Програма по створенню належних умов з надання послуг платникам податків Зборівським відділенням Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби icon

Програма по створенню належних умов з надання послуг платникам податків Зборівським відділенням Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової службиНазваниеПрограма по створенню належних умов з надання послуг платникам податків Зборівським відділенням Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби
Дата конвертации12.10.2013
Размер177.37 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Затверджено

рішенням районної ради

від 26 квітня 2012 року № 199


РАЙОННА ПРОГРАМА

По створенню належних умов з надання послуг платникам податків Зборівським відділенням Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби

на 2012-2013 роки


1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Зборівське відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755-VI, Указ Президента України від 14 квітня 2004 року №434/2004 “Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів” (із змінами та доповненнями) та наказ Державної податкової адміністрації України №187 від 30 листопада 2011 року “Про затвердження стандартів надання адміністративних послуг платникам податків податковими органами”

3.

Розробник програми

Зборівське відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби

4.

Головний розпорядник коштів

Районна державна адміністрація

5.

Відповідальний виконавець програми

Зборівське відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби

6.

Учасники програми

Зборівське відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби

7.

Термін реалізації програми

2012-2013 роки

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

2012-2013 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

30 тис. гривень

9.1.

коштів місцевого бюджету

30 тис. гривень

9.2.

коштів інших джерел

_


^ 2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Програма спрямована на створення центру обслуговування платників податків з метою забезпечення виконання органами державної податкової служби основних стратегічних цілей та організації надання послуг у відповідності до світових стандартів якості обслуговування платників податків.

Виконання цієї Програми неможливе без створення належних організаційних та матеріальних умов формування та функціонування центру обслуговування платників податків Зборівського відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції державної податкової служби.

Зборівське відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції державної податкової служби не забезпечується коштами для створення та належного оформлення центру обслуговування платників податків.

Відповідно до встановлених стандартів надання адміністративних послуг платникам податків податковими органами, затверджених наказом Державної податкової адміністрації України від 30 листопада 2011 року №187, послуги повинні надаватись через сервісні центри, обладнанні сучасною комп’ютерною та оргтехнікою: комп’ютерами, принтерами, телефонними апаратами, плазмовим телевізором, відеоспостереженням, відеореєстратором та інтернет-зв’язком.


^ 3. Визначення мети програми

Метою Програми є підвищення якості надання послуг, щодо видачі довідок та до дозвільних документів, приймання звітності, вхідної кореспонденції та обслуговування платників податків, створення сприятливих умов для одержувачів послуг при здійсненні повноважень відповідальними особами Зборівського відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції державної податкової служби, відповідно до наказу Державної податкової адміністрації України від 30 листопада 2011 року №187 “Про затвердження стандартів надання адміністративних послуг”.

Визначення конкретних заходів, джерел мінімально необхідних обсягів фінансування є основним завданням Програми.


^ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Для вирішення основних завдань Програми, здійснення організаційного та інформаційного забезпечення її виконання сприятимуть заходи, якими передбачено:

- створення сприятливих умов для забезпечення обслуговування платників податків з метою реалізації конституційного обов’язку сплати податків;

- створення умов для ефективної діяльності центру обслуговування платників податків;

- сприяння підвищенню рівня обслуговування платників податків, шляхом надання їм безпосередньої допомоги в вирішенні їхніх нагальних питань, що стосуються сфери Податкового кодексу України, а також в підвищенні рівня обслуговування платників податків в щорічній кампанії з декларування;

- виділення коштів для придбання оргтехніки: комп’ютерів, принтерів, телефонних апаратів, плазмового телевізора, виготовлення інформаційних стендів.

Виконання зазначених умов в обізнанні громадськості з Податковим кодексом України та необхідності забезпечення сплати податків на усіх рівнях суспільного життя можливе в результаті ефективної взаємодії між Зборівським відділенням Козівської міжрайонної державної податкової інспекції державної податкової служби та районною державною адміністрацією, районним відділом УМВС України в Тернопільській області, прокуратурою району, та іншими державними структурами щодо обміну інформацією про можливість забезпечення виконання планів надходжень до державного та місцевого бюджетів.

Реалізацію районної комплексної програми по створенню належних умов з надання послуг платникам податків планується здійснити за рахунок коштів районного бюджету.


^ Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання програми

2012 рік

2013 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

15.0 тис. гривень

15.0 тис. гривень

30.0 тис. гривень

Місцевий бюджет


^ 5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- створення умов для партнерських взаємовідносин податкової служби та платників податків;

- забезпечення платників податків якісними та своєчасними податковими послугами;

- забезпечення повної обізнаності щодо можливих змін у податковому законодавстві.

- поліпшення механізму дотримання вимог податкового законодавства за рахунок забезпечення умов з підвищення рівня добровільного виконання платниками податків своїх зобов’язань.

Виконання Програми надасть змогу:

- створити комфортні умови платникам податків та належне їх обслуговування;

- розширити перелік послуг, що надаються платникам податків, з урахуванням їх потреб і побажань;

- спростити процедуру надання послуг та відповідного зменшення часу і вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань, в перспективі - отримання послуг без відвідування податкового органу;

- підвищити рівень добровільної сплати податків, з одночасним забезпеченням зворотного зв’язку стосовно якості обслуговування платників податків;

- формувати позитивну громадську думки щодо діяльності податкової служби;

- виділити кошти для придбання оргтехніки: комп’ютерів, принтерів, відео спостереження та відео реєстратора, виготовлення інформаційних стендів.


^ 7. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію роботи та контроль за виконанням Програми здійснює Зборівське відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби.


Керуюча справами районної ради Л.В.Горба


6. Напрями діяльності та заходи районної програми по створенню належних умов з надання послуг платникам податків Зборівським відділенням Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби

на 2012-2013 роки


№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

2012

2013

8

1.

Масово-роз’ясню-вальна діяльність

1) своєчасне доведення до платників податків актуальної інформації щодо змін та доповнень чинного податкового законодавства:

- роз’яснення порядку застосування норм податкового законодавства;

- профілактика недопущення платниками податків несвідомих і випадкових помилок при застосуванні податкового законодавства;

- запобігання порушенням та забезпечення наповнення дохідної частини бюджетів та державних цільових фондів на добровільній основі;

- підвищення рівня податкової культури та відповідальності платників за своєчасну сплату податків;

- досягнення взаєморозуміння та сприяння налагодженню партнерських відносин між платниками податків та державою тощо

постійно

Зборівське відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби

Район-ний бюджетІнформування суспільства про дотримання вимог Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України

2) публічне інформування платників податків з питань застосування податкового законодавства через засоби масової інформації та мережу Інтернет:

- видання узагальнюючих податкових роз’яснень;

- проведення семінарів та практикумів (тренінгів);

- проведення сеансів телефонного зв’язку „гаряча лінія”;

- проведення роз’яснювальної роботи зі школярами та студентами – майбутніми платниками податків;

- випуск власної друкованої продукції для платників податків;

- оформлення інформаційних стендів для платників податків в органах державної податкової служби

постійно

Зборівське відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби

Район-ний бюджетІнформування суспільства про дотримання вимог Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України

3) надання усних консультацій платникам податків при відвідуванні ними органів державної податкової служби:

- надання податкових роз’яснень (розгляд письмових запитів платників податків);

- надання особистих консультацій з питань застосування податкового законодавства по телефону;

- надання консультацій з питань застосування податкового законодавства через телефонну інформаційно-довідкову службу;

- організація роботи консультаційних пунктів

постійно

Зборівське відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби

Район-ний бюджетІнформування суспільства про дотримання вимог Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України

4) повідомлення про набрання чинності законодавчих та нормативно-правових актів з питань оподаткування:

- інформування про зміни та доповнення чинного податкового законодавства;

- публікація та розміщення на веб-сайтах оголошень, нагадувань про ставки податків, терміни їх сплати та подання податкової звітності;

- публікація та розміщення на веб-сайтах роз’яснень норм чинного податкового законодавства;

- публікація та розміщення на веб-сайтах відповідей на найактуальніші запитання платників податків

постійно

Зборівське відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби

Район-ний бюджетІнформування суспільства про дотримання вимог Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України

5) контакти з редакціями газет і журналів, теле- та радіоканалами:

- визначення напрямів взаємовигідної співпраці (відкриття тематичних сторінок, розділів, постійних рубрик тощо, спрямованих на інформування населення з питань податкового законодавства)

постійно

Зборівське відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби

Район-ний бюджетІнформування суспільства про дотримання вимог Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України


6) розміщення оголошення про проведення семінару, практикуму (тренінгу) на стенді в органах державної податкової служби, у засоби масової інформації, на веб-сайтах тощо:

- підготовка (за необхідності) друкованої продукції для розповсюдження серед учасників семінару, практикуму (тренінгу)7) підготовка та проведення „гарячої лінії”:

- визначення теми, дати, часу проведення сеансу, а також його учасників;

- розміщення оголошення у засобах масової інформації, а також на інформаційному стенді та офіційному веб-сайті податкового органу;

- запрошення журналістів для висвітлення роботи „гарячої лінії” та проведення їх акредитації;

- призначення відповідального (асистента) за проведення сеансу зв’язку

постійно

Зборівське відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби

Район-ний бюджетІнформування суспільства про дотримання вимог Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України

8) роз’яснювальна робота зі школярами та студентами – майбутніми платниками податків здійснюється державною податковою службою шляхом проведення навчальних, пізнавально-ігрових та публічних заходів

постійно

Зборівське відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби

Район-ний бюджетІнформування суспільства про дотримання вимог Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України

9) співпраця із адміністраціями шкіл щодо проведення за складеними ними та погодженими з освіти районної державної адміністрації графіками лекцій з податкової тематики, практичних занять, семінарів тощо

постійно

Зборівське відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби

Район-ний бюджет10) за домовленістю з відділом освіти райдержадміністрації проводити у середніх та старших класах загальноосвітніх шкіл пізнавально-ігрові заходи (вікторини, ділові ігри, брейн-ринги, анкетування та тестування тощо). До кожного заходу готується відповідний пакет документів, який підтверджує його проведення

постійно

Зборівське відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби

Район-ний бюджетІнформування суспільства про дотримання вимог Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України

11) публічні заходи зі школярами та студентами (конкурси, Дні відкритих дверей у податкових органах, участь у проведенні Дня знань, Свята останнього дзвоника тощо), висвітлення цих заходів засобами масової інформації та у мережі Інтернет

постійно

Зборівське відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби

Район-ний бюджет12) у громадській приймальні Зборівського відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби розміщувати стенди з загальною інформацією, з інформацією про права та обов’язки платників податків, які оформлюються підрозділами масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян

постійно

Зборівське відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби

Район-ний бюджет13) особисті консультації з питань застосування податкового законодавства:

- телефонна інформаційно-довідкова служба, яка надає платникам податків оперативні консультації з питань застосування чинного податкового законодавства, а також довідки щодо роботи органів державної податкової служби;

- виділення окремого номера телефону для забезпечення роботи телефонної інформаційно-довідкової служби. Бажано, щоб цей номер був простим (легко запам’ятовувався), а також багатоканальним

постійно

Зборівське відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби

Район-ний бюджет
Інформування суспільства про дотримання вимог Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України

14) забезпечення комп’ютером для швидкого пошуку необхідної інформації, задіяного у роботі телефонної інформаційно-довідкової служби, який підключається до сервера законодавчої та нормативної бази. Обладнання іншою оргтехнікою (принтер, ксерокс, сканер), забезпечення окремої телефонної лінії для зв’язку та виходу в Інтернет, державною символікою, стендами

постійно

Зборівське відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби

Район-ний бюджет2

Створення центру обслуговування платників податків

Придбання та облаштування центру обслуговування платників податків сучасним обладнанням:

- комп’ютерами;

- принтерами;

- інформаційними стендами;

- плазмовим телевізором;

- телефонними апаратами;

- відео спостереження та відео реєстратор

2012-2013 роки

Зборівське відділення Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби

Район-ний бюджет

15 тис. гривень

15 тис. гривень

створення комфортних умов платникам податків та належне їх обслуговування; розширення переліку послуг, що надаються платникам податків, з урахуванням їх потреб та побажань; спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу та вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань, в перспективі – отримання послуг без відвідування органів державної податкової служби; підвищення рівня добровільної сплати податківПохожие:

Програма по створенню належних умов з надання послуг платникам податків Зборівським відділенням Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби iconМетодичні рекомендації щодо надання платникам податків податкової консультації з питання обліку в органах державної податкової служби самозайнятих осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, зокрема, приватну нотаріальну
Державною податковою адміністрацією України, які були надіслані до Міністерства юстиції України з Державної податкової адміністрації...
Програма по створенню належних умов з надання послуг платникам податків Зборівським відділенням Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби iconПро затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків
Затвердити Порядок направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків (додається)
Програма по створенню належних умов з надання послуг платникам податків Зборівським відділенням Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби iconПро затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків
Затвердити Порядок направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків (додається)
Програма по створенню належних умов з надання послуг платникам податків Зборівським відділенням Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби iconПро проведення службових розслідувань та притягнення до відповідальності посадових осіб Державної податкової служби України Шановний Валерій Іванович !
Голови Державної податкової служби України Ігнатова Андрія Петровича та начальника відділу оподаткування самозайнятих осіб Департаменту...
Програма по створенню належних умов з надання послуг платникам податків Зборівським відділенням Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби iconЗапрошуємо платників податків для отримання безкоштовних
Одним із яких є подання податкової звітності в електронному вигляді. Багато платників податків уже оцінили переваги електронного...
Програма по створенню належних умов з надання послуг платникам податків Зборівським відділенням Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби iconОсобистого прийому громадян посадовими особами Липовецького відділення Іллінецької міжрайонної державної податкової інспекції Вінницької області
Данільцев Юрій Миколайович – заступник начальника Іллінецької мдпі – начальник Липовецького відділення
Програма по створенню належних умов з надання послуг платникам податків Зборівським відділенням Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби iconПро затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби
України від 08 квітня 2011 року n 446, та з метою удосконалення інформаційного обміну між фінансовими установами та органами державної...
Програма по створенню належних умов з надання послуг платникам податків Зборівським відділенням Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби iconРішення №227 «27» червня 2012 р м. Яворів Про інформацію начальника Державної податкової інспекції в Яворівському районі
Заслухавши інформацію начальника Державної податкової інспекції в Яворівському районі Т. Іванишина, керуючись ст. 43 Закону України...
Програма по створенню належних умов з надання послуг платникам податків Зборівським відділенням Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби iconРішення № «27» червня 2012 р. Проект м. Яворів Про інформацію начальника Державної податкової інспекції в Яворівському районі
Заслухавши інформацію начальника Державної податкової інспекції в Яворівському районі Т. Іванишина, керуючись ст. 43 Закону України...
Програма по створенню належних умов з надання послуг платникам податків Зборівським відділенням Козівської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області державної податкової служби iconРішення від № м. Маріуполь Про підсумки роботи державної податкової інспекції в Іллічівському районі м. Маріуполя по мобілізації
Розглянувши інформацію про роботу державної податкової інспекції у Іллічівському районі м. Маріуполя по мобілізації коштів до місцевого...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов