Розпорядження 08 квітня 2013 року Печеніги №73 Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади icon

Розпорядження 08 квітня 2013 року Печеніги №73 Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої владиНазваниеРозпорядження 08 квітня 2013 року Печеніги №73 Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади
страница1/4
Дата конвертации19.08.2014
Размер0.54 Mb.
ТипРозпорядження
скачать >>>
  1   2   3   4

ПЕЧЕНІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08 квітня 2013 року Печеніги № 73


Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади


З метою забезпечення організації контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади та відповідно до частини четвертої статті 143 Конституції України, статей 28, 35, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації," статті 76 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 1999 року № 339 (зі змінами), розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 22 березня 2013 року № 102:


1. Затвердити Порядок проведення районною державною адміністрацією перевірок стану здійснення органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади (додається).


2. Затвердити Перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, що здійснюють контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади у відповідній сфері згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Перелік), що додається.


3. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату, зазначених у Переліку:

1) визначити відповідальних осіб за організацію контролю з питань здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади;

2) забезпечити розроблення та подання до 01 грудня відповідного року до відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації пропозиції до Плану контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади;

3) щомісяця здійснювати аналіз актів виконавчих органів місцевих рад, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, в межах компетенції;

4) інформувати районну державну адміністрацію через відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації про результати контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади один раз на півріччя до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.


4. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації забезпечити в установленому порядку:

1) розроблення та подання на затвердження голові районної державної адміністрації до 24 грудня відповідного року Плану контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади;

2) координацію роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації, зазначених у Переліку, з питань участі у перевірках стану здійснення органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади;

3) надання голові районної державної адміністрації інформації про результати перевірок стану здійснення органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади – протягом 20 днів після проведення перевірки та узагальненої інформації про виконання органами місцевого самоврядування району відповідних делегованих повноважень органів виконавчої влади – один раз на півріччя до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом;

4) інформування обласної державної адміністрації через організаційний відділ апарату обласної державної адміністрації про роботу із здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади за формою 2 згідно з додатком – один раз на півріччя до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.


5. Головному спеціалісту – юрисконсульту апарату районної державної адміністрації:

1) забезпечити здійснення аналізу актів виконавчих органів місцевих рад, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, на відповідність їх чинному законодавству.

2) у випадку невжиття відповідним органом місцевого самоврядування заходів щодо приведення у відповідність до чинного законодавства актів, які не відповідають законодавству (їх перегляду), готувати пропозиції голові районної державної адміністрації щодо скасування у встановленому законом порядку та вживати в подальшому необхідних заходів щодо забезпечення їх скасування (звернення до адміністративного суду, інформування органів прокуратури для вжиття заходів прокурорського реагування).

3) інформувати голову районної державної адміністрації один раз на півріччя, до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, про результати аналізу актів органів місцевого самоврядування, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, на відповідність чинному законодавству.


6. Рекомендувати виконавчим органам місцевого самоврядування району надсилати у паперовому та електронному вигляді до районної державної адміністрації:

через відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації інформацію про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади за формою 1 згідно з додатком 1 – один раз на півріччя до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, а також на вимогу районної державної адміністрації – інформацію про виконання окремих делегованих повноважень;

через головного спеціаліста – юрисконсульта апарату районної державної адміністрації копії актів органів місцевого самоврядування, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, – протягом 10 днів з дня їх прийняття.


7. Сектору контролю апарату районної державної адміністрації забезпечити контроль за своєчасним надходженням копій актів органів місцевого самоврядування, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади.


8. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 листопада 2011 року № 337 «Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади».


9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації І.О.Постнікову.


^ Голова районної

державної адміністрації О.ГУСАРОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації


ПОРЯДОК

проведення районною державною адміністрацією перевірок стану здійснення органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади


1. Перевірки стану здійснення органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади проводяться у разі необхідності, згідно з відповідним Планом здійснення контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади.

2. Терміни проведення перевірки стану здійснення виконавчими органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади не повинен перевищувати 5 робочих днів.

Продовження цього терміну допускається з дозволу голови районної державної адміністрації.

3. Для проведення перевірок стану здійснення органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади структурними підрозділами районної державної адміністрації формується комісія з проведення перевірок стану здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі – Комісія), до складу якої залучаються представники апарату, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації та територіальних органів центральних органів влади.

Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Організаційне забезпечення проведення перевірок здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

4. Робочий план перевірки та перелік питань, які будуть розглянуті у ході перевірки, затверджує керівник апарату районної державної адміністрації, голова Комісії.

5. На вимогу Комісії, що здійснює контроль, виконавчі органи сільських, селищної рад мають надавати інформацію про виконання ними окремих делегованих повноважень.

6. У разі потреби за рішенням голови районної державної адміністрації можуть проводитися позапланові перевірки.

7. За результатами перевірки оформляється акт за підписом осіб, які проводили перевірку. Акт передається голові районної державної адміністрації, а копія акта передається органу місцевого самоврядування, в якому проводилася перевірка.

Результати перевірки розглядаються виконавчим органом влади, а у разі потреби виносяться на розгляд сесії відповідної ради та доводяться до відома населення через місцеві засоби масової інформації, веб – сайт районної державної адміністрації.

8. Про прийняте рішення або вжиті заходи за результатами перевірки сільський, селищний голова зобов’язані у тижневий термін повідомити районну державну адміністрацію через відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.


9. Голова районної державної адміністрації розглядає у тижневий термін результати перевірки і вживає заходів щодо усунення виявлених порушень чи зловживань. У разі потреби матеріали передаються відповідним правоохоронним органам та вищестоящим органам виконавчої влади.


^ Керівник апарату районної

державної адміністрації І.ПОСТНІКОВА


Дюк, 6 18 20


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації


ПЕРЕЛІК

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, що здійснюють контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади у відповідній сфері згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»


п/п

Структурні підрозділи

Делеговані повноваження, визначені ЗакономВідділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації

пункт б) статті 29
Загальний відділ апарату районної державної адміністрації

підпункт 1) пункту б)

частини 1 статті 38Головний спеціаліст – юрисконсульт апарату районної державної адміністрації

пункт 13) пункту 6) частини 1 статті 34; підпункти 5) – 7) пункту б) частини 1 статті 38Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації

підпункти 1), 2) пункту б) статті 35; підпункти 1) – 3), 8) пункту б) статті 36, пункти 1) – 3) частини 2 статті 38Відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації

підпункт 1) пункту б) статті 27; підпункти 2), 3) пункту б) статті 28; підпункти 1), 2), 3), 4) пункту б) статті 30Фінансове управління районної державної адміністрації

підпункт 1) пункту б) статті 28Відділ освіти районної державної адміністрації

підпункти 1), 2), 4) – 6), 8), 9), 11) пункту б) статті 32; частина 2 статті 34Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

підпункти 1) – 3), 5) – 12) пункту б) частини 1 статті 34Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації

підпункти 1), 2), 4), 5 – 10) пункту б)статті 30; підпункт 1) частини 1 статті 31;

підпункт 2), пункту б) частини 1 статті 38

пункт б) частини 1 статті 31Сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації

підпункти 2), 5), 7), 8), 9), 11) пункту б) статті 32; підпункт 4) пункту б) статті 34Відділ культури і туризму районної державної адміністрації

підпункти 9) – 11) пункту б) статті 32, частина 2 статті 34Служба у справах дітей районної державної адміністрації

підпункти 7), 9) пункту б) статті 32; пункт 1) частини 2 статті 38Архівний відділ районної державної адміністрації

пункт 4) частини 2 статті 38Комунальний заклад охорони здоров’я Печенізька центральна районна лікарня

підпункти 1) – 3), 11) пункту б) статті 32; частина 2 статті 34Відділ Держземагенства в Печенізькому районі

пункти 1) – 5), 7) – 10) пункту б) частини 1, частина 2 статті 33Сектор статистики в Печенізькому районі

підпункт 2) пункту б) статті 27
  1   2   3   4Похожие:

Розпорядження 08 квітня 2013 року Печеніги №73 Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади iconРозпорядження 14 червня 2013 року Сколе №135 Про співпрацю з виконавчими органами міської, селищних, сільських рад району та порядок контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування
Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 1999 року №339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами...
Розпорядження 08 квітня 2013 року Печеніги №73 Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади iconРозпорядження 25. 01. 2012 Печеніги №21 Про створення комісії за здійсненням контролю по виконанню органами місцевого самоврядування Печенізького району делегованих повноважень Печенізькій районній державній адміністрації
А здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» (зі змінами та доповненнями), а...
Розпорядження 08 квітня 2013 року Печеніги №73 Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади iconРозпорядження 08. 04. 2013 року Печеніги №74 Про створення комісії з проведення перевірок стану здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади
А здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» (зі змінами та доповненнями), а...
Розпорядження 08 квітня 2013 року Печеніги №73 Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади iconРозпорядження 20. 12. 2012 року Печеніги №505 Про затвердження плану здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади на 2013 рік
Про затвердження плану здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів...
Розпорядження 08 квітня 2013 року Печеніги №73 Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади iconРозпорядження голови райдержадміністрації від 23. 01. 08 №8 „Про склад комісії з проведення перевірки здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади,
Відповідно до статті 143 Конституції України, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 р. №339 „Про затвердження...
Розпорядження 08 квітня 2013 року Печеніги №73 Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади iconРозпорядження голови райдержадміністрації від 05. 02. 07 №46 „Про склад комісії з проведення перевірки здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади,
Відповідно до статті 143 Конституції України, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 р. №339 „Про затвердження...
Розпорядження 08 квітня 2013 року Печеніги №73 Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади iconРозпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації вiд 04. 07. 11 №425 м. Рахів "Зареєстровано" в Рахівському районному управлінні юстиції 21 липня 2011 року за №10/374
Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади
Розпорядження 08 квітня 2013 року Печеніги №73 Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади iconРозпорядження 13 червня 2012 року Сколе №289 Про затвердження графіку виїздів комісії з проведення перевірок за здійсненням органами місцевого самоврядування
Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні" та згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 1999року №339...
Розпорядження 08 квітня 2013 року Печеніги №73 Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади iconПрограма фінансового забезпечення функціонування Овруцької районної державної адміністрації для виконання повноважень
«Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади»...
Розпорядження 08 квітня 2013 року Печеніги №73 Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади iconКиївської області виконавчий комітет
Київської обласної державної адміністрації від 11. 05. 2002 р.№263 “Про забезпечення Київською обласною адміністрацією контролю за...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов