Діяльність відділу здійснюється на основі річного, квартальних, місячних і тижневих планів роботи, погоджених із керівником апарату районної державної адміністрації.

1.8. При вирішенні питань, які належать до компетенції відділу, він взаємодіє зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, державними та комунальними підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління районної державної адміністрації (далі – підпорядковані установи).

1.9. Положення про відділ та зміни до нього затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.
^

2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ


2.1. Забезпечення взаємодії з обласною державною адміністрацією

2.1.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань забезпечує взаємодію апарату районної державної адміністрації із обласною державною адміністрацією.

2.1.2. За дорученням голови, керівника апарату районної державної адміністрації подає інформацію відповідним підрозділам апарату обласної державної адміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу.

2.1.3. Проводить організаційну роботу щодо участі керівництва районної державної адміністрації та інших категорій учасників у селекторних нарадах, що проводяться обласною державною адміністрацією.

2.1.4. Готує за встановленими формами для апарату обласної державної адміністрації звіти про роботу районної державної адміністрації за окремими напрямами діяльності.

2.1.5. Організаційно забезпечує підготовку робочих поїздок до району голови обласної державної адміністрації.


^ 2.2. Забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування, надання їм практичної та методичної допомоги

2.2.1. Забезпечує взаємозв’язки голови районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування. Організаційно забезпечує підготовку робочих поїздок голови районної державної адміністрації до населених пунктів району.

2.2.2. Спільно з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації бере участь у підготовці необхідних матеріалів і пропозицій для інформування голови районної державної адміністрації щодо фактів порушення селищним та сільськими головами Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, інших актів законодавчої і виконавчої влади.

2.2.3. Відділ організовує навчання, готує наради з працівниками виконкомів місцевих рад; поширює серед них нові форми та методи діяльності з питань, які віднесені до його компетенції.

^ 2.3. Планування роботи районної державної адміністрації

2.3.1. Опрацьовує і подає голові районної державної адміністрації проекти перспективного (річного) і поточного (квартального) планів роботи районної державної адміністрації.

2.3.2. Здійснює оперативне планування роботи районної державної адміністрації. Формує план основних заходів районної державної адміністрації на місяць, тиждень, проводить аналіз щодо їх виконання.

2.3.3. Узагальнює інформації структурних підрозділів районної державної адміністрації та готує звіт про виконання річного та квартальних планів роботи районної державної адміністрації.

2.3.4. Передає у встановленому порядку та визначені строки до сектору з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

2.3.5. Разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та підпорядкованими установами розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та керівників підпорядкованих районній державній адміністрації установ.

^ 2.4. Підготовка та прийняття управлінських рішень, участь в організації роботи дорадчих органів

2.4.1. Бере участь в організаційному забезпеченні засідань колегії, Ради по роботі з кадрами, а також нарад, що проводяться головою районної державної адміністрації за участю керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.


2.4.2. Здійснює узагальнення пропозицій, наданих структурними підрозділами районної державної адміністрації, та забезпечує підготовку проекту плану з питаннями, що розглядатимуться на засіданнях колегії районної державної адміністрації протягом року, надає його голові для подальшого розгляду та затвердження.

2.4.3. Узагальнює звіти, що надходять до відділу від структурних підрозділів районної державної адміністрації з питань діяльності консультативно-дорадчих органів, створених при районній державній адміністрації, здійснює моніторинг їх роботи та готує інформацію голові районної державної адміністрації.

^ 2.5. Здійснення контролю за діяльністю управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування

2.5.1. За дорученням голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації перевіряє разом з іншими підрозділами апарату районної державної адміністрації роботу відділів, управлінь, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад (з питань делегованих повноважень) щодо виконання ними законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій. Інформує з цих питань голову районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації.

2.5.2. Перевіряє і контролює дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в апараті районної державної адміністрації, її структурних підрозділах та підпорядкованих установах.

^ 2.6. Забезпечення взаємодії з депутатами всіх рівнів

Спільно з іншими підрозділами районної державної адміністрації організаційно забезпечує підготовку зустрічей голови районної державної адміністрації з депутатами всіх рівнів щодо вирішення проблемних питань на території району.

^ 2.7. Забезпечення підготовки матеріалів на розгляд головою районної державної адміністрації

2.7.1. Бере участь у підготовці аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації.

2.7.2. За дорученням голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з організаційних та кадрових питань.


^ 2.8. Розробка та прийняття регламентуючих документів районної державної адміністрації

2.8.1. Бере участь у підготовці та узгодженні пропозицій щодо розподілу обов’язків між головою районної державної адміністрації та його заступниками, керівником апарату районної державної адміністрації.

2.8.2. Готує проекти Регламенту районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації, Положення про колегію районної державної адміністрації, персонального складу колегії районної державної адміністрації та проекти відповідних розпоряджень голови районної державної адміністрації, внесення змін до них.

2.8.3. У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури та штатного розпису районної державної адміністрації, її апарату, контролює розроблення положень, посадових інструкцій у структурних підрозділах районної державної адміністрації та підпорядкованих установах.

^ 2.9. Організаційне забезпечення нарад та заходів, що проводяться головою районної державної адміністрації

2.9.1. Спільно із структурними підрозділами районної державної адміністрації здійснює організаційне забезпечення підготовки зборів адміністративно – господарського активу району, нарад під головуванням голови районної державної адміністрації, селекторних нарад.

2.9.2. Забезпечує організаційну підготовку спільно з іншими підрозділами районної державної адміністрації урочистих заходів з нагоди державних і професійних свят та інших масових заходів.

^ 2.10. Нагородна справа

2.10.1. Готує подання до Харківської обласної державної адміністрації про відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України та відзнаками обласного рівня.

2.10.2. Забезпечує підготовку матеріалів щодо відзначення відзнаками районного рівня.

2.10.3. Надає практичну допомогу працівникам державних органів, підпорядкованих установ з питань підготовки нагородних матеріалів.

^ 2.11. Кадрова робота

2.11.1. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

2.11.2. Приймає від претендентів на посади державних службовців необхідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.


2.11.3. Вивчає ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад у районній державній адміністрації, попереджає їх про встановлені законодавством обмеження при прийнятті на державну службу.

2.11.4. Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям районної державної адміністрації, вносить про це записи до трудових книжок.

2.11.5. Обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників районної державної адміністрації.

2.11.6. У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов'язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу, заохочень.

2.11.7. Готує матеріали про погодження та призначення на посади і звільнення з посад працівників апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

2.11.8. Своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій працівникам.

2.11.9. Здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком та зберіганням трудових книжок та особових справ працівників.

2.11.10. Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.

2.11.11. Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії районної державної адміністрації та контролює проведення атестації в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації.

2.11.12. Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації організує регулярне навчання працівників районної державної адміністрації.

2.11.13. Проводить роботу з кадровим резервом апарату районної державної адміністрації, здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву; контролює виконання особистих річних планів підготовки осіб, зарахованих до кадрового резерву; аналізує та узагальнює практику роботи з кадровим резервом у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо її вдосконалення.

2.11.14. Готує та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо проведення стажування осіб на посадах державних службовців; готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування та здійснює контроль за його проведенням.


2.11.15. Забезпечує проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації покладених на них обов’язків і завдань.

2.11.16. Здійснює координацію та методичне керівництво укладанням контрактів з керівниками державних підприємств.

2.11.17. Разом з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації бере участь у здійсненні заходів, спрямованих на поліпшення якісного складу державних службовців, узагальнює практику роботи з кадрами та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо її вдосконалення.

2.11.18. Контролює додержання державними службовцями вимог Закону України «Про державну службу», подає інформацію з цього питання голові районної державної адміністрації та до відділу кадрової роботи апарату Харківської обласної державної адміністрації.
^

3. ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділ має право:


одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій району документи, довідки, інші матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

залучати спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників) для розгляду питань, які належать до його компетенції;

за дорученням керівництва районної державної адміністрації брати участь у нарадах, засіданнях колегій структурних підрозділів районної державної адміністрації;

на належне матеріально-технічне забезпечення виконання покладених на нього завдань.
^

4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ


4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за результатами конкурсного відбору або у передбачених законодавством випадках за поданням голови конкурсної комісії районної державної адміністрації, погодженням начальником організаційного відділу апарату Харківської обласної державної адміністрації та начальником відділу кадрової роботи апарату Харківської обласної державної адміністрації.

4.2. Структура і чисельність працівників відділу затверджуються головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації.


4.3. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу, погодженим з керівником апарату районної державної адміністрації у встановленому законодавством про державну службу порядку.

4.4. Працівникам відділу видаються відповідні службові посвідчення.

^ 5. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

5.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання відділом покладених на нього завдань.

5.2. Планує роботу відділу і забезпечує виконання перспективних, поточних і оперативних планів його роботи.

5.3. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати їхньої роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників.

5.4. Організовує розробку посадових інструкцій працівників відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.5. Організовує контроль за виконанням відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами місцевих рад (з питань делегованих повноважень) законів України, актів Президента України, і Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій з питань, віднесених до компетенції відділу.

5.6. Забезпечує організацію підготовки перспективних і поточних планів роботи районної державної адміністрації та інформування громадськості про їх виконання.

5.7. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу.

5.8. За дорученням голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації організовує вивчення питань і підготовку пропозицій з проблем, які підлягають розгляду з головою районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації, та виконання інших доручень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу.

5.9. Здійснює контроль за дотриманням у відділі законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції», Інструкції з питань діловодства в районній державній адміністрації.

5.10. Організовує роботу консультативно-дорадчих органів, створених при районній державній адміністрації, до керівного складу яких входять працівники відділу (у якості голови, заступника голови або секретаря).


5.11. Готує подання на присвоєння чергових рангів працівникам відділу.

5.12. Начальник відділу виконує також доручення голови районної державної адміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації з питань організаційної та кадрової роботи, дані у межах їх повноважень.

5.13. На час відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу.


Керівник апарату

райдержадміністрації І.О. ПостніковаПохожие:

Розпорядження печеніги від \"18\" січня 2012 року №11 Про затвердження Положення про відділ організаційно кадрової роботи апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження від 18 січня 2012 року Печеніги №11 Про затвердження Положення про відділ організаційно кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Про затвердження Положення про відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Розпорядження печеніги від \"18\" січня 2012 року №11 Про затвердження Положення про відділ організаційно кадрової роботи апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 26 березня 2012 року №224 положення про відділ кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Відділ кадрової роботи (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою...
Розпорядження печеніги від \"18\" січня 2012 року №11 Про затвердження Положення про відділ організаційно кадрової роботи апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації від 20. 06. 11 №397 м. Рахів
Про Положення про відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Розпорядження печеніги від \"18\" січня 2012 року №11 Про затвердження Положення про відділ організаційно кадрової роботи апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження 21. 10. 2013 Печеніги №239 Про затвердження Положення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та відповідно пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації...
Розпорядження печеніги від \"18\" січня 2012 року №11 Про затвердження Положення про відділ організаційно кадрової роботи апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 16. 09. 2013 р. №199 графік
...
Розпорядження печеніги від \"18\" січня 2012 року №11 Про затвердження Положення про відділ організаційно кадрової роботи апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження від 23 березня 2012 року Печеніги №87 Про затвердження плану роботи районної державної адміністрації на ІІ квартал 2012 року
Відповідно до пункту 3 Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації...
Розпорядження печеніги від \"18\" січня 2012 року №11 Про затвердження Положення про відділ організаційно кадрової роботи апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №10 Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку І торгівлі Печенізької районної державної адміністрації
України від 18 квітня 2012 року №606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської...
Розпорядження печеніги від \"18\" січня 2012 року №11 Про затвердження Положення про відділ організаційно кадрової роботи апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження від 20 вересня 2012 року Печеніги №376 Про затвердження плану роботи районної державної адміністрації на ІV квартал 2012 року
Відповідно до пункту 3 Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації...
Розпорядження печеніги від \"18\" січня 2012 року №11 Про затвердження Положення про відділ організаційно кадрової роботи апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження 18 червня 2-12 року Печеніги №208 Про затвердження плану роботи районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2012 року
Відповідно до пункту 3 Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації...
Розпорядження печеніги від \"18\" січня 2012 року №11 Про затвердження Положення про відділ організаційно кадрової роботи апарату районної державної адміністрації iconРозпорядження 17. 06. 01 Печеніги №13 7 Про затвердження плану роботи районної державної адміністрації на III квартал 2013 року
Відповідно до пункту 3 Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов