Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 22. 04. 2013 р. №84 положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації icon

Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 22. 04. 2013 р. №84 положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністраціїНазваниеРозпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 22. 04. 2013 р. №84 положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації
Дата конвертации19.08.2014
Размер105.08 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Печенізької

районної державної адміністрації

від 22.04.2013 р. № 84

ПОЛОЖЕННЯ


про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації


1. Фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації (далі управління) є місцевим органом виконавчої влади, що утворюється відповідно до чинного законодавства. Управління забезпечує реалізацію державної, фінансової, бюджетної та податкової політики на відповідній території.

2. Фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації підпорядковується голові Печенізької районної державної адміністрації та Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Міністерства фінансів України, рішеннями Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації і розпорядженнями голови Печенізької районної державної адміністрації, рішеннями районної ради, прийнятими в межах її компетенції, а також цим Положенням.

4. Управління та його статус як юридичної особи публічного права визначаються головою Печенізької районної державної адміністрації.

5. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної, фінансової, бюджетної та податкової політики на відповідній території

6. Управління до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Міністерства фінансів України, рішеннями Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації і розпорядженнями голови Печенізької районної державної адміністрації, рішеннями районної ради, та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) складає проект районного бюджету, та після затвердження сесією районної ради забезпечує виконання районного бюджету;

3) готує пропозиції щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку економіки району, фінансового забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення;

4) розробляє пропозиції щодо удосконалення діючих форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, відносно місцевих бюджетів;

5) забезпечує дотримання законодавства у фінансовій сфері на території району, що стосується формування і виконання місцевих бюджетів.

6) вносить пропозиції щодо проекту рішень та розпоряджень місцевого бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

9) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

10) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

11) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

12) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, протоколів у межах своїх повноважень;

13) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

14) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

15) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

16) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

17) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

18) за дорученням Печенізької районної ради отримує у порядку, визначеному Кабінетом міністра України в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Харківської області:

- позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету;

19) забезпечує захист персональних даних;

20) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

21) здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до їх компетенції.

3) бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, аналізує і визначає тенденції розвитку фінансової бази району та враховує їх при складанні проекту районного бюджету;

4) організує роботу, пов'язану із складанням проекту районного бюджету, за дорученням районної державної адміністрації визначає порядок і термін подання виконавчими комітетами селищної та сільських рад матеріалів для підготовки проектів районного бюджету і прогнозних розрахунків для визначення частини загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів селищної та сільських рад , складає проект районного бюджету, готує пропозиції про нормативи відрахувань частини податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів селищної та сільських рад;

5) разом з виконкомами селищної та сільських рад, податковою інспекцією, організує виконання дохідної частини місцевих бюджетів, вносить пропозиції щодо наповнення дохідної частини бюджетів, як за рахунок традиційних, так і нетрадиційних джерел фінансування.

6) складає зведення бюджетів, що входять до бюджету району та подає його в установлені строки до Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації;

7) забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів бюджетного законодавства;

8) здійснює контроль за станом надходження доходів бюджету, коштів позабюджетних фондів та правильністю використання підприємствами, установами, організаціями виділених їм з відповідного бюджету асигнувань, коштів позабюджетних фондів;

9) складає розпис доходів і видатків районного бюджету з поквартальним розподілом, забезпечує його виконання, приймає рішення про пересування квартальних призначень коштів у межах річних бюджетних асигнувань, проводить у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з обласним бюджетом і з бюджетами селищної та сільських рад;

10) готує і подає райдержадміністрації пропозиції про чисельність, витрати та фонд оплати праці підрозділів районної державної адміністрації, сільських виконавчих комітетів, які фінансуються з районного бюджету ;

11) здійснює контроль за виконанням районного бюджету і за додержанням банківськими установами правил касового виконання бюджету по доходах;

12) веде облік виконання районного бюджету і облік змін, що вносяться в установленому порядку до районного бюджету по доходах і видатках, контролює облік виконання бюджетів селищної та сільських рад ;

13) розглядає звіти про виконання бюджетів селищної та сільських рад, кошторисів видатків районних управлінь і відділів, інших установ, що фінансуються з районного бюджету, складає зведення про виконання бюджетів, що входять до бюджету району і подає його Департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації; звітує перед районною державною адміністрацією про хід виконання районного бюджету і подає їй річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;

14) здійснює облік коштів резервного фонду районної державної адміністрації;

15) контролює правильність проведення виплат і відшкодування коштів за рахунок місцевих бюджетів, передбачених чинним законодавством;

16) готує пропозиції районній державній адміністрації про встановлення місцевих податків і зборів;

17) за дорученням районної державної адміністрації розглядає матеріали про надання відповідно до законодавчих актів окремим категоріям платників пільг по податках і платежах, які надходять до районного бюджету, і готує відповідні пропозиції з цього питання до сесії районної ради;

18) на базі статистичних і бухгалтерських звітів, аналітичних і прогнозних розрахунків аналізує економічний і фінансовий стан галузей господарства, тенденції та динаміку розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо вишукування та мобілізації додаткових фінансових ресурсів;

19) готує пропозиції з фінансових питань, бере участь у їх вирішенні у справах, пов'язаних із зміною форм державної і комунальної власності, приймає участь через своїх представників у роботі комісій з приватизації об'єктів державної і комунальної власності;

20) відповідно до затверджених у бюджеті призначень здійснює фінансування, в межах наявних фінансових ресурсів у бюджеті, заходів по розвитку житлово-комунального господарства, агропромислового комплексу та охоронно-природних заходів, соціально-економічних програм, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молодіжних заходів і спорту, культури, місцевих органів виконавчої влади;

21) забезпечує контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів, разом з органами Державної казначейської служби, державної контрольно-ревізійної служби України проводить комплексні перевірки виконання бюджетів усіх рівнів;

22) забезпечує разом з відповідними підрозділами районної державної адміністрації на підприємствах, в організаціях і установах комунальної власності додержання єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку і звітності;

23) бере участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури місцевих органів виконавчої влади та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання; готує пропозиції про чисельність, фонд оплати праці працівників і витрати на утримання місцевих органів виконавчої влади;

24) вивчає, аналізує фінансову діяльність виконкомів селищної та сільських рад і вживає заходів щодо її вдосконалення;

25) організує своєчасний і якісний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, та підприємств, установ й організацій, вживає заходів до усунення причин їх виникнення.

8. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Печенізької районної державної адміністрації за погодженням з Департаментом фінансів Харківської обласної державної адміністрації. Начальник має заступника, якого за його поданням призначає та звільняє з посади голова Печенізької районної державної адміністрації.

10. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у управлінні;

2) подає на затвердження голові Печенізької райдержадміністрації положення про управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії Печенізької райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Печенізької райдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

12) здійснює добір кадрів;

13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

15) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Печенізької райдержадміністрації.

12. Управління утримується за рахунок бюджетних коштів.

13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України із своїм найменуванням.

14. Юридична адреса: 62801 Харківська обл., Печенізький р-н, смт. Печеніги, вул.. 1-го Травня, 6.


Керівник апарату

райдержадміністрації І. ПОСТНІКОВА


Гребеннікова Т., 6 13 41
Похожие:

Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 22. 04. 2013 р. №84 положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 17. 05. 2013 року №102 положення про управління агропромислового розвитку Печенізької районної державної адміністрації
Управління агропромислового розвитку Печенізької районної державної адміністрації (далі управління) утворюється головою Печенізької...
Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 22. 04. 2013 р. №84 положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації 04. 07. 2012 №244 положення про архівний відділ Печенізької районної державної адміністрації
...
Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 22. 04. 2013 р. №84 положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації iconПоложення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації
Фінансове управління районної державної адміністрації (далі управління) є місцевим органом виконавчої влади, що утворюється відповідно...
Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 22. 04. 2013 р. №84 положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 11. 06. 2013 №131 положення про відділ культури І туризму печенізької районної державної адміністрації (нова редакція)
Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (далі Департамент)
Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 22. 04. 2013 р. №84 положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження 05 березня 2013 Печеніги №39 Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення Печенізької районної державної адміністрації
Київської та Севастопольської міської районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій», та відповідно розпорядження...
Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 22. 04. 2013 р. №84 положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Печенізької районної державної адміністрації
Печенізької районної державної адміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється...
Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 22. 04. 2013 р. №84 положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження печеніги 22 квітня 2013 року №84 Про затвердження Положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації
Київської та Севастопольської міської районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій”, від 26 вересня 2012...
Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 22. 04. 2013 р. №84 положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження 21. 10. 2013 Печеніги №239 Про затвердження Положення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та відповідно пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації...
Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 22. 04. 2013 р. №84 положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації iconПоложення про відділ освіти Печенізької районної державної адміністрації
Печенізької районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові...
Розпорядження голови Печенізької районної державної адміністрації від 22. 04. 2013 р. №84 положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації iconПоложення про відділ освіти Печенізької районної державної адміністрації Печеніги 2013
Печенізької районної державної адміністрації і підпорядковується голові державної адміністрації та Департаменту науки і освіти Харківської...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов