Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України icon

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами УкраїниНазваниеДержавне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
страница2/8
Дата конвертации15.03.2013
Размер1.4 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8
^

1.ПРИКЛАДНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ПРИ БУДІВНИЦТВІ ОБ‘ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ (на прикладі будівництва лісових доріг)
 1. ^ БУДІВНИЦТВО ЛІСОВИХ ДОРІГ: ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ

Будівництво та експлуатація лісових доріг розглядається Вами як основна мета співробітництва з державним партнером. Задля належного структурування правовідносин між державним та приватним партнером необхідно визначитися із правовим статусом об‘єкту, що буде метою взаємодії та співробітництва.

Питання будівництва та реконструкції лісових доріг є на сьогоднішній день неврегульованим діючим законодавством України. Причина полягає в тому, що відсутнє законодавче визначення поняття "лісова дорога", так само як і не визначений правовий статус лісової дороги, режим її експлуатації, будівництва та/або реконструкції.

За результатами комплексного аналізу положень законодавства можна визначити наступні характерні особливості лісових доріг:

 • лісові дороги розглядаються як різновид інженерних споруд (Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000) та складова лісової інфраструктури в складі лісового господарства (п. 3 розділ 4 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2006 року №208-р). Лісові дороги як окремі інженерні споруди не є окремим об‘єктом нерухомого майна, що підлягає інвентаризації та державній реєстрації прав власності у відповідності до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року N 127, Наказу Міністерства юстиції України від 14 квітня 2009 року N 660/5. В той же час з метою захисту інтересів інвестора на створюваний об‘єкт доцільно здійснювати його будівництво як об‘єкту нерухомості. Задля цього будівництво лісових доріг здійснюється здебільшого у складі цілісного майнового комплексу або як окремого об‘єкту благоустрою, щоб забезпечити набуття останнім статусу об‘єкту нерухомості. Створення цілісного майнового комплексу як складного об‘єкту нерухомості дозволяє включити до його складу об‘єкти різного цільового призначення, а також забезпечити формальну відповідність функціонального призначення об‘єкта цільовому використанню земельної ділянки.

 • в ряді випадків лісові дороги можуть бути віднесені до автомобільних доріг. У випадку, якщо дорога має тверде покриття, інженерні споруди в своєму складі, а також інші складові, що характеризують автомобільну дорогу, така лісова дорога має будуватися та експлуатуватися у відповідності до норм законодавства, визначених для автомобільних доріг відповідного виду. В той же час Закон України "Про автомобільні дороги" не вирізняє такого виду автомобільних доріг як лісові дороги, так само як і класифікація автомобільних доріг загального користування не включає лісових доріг. У відповідності до визначення, що міститься в Законі України "Про автомобільні дороги", "автомобільна дорога – це лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобів". Виходячи із практики реалізації проектів будівництва лісових доріг як автомобільних доріг, вони будуються як відомчі (технологічні) автомобільні дороги. Відповідно до статті 22 закону України "Про автомобільні дороги" до відомчих (технологічних) автомобільних доріг належать внутрішньогосподарські технологічні дороги, що знаходяться у власності юридичних (зокрема, державних підприємств) або фізичних осіб. Складовими відомчих (технологічних) автомобільних доріг можуть бути: земляне полотно, проїзна частина, споруди дорожнього водовідводу, штучні споруди та технічні засоби організації дорожнього руху. Виходячи із наведених Вами характеристик, споруджувані лісові дороги не будуть віднесені до відомчих автомобільних доріг.

Таким чином, ми рекомендуємо Вам розглядати будівництво лісової дороги як складової лісогосподарського цілісного майнового комплексу і відповідно здійснювати реалізацію проекту будівництва лісогосподарського комплексу в складі певної кількості як капітальних, так і тимчасових споруд.

Будівництво лісових доріг як складової лісогосподарського комплексу допустимо здійснювати на землях лісогосподарського призначення без зміни цільового призначення, що підтверджується наступними законодавчими положеннями:

 • лісові дороги (шляхи) розміщуються на лісових ділянках, не вкритих лісовою рослинністю (стаття 1 Лісового кодексу України). Лісова ділянка - ділянка лісового фонду України з визначеними межами, виділена для ведення лісового господарства та використання лісових ресурсів без вилучення її у землекористувача або власника землі. Таким чином, будівництво лісових доріг є допустимим на лісових земельних ділянках без зміни їх цільового призначення та без вилучення у землекористувача або власника землі;

 • постійні лісокористувачі (державні лісогосподарські підприємства) мають право здійснювати будівництво доріг, необхідних для ведення лісового господарства (стаття 19 Лісового кодексу України). Вказані положення дозволяють постійним лісокористувачам здійснювати будівництво будь-який доріг, в тому числі капітальних споруд, які прямо чи опосередковано пов‘язані із веденням лісового господарства;

 • тимчасові лісокористувачі на умовах довгострокового користування мають право за погодженням із власниками лісів, постійними лісокористувачами в установленому порядку зводити тимчасові будівлі і споруди, необхідні для ведення господарської діяльності (стаття 20 Лісового кодексу України). При цьому довгостроковим тимчасовим користуванням лісами вважається засноване на договорі строкове платне використання лісових ділянок, які виділяються для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, проведення науково-дослідних робіт;

 • будівництво лісових доріг, обладнання волоків, пасік, вирубування дерев і чагарників, які заважають безпечній роботі, а також інші роботи, пов'язані з підготовкою лісових ділянок до експлуатації є дозволеними видами підготовчих робіт для тимчасових лісокористувачів, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів.

 • чинне законодавство допускає переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача з дозволу органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства за погодженням з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища (стаття 59 Лісового кодексу України).^ 2. ВАРІАНТИ СТРУКТУРУВАННЯ ПРОЕКТІВ ЩОДО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІСОВИХ ДОРІГ

При визначені варіантів структурування проекту будівництва та експлуатації лісових доріг, необхідно врахувати наступні істотні передумови його реалізації:

 • чинну заборону на вилучення земельних ділянок лісогосподарського призначення, їх передачу у власність та оренду із зміною цільового призначення (Розпорядження Кабінету Міністрів України №610-р від 10 квітня 2008 року). Якщо будівництво буде здійснюватися на земельних ділянках лісогосподарського призначення без зміни цільового призначення і без їх вилучення, то єдиним замовником будівництва лісових доріг, якому дозволено реалізовувати проекти на таких умовах, будуть державні лісогосподарські підприємства;

 • допустимість будівництва об‘єктів лісогосподарської інфраструктури, зокрема, лісових доріг, на земельних лісових ділянках без зміни їх цільового призначення. Правами на здійснення забудови земельних лісових ділянок наділені державні лісогосподарські підприємства як постійні лісокористувачі (статті 17,19 Лісового кодексу України).

 • допустимість передачі лісових ділянок, що перебувають у постійному користуванні державних лісогосподарських підприємств у довгострокове тимчасове користування приватним особам (стаття 18 Лісового кодексу України). При цьому повноваженнями на виділення для довгострокового тимчасового користування лісових ділянок, що перебувають у державній власності, за межами населених пунктів наділені обласні державні адміністрації (стаття 31 Лісового кодексу України). Чинне законодавство не обмежує площу лісової ділянки, яка може бути передана тимчасовому лісокористувачу, для лісогосподарських цілей.

Враховуючи істотні умови реалізації проектів лісогосподарського будівництва, можна розглянути наступні варіанти співробітництва державного та приватного партнерів із питань будівництва лісових доріг:

(а) використання договору тимчасового довгострокового користування лісом;

(б) застосування концесій;

(в) застосування державно-приватного партнерства (в інших формах, аніж концесія);

(г) створення консорціуму.


^ 3. ТИМЧАСОВЕ ДОВГОСТРОКОВЕ КОРИСТУВАННЯ ЛІСАМИ ЯК ФІНАНСОВО-ПРАВОВА МОДЕЛЬ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІСОВИХ ДОРІГ (ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ).

Загальні положення законодавства щодо тимчасового довгострокового користування лісами

Запропонована фінансово-правова модель передбачає залучення до участі в проекті обласної державної адміністрації, державного лісогосподарського підприємства та приватного інвестора. Структура відносин вказаних суб‘єктів базується на використанні системи договорів: договору тимчасового довгострокового користування лісами, договору про координацію спільних дій та договору про делегування функцій замовника будівництва. Ми пропонуємо прибігти саме до використання системи договорів задля упередження ризиків припинення одного з них, забезпечення довгостроковості та стабільності вказаних відносин.

Алгоритм дій щодо реалізації фінансово-правової моделі тимчасового дострокового користування лісами

Аналізована фінансово-правова модель передбачає наступний алгоритм та послідовність дій суб‘єктів:

^ Перший етап – укладення договору тимчасового довгострокового користування лісом між постійним лісокористувачем та приватним інвестором.

Метою цього етапу є отримання приватним інвестором прав на ліс строком до 50 років, що дозволено і прямо передбачено законодавством. Отримане право надає можливість забезпечити експлуатацію в подальшому збудованого лісогосподарського комплексу протягом вказаного строку.

В зв‘язку із тим, що надання лісових ділянок у тимчасове довгострокове користування не передбачає їх вилучення у постійного лісокористувача, державні лісогосподарські підприємства не обмежені у наданні погоджень на користь зацікавлених осіб (Розпорядження Кабінету Міністрів України №610-р від 10 квітня 2008 року).

Чинне законодавство не визначає процедури та форми надання держлісгоспами погодження на тимчасове довгострокове лісокористування третім особам. Як правило, вирішення цих питань здійснюється з урахування положень статуту держлісгоспу або на місцевому рівні шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів. Так, в Івано-Франківській області, де планується реалізація проекту, з цього питання існує Івано-Франківською обласною державною адміністрацією прийняте Розпорядження від 18 червня 2008 року N 362 "Про спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення". Даним розпорядженням затверджується, в тому числі, Положення про порядок надання лісових ділянок у довгострокове тимчасове користування без вилучення у постійних лісокористувачів.

Виходячи із положень зазначеного Розпорядження, а також положень інших нормативно-правових актів з цього питання, задля реалізації вказаного етапу приватному інвестору необхідно забезпечити реалізацію наступних дій:

^ Встановлений час

Кроки

Не визначено

Приватний інвестор звертається до державного лісогосподарського підприємства із клопотанням про надання згоди на передачу лісової ділянки в довгострокове тимчасове користування

10 (десять) робочих днів

Державне лісогосподарське підприємство розглядає і погоджує клопотання

після отримання згоди постійного лісокористувача

надсилання листів приватним інвестором районним державним адміністраціям, із декларуванням намірів про довгострокове тимчасове користування лісовими ділянками, що розташовані на території відповідних районів:

після отримання згоди постійного лісокористувача

надсилання листа приватним інвестором Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища (ДУОНПС) в області, якщо лісова ділянка належить до природозаповідного фонду

Не визначено1

надання згоди на довгострокове тимчасове користування лісовими ділянками рай адміністраціями та ДУОНПС

після отримання згоди райадміністрацій і ДУОНПС

надсилання листа приватним інвестором обласному управлінню лісового та мисливського господарства

10 (десять) робочих днів

погодження передачі ділянок у довгострокове тимчасове користування Обласним управлінням лісового та мисливського господарства

Не визначено

приватний інвестор звертається до голови обласної державної адміністрації з клопотанням про погодження передачі лісових земельних ділянок у довгострокове тимчасове користування

протягом 5 (п'яти) робочих днів

передання клопотання приватного інвестора і матеріалів головою обласної державної адміністрації обласній комісії з розподілу лісових ресурсів місцевого значення для розгляду

Не визначено

надання голові обласної державної адміністрації пропозицій за результатами розгляду обласною комісією з розподілу лісових ресурсів місцевого значення та погодження розміру збитків, завданих наданням лісової ділянки тимчасовому лісокористувачу

Не визначено

видання розпорядження про надання у довгострокове тимчасове користування лісових ділянок головою обласної державної адміністрації на підставі пропозицій, поданих обласною комісією з розподілу лісових ресурсів місцевого значення

Не визначено

сплата приватним інвестором постійному лісокористувачу збитків, завданих наданням лісової ділянки, у розмірі, визначеному постійним лісокористувачем та затвердженому обласною комісією з розподілу лісових ресурсів місцевого значення

Не визначено

приватний інвестор звертається до землевпорядної організації і замовляє розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для визначення площі та меж земельної ділянки, лісова ділянка якої буде надаватися у користування

15 (п'ятнадцять) робочих днів

укладення договору на користування лісом строком до 50 років для цілей лісогосподарського використання між приватним інвестором та постійним лісокористувачем

5 (п'ять) робочих днів

передача договору в обласне управління лісового та мисливського господарства для реєстрації з моменту підписання його постійним та тимчасовим лісокористувачами
1   2   3   4   5   6   7   8Похожие:

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
Матеріали підготовлено завдяки шляхетній підтримці американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (usaid)...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
Світовий досвід реалізації проектів публічно-приватного партнерства: аналіз стратегій реалізації та фінансування, форм, принципів,...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
Світовий досвід реалізації проектів публічно-приватного партнерства: аналіз стратегій реалізації та фінансування, форм, принципів,...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство з інвестицій та Івано-Франківська

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconПоложення про Державне агентство водних ресурсів України
Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconПоложення про Державне агентство рибного господарства України (додається)
Установити, що Державне агентство рибного господарства України є правонаступником Державного комітету рибного господарства України,...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство водних ресурсів україни дністровсько-прутське бувр
Дністер та Прут відповідно до «Порядку взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство водних ресурсів україни дністровсько-прутське бувр
Дністер та Прут відповідно до «Порядку взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство водних ресурсів україни дністровсько-прутське бувр
Дністер та Прут відповідно до «Порядку взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство водних ресурсів україни дністровсько-прутське бувр
Дністер та Прут відповідно до «Порядку взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов