Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України icon

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами УкраїниНазваниеДержавне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
страница5/8
Дата конвертации15.03.2013
Размер1.4 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8
^

ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ


У зв'язку з тим, що частина земельних ділянок, що знаходяться в запланованій зоні відведення Великої кільцевої автодороги, перебувають у постійному користуванні, для подальшої реалізації проекту вбачається за необхідне припинити право постійного користування на такі ділянки з метою подальшої передачі права користування цими земельними ділянками замовнику будівництва ВКАД.

Положення законодавства і повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вилучення земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні, стосуються земельних ділянок суб'єктів, які згідно зі ст. 92 Земельного кодексу України можуть набувати право власності або постійного користування земельною ділянкою, а саме:

 • підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної власності;

 • громадських організацій інвалідів України, їх підприємств (об'єднань), установ та організацій;

 • релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, так і тих суб'єктів, що користуються земельними ділянками на праві постійного користування відповідно до норм ЗК України 1990 р. в силу п. 6 розділу X "Перехідні положення" ЗК України та Рішення Конституційного Суду №5 рп/2005 від 22 вересня 2005 р., тобто не переоформили право постійного користування на земельні ділянки на право власності або право оренди на ці земельні ділянки.

Чинне законодавство України передбачає такі підстави припинення права користування земельною ділянкою:

 • добровільна відмова від права користування земельною ділянкою;

 • вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених Земельним кодексом України;

 • припинення діяльності релігійних організацій, державних чи комунальних підприємств, установ та організацій, тобто суб'єктів, які можуть мати земельні ділянки у постійному користуванні;

 • використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам;

 • використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

 • систематична несплата земельного податку або орендної плати.

Значна кількість земельних ділянок, що знаходяться в запланованій зоні відведення першої черги Великої кільцевої автодороги, перебуває у постійному користуванні державних та комунальних підприємств. Так, на основі даних Заяв про екологічні наслідки та Заяв про наміри будівництва окремих ділянок першої черги будівництва ВКАД, на даний момент відомо, що ВКАД проходитиме по лісовим масивам державних підприємств "Київський лісгосп" та "Бориспільський лісгосп". Дані державні підприємства засновані на державній власності і підпорядковані Київському обласному управлінню лісового і мисливського господарства (далі – "Київлісгосп"), що в свою чергу є територіальним органом Державного комітету лісового господарства України (далі – "Держкомлісгосп").

ВКАД також пролягатиме територією Обухівського заказника. Землі під природними об’єктами, в тому числі заказниками, відносяться до земель природно-заповідного фонду.

За попередньою інформацією, наданою нам, з метою будівництва ВКАД необхідним буде також отримання в постійне користування Службою земель, що на даний момент перебувають у постійному користуванні науково-дослідних установ, а також земель водного фонду.

Враховуючи те, що для прийняття рішення зазначеними підприємствами та організаціями про відмову від постійного користування земельними ділянками, право користування на які їм належить, необхідним буде проходження спеціальної процедури погодження, в цьому розділі меморандуму будуть розглянуті особливості погодження добровільної відмови для кожного з таких видів земельних ділянок.

З метою будівництва ВКАД цільове призначення земельних ділянок має бути змінено на землі дорожнього господарства. Відповідно, статус території природно-заповідного фонду має бути відмінений. Так як спочатку право постійного користування відповідного підприємства буде припинятися, а земельна ділянка, відповідно, буде передавитись до державної власності (землі запасу) а вже потім відводитись для цілей будівництва ВКАД, потрібне цільове призначення буде встановлюватись при відведенні земельних ділянок.

Зазначимо, що фактично припинення права користування, передача у державну власність з наступною передачею у користування для будівництва ВКАД буде відбуватись в один і той самий момент – шляхом прийняття рішення відповідним повноважним органом про відведення земельної ділянки у користування Службі.
^

2.1.4.

2.1.5.ВАРІАНТ №1 "ДОБРОВІЛЬНА ВІДМОВА ВІД ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ"


Визначення

Добровільною відмовою є припинення права постійного користування земельною ділянкою за заявою землекористувача до власника земельної ділянки, в особі органів державної влади та місцевого самоврядування.


Законодавство

Чинне законодавство України передбачає можливість добровільної відмови від права постійного користування земельною ділянкою. На підставі заяви землекористувача відповідний орган приймає рішення про припинення права користування земельною ділянкою.

Детальніше, органи, що мають приймати таке рішення відповідно до кожного окремого виду ділянок, будуть визначені далі у цьому Error: Reference source not foundі. Але за загальним правилом, якщо земельна ділянка надана в постійне користування знаходиться за межами населеного пункту, то її вилучення провадиться за рішенням органів державної влади, якщо в межах населеного пункту – то за рішенням органів місцевого самоврядування, уповноважених надавати таку земельну ділянку в постійне користування.

Процедура

Чинне законодавство України не містить детального опису процедури добровільної відмови від права постійного користування земельною ділянкою.

Головна особливість полягає в тому, що процедурі вибору місця розташування земельної ділянки та погодженню відведення земельної ділянки має передувати ініціювання відповідним державним підприємством добровільної відмови від постійного користування земельною ділянкою.

В загальних рисах, процедура, проходження якої необхідне для отримання в користування земельної ділянки шляхом добровільної відмови поточного землекористувача в цілях будівництва ВКАД, умовно включає наступні складові:

 1. Узгодження відмови від права користування земельною ділянкою з поточним землекористувачем.

 2. Вибір та погодження місця розташування земельної ділянки в цілях будівництва ВКАД.

 3. Розробка та погодження проекту відведення земельної ділянки для будівництва ВКАД.

4.2.2. Припинення права постійного користування на земельні ділянки природно-заповідного фонду

У відповідності до наявної інформації, ВКАД буде пролягати територією Обухівського заказника. Відповідно до діючого українського законодавства, землі під природними об’єктами, в тому числі заказниками, відносяться до земель природно-заповідного фонду2.

Враховуючи той факт, що оголошення заказників проводиться без вилучення земельних ділянок у їх власників та користувачів3, на даний момент земельні ділянки піж Обухівським заказником можуть знаходитись у приватній власності, постійному користуванні чи в оренді. Хоча нам і не була надана точна інформація про статус земельних ділянок, на яких планується будівництво ВКАД, ми припускаємо, що ділянки під Обухівським заказником будуть переважно відноситись до земель, що знаходяться у постійному користуванні.

В цілях цього меморандуму ми будемо виходити з того, що землі під Обухівським заказником знаходяться у постійному користуванні. Враховуючи загальнодержавну значимість проекту будівництва ВКАД, що передбачається, а також те, що землі під Обухівським заказником за нашим припущенням знаходяться у постійному користуванні державних/комунальних підприємств, ми припускаємо, що припинення права постійного користування буде відбуватися шляхом добровільної відмови від права користування земельною ділянкою відповідними підприємствами.

Враховуючи те, що землі природно-заповідного фонду відносяться до особливо цінних земель4, процедура припинення права користування на них та відведення для цілей будівництва ВКАД достатньо складна та комплексна, а також потребує погоджень, в тому числі, найвищих органів влади – Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України.

Для отримання в користування Службою земельних ділянок природно-заповідного фонду, необхідно проходження наступних процедур та погоджень:

А) Погодження припинення права користування земельною ділянкою з підприємством, що здійснює управління територією Обухівського заказника та відміна статусу території природно-заповідного фонду.

Відміна статусу територій та об’єктів природно-заповідного фонду відбувається аналогічним чином, як і їх оголошення (створення)5:

 1. Служба надсилає лист-запит підприємству, що здійснює управління територією Обухівського заказника, з метою погодження можливості добровільної відмови від права користування земельною ділянкою підприємства.

Звернення до підприємства може бути у іншій формі, ніж лист-запит, так як ця процедура не врегульована законодавчо і здійснюється скоріше на розгляд особи, що має на меті ініціювання припинення права користування – в нашому випадку – Служба.

Під час узгодження зазначеного питання з підприємством, що здійснює управління територією Обухівського заказника, Служба має вирішити наступні основні моменти: погодити необхідність та можливість будівництва ВКАД через територію Обухівського заказника із зміною цільового призначення відповідних земельних ділянок на землі дорожнього господарства, необхідність добровільної відмови зазначеного підприємства від права користування відповідною земельною ділянкою, необхідність відміни статусу території природно-заповідного фонду для таких ділянок.

При цьому звертаємо вашу увагу на те, що земельні ділянки під Обухівським заказником можуть знаходитись у власності, оренді або користуванні інших підприємств або осіб, а не в постійному користуванні підприємства, що здійснює управління територією заказника. Така вірогідність випливає з положень існуючого законодавства, що надає можливість створення заказника, навіть на земельних ділянках, що перебувають у користуванні або власності третіх осіб без вилучення таких ділянок. У разі, якщо така ситуація матиме місце, то погоджувати вилучення земельних ділянок необхідно буде проходити з кожним користувачем, орендарем або власником у відповідності до процедури, передбаченої в тому чи іншому випадку діючим законодавством.

В цілях цього меморандуму, ми припускаємо, що підприємство погодиться на добровільну відмову та на вчинення відповідних дій, необхідних для погодження такої відмови. Тому дії, викладені нижче мають здійснюватись підприємством. Зрозуміло, що фактично допомогу та співробітництво у вчиненні таких дій та проходженні відповідних процедур буде надавати Служба та її представники, хоча офіційно це буде здійснюватись від імені підприємства, як це вимагається відповідно до положень діючого законодавства.

 1. Підприємство, що здійснює управління територією Обухівського заказника звертається з поданням про можливість і надання дозволу на відміну статусу території природно-заповідного фонду до Державного управління охорони навколишнього середовища в Київській області.

Одночасно з поданням про відміну статусу території природно-заповідного фонду підприємство вносить пропозицію про відмову від права користування відповідною частиною земельної ділянки.

Як вже зазначалося вище, відповідно до діючого законодавство формально дії із здійснення відповідного подання мають вчинятися підприємством, що здійснює управління територією Обухівського заказника. Зрозуміло, що фактично, допомога та співробітництво у підготовці відповідних документів з метою прискорення та оптимізації процесу може надходити від Служби та/або її представників.

 1. ^ Державне управління охорони навколишнього середовища в Київській області розглядає та погоджує подання підприємства.

Строк для розгляду подання – 1 місяць з моменту подачі. В результаті Державне управління охорони навколишнього середовища у Київській області повинно надати письмове погодження.

Крім того, Державне управління охорони навколишнього середовища у Київській області видає наказ про надання дозволу на відмову від права постійного користування частиною земельної ділянки.

 1. Підприємство у співробітництві та за підтримки Служби погоджує відміну статусу і будівництва ВКАД із власниками та користувачами земельних ділянок, якщо такі існують.

Частково це питання вже було висвітлено вище. Відповідно до діючого законодавства, земельні ділянки на території Обухівського заказника не обов’язково мають знаходитись у користуванні підприємства, що здійснює управління територією заказника. Тому цілком можливо, що на території Обухівського заказника є ділянки, що перебувають у власності, оренді або користуванні третіх осіб.

У такому випадку, отримання таких ділянок у користування Службою буде обумовлене необхідністю проходження процедур вилучення, припинення прав на земельні ділянки, відмови від таких прав відповідних осіб та ін., що було викладено детальніше у інших розділах цього меморандуму.

У такому разі, підприємство, що здійснює управління територією Обухівського заказника буде залучене лише з метою відміни статусу території природно-заповідного фонду. Питання ж, пов’язані із правами на землю будуть вирішуватись із відповідними власниками, орендарями та користувачами.

Якщо землі, зайняті територією Обухівського заказника перебувають в постійному користуванні підприємства, що здійснює управління територією заказника, погодження, передбачене цим пунктом меморандуму не буде мати місця.

 1. Державне управління охорони навколишнього середовища в Київській області передає документи про відміну статусу території природно-заповідного фонду на розгляд Київській обласній державній адміністрації.

 2. ^ Київська обласна рада розпорядження ухвалює рішення про відміну статусу території природно-заповідного фонду для частини Обухівського заказника, через яку буде проходити ВКАД.

 3. Державне управління охорони навколишнього середовища в Київській області вносить дані про відміну статусу у Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду України.

На підставі Розпорядження Київської обласної державної адміністрації Державне управління охорони навколишнього середовища в Київській області вносить дані про зміну (відміну) статусу території природно-заповідного фонду для частини Обухівського заказника у Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду України6.

^ Дії, зазначені в п. 5-7 здійснюються без безпосередньої участі підприємства, що здійснює управління територією заказника.

 1. Підприємство, що здійснює управління територією заказника, надає Службі нотаріально засвідчену згоду на припинення права постійного користування земельною ділянкою (за умови, що ділянка знаходиться у постійному користуванні цього підприємства, а не у власності, оренді чи користуванні третіх осіб).

Б) Вибір та погодження місця розташування земельної ділянки для будівництва ВКАД.

 1. Служба звертається із заявою про вибір місця розташування земельної ділянки для розміщення ВКАД та припинення права користування такою земельною ділянкою поточного землекористувача з метою будівництва ВКАД до Київської обласної державної адміністрації (далі – "Київоблдержадміністрація").

Окрім інших документів, передбачених законодавством, до заяви додається нотаріально засвідчена письмова згода на припинення права користування земельною ділянкою підприємства, що здійснює управління територією заказника, яка була надана після проходження процедури, зазначеної вище.

В аспекті даного пункту ще раз наголошуємо, що у випадку, якщо відповідні земельні ділянки будуть перебувати у власності, користуванні або оренді третіх осіб, то реалізація отримання прав на такі земельні ділянки буде відбуватися у відповідності до процедур, передбачених законодавством для того чи іншого випадку.

 1. Київоблдержадміністрацієя розглядає заяву і передає на розгляд наступним органам:

  1. Головному управлінню земельних ресурсів у Київській області;

  2. Головному управлінню містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини у Київській області;

  3. Державному управлінню охорони навколишнього середовища в Київській області;

  4. Державну санітарно-епідеміологічну службу Київської області.

Передача заяви до відповідних органів здійснюється Київоблдержадміністрацією без безпосередньої участі Служби. Строк для передачі – 1 тиждень з моменту реєстрації заяви.

 1. Органами виконавчої влади, зазначені у попередньому пункті, надають висновки про можливість припинення права користування земельною ділянкою поточного землекористувача і відведення земельної ділянки для будівництва ВКАД.

Строк для розгляду матеріалів і надання висновків всіма органами складає 3 (три) тижні від дня отримання заяви таким органом.

Відповідні висновки зазначені органи передають Київоблдержадміністрації.

 1. ^ Київоблдержадміністарція подає матеріали на розгляд Кабінету Міністрів України.

 2. Кабінет Міністрів України розглядає матеріали і передає їх до Верховної Ради України для прийняття відповідного рішення7.

Звертаємо Вашу увагу, що законодавством не встановлена детальна процедура, а також строки розгляду матеріалів Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України. Тому цей процес може бути достатньо затяжним. Однак, враховуючи загальнодержавну значущість та важливість будівництва ВКАД, строк може бути і коротшим.

 1. Верховна Рада України приймає рішення про погодження матеріалів вибору земельної ділянки, а також, відповідно, можливості припинення права користування земельною ділянкою поточного користувача та відведення земельної ділянки для будівництва ВКАД.

 2. Київоблдержадміністрація видає розпорядження про затвердження матеріалів вибору земельної ділянки і надання дозволу та вимог для розробки проекту відведення земельної ділянки.

Видання такого розпорядження можливо тільки після отримання висновків відповідних органів виконавчої влади як було зазначено вище, а також рішення Верховної Ради України.

Строк для видання відповідного розпорядження – 2 (два) тижні з дати прийняття рішення Верховною Радою України.

Строк дії дозволу та вимог для розробки проекту відведення земельної ділянки 1 (один) рік з дати розпорядження Київоблдержадміністрації.

В) Розробка та погодження проекту відведення земельної ділянки для будівництва ВКАД.

 1. Служба укладає договір з спеціальною ліцензованою організацією для розробки проекту відведення земельної ділянки для будівництва ВКАД.

Здійснюється спеціальною ліцензованою організацією, з якою з цією метою укладається договір.

 1. Служба подає проект відведення для погодження наступним органам виконавчої влади:

  1. Головному управлінню земельних ресурсів в Київській області;

  2. Головному управлінню містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини у Київській області;

  3. Державному управлінню охорони навколишнього середовища у Київській області;

  4. Державній санітарно-епідеміологічній службі Київської області.

 2. Служба подає проект відведення для проведення державної експертизи землевпорядної документації головному управлінню земельних ресурсів в Київській області для отримання позитивного висновку.

У відповідності до закону, органом уповноваженим на проведення державної експертизи землевпорядної документації є Головне управління земельних ресурсів в Київській області8.

Строк проведення державної експертизи не може перевищувати 20 (двадцять) днів з дня реєстрації об’єкта державної експертизи9.

Результатом проведення експертизи є висновок.

Строк дії позитивного висновку не перевищує 3 (три) роки з моменту видачі.

 1. Служба подає заяву до Київоблдержадміністрації разом із погодженими матеріалами проекту відведення земельної ділянки і позитивним висновком державної експертизи про надання в користування земельної ділянки для будівництва ВКАД.

 2. ^ Київоблдержадміністрація розглядає матеріали відведення і заяву та подає пропозиції Кабінету Міністрів України.

Строк для розгляду матеріалів Київоблдержадміністрацією не повинен перевищувати 1 (один) місяць.

 1. ^ Кабінет Міністрів України видає постанову про надання земельної ділянки в користування за проектом відведення.

Постановою Кабінету Міністрів України здійснюється наступне:

  1. затверджується проект відведення земельної ділянки;

  2. припиняється право постійного користування поточного землекористувача;

  3. надається ділянка у користування Службі для будівництва ВКАД з одночасним затвердженням умов надання, в тому числі, компенсації втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, встановлення кінцевих термінів забудови10.

^ 4.2.3. Припинення права постійного користування земельними ділянками під дослідними полями науково-дослідних установ шляхом добровільної відмови поточного землекористувача:

Землі під дослідними полями науково-дослідних установ віднесено до особливо цінних земель у відповідності до діючого законодавства11. Тому припинення права користування на них, відведення і передача в користування Службі буде відбуватись за тими самими процедурами та відповідно до погоджень тих же органів, що й відносно земель природно-заповідного фонду, викладеними у відповідному розділі цього Меморандуму.

Відрізнятися буде лише процедура погодження припинення права користування земельною ділянкою з поточним землекористувачем. Це пов’язано з тим, що науково-дослідних установи та інститути мають інше підпорядкування.

Всі науково-дослідні установи є державними науковими установами, що перебувають у віданні Національної академії наук України12.

Але більшість науково-дослідних установ можуть мати статус подвійного підпорядкування – Національній академії наук України та іншому центральному органу виконавчої влади13.

Залежно від сфери, у якій здійснює свою діяльність науково-дослідна установа, така установа може підпорядковуватися таким державним органам:

Міністерство охорони здоров'я України;

Міністерство освіти і науки України;

Міністерство надзвичайних ситуацій;

Міністерство аграрної політики України та ін..

Виходячи з вищезазначеного, процедура погодження припинення права постійного користування з поточним землекористувачем для земель під дослідними полями науково-дослідних установ виглядає наступним чином:

 1. Служба надсилає лист-запит керівнику відповідної науково-дослідної установи, з метою погодження можливості добровільної відмови від права користування земельною ділянкою.

 2. Керівник науково-дослідної установи звертається з поданням про можливість і надання дозволу на відмову від права користування відповідною частиною земельної ділянки до Президії Національної академії наук України та до відповідного центрального органу виконавчої влади (у випадку подвійного підпорядкування).

Відповідно до діючого законодавства формально дії із здійснення відповідного подання мають вчинятися науково-дослідною установою. Зрозуміло, що фактично, допомога та співробітництво у підготовці відповідних документів з метою прискорення та оптимізації процесу може надходити від Служби та/або її представників.

 1. Президія Національної академії наук України розглядає подання та приймає рішення про надання дозволу науково-дослідній установі на добровільну відмову від права постійного користування земельною ділянкою.

 2. Відповідний центральний орган виконавчої влади (у випадку подвійного підпорядкування науково-дослідної установи) приймає рішення про надання дозволу на добровільну відмову від права користування земельною ділянкою.

 3. ^ Науково-дослідна установа надає Службі нотаріально засвідчену згоду на припинення права постійного користування земельною ділянкою.

Подальше проходження процедур, необхідних для погодження вибору місця розташування земельної ділянки, припинення права постійного користування поточного землекористувача та відведення земельної ділянки Службі, здійснюється Службою з використанням нотаріальної згоди, наданої науково-дослідною установою, як одного з документів, що подається.

^ 4.2.4. Отримання в користування земельних ділянок лісового фонду шляхом добровільної відмови поточного землекористувача.

Алгоритм дій із припинення права постійного користування на земельні ділянки лісогосподарського призначення задля подальшого їх відведення в постійне користування Служби буде включати наступні дії:

А) Погодження припинення права користування земельною ділянкою з поточним землекористувачем.

 1. Служба надсилає лист-запит керівнику відповідного державного підприємства з метою погодження можливості добровільної відмови від права користування земельною ділянкою.

 2. Керівник державного підприємства вносить пропозицію про добровільну відмову від земельної ділянки до Київлісгоспу.

 3. Колегія Київлісгоспу розглядає пропозицію про можливість і надання дозволу на відмову від права користування відповідною частиною земельної ділянки.

 4. Колегія Київлісгоспу приймає рішення про погодження добровільної відмови від права користування земельною ділянкою.

 5. Наказ Київлісгоспу про затвердження Рішення колегії та подання відповідної пропозиції на погодження Держкомлісгоспу.

 6. Наказ Держкомлісгоспу про надання дозволу відповідному підприємству на добровільну відмову від права постійного користування земельною ділянкою.

 7. ^ Відповідне державне підприємство надає Службі нотаріально засвідчену згоду на припинення права постійного користування земельною ділянкою.

Б) Вибір та погодження місця розташування земельної ділянки для будівництва ВКАД.

 1. Служба звертається із заявою про вибір місця розташування земельної ділянки для розміщення ВКАД та припинення права користування такою земельною ділянкою поточного землекористувача з метою будівництва ВКАД до Київської обласної державної адміністрації.

Окрім інших документів, передбачених законодавством, до заяви додається нотаріально засвідчена письмова згода на припинення права користування земельною ділянкою поточного землекористувача, яка була надана після проходження процедури, зазначеної вище.

 1. Київоблдержадміністрацієя розглядає заяву і передає на розгляд наступним органам:

  1. Головному управлінню земельних ресурсів у Київській області;

  2. Головному управлінню містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини у Київській області;

  3. Державному управлінню охорони навколишнього середовища в Київській області;

  4. Державну санітарно-епідеміологічну службу Київської області;

  5. Київському обласному управлінню лісового господарства.

Передача заяви до відповідних органів здійснюється Київоблдержадміністрацією без безпосередньої участі Служби. Строк для передачі – 1 тиждень з моменту реєстрації заяви.

 1. Органами виконавчої влади, зазначені у попередньому пункті, надають висновки про можливість припинення права користування земельною ділянкою поточного землекористувача і відведення земельної ділянки для будівництва ВКАД.

Строк для розгляду матеріалів і надання висновків всіма органами складає 3 (три) тижні від дня отримання заяви таким органом.

Відповідні висновки зазначені органи передають Київоблдержадміністрації.

 1. ^ Київоблдержадміністарція подає матеріали на розгляд Кабінету Міністрів України (у випадку, якщо площа лісів перевищує 1 га, інакше – рішення приймається Київоблдержадміністрацією).

 2. Кабінет Міністрів України розглядає матеріали і приймає рішення про погодження матеріалів вибору земельної ділянки та дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки.

Максимальний строк для прийняття рішення Кабінетом міністрів України – 2 (два) тижні з моменту надходження матеріалів.

Строк дії дозволу та вимог для розробки проекту відведення земельної ділянки 1 (один) рік з дати прийняття рішення про дозвіл на розробку проекту відведення.

В) Розробка та погодження проекту відведення земельної ділянки для будівництва ВКАД.

 1. Служба укладає договір з спеціальною ліцензованою організацією для розробки проекту відведення земельної ділянки для будівництва ВКАД.

Здійснюється спеціальною ліцензованою організацією, з якою з цією метою укладається договір.

 1. Служба подає проект відведення для погодження наступним органам виконавчої влади:

  1. Головному управлінню земельних ресурсів в Київській області;

  2. Головному управлінню містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини у Київській області;

  3. Державному управлінню охорони навколишнього середовища у Київській області;

  4. Державній санітарно-епідеміологічній службі Київської області;

  5. Київському обласному управлінню лісового господарства.

 1. Служба подає проект відведення для проведення державної експертизи землевпорядної документації головному управлінню земельних ресурсів в Київській області для отримання позитивного висновку.

У відповідності до закону, органом уповноваженим на проведення державної експертизи землевпорядної документації є Головне управління земельних ресурсів в Київській області14.

Строк проведення державної експертизи не може перевищувати 20 (двадцять) днів з дня реєстрації об’єкта державної експертизи15.

Результатом проведення експертизи є висновок.

Строк дії позитивного висновку не перевищує 3 (три) роки з моменту видачі.

 1. Служба подає заяву до Київоблдержадміністрації разом із погодженими матеріалами проекту відведення земельної ділянки і позитивним висновком державної експертизи про надання в користування земельної ділянки для будівництва ВКАД.

 2. ^ Київоблдержадміністрація розглядає матеріали відведення і заяву та подає пропозиції Кабінету Міністрів України.

Строк для розгляду матеріалів Київоблдержадміністрацією не повинен перевищувати 1 (один) місяць.

 1. ^ Кабінет Міністрів України видає постанову про надання земельної ділянки в користування за проектом відведення.

Постановою Кабінету Міністрів України здійснюється наступне:

  1. затверджується проект відведення земельної ділянки;

  2. припиняється право постійного користування поточного землекористувача;

  3. надається ділянка у користування Службі для будівництва ВКАД з одночасним затвердженням умов надання, в тому числі, компенсації втрат лісогосподарського виробництва, встановлення кінцевих термінів забудови16.

Дія Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2008 р. N 610-р., яким обмежено правj на вилучення і на зміну цільового призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення, не поширюється на проект будівництва ВКАД.

^ 4.2.5. Отримання в користування земельних ділянок водного фонду шляхом добровільної відмови поточного землекористувача:

А) Погодження припинення права користування земельною ділянкою з поточним землекористувачем.

 1. Служба надсилає лист-запит керівнику Управління водного господарства у м. Києві та Київській області (надалі – "Київоблводгосп") (або іншого підприємства в користуванні якого перебуває відповідна земельна ділянка) з метою погодження можливості добровільної відмови від права користування земельною ділянкою.

 2. ^ Керівник Київоблводгоспу вносить пропозицію про добровільну відмову від земельної ділянки на розгляд Колегії Київоблводгоспу.

У випадку, якщо ділянка перебуває у користуванні іншого підприємства, то керівник такого підприємства подає пропозицію про добровільну відмову до Колегії Київоблводгоспу.

 1. ^ Колегія Київоблводгоспу розглядає пропозицію про можливість і надання дозволу на відмову від права користування відповідною частиною земельної ділянки.

 2. Колегія Київоблводгоспу приймає рішення про погодження добровільної відмови від права користування земельною ділянкою.

 3. Наказ Київоблводгоспу про затвердження Рішення колегії та подання відповідної пропозиції на погодження Державного комітету України по водному господарству (надалі – "Держкомводгосп").

 4. Наказ Держкомводгоспу про надання дозволу Київоблводгоспу на добровільну відмову від права постійного користування земельною ділянкою.

 5. ^ Київоблводгосп надає Службі нотаріально засвідчену згоду на припинення права постійного користування земельною ділянкою.

Подальше проходження процедур, необхідних для погодження вибору місця розташування земельної ділянки, припинення права постійного користування поточного землекористувача та відведення земельної ділянки Службі, здійснюється Службою з використанням нотаріальної згоди, наданої Київоблводгоспом, як одного з документів, що подається.

Звертаємо Вашу увагу на те, що Водним кодексом України передбачено право вторинного землекористування ("тимчасове користування за погодженням з постійними користувачами") землями водного фонду, але це суперечить положенням чинного ЗК України, зокрема, ч. 5 ст. 116, яка передбачає можливість надання земельних ділянок у користування лише після вилучення у попередніх користувачів.

Б) Вибір та погодження місця розташування земельної ділянки для будівництва ВКАД.

 1. Служба звертається із заявою про вибір місця розташування земельної ділянки для розміщення ВКАД та припинення права користування такою земельною ділянкою поточного землекористувача з метою будівництва ВКАД до Київської обласної державної адміністрації.

Окрім інших документів, передбачених законодавством, до заяви додається нотаріально засвідчена письмова згода на припинення права користування земельною ділянкою поточного землекористувача, яка була надана після проходження процедури, зазначеної вище.

 1. Київоблдержадміністрацієя розглядає заяву і передає на розгляд наступним органам:

  1. Головному управлінню земельних ресурсів у Київській області;

  2. Головному управлінню містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини у Київській області;

  3. Державному управлінню охорони навколишнього середовища в Київській області;

  4. Державну санітарно-епідеміологічну службу Київської області;

  5. Управлінню водного господарства у м. Києві та Київській області.

Передача заяви до відповідних органів здійснюється Київоблдержадміністрацією без безпосередньої участі Служби. Строк для передачі – 1 тиждень з моменту реєстрації заяви.

 1. Органами виконавчої влади, зазначені у попередньому пункті, надають висновки про можливість припинення права користування земельною ділянкою поточного землекористувача і відведення земельної ділянки для будівництва ВКАД.

Строк для розгляду матеріалів і надання висновків всіма органами складає 3 (три) тижні від дня отримання заяви таким органом.

Відповідні висновки зазначені органи передають Київоблдержадміністрації.

 1. ^ Київоблдержадміністарція подає матеріали на розгляд Кабінету Міністрів України.

 2. Кабінет Міністрів України розглядає матеріали і приймає рішення про погодження матеріалів вибору земельної ділянки та дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки.

Максимальний строк для прийняття рішення Кабінетом Міністрів України – 2 (два) тижні з моменту надходження матеріалів.

Строк дії дозволу та вимог для розробки проекту відведення земельної ділянки 1 (один) рік з дати прийняття рішення про дозвіл на розробку проекту відведення.

В) Розробка та погодження проекту відведення земельної ділянки для будівництва ВКАД.

 1. Служба укладає договір з спеціальною ліцензованою організацією для розробки проекту відведення земельної ділянки для будівництва ВКАД.

Здійснюється спеціальною ліцензованою організацією, з якою з цією метою укладається договір.

 1. Служба подає проект відведення для погодження наступним органам виконавчої влади:

  1. Головному управлінню земельних ресурсів в Київській області;

  2. Головному управлінню містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини у Київській області;

  3. Державному управлінню охорони навколишнього середовища у Київській області;

  4. Державній санітарно-епідеміологічній службі Київської області;

  5. Управлінню водного господарства у м. Києві та Київській області.

 1. Служба подає проект відведення для проведення державної експертизи землевпорядної документації головному управлінню земельних ресурсів в Київській області для отримання позитивного висновку.

У відповідності до закону, органом уповноваженим на проведення державної експертизи землевпорядної документації є Головне управління земельних ресурсів в Київській області17.

Строк проведення державної експертизи не може перевищувати 20 (двадцять) днів з дня реєстрації об’єкта державної експертизи18.

Результатом проведення експертизи є висновок.

Строк дії позитивного висновку не перевищує 3 (три) роки з моменту видачі.

 1. Служба подає заяву до Київоблдержадміністрації разом із погодженими матеріалами проекту відведення земельної ділянки і позитивним висновком державної експертизи про надання в користування земельної ділянки для будівництва ВКАД.

 2. ^ Київоблдержадміністрація розглядає матеріали відведення і заяву та подає пропозиції Кабінету Міністрів України.

Строк для розгляду матеріалів Київоблдержадміністрацією не повинен перевищувати 1 (один) місяць.

 1. ^ Кабінет Міністрів України видає постанову про надання земельної ділянки в користування за проектом відведення.

Постановою Кабінету Міністрів України здійснюється наступне:

  1. затверджується проект відведення земельної ділянки;

  2. припиняється право постійного користування поточного землекористувача;

  3. надається ділянка у користування Службі для будівництва ВКАД з одночасним затвердженням умов надання, встановлення кінцевих термінів забудови19.

Звертаємо Вашу увагу на те, що земельні ділянки у межах прибережних захисних смуг, зайняті лісами належать до лісового фонду, а тому процедура їх відведення буде аналогічною до земель лісового фонду. Те ж саме відноситься до водних об’єктів, якім надано статус природно-охоронної зони. До таких об’єктів будуть застосовуватися норми і правила об’єктів природно-заповідного фонду, викладених вище у цьому меморандумі.
   1. ^

    ВАРІАНТ №2. Вилучення земельної ділянки для суспільних потреб за рішенням органів державної влади та місцевого самоврядування


Законодавство

Чинне законодавство України передбачає можливість безоплатного вилучення земельних ділянок у постійних користувачів для суспільних та інших потреб за рішенням органів державної влади та органів місцевого самоврядування у випадку згоди на це землекористувачів.

Відповідно до ч. 1 ст. 149 Земельного кодексу України, земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Тобто вказаною нормою чітко визначено, що документом, який підтверджує намір органу державної влади або органу місцевого самоврядування вилучити земельну ділянку у власника або землекористувача, є рішення такого органу. Таке рішення має приймати орган державної влади або місцевого самоврядування, наділений такими повноваженнями відповідно до чинного законодавства.

За наявності згоди землекористувача на вилучення земельної ділянки відповідний орган приймає рішення про вилучення земельної ділянки. Згода землекористувача на вилучення земельної ділянки повинна бути подана у письмовій формі та нотаріально засвідчена.

Процедура

Враховуючи те, що ініціатором вилучення відповідної земельної ділянки в даному випадку може виступати зацікавлена особа, процедура погодження вилучення земельної ділянки та відведення її новому користувачу відбувається одночасно, як це описано нижче.

 • Вибір місця розташування земельних ділянок.

Здійснюється за заявою особи, зацікавленої у вилученні відповідної земельної ділянки. В даному випадку вибір місця розташування може здійснюватися за ініціативою Укравтодору.

Вибір місця розташування земельних ділянок здійснюють органи державної влади та місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень щодо вилучення цих ділянок, зазначені нижче.

Клопотання щодо вибору місця розташування земельних ділянок за рахунок земель, вилучення яких провадиться Кабінетом Міністрів України мають подаватися до Київської обласної державної адміністрації.

До погодження місця розташування земельної ділянки відповідним органом державної влади чи місцевого самоврядування та прийняття рішення про затвердження матеріалів щодо вибору місця розташування і надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки, відповідна документація має бути погоджена також територіальними органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органами містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини, природоохоронними і санітарно-епідеміологічними органами, а також відповідними територіальними органами виконавчої влади з питань лісового або водного господарства (у разі вилучення земельних ділянок лісогосподарського призначення чи водного фонду), про що вказані органи видають відповідні висновки.

Відповідно до наданої нам інформації щодо земельних ділянок першої черги будівництва Великої кільцевої автодороги, вибір місця розташування вже було здійснено, про що складено акти вибору відповідних земельних ділянок. Нам не були надані документи, що підтверджують цей факт.

 • Розробка та погодження проекту відведення земельної ділянки

Строк дії дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки та вимог щодо її відведення становить один рік і може бути продовжено одноразово на такий самий строк.

Якщо межі відповідної земельної ділянки не встановлені в натурі та/або змінюється цільове призначення земельної ділянки, має розроблятися проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в натурі. В іншому випадку надання у користування земельної ділянки здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою.

Розроблений проект відведення земельної ділянки погоджується з територіальним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органом містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, а також з відповідним територіальним органом виконавчої влади з питань лісового або водного господарства (у разі вилучення земельних ділянок лісогосподарського призначення чи водного фонду).

 • Одержання позитивного висновку державної землевпорядної експертизи

 • Отримання рішення про надання земельної ділянки у користування

Погоджений та затверджений державною землевпорядною експертизою проект відведення земельної ділянки подається разом з клопотанням про надання земельної ділянки до відповідного уповноваженого органу державної влади чи місцевого самоврядування, які розглядають його в місячний строк і в межах своїх повноважень, приймають рішення про надання земельної ділянки у користування.

Рішенням про надання земельної ділянки у користування за проектом її відведення здійснюється: затвердження проекту відведення земельної ділянки; вилучення земельних ділянок у землекористувачів із затвердженням умов вилучення; надання земельної ділянки особі у користування з визначенням категорії земель та її використання і затвердженням умов надання, у тому числі (у разі необхідності) вимог щодо відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Звертаємо Вашу увагу на те, що чинне законодавство передбачає відшкодування збитків землекористувачам, в тому числі у разі вилучення сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом, що має місце у випадку вилучення земельних ділянок для будівництва Великої кільцевої автодороги. Розмір таких збитків та вимоги щодо їх відшкодування визначаються у кожному окремому випадку та встановлюються у рішенні щодо вилучення та надання у користування відповідної земельної ділянки.

Органи державної влади та місцевого самоврядування, уповноважені приймати рішення про вилучення земельних ділянок

Як вже зазначалося, до розмежування земель державної та комунальної власності до визначення компетенції органів державної влади та органів місцевого самоврядування застосовуються правила п. 12 розділу X "Перехідні положення" ЗК України, тобто: (і) розпорядження землями в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, (іі) а за межами населених пунктів – відповідні органи виконавчої влади.

Детально повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вилучення кожного окремого виду земельних ділянок визначені у ст. 149 Земельного кодексу України. Виходячи з положень вказаної статті, вилучення земельних ділянок для будівництва Великої кільцевої автодороги буде здійснюватися наступними органами:

 • сільські, селищні, міські ради: земельні ділянки комунальної власності відповідних територіальних громад, крім особливо цінних земель;

 • Київська обласна державна адміністрація: земельні ділянки державної власності за межами населених пунктів для всіх потреб, крім випадків, коли повноваження щодо вилучення належать Кабінету Міністрів України;

 • Кабінет Міністрів України: земельні ділянки державної власності – ріллю, багаторічні насадження для несільськогосподарських потреб, ліси площею понад 1 гектар, земельні ділянки природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення, а також земельні ділянки, що належать до особливо цінних земель.

Звертаємо Вашу увагу на те, що будівництво об'єктів загальнодержавного значення, в тому числі доріг, є підставою, що передбачає можливість вилучення особливо цінних земель, що перебувають у державній та комунальній власності. Таке вилучення здійснюється за постановою Кабінету Міністрів України.

Висновки

Принциповою відмінністю даної процедури від добровільної відмови від права постійного користування земельною ділянкою полягає у тому, що ініціатором може виступати Укравтодор як зацікавлена у вилученні земельної ділянки особа. Недоліком є обов'язкова наявність засвідченої нотаріально письмової згоди землекористувача. Тобто попереднє погодження вилучення з відповідним державним чи комунальним підприємством буде все одно потрібним.
^

2.1.6.ВАРІАНТ №3. Примусове вилучення земельної ділянки у зв'язку з порушенням землекористувачем вимог законодавства щодо користування земельною ділянкою


Законодавство

Ст. 143 Земельного кодексу України містить вичерпний перелік підстав для примусового припинення прав не земельну ділянку. Передбачено всього шість підстав, за наявності яких судові органи вправі прийняти рішення про примусове припинення права власності або користування земельною ділянкою. З них застосованими для примусового припинення права постійного користування земельною ділянкою можуть бути наступні:

 • використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

 • порушення відповідних норм екологічного законодавства та інших норм щодо користування землею, і неусунення допущених порушень законодавства в терміни, встановлені вказівками спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Звертаємо Вашу увагу, що примусове припинення прав користування земельною ділянкою у випадку порушення норм законодавства має здійснюватися у судовому порядку.

Процедура

Процедура припинення прав на земельну ділянку у зв'язку з порушенням вимог законодавства є наступною.

 • Виявлення порушення земельного законодавства державним інспектором по використанню та охороні земель.

 • Складання протоколу про порушення.

Такий протокол має бути складений державним інспектором та виданий особі, яка допустила порушення з вказівкою про усунення порушення у 30-денний строк.

 • Накладення адміністративного стягнення на особу, що допустила порушення (у разі невиконання вказівки інспектора) та повторна вказівка про припинення правопорушення.

Якщо особа, яка допустила порушення земельного законодавства, не виконала протягом зазначеного строку вказівки державного інспектора щодо припинення порушення земельного законодавства, державний інспектор по використанню та охороні земель відповідно до закону накладає на таку особу адміністративне стягнення та повторно видає вказівку про припинення правопорушення чи усунення його наслідків у 30-денний строк.

 • Клопотання про припинення права користування земельною ділянкою.

У разі неусунення порушення земельного законодавства у 30-денний строк державний інспектор по використанню та охороні земель звертається до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про припинення права користування земельною ділянкою.

 • Прийняття рішення органом державної влади чи місцевого самоврядування про припинення права користування земельною ділянкою та звернення до суду з позовом про припинення права постійного користування.

Чинне законодавство визначає, що примусове припинення права землекористування землею провадиться за позовом відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування в судовому порядку, недодержання якого є підставою для визнання рішення цього органу та виданих державних актів недійсними. Судова практика з цього питання також підтверджує необхідність вирішення питання припинення прав землекористування у судовому порядку. У разі пред'явлення до органу виконавчої влади або місцевого самоврядування позову про незаконність припинення права землекористування через відсутність судового рішення про вилучення земельної ділянки відповідач вправі пред'явити зустрічний позов про таке вилучення, а суд має розглянути його разом із первинним позовом.

Рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про припинення права користування земельною ділянкою може бути оскаржене землекористувачем у судовому порядку.

Висновки

Особливістю даного способу припинення прав на земельну ділянку є необхідність доведення порушення земельного законодавства, в тому числі використання земельної ділянки не за цільовим призначенням. На практиці, в цілях проекту будівництва ВКАД, це буде достатньо важко реалізувати, тому що необхідною буде перевірка всіх земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні, на предмет можливих порушень законодавства.

До того ж, проходження цієї процедури, в тому числі звернення до суду з позовом про припинення права користування, вимагає значних часових затрат.
^

2.1.7.ВАРІАНТ №4. Примусове вилучення земельної ділянки для суспільних потреб


Законодавство

Примусове вилучення земельної ділянки для певних цілей допускається лише для суспільних потреб. Підтвердженням цьому є ст. 143 Земельного кодексу України, що надає вичерпний перелік підстав примусового припинення прав на земельну ділянку. Вилучення земельних ділянок для певних цілей у п. "г" даної статті зазначено, що примусове припинення прав на земельну ділянку здійснюється в судовому порядку у разі "викупу (вилучення) земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб". Щодо земельних ділянок у постійному користуванні застосовується вилучення для суспільних потреб.

Перелік суспільних потреб, які можуть бути підставами для примусового вилучення, наведений у статті 146 Земельного кодексу України, де, зокрема, міститься така підстава, як будівництво та обслуговування лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, газопроводів, водопроводів, ліній електропередачі, аеропортів, нафто- та газових терміналів, електростанцій тощо). Тобто будівництво Великої кільцевої автодороги підпадає під законодавче визначення суспільних потреб, а тому відповідно може бути підставою для примусового вилучення земельних ділянок у землекористувачів для суспільних потреб.

За відсутності письмової згоди землекористувача на вилучення земельної ділянки, вилучення відбувається на підставі рішення про примусове вилучення земельної ділянки. В цьому випадку, в силу положення ч. 10 ст. 149 Земельного кодексу України, у разі незгоди землекористувача з вилученням земельної ділянки питання вирішується у судовому порядку.

Процедура

Процедура примусового вилучення земельної ділянки для суспільних потреб передбачає необхідність проходження наступних стадій.

 • Звернення до відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування з ініціативою про вилучення земельної ділянки (вибір місця розташування).

Здійснюється за заявою особи, зацікавленої у вилученні відповідної земельної ділянки. В даному випадку вибір місця розташування може здійснюватися за ініціативою Укравтодору.

Вибір місця розташування земельних ділянок здійснюють органи державної влади та місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень щодо вилучення цих ділянок, зазначені нижче.

Клопотання щодо вибору місця розташування земельних ділянок за рахунок земель, вилучення яких провадиться Кабінетом Міністрів України мають подаватися до Київської обласної державної адміністрації.

 • Звернення до користувача земельної ділянки з пропозицією/вимогою про відмову від права користування земельною ділянкою.

Перехід до наступного етапу цієї процедури здійснюється за умови небажання землекористувача відмовитися від права користування земельною ділянкою. У випадку надання згоди землекористувачем, наступними етапами процедури вилучення будуть ті, що передбачені для вилучення за наявності згоди землекористувача.

 • Прийняття рішення органом державної влади чи місцевого самоврядування про припинення права користування земельною ділянкою та звернення до суду з позовом про припинення права постійного користування.

Органи державної влади та місцевого самоврядування, уповноважені приймати рішення про вилучення земельних ділянок

Детально повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вилучення кожного окремого виду земельних ділянок визначені у ст. 149 Земельного кодексу України. Виходячи з положень вказаної статті, вилучення земельних ділянок для будівництва Великої кільцевої автодороги буде здійснюватися наступними органами:

 • сільські, селищні, міські ради: земельні ділянки комунальної власності відповідних територіальних громад, крім особливо цінних земель;

 • Київська обласна державна адміністрація: земельні ділянки державної власності за межами населених пунктів для всіх потреб, крім випадків,коли повноваження щодо вилучення належать Кабінету Міністрів України;

 • Кабінет Міністрів України: земельні ділянки державної власності – ріллю, багаторічні насадження для несільськогосподарських потреб, ліси площею понад 1 гектар, земельні ділянки природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення, а також земельні ділянки, що належать до особливо цінних земель.

Висновки

Цей спосіб примусового вилучення для суспільних потреб є найбільш застосовуваним в даному випадку. Зокрема, й тому, що будівництво Великої кільцевої автодороги підпадає під законодавче визначення суспільних потреб, а тому відповідно може бути підставою для примусового вилучення земельних ділянок у землекористувачів.
1   2   3   4   5   6   7   8Похожие:

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
Матеріали підготовлено завдяки шляхетній підтримці американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (usaid)...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
Світовий досвід реалізації проектів публічно-приватного партнерства: аналіз стратегій реалізації та фінансування, форм, принципів,...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
Світовий досвід реалізації проектів публічно-приватного партнерства: аналіз стратегій реалізації та фінансування, форм, принципів,...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство з інвестицій та Івано-Франківська

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconПоложення про Державне агентство водних ресурсів України
Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconПоложення про Державне агентство рибного господарства України (додається)
Установити, що Державне агентство рибного господарства України є правонаступником Державного комітету рибного господарства України,...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство водних ресурсів україни дністровсько-прутське бувр
Дністер та Прут відповідно до «Порядку взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство водних ресурсів україни дністровсько-прутське бувр
Дністер та Прут відповідно до «Порядку взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство водних ресурсів україни дністровсько-прутське бувр
Дністер та Прут відповідно до «Порядку взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство водних ресурсів україни дністровсько-прутське бувр
Дністер та Прут відповідно до «Порядку взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов