В структурних підрозділах печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 1 icon

В структурних підрозділах печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 1НазваниеВ структурних підрозділах печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 1
Дата конвертации19.08.2014
Размер61.09 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>

ЗАТВЕРДЖЕНО


розпорядження голови

районної державної


адміністрації


від 07.06.2013 № 121

ПОЛОЖЕННЯПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ЗВІЛЬНЕННЯ ГРОМАДЯН ВІД ПЛАТИ ЗА СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ПЕЧЕНІЗЬКОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)


1. Загальні положення

1. Комісія з питань звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах Печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі по тексту - Комісія), є консультативно-дорадчим органом, утворюється головою Печенізької районної державної адміністрації, з метою розгляду та оперативного вирішення питань звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від плати за надання соціальних послуг структурними підрозділами Печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (надалі - Територіальний центр).


2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами) та іншими нормативно-правовими актами України.

3. Комісія здійснює свою діяльність у формі засідань.


4. Головним завданням Комісії є розгляд письмових заяв громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, про звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах Печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі, є особами пенсійного віку, визнані інвалідами, у тому числі діти-інваліди.


5. Для окремих структурних підрозділів територіального центру можуть передбачатись особливі умови здійснення безоплатного соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

^ 2. Повноваження Комісії

  1. Комісія розглядає заяви та приймає протокольні рішення з питань звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від плати за надання соціальних послуг структурними підрозділами Територіального центру.


2. Комісія вивчає обставини, що стали причиною звернення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу стосовно звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах Печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).


3. Комісія при розгляді заяви повинна враховувати всі обставини, що впливають на соціальну незахищеність громадян України, які подали письмову заяву про звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах Печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).


4. Комісія має право одержувати в установленому порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, установ та організацій для вирішення питання про звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах Печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).


5. Заслуховує на своїх засіданнях інформацію керівників управлінь та відділів органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади з питань, що стосується звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування.


6. За результатами розгляду заяви, Комісія має право прийняти одне з таких рішень:


1) повне звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах Печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

2) про часткове звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах Печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

3) про відмову у звільненні громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах Печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);


7. Звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, здійснюється за рахунок додаткових коштів місцевого бюджету.


8. Рішення Комісії про відмову у звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) може бути оскаржене до суду у порядку визначеному чинним законодавством України.


9. На розгляд комісії Територіальний центр подає перелік документів, а саме:

письмова заява громадянина про звільнення від плати на ім’я голови комісії;

письмова заява громадянина про надання соціальних послуг на ім’я начальника Управління соціального захисту населення Печенізької районної державної адміністрації;

довідка про склад сім'ї (форма № 3);

акт обстеження матеріально - побутових умов проживання громадянина, який потребує соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в соціальній допомозі;

інші документи, які підтверджують особливі обставини, що склались в сім’ї.


10. Комісія має право контролю за веденням бази даних осіб похилого віку, які звільнені від плати за соціальні послуги.


^ 3. Організація роботи Комісії


1. Комісія утворюється у складі голови його заступників, членів та секретаря.


2. Головою Комісії є заступник голови Печенізької районної державної адміністрації, відповідно до розподілу функціональних обов’язків, заступником голови Комісії є начальник управління соціального захисту населення Печенізької районної державної адміністрації, секретарем Комісії є директор Печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), членами Комісії є: керівник апарату Печенізької районної державної адміністрації, головний спеціаліст юрисконсульт – апарату районної державної адміністрації, спеціаліст фінансового управління Печенізької районної державної адміністрації, начальник відділу обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення Печенізької районної державної адміністрації.

До складу Комісії можуть входити за згодою головний лікар Комунального закладу охорони здоров’я Печенізької центральної районної лікарні, голови сільських, селищних та районних Рад.


3. Склад комісії затверджується розпорядженням голови Печенізької районної державної адміністрації.


4. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться по мірі необхідності.


5. Засідання Комісії вважаються правомочними, якщо на ньому присутні не менше як дві третини від загальної кількості її членів.


6. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови Комісії.


7. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головою або заступником Комісії та секретарем.


8. Протокол засідання Комісії зберігається у Печенізькому територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг).


9. У разі задоволення заяви про звільненні громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), голова Печенізької районної державної адміністрації на підставі рішення Комісії та у межах повноважень визначених нормативно-правовими актами, видає розпорядження про звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах Печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).


10. Печенізька районна державна адміністрація направляє розпорядження про звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах Печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на адресу Територіального центру.


11. Територіальний центр на підставі розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації вносить зміни до договору про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), про що видається відповідний наказ. При цьому датою звільнення від плати вважається дата прийняття розпорядження голови Печенізької районної державної адміністраціїКерівник апарату районної державної адміністрації


І.О.Постнікова

Похожие:

В структурних підрозділах печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 1 iconРозпорядження 04. 06. 2013 Печеніги №121 Про затвердження Положення про комісію з питань звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах Печенізького територіального центру
Ання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) затверджених постановою...
В структурних підрозділах печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 1 iconОбслуговування (надання соціальних послуг) громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи рішення комісії з питань звільнення громадян від плати за соціальне...
В структурних підрозділах печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 1 iconРішення від 05 вересня 2012 року №20 /vі м. Чигирин Про звільнення Андрієнка Г.І. з посади директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чигиринського району
Контракту на керівництво територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чигиринського району, враховуючи...
В структурних підрозділах печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 1 iconРозпорядження 13. 06. 013 Печеніги №136
Про звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціально-побутової адаптації...
В структурних підрозділах печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 1 iconРішення від 05 вересня 2012 року №20 11/vі м. Чигирин Про звільнення Андрієнка Г.І. з посади директора територіального центру
Контракту на керівництво територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чигиринського району, враховуючи...
В структурних підрозділах печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 1 iconРозпорядження 29 квітня 2013 року Печеніги №89 Про затвердження Положення про Печенізький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Ору Печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (Пономарьовій З.І.) подати нову редакцію...
В структурних підрозділах печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 1 iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 23. 02. 2011р. №40 Про затвердження переліку соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування надання
У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 „Деякі питання діяльності територіальних центрів...
В структурних підрозділах печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 1 iconРішення від 28 лютого 2013 року №22 м. Бобринець Про зняття з балансу Територіального центру соціального обслуговування надання
Розглянувши звернення №74 від 14. 02. 2013 року директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)...
В структурних підрозділах печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 1 iconРозпорядження від 01 лютого 2013 року Печеніги
Печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян – учасників бойових дій, інвалідів...
В структурних підрозділах печенізького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 1 iconВиконавчий комітет
Про внесення змін до рішення виконкому від 21. 07. 2010 №704 «Про затвердження складу комісії з розгляду питань пов’язаних з наданням...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов