Розпорядження печеніги від 17. 01. 2012 року №9 Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності районної державної адміністрації, реалізації прав журналістів І громадськості на безперешкодне та своєчасне отримання інформації про роботу органу виконавчої влади, icon

Розпорядження печеніги від 17. 01. 2012 року №9 Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності районної державної адміністрації, реалізації прав журналістів І громадськості на безперешкодне та своєчасне отримання інформації про роботу органу виконавчої влади,НазваниеРозпорядження печеніги від 17. 01. 2012 року №9 Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності районної державної адміністрації, реалізації прав журналістів І громадськості на безперешкодне та своєчасне отримання інформації про роботу органу виконавчої влади,
Дата конвертации08.07.2013
Размер173.42 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>
ПЕЧЕНІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Печенігивід 17. 01. 2012 року № 9


Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності районної державної адміністрації, реалізації прав журналістів і громадськості на безперешкодне та своєчасне отримання інформації про роботу органу виконавчої влади, наповнення офіційного веб-сайту районної державної адміністрації


З метою формування і реалізації стабільної та зрозумілої громадянам економічної і соціальної політики органів виконавчої влади, прозорості та відкритості у діяльності Печенізької районної державної адміністрації, а також забезпечення права громадськості на безперешкодне та своєчасне отримання інформації про роботу районної державної адміністрації, відповідно до Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення»; постанов Кабінету Міністрів України від 04.01.02 №3 «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» та від 03.11.10 №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»; розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 27.03.09 №165 «Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності обласної та районних державних адміністрацій, забезпечення прав громадськості та представників засобів масової інформації на безперешкодне та своєчасне отримання інформації про діяльність органів державної влади, наповнення офіційного веб-порталу обласної державної адміністрації»:


2

1.Затвердити Порядок інформаційного наповнення офіційного веб - сайту районної державної адміністрації (далі – Порядок інформаційного наповнення) (додається).

2. Затвердити Перелік показників, за якими подаються інформаційні матеріали для розміщення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації (далі – Перелік показників) (додається).


3. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:

3.1. Забезпечити реалізацію права кожного громадянина на доступ до публічної інформації, систематично оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення через засоби масової інформації, офіційний веб-сайт, на інформаційних стендах або в інший спосіб.


3.2. Обов’язкову для оприлюднення інформацію оприлюднювати невідкладно, але не пізніше 5-ти робочих днів з дня затвердження документа.


3.3. Забезпечити своєчасне надання для офіційного веб-сайту районної державної адміністрації інформаційних матеріалів згідно з Порядком інформаційного наповнення та Переліком показників.


3.4. Проекти нормативно-правових актів, рішень районної ради, які внесені на розгляд головою районної державної адміністрації, оприлюднювати на офіційному веб-сайті не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.


3.5. Розмістити на стенді у приміщенні, де знаходиться управління (відділ), дані про поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти; прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку керівника; розклад роботи та графік прийому громадян (стаття 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації”).


4. Завідувачу сектору внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації Старікову В.О. забезпечити інформаційне наповнення веб-сайту районної державної адміністрації шляхом оприлюднення наданої структурними підрозділами районної державної адміністрації інформації.


5. Сектору з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації (Старікову В.О.) за інформаційної підтримки відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити:

3

5.1. Координацію роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо наповнення офіційного веб-сайту та висвітлення діяльності районної державної адміністрації у місцевих засобах масової інформації.


5.2. Проведення прес – конференцій, брифінгів голови районної державної адміністрації для засобів масової інформації; висвітлення цих та інших заходів за участю голови районної державної адміністрації;

5.3. За наявності інформаційного приводу надання до офіційного веб-порталу обласної державної адміністрації інформаційних матеріалів у формі прес – релізу, звіту про захід, офіційного повідомлення тощо.


6. Загальному відділу апарату районної державної адміністрації (Парасочці Л.В.) забезпечити проведення телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія» голови районної державної адміністрації та його заступників і оприлюднення інформації про них та відповідей на запитання громадян у засобах масової інформації.

7. Заступникам голови та керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити журналістам при пред’явленні професійного посвідчення безперешкодний доступ на всі заходи, які проводить районна державна адміністрація, а також до інформації, що знаходиться у володінні районної державної адміністрації, згідно з законодавством.


8. Рекомендувати громадсько-інформаційній газеті «Печенізький край» систематично висвітлювати діяльність районної державної адміністрації.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації І.О. Постнікову.Голова районної державної адміністрації


О.С. ГусаровЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної

адміністрації

17.01.2012р. № 9


Порядок


інформаційного наповнення офіційного веб-сайту

районної державної адміністрації


1. Інформаційне наповнення офіційного веб-сайту районної державної адміністрації здійснюється з метою підвищення ефективності та прозорості діяльності районної державної адміністрації шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються в районі та країні.


2. Координація робіт зі створення веб-сайту районної державної адміністрації, його інформаційне наповнення, супроводження та встановлення регламенту здійснюється сектором з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації.


3. Технічна підтримка офіційного веб-сайту районної державної адміністрації здійснюється посадовою особою, на яку покладено обов’язки інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату районної державної адміністрації.


4. Структура, дизайн веб-сайту районної державної адміністрації та регламент його функціонування визначаються головою районної державної адміністрації відповідно до вимог цього Порядку.


5. На офіційному веб-сайті в обов’язковому порядку розміщується інформація про районну державну адміністрацію, визначена статтею 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації”:

найменування органу виконавчої влади;

місія, функції та повноваження районної державної адміністрації;

основні завдання та напрями діяльності;

фінансові ресурси районної державної адміністрації;

структура та керівництво районної державної адміністрації;


2

місцезнаходження районної державної адміністрації і підпорядкованих їй управлінь, відділів та інших структурних підрозділів (поштові адреси, номери засобів зв’язку);

розклад роботи та графіки прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації;

загальні правила роботи районної державної адміністрації, правила внутрішнього трудового розпорядку;

плани проведення та порядок денний засідань колегії районної державної адміністрації;

нормативно-правові акти та акти індивідуальної дії (розпорядження голови районної державної адміністрації), а також проекти, що підлягають громадському обговоренню;

перелік та умови отримання послуг, що надаються районною державною адміністрацією, зразки документів та правила їх заповнення;

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації;

інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

інформація про діяльність громадської ради чи іншого органу при районній державній адміністрації, що представляє інтереси громадськості; механізми та процедури, що забезпечують вплив громадськості на реалізацію повноважень районної державної адміністрації;

звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій району, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.


6. Крім того, на офіційному веб-сайті розміщується така інформація про районну державну адміністрацію:

програми соціально-економічного розвитку району;

відомості про виконання районного бюджету;

показники виплати заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій та інших соціальних виплат;

показники розрахунків за енергоносії;

відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальні платежі, діючі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб із районним бюджетом;

відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти.


3

7. На веб-сайті районної державної адміністрації може розміщуватись також інша інформація, яку керівництво районної державної адміністрації вважає за доцільне оприлюднити.


8. Інформація для розміщення на офіційному веб-сайті надається структурними підрозділами районної державної адміністрації в електронному та надрукованому на папері вигляді за підписом керівника підрозділу.


9. Інформація на веб-сайті районної державної адміністрації подається державною мовою.


10. Структура офіційних веб-сайтів управлінь та відділів районної державної адміністрації погоджується з керівником апарату районної державної адміністрації.^ Керівник апарату

райдержадміністрації


І.О. ПостніковаЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

17.01.2012 р. № 9

^ Перелік показників,

за якими подаються інформаційні матеріали

для розміщення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації


з/п

Сторінка

Найменування матеріалів

Періодичність оновлення

Підрозділ, який готує матеріал

1.

Головна сторінка

Візитка Печенізької райдержадміністрації


Новини


Офіційні повідомлення та заяви

за необхідністю


щотижня


за наявністю

сектор з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації,


сектор з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

2.

Контакти

Список телефонів структурних підрозділів райдержадміністрації, районних установ, організацій, служб району

на 2-й день після змін

загальний відділ

апарату райдержадміністрації

3.

Звернення громадян

Порядок подання та розгляду звернень.

Графіки прийому

Інформація про розгляд звернень громадян

на 2-й день після змін


щокварталу

загальний відділ

апарату райдержадміністрації

4.

Райдержадміністрація

Керівництво райдержадміністрації.

Структура райдержадміністрації


Місцезнаходження основних структурних підрозділів


Розподіл обов’язків між керівниками райдержадміністрації


Кошторис райдержадміністраціїна 2-й день після змін

сектор організаційно - кадрової роботи апарату райдержадміністрації


загальний відділ

апарату райдержадміністрації


сектор організаційно - кадрової роботи апарату райдержадміністрації


сектор фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

5.

Вакансії

Відомості про вакансії в райдержадміністрації.

за наявності

сектор організаційно - кадрової роботи апарату райдержадміністрації

6.

Органи місцевого самоврядування

Керівництво та склад селищної та сільських рад району.

на 2-й день після змін

селищна та сільські ради району

7.

Розпорядження голови райдержадміністрації


Розпорядження голови райдержадміністрації

Нормативно-правові актищомісяця


на 2-й день після реєстрації

загальний відділ апарату райдержадміністрації


юрисконсульт апарату райдержадміністрації

8.

Консультації з громадськістю

Проекти нормативно-правових актів райдержадміністрації

Проекти рішень районної ради, внесені на розгляд головою райдержадміністрації

за 20 днів до прийняття


структурний підрозділ-розробник нормативно – правового акту

9.

Колегія райдержадміністрації


Положення про колегію райдержадміністрації

Склад колегії райдержадміністрації

План засідання колегії райдержадміністрації

Порядок денний засідання

Рішення колегії

на 2-й день після змін


щомісяця

сектор організаційно - кадрової роботи апарату райдержадміністрації10.

Соціально-економічний розвиток

Програми економічного і соціального розвитку району


Бюджет району

Підсумки виконання програм та бюджету

на 2-й день після змін


управління економіки райдержадміністрації


сектор фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

11.

Каталог послуг: послуги громадянам

Призначення соціальної допомоги та субсидій; встановлення статусу ветерана війни, ветерана праці, дитини війни; забезпечення санаторними путівками деяких категорій громадян; призначення та виплата компенсацій пільговим категоріям громадян; призначення та виплата пільг громадянам готівкою; надання одноразової грошової допомоги; підготовка документів для безоплатного забезпечення інвалідів автомобілями; направлення інвалідів на навчання в спеціалізовані навчальні заклади; оформлення документів на виплату відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій; влаштування громадян похилого віку та інвалідів до будинків-інтернатів; направлення на проходження альтернативної (невійськової) служби

на 2-й день після змін

управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Видача клопотань щодо довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам

на 2-й день після змін

відділ містобудування, архітектури та ЖКГ райдержадміністрації

Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді

на 2-й день після змін

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Позбавлення батьків батьківських прав та влаштування дітей до інтернатів і притулків для неповнолітніх; захист майнових та житлових прав неповнолітніх; усиновлення дітей, створення прийомних сімей, встановлення опіки та піклування

на 2-й день після змін

служба у справах дітей райдержадміністрації

Впровадження профільного навчання в старшій школі

на 2-й день після змін

відділ освіти райдержадміністрації

Організація оздоровлення дітей та змістовного дозвілля молоді

на 2-й день після змін

відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

Видача архівних довідок

на 2-й день після змін

архівний відділ райдержадміністрації

Ведення Державного реєстру виборців

на 2-й день після змін

відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

послуги підприємцям

Єдиний дозвільний офіс;


державна реєстрація юридичних та фізичних осіб

на 2-й день після змін

державний адміністратор апарату райдержадміністрації;


державний реєстратор апарату райдержадміністрації

послуги в сфері державної служби

Порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

протягом тижня після змін


сектор організаційно - кадрової роботи апарату райдержадміністрації

12.

Регламентуючі документи райдержадміністрації


Закон України „Про місцеві державні адміністрації”


Регламент районної державної адміністрації

Правила внутрішнього трудового розпорядку

протягом тижня після змін


на 2-й день після змін

юрисконсульт апарату райдержадміністрації


сектор організаційно - кадрової роботи апарату райдержадміністрації

13.

Планування роботи

Перспективні та квартальні плани, звіти про їх виконання

щороку, щокварталу

сектор організаційно - кадрової роботи апарату райдержадміністрації

14.

Система управління якістю

Перелік послуг, що надаються райдержадміністрацією юридичним та фізичним особам, громадянам України

на 2-й день після змін

управління економіки райдержадміністрації

15.

Конкурс „Приязна адміністрація”

Умови проведення конкурсу


Матеріали щодо участі в конкурсі райдержадміністрації

протягом тижня після змін

на 2-й день після проведення

сектор організаційно - кадрової роботи апарату райдержадміністрації

16.

Конкурс „Кращий державний службовець”

Умови проведення конкурсу


Матеріали щодо участі в конкурсі працівників райдержадміністрації

протягом тижня після змін

на 2-й день після проведення

сектор організаційно - кадрової роботи

апарату райдержадміністрації

17.

Газета «Печенізький край»

Інформація про видання

Свіжий номер газети

на 2-й день після змін

щопонеділка

сектор з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

18.

Громадська рада

Установчі документи

Керівний склад

Протоколи засідань та прийняті рішення

План роботи на рік

Щорічні звіти про роботу

на 2-й день після змін

протягом тижня після засідання


щороку

сектор з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

19.

Доступ до публічної інформації

Нормативно-правова база


Порядок складання, подання запиту на інформацію

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників

Інформація про систему обліку, види інформації

Звіти про задоволення запитів на інформацію

протягом тижня після змін

на 2-й день після змін


щомісяця

особи, на яких покладено обов’язки по доступу до публічної інформації

20.

Поточна інформація

Показники виплати заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій та інших соціальних виплат


Показники розрахунків за енергоносії


Відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальні платежі, діючі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб із районним бюджетом


Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти

1 раз на місяць


до 15 числа


щокварталу

до 15 числа місяця, наступного за звітним

управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації


відділ містобудування, архітектури та ЖКГ райдержадміністрації


сектор фінансово – господарського забезпечення райдержадміністрації


управління економіки райдержадміністрації


21.

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Інформація відповідно до статті 15 Закону „Про доступ до публічної інформації ”
відповідальні особи по доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації
Керівник апарату

райдержадміністрації


І. О. Постнікова
493514Похожие:

Розпорядження печеніги від 17. 01. 2012 року №9 Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності районної державної адміністрації, реалізації прав журналістів І громадськості на безперешкодне та своєчасне отримання інформації про роботу органу виконавчої влади, iconРозпорядження печеніги від "10" січня 2012 року №05 Про затвердження Регламенту Печенізької районної державної адміністрації
України від 31 жовтня 2007 р. №1270, із змінами, керуючись статтею 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою...
Розпорядження печеніги від 17. 01. 2012 року №9 Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності районної державної адміністрації, реалізації прав журналістів І громадськості на безперешкодне та своєчасне отримання інформації про роботу органу виконавчої влади, iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 7 лютого 2012 року №68 «Про забезпечення реалізації прав дітей» Розробник програми Служба у справах дітей районної державної адміністрації Співрозробники програми
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми
Розпорядження печеніги від 17. 01. 2012 року №9 Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності районної державної адміністрації, реалізації прав журналістів І громадськості на безперешкодне та своєчасне отримання інформації про роботу органу виконавчої влади, iconГолови районної державної адміністрації від 19 листопада 2008 року м. Шумськ №80
Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади
Розпорядження печеніги від 17. 01. 2012 року №9 Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності районної державної адміністрації, реалізації прав журналістів І громадськості на безперешкодне та своєчасне отримання інформації про роботу органу виконавчої влади, iconІнформації про діяльність органів виконавчої влади", від 29. 08. 2002 n 1302 "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої
Про організацію надходження та розміщення інформації на офіційному веб-сайті Держземінспекції
Розпорядження печеніги від 17. 01. 2012 року №9 Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності районної державної адміністрації, реалізації прав журналістів І громадськості на безперешкодне та своєчасне отримання інформації про роботу органу виконавчої влади, iconРозпорядження печеніги від " 02 " березня 2012 року №76 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 серпня 2006 року №201
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та протоколу установчих зборів Громадської...
Розпорядження печеніги від 17. 01. 2012 року №9 Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності районної державної адміністрації, реалізації прав журналістів І громадськості на безперешкодне та своєчасне отримання інформації про роботу органу виконавчої влади, iconУкраїна сколівський район погоджено: Затверджено
Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, подальшого утвердження свободи слова в Україні” №1323...
Розпорядження печеніги від 17. 01. 2012 року №9 Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності районної державної адміністрації, реалізації прав журналістів І громадськості на безперешкодне та своєчасне отримання інформації про роботу органу виконавчої влади, iconРозпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №12 Про затвердження графіку прийому громадян начальниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації
«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади...
Розпорядження печеніги від 17. 01. 2012 року №9 Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності районної державної адміністрації, реалізації прав журналістів І громадськості на безперешкодне та своєчасне отримання інформації про роботу органу виконавчої влади, iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 29. 03. 2011 р. №74 Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики
Кабінету Міністрів України від 03. 11. 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної...
Розпорядження печеніги від 17. 01. 2012 року №9 Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності районної державної адміністрації, реалізації прав журналістів І громадськості на безперешкодне та своєчасне отримання інформації про роботу органу виконавчої влади, iconРозпорядження 08 квітня 2013 року Печеніги №72 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 31. 12. 2009 року №695 «Про організацію виконання Указу Президента України від 07. 02. 2008 р.»
«Про організацію виконання Указу Президента України від 07. 02. 2008 р.» Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та...
Розпорядження печеніги від 17. 01. 2012 року №9 Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності районної державної адміністрації, реалізації прав журналістів І громадськості на безперешкодне та своєчасне отримання інформації про роботу органу виконавчої влади, iconРозпорядження 16. 07. 2013 Печеніги №156 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 31. 12. 2009 року №695 «Про організацію виконання Указу Президента України від 07. 02. 2008 р.»
«Про організацію виконання Указу Президента України від 07. 02. 2008 р.» Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов