Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України icon

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами УкраїниНазваниеДержавне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
страница4/8
Дата конвертации15.03.2013
Размер1.4 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8
^

2.ЗЕМЕЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДПП
(на прикладі реалізації проекту будівництва Великої Кільцевої автомобільної дороги в м. Києві)Для цілей будівництва та експлуатації ВКАД земельні ділянки, що розташовані в межах запланованої території розміщення ВКАД, мають бути передані в державну/комунальну власність. Для забезпечення вказаної передачі земельних ділянок в державну/комунальну власність право приватної власності фізичних та юридичних осіб на такі земельні ділянки має бути припинене.
  1. ^

   Способи припинення права приватної власності на земельні ділянки


Чинне законодавство передбачає наступні можливі варіанти припинення права приватної власності на землю, що потенційно можуть бути застосовані для цілей будівництва та експлуатації ВКАД:

 • викуп земельної ділянки за грошові кошти для суспільних потреб;

 • викуп земельної ділянки в обмін на іншу рівноцінну земельну ділянку для суспільних потреб;

 • відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності;
^

2.1.1.ВАРІАНТ №1 "Викуп земельної ділянки для суспільних потреб"


Визначення

Викупом земельних ділянок є оплатна (за грошову винагороду) передача земельної ділянки за згодою власника з його приватної власності у державну/комунальну власність.

Законодавство

Процедура викупу регламентується:

 • Законом України "Про відчуження земельних ділянок, інших об"єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" від 27.112009;

 • Законом України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу в Україні" (ст. 8) в редакції від 05 червня 2009 р. Дія закону поширюється на випадки викупу земельних ділянок під будівництво лише тієї частини ВКАД, що визначена Державною цільовою програмою, а саме, щодо ділянки через автомобільну дорогу Р-03 північно-східний обхід м. Києва з під'їздом до дороги М-03 в межах Київської області (довжиною 7,11 км);

Процедура

Процедура викупу земельних ділянок для суспільних потреб має два варіанти розрахунків: (а) викуп за грошові кошти на підставі договору купівлі-продажу; (б) викуп в обмін на іншу рівноцінну земельну ділянку на підставі договору міни.

Щодо викупу за грошові кошти земельних ділянок та об'єктів нерухомості, що на них розташовані, під будівництво тієї частини ВКАД, що не визначена в Державній цільовій програмі, то для них встановлена наступна процедура.

 1. Служба забезпечує погодження місця розташування ВКАД у порядку, визначеному в ст. 151 ЗК України, а саме:

  • Служба звертається до Київської обласної державної адміністрації (далі - Київоблдержадміністрація) із заявою про вибір місця розташування земельних ділянок у зв'язку з викупом земельних ділянок приватної власності для будівництва ВКАД. До заяви додається обґрунтування необхідності викупу земельної ділянки та інші документи, передбачені в п. 5 ст. 151 ЗК України.

  • Київоблдержадміністрація у тижневий строк з дня реєстрації заяви направляє її на розгляд Головного управління земельних ресурсів у Київській області, Головного управління містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини у Київській області, Державного управління охорони навколишнього середовища в Київській області, Державної санітарно-епідеміологічної служби Київської області. У разі розташування земельних ділянок у межах населених пунктів, відповідні заяви направляються на розгляд також органу місцевого самоврядування (сільська, селищна, міська рада).

  • Зазначені органи у трьохтижневий строк надають Київоблдержадміністрації висновки про можливість відведення земельних ділянок для цілей будівництва ВКАД, а також встановлюють граничні розміри земельних ділянок, склад угідь земель та вимоги щодо відведення земельних ділянок для будівництва ВКАД.

  • Київоблдержадміністрація у двотижневий строк розглядає матеріали вибору земельної ділянки і приймає рішення про затвердження зазначених матеріалів, яким надає дозвіл і вимоги на розроблення проекту відведення земельної ділянки. Строк дії дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки становить один рік та може бути продовжений одноразово на той самий строк.

 2. Служба розробляє та погоджує проект відведення земельної ділянки в наступні етапи:

  • Служба розробляє та затверджує завдання на розробку проекту відведення земельної ділянки та замовляє розроблення проекту відведення земельної ділянки юридичній чи фізичній особі, що отримали ліцензію на проведення робіт із землеустрою;

  • Служба або виконавець проектних робіт надають проект відведення на погодження до Головного управління земельних ресурсів в Київській області, Головного управління містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини у Київській області, Державного управління охорони навколишнього середовища у Київській області, Державної санітарно-епідеміологічній служби Київської області. У випадку, якщо відповідні земельні ділянки належать до земель лісогосподарського призначення чи водного фонду, розроблений проект відведення земельної ділянки підлягає погодженню також, відповідно, з Київським обласним управлінням лісового і мисливського господарства та з Управлінням водного господарства у м. Києві та Київські області.

  • Служба надає Головному управлінню земельних ресурсів в Київській області проекти відведення земельних ділянок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення на проведення обов'язкової державної експертизи.

  • Служба забезпечує визначення викупної ціни земельних ділянок та об‘єктів нерухомості, багаторічних насаджень, що розташовані на них.

 3. Служба надає матеріали погодження місця розташування земельних ділянок та погоджений проект відведення земельної ділянки та позитивний висновок державної землевпорядної експертизи до Київоблдержадміністрації, яка відповідно до закону уповноважена на прийняття рішення щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб щодо розташування об'єктів на території двох і більше районів;

 4. Київоблдержадміністрація розглядає пропозицію Служби та протягом одного місяця з дня надходження такої пропозиції ухвалює розпорядження про викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб;

 5. Київоблдержадміністрація забезпечує подальшу державну реєстрацію розпорядження про викуп земельних ділянок в Центрі державного земельного кадастру в порядку, визначеному в Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень".

 6. Київоблдержадміністрація протягом п'яти (5) днів з дня прийняття рішення про викуп земельних ділянок та інших об'єктів, що на них розміщені, але в будь-якому разі не пізніше ніж за три (3) місяці до запланованого викупу, письмово рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто під розписку повідомляє власників про прийняте рішення. В разі, якщо місцезнаходження чи місце перебування власника (власників) невідоме, власник (власники) попереджається про прийняте рішення шляхом поміщення відповідного оголошення в офіційних друкованих виданнях. Повідомлення про прийняте рішення щодо викупу має містити інформацію щодо об'єкта викупу, мети викупу, умов викупу (орієнтовна викупна ціна, джерело фінансування, відомості про земельну ділянку та інші об'єкти нерухомого майна, що можуть бути надані замість викуплених), прав і обов'язків власника у зв'язку із викупом, відомості про житловий будинок, що надається замість викупленого.

 7. Власники земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, протягом одного місяця з дня отримання письмового повідомлення про викуп, надсилає письмове повідомлення до Київоблдержадміністрації про надання згоди на проведення переговорів щодо умов викупу або відмову від такого викупу.

 8. Представники Київоблдержадміністрації проводять переговори з власником земельної ділянки чи іншого об'єкту нерухомого майна, що на ньому розміщений, щодо викупної ціни, строків та інших умов викупу. У разі, якщо на час прийняття рішення Київоблдержадміністрації про викуп земельна ділянка та інші об'єкти нерухомого майна, що на ній розміщені, передані в оренду чи заставу, до участі у переговорах долучаються також орендарі та заставодержателі, а також власники об'єктів нерухомого майна, розміщені на земельній ділянці, якщо вони є відмінними від власника такої земельної ділянки.

 9. Київоблдержадміністрація визначає суб'єктів оціночної діяльності, уповноважених на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, об'єктів нерухомості, що на них розміщені. Звіти з експертної грошової оцінки підлягають рецензуванню оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних ділянок, та державній експертизі Головним управління земельних ресурсів у Київській області. При визначенні викупної ціни земельної ділянки до викупної ціни включається вартість земельної ділянки та об'єктів нерухомості, що на них розміщені, а також збитки, завдані власникам у зв'язку з достроковим припиненням їх зобов'язань перед третіми особами. Якщо власник не погоджується із оцінкою, проведеною суб'єктом оціночної діяльності, власник за власний кошт може залучити іншого суб'єкта оціночної діяльності для визначення вартості нерухомого майна чи проведення рецензування звіту з оцінки такого майна.

 10. В разі досягнення домовленостей із власником про укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, Служба забезпечує зарахування на рахунок Київоблдержадміністрації суми коштів, що дорівнює викупній ціні та коштів в розмірі, необхідному для компенсації витрат на знесення об‘єктів нерухомості.

 11. Київоблдержадміністрація укладає договір купівлі-продажу, організовує проведення його нотаріального посвідчення та державної реєстрації в Державному реєстрі правочинів. Якщо протягом одного року з дня прийняття рішення про викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб, (і) договір купівлі-продажу із власником не буде укладений, або (іі) представники Київоблдержадміністрації не звернуться до суду з позовом про примусове відчуження таких об'єктів, або (ііі) суд прийняв рішення про відмову у задоволенні позову і таке рішення набрало законної сили, відповідне рішення Київоблдержадміністрації про викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, втрачає чинність.

 12. Київоблдержадміністрація здійснює розрахунки за договором купівлі-продажу у грошовій формі за рахунок коштів, отриманих від Служби.

 13. Знесення викуплених об‘єктів нерухомого майна державної власності забезпечує Київоблдержадміністрація в порядку, визначеному в Постанові Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності»

 14. Центр державного земельного кадастру проводить державну реєстрацію права власності на викуплену земельну ділянку, інші об'єкти нерухомості, що на ній розміщені.

Відповідно до п. 2 Прикінцевих положень Закону "Про відчуження земельних ділянок, інших об"єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" земельні ділянки, інші об'єкти нерухомого майна, що на ній розміщені можуть бути викуплені для цілей будівництва об'єктів, визначених у Державній цільовій програмі підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, у порядку, визначеному Законом України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні". Таким чином, щодо земельних ділянок, розташованих в межах ділянки через автомобільну дорогу Р-03 північно-східний обхід м. Києва з під'їздом до дороги М-03 в межах Київської області (довжиною 7,11 км) застосовується наступна процедура, визначена в Законі України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні":

 1. Визначення КМУ Переліку об'єктів права приватної власності, що підлягають викупу.

 2. Прийняття КМУ або місцевою радою рішення про викуп таких об'єктів нерухомості.

 3. Подання пропозиції власнику об'єкта нерухомості щодо укладення договору купівлі-продажу. Оскільки пропозиція на укладення договору має передбачати умову щодо викупної ціни, визначення такої ціни має здійснюватись до подання пропозиції шляхом проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, а також оцінки об'єктів нерухомості, що на ній розташовані.

 4. Укладення договору купівлі-продажу чи іншого договору, що передбачає відчуження земельної ділянки та об'єктів нерухомості, розташованих на ній.

 5. Здійснення розрахунків за укладеним договором, зокрема сплата викупної ціни за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

 6. Державна реєстрація права власності держави чи територіальної громади на викуплений об'єкт нерухомості.

Висновки

Позитивні аспекти: при застосуванні процедури викупу держава як власник зможе повністю реалізовувати всі повноваження власника по володінню, користуванню і розпорядженню ділянкою на власний розсуд.

Негативні аспекти: Викуп можливий лише за згодою власника, і лише за умови попереднього повідомлення про майбутній викуп не пізніше ніж за три місяці до запланованого майбутнього викупу. В разі відмови власника на проведення викупу у органів державної влади/органів місцевого самоврядування є лише один рік на звернення до суду щодо примусового відчуження земельної ділянки чи інших об'єктів нерухомості, що на ній розміщені. Крім того, викуп є матеріально затратним, адже він має проводитись за викупною ціною, визначеною на підставі експертної грошової оцінки, з урахуванням усіх збитків, в тому числі упущеної вигоди, що завдаються власникам у зв'язку з викупом земельної ділянки для суспільних потреб.

2.1.2.^ ВАРІАНТ №2 "Викуп земельної ділянки в обмін на іншу рівноцінну земельну ділянку для суспільних потреб"


З прийняттям Закону "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" процедура викупу стала можливою шляхом проведення обміну на іншу рівноцінну земельну ділянку. Так відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону у разі надання особі у власність земельної ділянки замість викупленої може укладатися договір міни. І хоча процедура вибору рівноцінних земельних ділянок та їх подальшої міни на викуплені земельні ділянки практика органів місцевого самоврядування та територіальних органів земельних ресурсів скоріш за все піде наступним шляхом з урахуванням законодавчих положень Закону "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності":

 1. Служба надає матеріали погодження місця розташування земельних ділянок та погоджений проект відведення земельної ділянки та позитивний висновок державної землевпорядної експертизи до Київоблдержадміністрації, яка відповідно до закону уповноважена на прийняття рішення щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб щодо розташування об'єктів на території двох і більше районів;

 2. Київоблдержадміністрація розглядає пропозицію Служби та протягом одного місяця з дня надходження такої пропозиції ухвалює розпорядження про викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб, а також надає розпорядження на формування територіальними органами земельних ресурсів переліку рівноцінних земельних ділянок комунальної власності, що можуть бути надані в обмін на земельні ділянки, що підлягають викупу;

 3. Київоблдержадміністрація протягом п'яти (5) днів з дня прийняття рішення про викуп земельних ділянок та інших об'єктів, що на них розміщені, але в будь-якому разі не пізніше ніж за три (3) місяці до запланованого викупу, письмово рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто під розписку повідомляє власників про прийняте рішення. Повідомлення про прийняте рішення щодо викупу має містити інформацію щодо об'єкта викупу, мети викупу, умов викупу (орієнтовна викупна ціна, джерело фінансування, відомості про земельну ділянку та інші об'єкти нерухомого майна, що можуть бути надані замість викуплених), прав і обов'язків власника у зв'язку із викупом, відомості про житловий будинок, що надається замість викупленого. При цьому, зазначаючи відомості про земельну ділянку, що може бути надана з комунальної власності в обмін на земельну ділянку, що підлягає викупу, зазначаються такі характеристики, як загальна площа, місце розташування земельної ділянки, склад угідь, розташування інженерних комунікацій та інфраструктури поблизу земельної ділянки тощо. За всіма вказаними ознаками земельна ділянка, що пропонується до обміну має бути рівноцінною тій, що викуповується із приватної власності такого власника.

 4. Власники земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, протягом одного місяця з дня отримання письмового повідомлення про викуп, надсилає письмове повідомлення до Київоблдержадміністрації про надання згоди на проведення переговорів щодо умов викупу або відмову від такого викупу. При цьому, у разі надання згоди на проведення переговорів щодо обміну земельної ділянки на рівноцінну.

 5. У разі одержання повідомлення від власника земельної ділянки про намір проведення обміну земельної ділянки на рівноцінну земельну ділянку з комунальної власності, Київоблдержадміністрація надає розпорядження територіальним органам земельних ресурсів на розроблення проекту відведення таких земельних ділянок, встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). Крім того, Київоблдержадміністрація визначає суб'єктів оціночної діяльності, уповноважених на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що пропонуються до обміну, а також земельних ділянок, що підлягають викупу. Звіти з експертної грошової оцінки підлягають рецензуванню оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних ділянок, та державній експертизі Головним управління земельних ресурсів у Київській області.

 6. В разі досягнення домовленостей із власниками про укладення договору міни земельних ділянок, Служба забезпечує зарахування на рахунок Київоблдержадміністрації суми коштів, що дорівнює вартості земельних ділянок, що є об’єктом обміну, у відповідності до звітів про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

 7. Київоблдержадміністрація укладає з власниками земельних ділянок договори міни, організовує проведення їх нотаріального посвідчення та державної реєстрації в Державному реєстрі правочинів.

 8. Центр державного земельного кадастру проводить державну реєстрацію прав власності попередніх власників на земельні ділянки, надані в обмін на викуплені. Центр державного земельного кадастру складає на ім'я нових власників Державні акти на право власності на земельні ділянки.

 9. Центр державного земельного кадастру проводить державну реєстрацію права комунальної власності на викуплені земельні ділянки, інші об'єкти нерухомості, що на ній розміщені.

Звертаємо Вашу увагу на те, що вказаний в цьому пункті 5.1.2 алгоритм дій у разі обміну земельних ділянок приватної власності на рівноцінні земельної ділянки з комунальної власності не прописаний у Законі "Про відчуження земельних ділянок, інших об"єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності", а тому має бути предметом регулювання підзаконних актів з метою деталізації Закону.
^

2.1.3.ВАРІАНТ №3 "Відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності"


Визначення

Відчуженням земельної ділянки є перехід права власності на земельні ділянки, які перебувають у власності фізичних/юридичних осіб, за плату в державну чи комунальну власність шляхом примусового відчуження поза волею власника за рішенням суду.

Законодавство

Процедура примусового відчуження регламентується:

 • Конституцією України;

 • Законом України "Про відчуження земельних ділянок, інших об"єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності " від 27.11. 2009;

 • Законом України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу в Україні" (ст. 8) в редакції від 05 червня 2009. Дія закону поширюється на випадки примусового відчуження земельних ділянок під будівництво лише тієї частини ВКАД, що визначена Державною цільовою програмою, а саме, щодо ділянки через автомобільну дорогу Р-03 північно-східний обхід м. Києва з під'їздом до дороги М-03 в межах Київської області (довжиною 7,11 км);

Відповідно до Конституції України примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, найближчим часом очікується його прийняття. До 27.11.2009 можливість примусового відчуження існувала лише щодо ділянки ВКАД, що визначеної у Державній цільовій програмі. З 27.11.2009, завдяки прийняттю "Про відчуження земельних ділянок, інших об"єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності можливість примусового відчуження земельних ділянок та об'єктів нерухомості, що на них розміщені, була поширена, зокрема, на всі випадки, коли будівництво доріг як лінійних об'єктів та об'єктів, необхідних для їх експлуатації є неможливим без припинення права приватної власності на таке майно.

Процедура

Процедура примусового відчуження земельних ділянок застосовується виключно після процедури щодо добровільного викупу земельних ділянок для суспільних потреб, і в разі відмови власника здійснити викуп.

Таким чином, в разі відмови власника або ігнорування ним пропозиції Київоблдержадміністрації щодо викупу земельної ділянки за умови, що з моменту ухвалення розпорядження Київоблдержадміністрації не пройшов рік, застосовується процедура примусового відчуження земельних ділянок.

Процедура примусового відчуження земельних ділянок має наступні етапи:

 1. Київоблдержадміністрація звертається до адміністративного суду з позовом до власника про примусове відчуження земельної ділянки та об'єктів, що розташовані на ній. При цьому Київоблдержадміністрація зобов‘язана разом із позовною заявою надати документи, які обґрунтовують технічну неможливість будівництва ВКАД без припинення права власності на вказані ділянки та об‘єкти. Справа буде вирішуватися адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на територію чи населений пункт, в якому проживає відповідач.

 2. Адміністративний суд розглядає позовні вимогу та у разі задоволення позову визначає викупну ціну та порядок її виплати, а також перелік та порядок надання майна замість відчуженого. Одночасно із задоволенням позовних вимог щодо примусового відчуження суд може задовольнити вимоги щодо знесення об'єктів нерухомого майна, що розташовані на відчужуваній земельній ділянці.

 3. Київоблдержадміністрація організовує проведення повного попереднього відшкодування вартості земельної ділянки та об'єктів нерухомого майна, на ній розташованих у грошовій формі шляхом перерахування на банківський рахунок власника або внесенням коштів на депозит нотаріальної контори за місцем розташування земельної ділянки. Ця дія вчиняється до винесення рішення відповідним апеляційним судом.

 4. Центр державного земельного кадастру проводить державну реєстрацію права державної чи комунальної власності на викуплену земельну ділянку, інші об'єкти нерухомості, що на ній розміщені, на підставі рішення суду про примусове відчуження, документів, що підтверджують повну сплату викупної ціни або державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, надане власнику замість відчуженого.

Щодо земельних ділянок та об'єктів нерухомого майна, розташованих в межах ділянки через автомобільну дорогу Р-03 північно-східний обхід м. Києва з під'їздом до дороги М-03 в межах Київської області (довжиною 7,11 км), примусове відчуження здійснюється відповідно до процедури, передбаченої у ст.8 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу в Україні":

 1. Визначення КМУ Переліку об'єктів права приватної власності, що підлягають викупу.

 2. Прийняття КМУ або місцевою радою рішення про викуп таких об'єктів нерухомості.

 3. Подання пропозиції власнику об'єкта нерухомості щодо укладення договору купівлі-продажу. Оскільки пропозиція на укладення договору має передбачати умову щодо викупної ціни, визначення такої ціни має здійснюватись до подання пропозиції шляхом проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, а також оцінки об'єктів нерухомості, що на ній розташовані.

 4. У разі відмови власника від укладення договору купівлі-продажу, орган, що приймав рішення про викуп, приймає рішення про примусове відчуження об'єкта права приватної власності з мотиву суспільної необхідності.

 5. Повна попередня сплата викупної ціни за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

 6. Реєстрація права державної чи комунальної власності на об'єкт нерухомості.

Висновки

Позитивні аспекти: можливе без згоди власника.

Негативні аспекти: примусове відчуження здійснюється лише за умови повної попередньої оплати та за умови проходження всіх етапів процедури викупу земельної ділянки. За відсутності відповідних роз'яснень Вищого адміністративного суду України щодо практичного застосування Закону "Про відчуження земельних ділянок, інших об"єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" практика судів першої інстанції може складатись неоднозначно, що в свою чергу може значно затримати процес спорудження ВКАД.

Звертаємо Вашу увагу на те, що процес примусового відчуження може бути затягнутий через оскарження рішення суду про примусове відчуження до суду вищої інстанції.
1   2   3   4   5   6   7   8Похожие:

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
Матеріали підготовлено завдяки шляхетній підтримці американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (usaid)...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
Світовий досвід реалізації проектів публічно-приватного партнерства: аналіз стратегій реалізації та фінансування, форм, принципів,...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
Світовий досвід реалізації проектів публічно-приватного партнерства: аналіз стратегій реалізації та фінансування, форм, принципів,...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство з інвестицій та Івано-Франківська

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconПоложення про Державне агентство водних ресурсів України
Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconПоложення про Державне агентство рибного господарства України (додається)
Установити, що Державне агентство рибного господарства України є правонаступником Державного комітету рибного господарства України,...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство водних ресурсів україни дністровсько-прутське бувр
Дністер та Прут відповідно до «Порядку взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство водних ресурсів україни дністровсько-прутське бувр
Дністер та Прут відповідно до «Порядку взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство водних ресурсів україни дністровсько-прутське бувр
Дністер та Прут відповідно до «Порядку взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство водних ресурсів україни дністровсько-прутське бувр
Дністер та Прут відповідно до «Порядку взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов