Картка на «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів» (назва документа дозвільного характеру) icon

Картка на «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів» (назва документа дозвільного характеру)НазваниеКартка на «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів» (назва документа дозвільного характеру)
Дата конвертации28.11.2012
Размер63.76 Kb.
ТипКартка
скачать >>>ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України з

питань регуляторної політики та

підприємства

від 03.07.2009 № 116


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Дністрян С.С.

________________________ Головний державний санітарний ________________________ лікар Тернопільської області –

________________________ головний лікар Тернопільської ________________________ облСЕС

(ПІБ голови райдержадміністрації/міського (ПІБ та посада керівника місцевого дозвільного

голови) органу)

____________________________ ______________________________

(підпис) (підпис)


МП МП

«____» «______________» 20____ р. « 14 » серпня 2009 р.


________________________________________

_________________________________________

(ПІБ голови територіального органу

Держкомпідприємства)

______________________________________

(підпис)

МП

«____» «______________» 20____ р.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА на

«Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів» (назва документа дозвільного характеру)


ДЗ «Тернопільська обласна санітарно – епідеміологічна станція».

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)


1.

^ Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється

обслуговування суб’єктів

господарювання

Єдиний дозвільний офіс

Тернопільської міської ради

2.

^ Місцезнаходження дозвільного

центру

бульвар Шевченка,1


3.

Інформація щодо графіку роботи

дозвільного центру

Понеділок – четвер , 9.00 – 16.00

4.Реквізити адміністратора (-ів) та

представника(-ів) місцевого

дозвільного органу,

відповідальних за видачу

документа дозвільного характеру:

ПІБ та номери номери контактних тел/факс

Гавриш Н.Т., роб. тел. 52-83-33

Поляков В.Д., роб. тел. 52-56-69

Наконечна М.І. роб. тел. 52-56-69

Блажкевич Б.В. роб. тел. 25-38-89

Ваняєв В.В. роб. тел. 52-56-69

Бідна О.А. роб. тел. 52-33-78

Білинська О.Я. роб. тел. 25-17-69

Слободяник О.М. роб. тел. 25-24-34

Гаврилюк О.М. роб. тел. 52-33-78

4.1.

Нормативно-правові акти, якими

регламентується видача документа дозвільного характеру
4.2.

Закони України (назва, частина

стаття)

Закон України «Про забезпечення санепідблагополуччя населення» №4004-ХІІ від 24.04.96р.

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

4.3.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва, дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» №526 від 21.05.09р.

4.4.

Акти центральних органів

виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

-

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади /органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

-

6.

Вичерпний перелік документів,

необхідних для отримання

документа дозвільного характеру

1. Заява про проведення робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання, засвідчена в установленому порядку.

3. Копія довідки управління статистики на види діяльності за КВЕД.

4. Копія акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) об'єкта або копія акта технічної комісії, засвідчена в установленому порядку.

5. Специфікація, може включати в себе: документ, що засвідчує право власності чи оренди приміщень, технологічного обладнання, документ, що засвідчує право на землекористування, технологічний регламент на виробничий процес.

6. Документ власника, що декларує відповідність об'єкта експертизи визначеним в Україні вимогам щодо їх безпеки для здоров'я людини (наявні висновки держсанепідекспертизи на імпортоване та нове вітчизняне технологічне устаткування, сировину, готову серійну продукцію, що виготовляється).

7. Акт про обстеження підприємства (за наявності); висновки галузевих експертиз або фахівців та інші матеріали, що характеризують її виробництво за показниками безпечності.

7.

^ Платність(безоплатність) видачі

документа дозвільного характеру

Платно
У разі платності:
7.1.

^ Нормативно-правові акти, на

підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-

правового акту)

"Перелік робіт та послуг в сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, які виконуються за плату", затверджений постановою КМУ від 27.08.2003 № 1544 та тарифи (прейскуранти) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 №1351 в редакції від 11.05.2006р. №662.

7.2.

Розмір плати

Комплексне вивчення документів та підготовка проекту висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи вартує за один висновок 200 грн + ПДВ.

7.3.

Розрахунковий рахунок для

внесення плати

35225003000200 в УДК Тернопільської області, код – 02001251, МФО – 838012.

8.

Строк, протягом якого видається

документ дозвільного характеру

до 30 діб

9.

Вичерпний перелік підстав для

відмови у наданні документа

дозвільного характеру

- Порушення вимог чинного санітарного законодавства;

- Відсутність необхідного набору вихідних документів.

10.

^ Строк дії документа дозвільного

характеру (необмеженість строку

дії)

Згідно чинного законодавства.

11.

Необхідність у проведенні

експертизи (обстеження) об’єкта,

на який видається документ

дозвільного характеру

Необхідно

12.

^ Платність (безоплатність)

проведеня експертизи

(обстеження)


У разі платності:

Платно.

12.1

^ Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

"Перелік робіт та послуг в сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, які виконуються за плату", затверджений постановою КМУ від 27.08.2003 № 1544 та тарифи (прейскуранти) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 №1351 в редакції від 11.05.2006р. №662.

12.2

Розмір плати проведення

експертизи (обстеження)

В залежності від об’єму та кількості проведених лабораторних досліджень, вимірювань, випробувань факторів середовища життєдіяльності людини; вивчення, дослідження, аналізу проектів нормативних документів, проектної, технічної, інструктивно-методичної документації на відповідність вимогам санітарного законодавства; обґрунтування медичних вимог безпеки для життя і здоров'я людини; підготовки висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

12.3.

Розрахункові рахунки для

внесення плати

35225003000200 в УДК Тернопільської області, код – 02001251, МФО – 838012.

13.

Примітки


Похожие:

Картка на «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів» (назва документа дозвільного характеру) iconВисновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення. Державний заклад «Азовська басейнова санітарно-епідеміологічна станція»
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Картка на «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів» (назва документа дозвільного характеру) iconРегламент (інформаційна картка) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на діючий об’єкт
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Картка на «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів» (назва документа дозвільного характеру) iconВисновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів Документи, які подаються державному адміністратору
Заява на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру (Постанова кму №1176 від...
Картка на «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів» (назва документа дозвільного характеру) iconРегламент (інформаційна картка) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювальні техніку, технології, устаткування, інструменти тощо
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Картка на «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів» (назва документа дозвільного характеру) iconКартка на Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Піб голови райдержадміністрації/міського піб та посада керівника місцевого дозвільного
Картка на «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів» (назва документа дозвільного характеру) iconКартка на «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо»
Піб голови райдержадміністрації/міського піб та посада керівника місцевого дозвільного
Картка на «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів» (назва документа дозвільного характеру) iconКартка на Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Головний державний санітарний лікар Тернопільської області
Картка на «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів» (назва документа дозвільного характеру) iconРішення про визнання недійсним документа дозвільного характеру, що був переоформлений, з внесенням відповідних змін до реєстру документів дозвільного характеру
Одночасно з переоформленим на новому бланку документом дозвільного характеру дозвільний орган на вимогу суб'єкта господарювання видає...
Картка на «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів» (назва документа дозвільного характеру) iconНазва документа дозвільного характеру державний заклад «Маріупольська лінійна санітарно-епідеміологічна станція на Донецькій залізниці»
Експлуатаційний дозвіл для потужностей (ОБ’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів
Картка на «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів» (назва документа дозвільного характеру) iconРішення про узгодження місця розташування земельної ділянки (назва документа дозвільного характеру) Маріупольська міська рада (відділ регулювання земельних відносин)
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов