Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації icon

Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністраціїНазваниеПоложення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації
Дата конвертации14.11.2012
Размер61.31 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

Затверджено розпорядженням


голови Печенізької районної державної адміністрації від

“14” березня 2006 р.№ 34


ПОЛОЖЕННЯ

про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної , мобілізаційної та режимно – секретної роботи апарату райдержадміністрації


1.Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної , мобілізаційної та режимно – секретної роботи апарату райдержадміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної для забезпечення взаємодії з правоохоронними органами, безпосереднього управління мобілізаційною підготовкою та проведення заходів щодо мобілізації, розв'язання інших проблем оборонного характеру. Сектор підпорядковується голові райдержадміністрації, здійснює свої повноваження та функції під його безпосереднім керівництвом і розміщується в режимно-секретному підрозділі райдержадміністрації.


2. Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної , мобілізаційної та режимно – секретної роботи апарату райдержадміністрації у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами, розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями голови райдержадміністрації.


3. Основними завданнями сектору є:

1) організації взаємодії з правоохоронними органами з метою забезпечення прав і свобод громадян гарантованих Конституцією України на території Печенізького району;

2) забезпечення виконання законодавства з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної і мобілізаційної роботи;

3) організація планування і здійснення заходів спрямованих на своєчасне
проведення мобілізації;

4) організація розробки і здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки,
переведення місцевих органів державної виконавчої влади і об'єктів
народного господарства району на режим роботи в умовах особливого
періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах.

5) розробка та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці на підприємствах, установах та організаціях району.

6) розробка та проведення заходів щодо територіальної оборони району, організація взаємодії силових структур та органів державної влади, органів місцевого самоврядування в питаннях територіальної оборони.

7) ведення таємного діловодства та діловодства для службового користування


 1. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

  1. вивчає і аналізує здійснення правоохоронними органами заходів щодо реалізації обласних та районних програм профілактики і боротьби із злочинністю та корупцією, стан додержання правоохоронними органами законодавства України;

2) інформує голову райдержадміністрації про заходи, що здійснюють правоохоронні органи по забезпеченню правопорядку в районі, вносить пропозицію щодо вдосконалення їх діяльності.

3) організує розробку мобілізаційного плану районної державної адміністрації на особливий період;

4) розробляє оперативно-мобілізаційні документи та здійснює організаційне забезпечення переведення відділів, а також інших структурних підрозділів райдержадміністрації на режим роботи в умовах особливого періоду;

5) контролює створення і стан готовності спеціальних формувань, які передбачається передати до складу ЗСУ та інших військових формувань;

6) організує підготовку запасного пункту управління РДА до роботи в умовах особливого періоду;

7) бере участь в розробці та контролює здійснення заходів щодо нормованого забезпечення населення району в особливий період.

8) бере участь у роботі щодо перерозподілу трудових ресурсів в особливий період, бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації і воєнний час

9) бере участь у розробці заходів щодо раціонального розміщення продуктивних сил на території району та використання людських, матеріальних, природних і фінансових ресурсів, а також виробничих потужностей в особливий період

10) взаємодіє з відділом надзвичайних ситуацій у питаннях мобілізаційної підготовки

11) бере участь у створенні системи інформаційного забезпечення РДА в умовах особливого періоду

12) здійснює заходи щодо контролю за станом мобілізаційної підготовки РДА, підприємств, установ і організацій.

13) взаємодіє з ОРВК по питанням щодо соціального захисту ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей.

14) сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову військову та альтернативну службу.

 1. координує і контролює проведення заходів щодо забезпечення
  мобілізаційної підготовки та мобілізації в районі

 2. контролює виконання підприємствами, розташованими на
  території району завдань (замовлень), щодо забезпечення
  потреб, надання послуг ЗСУ та інших військових формувань

 3. організує підготовку та готує аналітичну характеристику
  військово-економічного потенціалу району

20) готує доповіді та річні звіти про стан мобілізаційної підготовки РДА

 1. Сектор має право:

  1. Брати участь у засіданнях колегій, нарадах, навчаннях та інших заходах, що проводяться правоохоронними органами.

  2. Доводити до відділів та інших структурних підрозділів РДА.. Вимоги Законів України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови ОДА, _розпоряджень голови РДА стосовно питань мобілізаційної підготовки.

  3. Перевіряти і доповідати голові РДА про стан мобілізаційної готовності відділів, інших структурних підрозділів РДА, підприємств, установ і організацій

  4. готувати пропозиції голові РДА щодо поліпшення мобілізаційної підготовки у РДА

  5. одержувати від відділів РДА, підприємств, установ і організацій дані щодо опрацювання мобілізаційного плану району

  6. доповідати голові РДА про заходи щодо поліпшення мобілізаційної підготовки району, а також неузгоджені питання з метою їх вирішення.
 1. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими
  структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами
  місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями,
  об'єднаннями громадян.
 1. Сектор очолює завідувач, який повинен бути фахівцем з вищою освітою із
  стажем роботи, пов'язаної з мобілізаційною підготовкою народного господарства
  чи військових формувань, не менше як два роки та мати відповідний допуск до
  державної таємниці.

Завідувач сектору призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації.


8. Завідувач сектору:

 • Здійснює керівництво діяльності сектору, несе персональну відповідальність
  за виконання покладених на сектор завдань

 • Готує і подає для розгляду та затвердження голові РДА "Положення про
  сектор", структуру і штатний розпис сектору.

 • Затверджує функціональні обов'язки працівників сектору.

 • Веде таємне діловодство та діловодство для службового користування


9. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання сектору затверджує голова райдержадміністрації з урахуванням вимог законодавства з питань мобілізаційної підготовки і мобілізації, основних завдань і функцій сектору, а також обсягів мобілізаційних завдань.


10. Дотримання режиму таємності:

 1. усі роботи, пов’язані з розробкою заходів територіальної оборони та ведення таємного діловодства проводяться з дотриманням Закону України “Про державну таємницю” та “Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях” від 02.10.2003 р. №1516-12;

 2. допуск працівників райдержадміністрації до мобілізаційного плану району та інших мобілізаційних документів проводиться згідно з розпорядженням голови РДА;

 3. працівники, які допущені до документів мобілізаційного призначення беруть участь у виконанні заходів мобілізаційної підготовки в частині, що їх стосується;Завідувач сектором взаємодії з

правоохоронними органами, оборонної,

мобілізаційної та режимно-секретної

роботи райдержадміністрації О. ВОРОНИЙПохожие:

Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації iconПоложення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної
...
Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації iconСписок адрес та номерів телефонів структурних підрозділів райдержадміністрації, установ, організацій та інших районних служб
Відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації
Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації icon1. Про стан додержання антикорупційного законодавства державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування за І півріччя 2012 року
Вороний Олександр Іванович завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної...
Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 20 квітня 2012р. №292 положення про відділ оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації
України і постановами Верховної ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, розпорядженнями голови Харківської...
Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації iconМедіа-план висвітлення діяльності райдержадміністрації в місцевих засобах масової інформації на І півріччя 2012 рік
...
Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації iconРозпорядження 03 травня 2013 р. Печеніги №45-к Про призначення на посаду Гущі О.І. Відповідно до статті 4,15,19 Закону України «Про державну службу», статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Рганами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації 04 червня 2013 року з посадовим...
Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації iconРішення / «26» 09 ' 2012 р. №11/2-к про хід виконання положень Кодексу України «Про адміністративні правопорушення». Про роботу
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача сектором взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Балаклавської районної...
Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації iconПоложення про сектор з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації Загальні засади
Сектор з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом апарату Печенізької районної...
Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації iconПоложення про сектор фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації І. Загальні положення
Сектор фінансово-господарського забезпечення (далі-Сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, що...
Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно секретної роботи апарату райдержадміністрації iconРішення «22» 02 2012-11-06 №3/3-к про роботу адміністративної комісії за 2011 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача сектором взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Балаклавської районної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов