Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №13 Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації icon

Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №13 Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністраціїНазваниеРозпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №13 Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації
Дата конвертации20.08.2014
Размер135.21 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>


ПЕЧЕНІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 січня 2013 року Печеніги 13Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації


На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», Постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської районної, районної в м. Києві та Севастополі державних адміністрацій», керуючись ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:


1. Затвердити Положення про сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації (додається).


2. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 04.10.2010 року № 526 «Про затвердження Положення про відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Печенізької районної державної адміністрації».


3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації О.В.Кизим.


^ Перший заступник голови

районної державної адміністрації І. ОТЧЕНАШКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної

державної адміністрації


ПОЛОЖЕННЯ

про сектор у справах молоді та спорту

районної державної адміністрації


1.Сектор у справах молоді та спорту Печенізької районної державної адміністрації (далі. сектор) є структурним підрозділом Печенізької районної державної адміністрації що утворюється головою цієї адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові відповідної держадміністрації та Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.


 1. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Харківської обласної держадміністрації, районної держадміністрації, наказом директора Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту обласної держадміністрації, рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, прийнятими у межах його компетенції, а також Положенням про сектор.
 1. Основними завданнями відділу є:

1) забезпечення реалізації на відповідній території державної політики з питань дітей, молоді, жінок, сім'ї, охорони материнства і дитинства, фізичної культури і спорту;

2) організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

3) сприяння фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку дітей та молодь підвищенню ролі жінок у суспільстві, створення рівних можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному, соціальному, культурному і суспільному житті:

4) забезпечення підготовки та проведення спортивних та інших заходів, навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів:

5)розробленим заходів щодо збільшення виробництва спортивних товарів та обладнання, залучення до цієї роботи інвесторів, зміцнення спортивно-технічної бази об'єктів та споруд спортивного призначення, утримання їх в належному стані.


4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 1. організовує розроблення і здійснення заходів спрямованих на поліпшення становища дітей, молоді, жінок, сім'ї, охорони материнства і дитинства, фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді, підвищення статусу материнства та ролі жінок у суспільстві;

 2. подає в установленому порядку на розгляд відповідної держадміністрації пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів щодо поліпшення становища дітей, молоді, жінок, сім'ї, фізичного виховання та спорту, заохочення материнства, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, а також щодо фінансування та матеріально-технічної о забезпечення зазначених проектів;

 1. розробляє проекти концепцій, комплексних і цільових програм району з питань, що належать до його компетенції та контролює їх виконання;

 2. проводить підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів про становище дітей, молоді, жінок, сім'ї, розвиток фізичної культури і спорту, організацію дослідження з цих питань;

5)забезпечує:

формування та .затвердження календарних планів навчально-тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивних змагань області, заходів та програм з питань дітей, молоді, жінок і сім'ї;

проведення заходів, затверджених календарними планами навчально-тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів у межах коштів, передбачених на розвиток фізичної культури і спорту;

дотримання підприємствами, установами та організаціями законодавства з питань дітей, молодь жінок, сім’ї, фізичної культури і спорту;

реалізацію антимонопольної політики у сфері фізичної культури і спорту;:

створення умов для інтелектуального І культурного розвитку талановитих дітей та молоді;

6) готує і подає в установленому порядку статистичну звітність про становище дітей, молоді, жінок, сім'ї, розвиток фізичної культури і спорту, охорони материнства і дитинства, оздоровлення та відпочинок дітей у районі;

 1. залучає в установленому порядку дитячі, молодіжні, жіночі, фізкультурно-спортивні, інші громадські та благодійні організації до реалізації соціальних програм і проектів, спрямованих на поліпшення становища дітей, молоді, жінок, сім'ї, фізичної культури і спорту;

 2. сприяє в установленому порядку фінансовій підтримці програм (проектів) дитячих, молодіжних, жіночих, фізкультурно-спортивних, інших громадських організацій та благодійних фондів, суспільно-корисних ініціатив щодо соціальної допомоги найменш захищеним сім'ям з дітьми, жінкам та молоді;

 3. у межах своєї компетенції здійснює контроль за станом проведення в регіоні молодіжної і сімейної політики, розвитком фізичної культури і спорту;

 1. перевіряє разом з відповідними структурними підрозділами держадміністрації стан роботи з фізичної культури і спорту в навчальних закладах, а також на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

 2. узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції;

 3. вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи органів, до компетенції яких належать питання щодо проблем дітей, молоді, жінок, сім'ї, фізичної культури і спорту, рецензує методичну та іншу літературу з питань, що належать до його компетенції, провадить в установленому порядку інформаційно пропагандистку та видавничу діяльність;

13) веде облік роботи, проведеної у сфері фізичної культури і спорту, реєструє спортивні рекорди та досягнення, встановлені, у районі;

 1. порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів, меценатів і працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, а також про призначення державних стипендій олімпійським та параолімпійським чемпіонам, видатним діячам, фізичної культури і спорту;

 2. вживає заходів до забезпечення соціального захисту спортсменів, тренерів та фахівців у сфері фізичної культури і спорту;

 3. комплектує склад збірних команд району з видів спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного і міського рівня;

 4. організовує роботу з підготовки спортивних резервів, координує розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки та шкіл вищої спортивної майстерності, забезпечує і контролює організацію навчально-тренувального процесу, в установленому порядку та за погодженням з відповідним управлінням обласної держадміністрації планує розвиток пріоритетних видів спорту в районі;

 5. здійснює контроль за цільовим використанням і технічним етаном фізкультурно-оздоровчих та спортивних об'єктів у районі, забезпечує ефективне їх використання і відповідає за дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

 1. сприяє створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована па підтримку фізкультурно-оздоровчих і молодіжних програм;

 2. подає пропозиції щодо застосування дисциплінарних стягнень (дискваліфікація спортсменів, позбавлення кваліфікаційних і почесних спортивних звань та прав на провадження тренерської, суддівської діяльності до спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту за порушення правил змагань, договорів, контрактів, а також за дії, що гальмують розвиток українського спорту;

 1. сприяє діяльності молодіжних житлових комплексів, наданню пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла та на придбання товарів довготермінового користування, розвиткові молодіжного, жіночого та сімейного підприємництва;

 2. здійснює заходи щодо морально-духовного та патріотичного виховання підростаючого покоління, сприяє розширенню та функціонуванню мережі молодіжних центрів, клубів за інтересами за місцем проживання, служб соціальної допомоги, розвитку та зміцненню їх матеріально-технічної бази;

23) сприяє працевлаштуванню молоді;

24) разом з відповідними органами освіти, внутрішніх справ, соціального захисту населення, центрами соціальних служб для молоді та за участю громадськості виявляє і веде облік сімей, які не забезпечують необхідних умов для життя, навчання та виховання дітей, а також вживає заходів до їх соціальної підтримки;

 1. організовує і бере участь у проведенні серед широких верств населення фестивалів, конкурсів, виставок, змагань та інших заходів, що сприяють розвитку ініціативи задоволенню всебічних інтересів дітей, молоді, жінок, сім'ї, пропаганді здорового способу життя, розвитку олімпійського та параолімпійського руху;

 2. координує на відповідній території діяльність, спрямовану на організацію дозвілля, відпочинку і оздоровленню підростаючого покоління;

 3. розглядає в установленому порядку пропозиції, заяви і скарги громадян з питань дітей, молоді, жінок, сім'ї, фізичної культури і. спорту, вживає заходів до усунення причин, що їх породжують;

 4. забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у секторі;

 5. виконує інші функції, відповідно до покладених на нього завдань.


5. Сектор має право:

1) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів держадміністрації, підприємств, установ та організацій, наукових установ і об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками);

3) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з жіночими, молодіжними, дитячими, фізкультурно-спортивними громадськими і а благодійними організаціями.


 1. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими
  структурними підрозділами держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.
 1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Печенізької районної державної адміністрації за погодженням з відповідною обласною адміністрацією.
 1. Завідувач сектору:

1) здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань та прийняті ним рішення;

2) затверджує функціональні обов'язки працівників сектору;

3) розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу та реалізацію регіональних цільових програм.


9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції сектору, розгляду наукових рекомендацій і пропозиції, щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у секторі може утворюватися дорадчий орган.

До складу дорадчого органу можуть входити керівники інших структурних підрозділів держадміністрації, директори центрів соціальних служб для молоді та начальник служби у справах неповнолітніх.


10. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання відповідної держадміністрації.

Кошторис доходів і видатків, штатний розпис відділу затверджує голова відповідної держадміністрації після попередньої їх експертизи у фінансовому відділі.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників затверджуються головою районної державної адміністрації.


Заступник голови районної

державної адміністрації О.КИЗИМ

541163Похожие:

Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №13 Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації iconРозпорядження 05 березня 2013 Печеніги №39 Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення Печенізької районної державної адміністрації
Київської та Севастопольської міської районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій», та відповідно розпорядження...
Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №13 Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації iconРозпорядження 21. 10. 2013 Печеніги №239 Про затвердження Положення про відділ масових комунікацій апарату районної державної адміністрації
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та відповідно пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації...
Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №13 Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації iconРозпорядження 17. 06. 01 Печеніги №13 7 Про затвердження плану роботи районної державної адміністрації на III квартал 2013 року
Відповідно до пункту 3 Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації...
Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №13 Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації iconРозпорядження 17 жовтня 2013 р. Печеніги №71-к Про відрядження Кучеренка О. В
Кучеренка олега Вікторовича, завідувача сектору у справах молоді та спорту районної державної адміністрації відрядити 19, 20 жовтня...
Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №13 Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації iconРозпорядження печеніги 22 квітня 2013 року №84 Про затвердження Положення про фінансове управління Печенізької районної державної адміністрації
Київської та Севастопольської міської районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій”, від 26 вересня 2012...
Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №13 Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації iconРозпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №10 Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку І торгівлі Печенізької районної державної адміністрації
України від 18 квітня 2012 року №606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської...
Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №13 Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації iconРозпорядження 3 квітня 2013 року Печеніги №64 Про затвердження складу колегії відділу освіти
Згідно Положення про колегію відділу освіти районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної...
Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №13 Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації iconГрафік особистого прийому громадян начальником відділу у справах молоді та спорту районної державної адміністрації
Печеніги, вул Леніна, 48, каб. 5 відділ у справах молоді та спорту районної державної адміністрації
Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №13 Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації iconПоложення про відділ у справах молоді та спорту 1
Печенізької районної державної адміністрації що утворюється головою цієї адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові відповідної...
Розпорядження від 14 січня 2013 року Печеніги №13 Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту районної державної адміністрації iconРозпорядження від 24 січня 2021 року Печеніги №18 Про затвердження Положення про колегію районної державної адміністрації
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року №1569 «Про затвердження Загального положення про колегію...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов