Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №10 Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку І торгівлі Печенізької районної державної адміністрації icon

Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №10 Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку І торгівлі Печенізької районної державної адміністраціїНазваниеРозпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №10 Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку І торгівлі Печенізької районної державної адміністрації
Дата конвертации20.08.2014
Размер68.08 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>ПЕЧЕНІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 січня 2013 року Печеніги 10Про затвердження Положення

про відділ економічного

розвитку і торгівлі Печенізької

районної державної адміністрації


На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», Постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської районної, районної в м. Києві та Севастополі державних адміністрацій», керуючись ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:


1. Затвердити Положення про відділ економічного розвитку і торгівлі Печенізької районної державної адміністрації (додається).


2. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 29.09.2010 року № 523 «Про затвердження Положення про управління економіки районної державної адміністрації ».


3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


Перший заступник голови

районної державної адміністрації І. ОТЧЕНАШКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження першого заступника голови районної державної адміністрації


ПОЛОЖЕННЯ


про відділ економічного розвитку і торгівлі Печенізької

районної державної адміністрації


 1. Відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації (далі управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові цієї адміністрації і Департаменту економіки і міжнародних відносин обласної державної адміністрації.
 1. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, наказами директора Департаменту економіки і міжнародних відносин обласної державної адміністрації, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.
 1. Основним завданням відділу є участь у :

 • реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку України;

 • реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

 • формуванні і проведенні державної регіональної політики;

 • проведенні разом з іншими структурними підрозділами державної зовнішньоекономічної політики;

 • забезпеченні реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі громадського харчування і побутових послуг;

 • здійсненні структурних змін, а також державної інвестиційної та інноваційної політики;

 • забезпеченні реалізації державної цінової політики;

 • забезпеченні виконання завдань з управління комунальним майном спільної власності територіальних громад сіл та селища району;

 • забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.

 1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 1. аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;

 2. виконує роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку району та підготовки його програм;

 3. бере участь у розробленні проектів районних, регіональних і інших програм та їх реалізації;

 4. розробляє пропозиції до проектів районного бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку району, та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

 5. готує пропозиції голові районної державної адміністрації з питань ефективного використання фінансових, кредитних і валютних ресурсів;

 6. бере участь у складанні необхідних для роботи балансів (фінансових, грошових доходів і витрат населення, попиту на основні види паливно – енергетичних ресурсів, промислової продукції та продовольства);

 7. бере участь у межах компетенції в підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації державної цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін;

 8. сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території району, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької

діяльності ;

 1. бере участь разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

 2. забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання;

 3. організовує разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств, установ та організацій району у виставково – ярмаркових заходах;

 4. бере участь у формуванні переліку об’єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів;

 5. розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в районі, в тому числі готує та подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливішої будов виробничого призначення, об’єктів соціальної сфери;

 6. аналізує стан і бере участь у межах компетенції в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту;

 7. бере участь у формуванні та реалізації державної аграрної політики, розробленні пропозицій щодо забезпечення продовольчої безпеки району;

 8. проводить аналіз результатів фінансово – господарської діяльності підприємств, які є власністю територіальних громад, сіл, селища району;

 9. бере участь у реалізації регіональної політики у сфері управлінням майном комунальної власності територіальних громад сіл, селища району в межах делегованих повноважень;

 10. готує голові районної державної адміністрації пропозиції з питань розміщення на території району нових, реконструкції, розширенні, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів виробничого і невиробничого призначення, які належать до сфери її управління;

 11. готує голові райдержадміністрації пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організації на розвиток житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, побутового, торгівельного та інших видів обслуговування населення;

 12. розробляє пропозиції щодо фінансово – економічного обгрунтування обсягів закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

 13. бере участь у здійсненні заходів щодо проведення закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів для райдержадміністрації;

 14. бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно - територіального устрою;

 15. уносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики;

 16. забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні;

 17. проводить узагальнення інформації щодо переліку адміністративних послуг, які надаються бюджетними установами району;

 18. виконує інші функції пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.
 1. Відділ має право:

 • залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

 • одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 • скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.
 1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з директором Департаменту економіки і міжнародних відносин обласної державної адміністрації.
 1. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.
 1. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених коштів визначає голова районної державної адміністрації.

Структуру, кошторис і штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації, після експертизи, проведеної районним фінансовим управлінням.


Заступник голови

райдержадміністрації І. ЮСІФОВПохожие:

Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №10 Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку І торгівлі Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження 21. 10. 2013 Печеніги №239 Про затвердження Положення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та відповідно пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації...
Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №10 Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку І торгівлі Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження 11. 06. 2013 Печеніги №131 Про затвердження Положення про відділ культури І туризму Печенізької районної державної адміністрації у новій редакції
Про затвердження Положення про відділ культури і туризму Печенізької районної державної адміністрації у новій редакції», у відповідність...
Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №10 Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку І торгівлі Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження від 25 лютого 2013 року Печеніги №32 Про внесення змін до Положення про архівний відділ Печенізької районної державної адміністрації Відповідно до положень Закону України «Про Національний фонд та архівні установи»
Про внесення змін до Положення про архівний відділ Печенізької районної державної адміністрації
Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №10 Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку І торгівлі Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження 05 березня 2013 Печеніги №39 Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення Печенізької районної державної адміністрації
Київської та Севастопольської міської районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій», та відповідно розпорядження...
Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №10 Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку І торгівлі Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження печеніги 22 квітня 2013 року №84 Про затвердження Положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації
Київської та Севастопольської міської районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій”, від 26 вересня 2012...
Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №10 Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку І торгівлі Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 17. 05. 2013 року №102 положення про управління агропромислового розвитку Печенізької районної державної адміністрації
Управління агропромислового розвитку Печенізької районної державної адміністрації (далі управління) утворюється головою Печенізької...
Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №10 Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку І торгівлі Печенізької районної державної адміністрації iconПоложення про відділ освіти Печенізької районної державної адміністрації Печеніги 2013
Печенізької районної державної адміністрації і підпорядковується голові державної адміністрації та Департаменту науки і освіти Харківської...
Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №10 Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку І торгівлі Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження печеніги від "18" січня 2012 року №11 Про затвердження Положення про відділ організаційно кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Про затвердження Положення про відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №10 Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку І торгівлі Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження від 18 січня 2012 року Печеніги №11 Про затвердження Положення про відділ організаційно кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Про затвердження Положення про відділ організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №10 Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку І торгівлі Печенізької районної державної адміністрації iconРозпорядження 21. 12. 2012 року Печеніги №510/2 Про затвердження Перспективного плану (основних напрямів) діяльності Печенізької районної державної адміністрації на 2013 рік
Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов