Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України icon

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами УкраїниНазваниеДержавне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
страница8/8
Дата конвертации15.03.2013
Размер1.4 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8
^

Відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та збитків землевласників і землекористувачів при вилученні земельних ділянок

2.1.14.Чинне земельне законодавство України розрізняє два види відшкодувань, що здійснюються при вилученні земельних ділянок сільськогосподарського та лісогосподарського призначення: відшкодування збитків землекористувачам та землевласникам та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при вилученні сільськогосподарських і лісогосподарських угідь для несільськогосподарських і не лісогосподарських потреб відповідно.

^

2.1.15.Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва


Відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських і лісових угідь для цілей будівництва ВКАД, не буде здійснюватися у відповідності до статті 208 Земельного кодексу України.
^

2.1.16.Відшкодування збитків землевласникам та землекористувачам


У разі вилучення сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом, що має місце у випадку вилучення земельних ділянок для будівництва Великої кільцевої автодороги, чинне законодавство передбачає відшкодування збитків землекористувачам. Розмір таких збитків та вимоги щодо їх відшкодування визначаються у кожному окремому випадку та встановлюються у рішенні щодо вилучення та надання у користування відповідної земельної ділянки. У випадку ж добровільної відмови від права постійного користування такі збитки відшкодовуватись не будуть.

Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання. Розмір таких збитків визначається відповідно до рішень комісій, що створюються місцевими державними адміністраціями.

^

3.АЛЬТЕРНАТИВИ ДПП - ОБ‘ЄКТИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

  1. Державне майно


Згідно із статтею 141 Господарського кодексу України державним майном є цілісні майнові комплекси державних підприємств або їх структурних підрозділів, нерухоме майно, інше окреме індивідуально визначене майно державних підприємств, акції (частки, паї) держави у майні суб'єктів господарювання різних форм власності, а також майно, закріплене за державними установами і організаціями з метою здійснення необхідної господарської діяльності, та майно, передане в безоплатне користування самоврядним установам і організаціям або в оренду для використання його у господарській діяльності


Висновки


 • державні акціонерні товариства є різновидом акціонерних товариств, і не відносяться до державних підприємства у відповідності до Наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року N 97;
 • передача майна до статутного фонду господарської організації є одним із способів відчуження державного майна, виходячи із ч. 9 ст.11«Про управління об‘єктами державної власності»;
 • майно господарських організацій, корпоративними правами яких володіє держава, не є об‘єктом управління державної власності згідно із статтею 3 Закону України «Об управлінні об’єктами державної власності»;


^ Об'єкти державної власності (далі - майно) - матеріальні активи, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами);

Основні фонди - матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.


^ 1.2. Об'єктами управління державної власності є:


майно, яке передане казенним підприємствам в оперативне управління;


майно, яке передане державним комерційним підприємствам (далі - державні підприємства), установам та організаціям;


майно, яке передане державним господарським об'єднанням;


корпоративні права, що належать державі у статутних фондах господарських організацій (далі - корпоративні права держави);


державне майно, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, управління яким здійснюється в порядку, визначеному окремими законами;


державне майно, передане в оренду, лізинг, концесію;


державне майно, що перебуває на балансі господарських організацій і не увійшло до їх статутних фондів або залишилося після ліквідації підприємств та організацій;


державне майно, передане в безстрокове безоплатне користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук;


безхазяйне та конфісковане майно, що переходить у державну власність за рішенням суду.


^ 1.3. Майно, яке передане державним комерційним підприємствам (далі - державні підприємства), установам та організаціям;


Майно державного комерційного підприємства закріплюється за ним на праві господарського відання.


Стаття 136. Право господарського відання


1. Право господарського відання є речовим правом суб'єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами.


2. Власник майна, закріпленого на праві господарського відання за суб'єктом підприємництва, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства.


3. Щодо захисту права господарського відання застосовуються положення закону, встановлені для захисту права власності. Суб'єкт підприємництва, який здійснює господарську діяльність на основі права господарського відання, має право на захист своїх майнових прав також від власника.


Орган державної влади, до сфери управління якого входить підприємство, є представником власника і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.


Держава та орган, до сфери управління якого входить державне комерційне підприємство, не несуть відповідальності за його зобов'язаннями, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами.


^ 1.4. Об‘єкти державної власності, що не підлягають приватизації

Перелік об‘єктів державної власності, що не підлягають приватизації закріплений у Законі України «Про перелік об‘єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» та статті 5 Закону України «О приватизації державного майна».


До переліку об‘єктів права державної власності, що не підлягають приватизації увійшли майнові комплекси державних юридичних осіб - державних підприємств, установ, організацій як об‘єкти загальнодержавного значення. Перелік характеризується наявністю ідентифікаційного коду, як характерної ознаки об‘єкта державної власності, що не підлягає приватизації.


Таким чином, об‘єкти права державної власності, що не підлягають приватизації, мають ряд істотних спільних правових ознак, а саме:


 • являють собою майнові комплекси державних юридичних осіб. Цілісним майновим комплексом є господарський об'єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання. У разі виділення цілісного майнового комплексу структурного підрозділу підприємства складається розподільчий баланс (стаття 4 закону України «Про оренду державного та комунального майна»);

 • мають загальнодержавне значення;

 • мають ідентифікаційний номер;

 • не підлягають відчуженню шляхом приватизації,

 • можуть біти ліквідовані (відсутні законодавчі обмеження), реорганізовані, списанні;

 • з 2006 року відчуження вказаних об‘єктів шляхом винесення в статутний капітал господарюючих суб‘єктів заборонено; вказана заборона діє з 18.10.2006 року і не поширюється на період до 18.10.2006 року.


^ 2. СПОСОБИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАНОСТІ


Відчуження власником свого майна є одним із способів припинення права власності на майно у відповідності до статті 346 Цивільного кодексу України.


Для об‘єктів права державної власності чинне законодавство передбачає ряд способів, які призводять до припинення державної власності, а саме:


 1. Приватизація об‘єктів державної власності - це відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, що належить Автономній Республіці Крим, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до цього Закону, з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів на структурну перебудову економіки України (Закон України «Про приватизацію державного майна»);

 2. Відчуження окремих об‘єктів державної власності - передача права власності на майно юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. N 803;

 3. Внесення об‘єктів державної власності до статутних капіталів акціонерних товариств в обмін на акції, які стають об‘єктом державної власності (Закон України «Про управління об‘єктами державної власності»). Правова позиція щодо припинення права державної власності на об‘єкти, що були внесені до статутного капіталу ВАТ, підтверджується судовою практикою. Так, Вищий господарський суд України в своїй постанові від 06 червня 2007 р. по справі № 35/27-07 (9/527-06), аргументуючи відсутність у держави прав власності на майно суб‘єктів господарювання, корпоративними правами яких володіє держава в особі уповноважених органів, зазначив наступне;

«Статтею 3 Закону України "Про управління об\'єктами державної власності" від 21.09.06 чітко визначено, що об'єктами державної власності є корпоративні права, що належать державі у статутному фонді суб'єктів господарювання,  а не майно даних суб'єктів господарювання, що повністю узгоджується з положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України  "Про господарські товариства"».

 1. Знищення державного майна (зокрема, шляхом його списання, в тому числі шляхом його знесення) у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1314;
 1. Звернення стягнення на державне майно.


Чинне законодавство не ототожнює такі поняття як відчуження та приватизація об‘єктів державної власності. Приватизація – це один із способів відчуження державного майна, який призводить до припинення права державної власності.


Так, у відповідності до статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» до об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, належать:


 • підприємства (цехи, виробництва, дільниці, інші підрозділи, якщо в разі їх виділення у самостійні підприємства не порушується технологічна єдність виробництва з основної спеціалізації підприємства, із структури якого вони виділяються) як єдині майнові комплекси, до складу яких входять усі види майна, призначені для їх діяльності, що визначені Цивільним кодексом України;
 • об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти;
 • акції (частки, паї), що належать державі у майні господарських товариств та інших об'єднань;
 • земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації.


З наведеного переліку, стає очевидним, що приватизація як спосіб припинення прав державної власності, не застосовується до окремих рухомих і нерухомих речей (наприклад, до комплексу обладнань та устаткування, окремих приміщень тощо).


Для цілей припинення права власності шляхом зміни власника на окремі рухомі і нерухомі речі, що перебувають в державній власності, застосовується процедура відчуження державного майна, визначена в статтях 5,7 Закону України «Про управління об‘єктами державної власності», і в Порядку відчуження об'єктів державної власності, зо затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. N 803.


^ 2.1. Операції із державним майном. ОРЕНДА


Оренда державного майна через створене трудовим колективом господарське товариство

Створене членами трудового колективу господарське товариство має переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди майна того підприємства, структурного підрозділу, де створене це товариство.


Орендар має право за погодженням з орендодавцем, якщо інше не передбачено договором оренди, за рахунок власних коштів здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення орендованого майна. (стаття 23 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»)


^ 2.3. Операції із державним майном. УПРАВЛІННЯ


Передача корпоративних прав держави в управління уповноваженим особам здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.


Уповноважені особи виконують функції з управління корпоративними правами держави відповідно до договору доручення, який укладається уповноваженими органами управління або Фондом державного майна України з уповноваженою особою.


Уповноважена особа здійснює функції з управління корпоративними правами держави шляхом реалізації прав акціонера (учасника) господарського товариства в межах повноважень, які надають зазначені корпоративні права держави, що передані цій особі в управління на підставі договору доручення.


Уповноважені особи визначаються на конкурсних засадах.


Ініціатором проведення конкурсу може бути Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, уповноважені органи управління, а також юридичні та фізичні особи, які можуть претендувати на виконання функцій з управління корпоративними правами держави.


^ 2.4. Операції із державним майном. ВІДЧУЖЕННЯ


Відчуження майна - передача права власності на майно юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені Порядком відчуження об‘єктів державної власності, затвердженим Постановою КМУ від 6 червня 2007 р. N 803


^ Відчужувати майнові об'єкти, що належать до основних фондів, державне комерційне підприємство має право лише за попередньою згодою органу, до сфери управління якого воно належить, і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом.


Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, державне комерційне підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені цим Кодексом та іншими законами.


^ Відчуження нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту здійснюється за умови додаткового погодження в установленому порядку з Фондом державного майна України.


Стаття 346 ЦКУ

1. Право власності припиняється у разі:


^ 1) відчуження власником свого майна;


2) відмови власника від права власності;


3) припинення права власності на майно, яке за законом не може належати цій особі;


4) знищення майна;


5) викупу пам'яток історії та культури;


6) викупу земельної ділянки у зв'язку із суспільною необхідністю;


7) викупу нерухомого майна у зв'язку з викупом з метою суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене;


8) звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника;


9) реквізиції;


10) конфіскації;


11) припинення юридичної особи чи смерті власника.


Кошти, одержані від продажу майнових об'єктів, що належать до основних фондів державного комерційного підприємства, використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану.


^ 2.5. Операції із державним майном. СПИСАННЯ


Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів державного комерційного підприємства можуть проводитися лише за згодою органу, до сфери управління якого входить дане підприємство.


Алгоритм дій щодо списання об‘єктів державної власності

 1. Утворення та затвердження розпорядчим актом за підписом керівника суб’єкта господарювання складу комісії із списання майна (надалі - Комісія);

 2. Залучення для участі в роботі Комісії представників державних інспекцій, фахівців відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів тощо.

 3. Складання та затвердження керівником суб'єкта господарювання Протоколу засідання Комісії, до якого додаються:

   • акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

   • акти технічного стану майна, що пропонується до списання;

   • акти на списання майна;

   • інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).

 1. Подача суб'єктом господарювання суб'єкту управління звернення (заяви) стосовно списання майна та документів:

 1. техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться економічні та/або технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та про те, як воно вплине на фінансовий план (для державних підприємств), а також напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;

 2. відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку (крім об'єктів незавершеного будівництва);

 3. акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

 4. акт технічного стану майна, затверджений керівником суб'єкта господарювання;

 5. відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

 6. відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану;

 7. відомості про об'єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

 1. Подача вищевказаних документів державному органу приватизації за місцезнаходженням суб'єкта господарювання, у разі коли рішення про списання майна потребує погодження відповідного органу приватизації.

 2. Подача інших документів у разі додаткового запиту суб’єктом управління, державним органом приватизації, вичерпний перелік яких надсилається суб'єкту господарювання у 10-денний строк з дати надходження основного пакету документів.

 3. Прийняття рішення державним органом приватизації за місцезнаходженням суб'єкта господарювання протягом 30 робочих днів з дати надходження у повному обсязі документів рішення про погодження чи відмову в погодженні списання майна, яке доводиться до суб'єкта господарювання у формі листа.

 4. Прийняття рішення суб'єктом управління про надання чи відмову згоди на списання відповідного майна протягом 30 днів з дати надходження у повному обсязі документів та після погодження з Фондом державного майна або іншими державними органами приватизації;

 5. Розбирання, демонтаж та списання відповідного майна після прийняття відповідним суб'єктом управління рішення про надання згоди на списання майна.


^ 2.6. Операції із державним майном. СТВОРЕННЯ


2.7. Операції із державним майном. БЕЗОПЛАТНА ПЕРЕДАЧА

Державне комерційне підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.


^ 2.8. Операції із державним майном. ІПОТЕКА

Стаття 14. Особливості іпотеки об'єктів права державної чи комунальної власності


Предметом іпотеки може бути нерухоме майно, що є об'єктом права державної чи комунальної власності і закріплене за відповідним державним чи комунальним підприємством, установою, організацією на праві господарського відання. Передача в іпотеку цього майна здійснюється після отримання у встановленому законом порядку згоди органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, до сфери господарського відання якого належить відповідне державне чи комунальне підприємство, установа або організація. Продаж предмета іпотеки, що є об'єктом права державної чи комунальної власності, здійснюється з урахуванням вимог законів України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва".

Забороняється передача в іпотеку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Предметом іпотеки не можуть бути національні, культурні та історичні цінності, які є об'єктами права державної власності і занесені або підлягають занесенню до Державного реєстру національної культурної спадщини.


^ Предметом іпотеки можуть бути один або декілька об'єктів нерухомого майна за таких умов:


нерухоме майно належить іпотекодавцю на праві власності або на праві господарського відання, якщо іпотекодавцем є державне або комунальне підприємство, установа чи організація;


Стаття 6. Умови передачі нерухомого майна в іпотеку


У разі обмеження правомочності розпорядження нерухомим майном згодою його власника або уповноваженого органу державної влади чи органу місцевого самоврядування така ж згода необхідна для передачі цього майна в іпотеку.


^ 2.9. Операції із державним майном. КОНЦЕСІЇ

концесія - надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній або фізичній особі (суб'єкту підприємницької діяльності) права на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об'єкта концесії (строкове платне володіння), за умови взяття суб'єктом підприємницької діяльності (концесіонером) на себе зобов'язань по створенню (будівництву) та (або) управлінню (експлуатації) об'єктом концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику;


концесію можуть надаватися об'єкти права державної чи комунальної власності, які використовуються для здійснення діяльності у таких сферах господарської діяльності (крім видів підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства можуть здійснюватися виключно державними підприємствами і об'єднаннями):


водопостачання, відведення та очищення стічних вод;


надання послуг міським громадським транспортом;


збирання та утилізація сміття;


надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла;


будівництво (комплекс дорожньо-будівельних робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом) та/або експлуатація автомобільних доріг, об'єктів дорожнього господарства, інших дорожніх споруд;


будівництво та експлуатація шляхів сполучення;


будівництво та експлуатація вантажних і пасажирських портів;


будівництво та експлуатація аеропортів;


абзац десятий частини другої статті 3 виключено 


надання телекомунікаційних послуг, у тому числі з використанням телемереж;


надання поштових послуг;


транспортування та розподіл природного газу;


виробництво та (або) транспортування електроенергії;


громадське харчування;


будівництво жилих будинків;

надання послуг у житлово-експлуатаційній сфері;

використання об'єктів соціально-культурного призначення (за винятком тих, що розташовані у рекреаційних зонах);

створення комунальних служб паркування автомобілів;

надання ритуальних послуг;

будівництво та експлуатація готелів, туристичних комплексів, кемпінгів та інших відповідних об'єктів туристичної індустрії.

1 Строки отримання, дозвільних документів, які не визначено нормами законів, становлять 10 днів у відповідності до статті 41 Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарювання»

2 ст.44 Земельного кодексу України від 25.10.2001 №2768-ІІІ; ст. 7 ЗУ "Про природно-заповідний фонд" від 16.06.1992 №2456- XII

3 ч.2 ст.25 ЗУ "Про природно-заповідний фонд" від 16.06.1992 №2456- XII

4 ч.1 ст.150 Земельного кодексу України від 25.10.2001 №2768-ІІІ

5 ст.54 ЗУ "Про природно-заповідний фонд" від 16.06.1992 №2456- XII

6 Інструкція про зміст та складання документації державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього середовища України від 16.02.2005 №67.

7 ч.3, 8 ст.151 Земельного кодексу України від 25.10.2001 №2768-ІІІ

8 ч. 1 ст. 22 ЗУ "Про державну експертизу землевпорядної документації" від 17.06.2004 №1808-IV

9 ст. 34 ЗУ "Про державну експертизу землевпорядної документації" від 17.06.2004 №1808-IV

10 ст.123 Земельного кодексу України від 25.10.2001 №2768-ІІІ

11ч.1 ст. 150 Земельного кодексу України від 25.10.2001 №2768-ІІІ

12 ч.7 ст.1 Закону України, від 07.02.2002, № 3065-III "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу"

13 п.5 Постанови Президії Національної академії наук України № 159 від 25.06.2002 "Про затвердження нової редакції "Основних принципів організації та діяльності науково-дослідного інституту НАН України"

14 ч. 1 ст. 22 ЗУ "Про державну експертизу землевпорядної документації" від 17.06.2004 №1808-IV

15 ст. 34 ЗУ "Про державну експертизу землевпорядної документації" від 17.06.2004 №1808-IV

16 ст.123 Земельного кодексу України від 25.10.2001 №2768-ІІІ

17 ч. 1 ст. 22 ЗУ "Про державну експертизу землевпорядної документації" від 17.06.2004 №1808-IV

18 ст. 34 ЗУ "Про державну експертизу землевпорядної документації" від 17.06.2004 №1808-IV

19 ст.123 Земельного кодексу України від 25.10.2001 №2768-ІІІ

20 п.16, 17 Перехідних положень Земельного кодексу України

1   2   3   4   5   6   7   8Похожие:

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
Матеріали підготовлено завдяки шляхетній підтримці американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (usaid)...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
Світовий досвід реалізації проектів публічно-приватного партнерства: аналіз стратегій реалізації та фінансування, форм, принципів,...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство з інвестицій та управління національними проектами України
Світовий досвід реалізації проектів публічно-приватного партнерства: аналіз стратегій реалізації та фінансування, форм, принципів,...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство з інвестицій та Івано-Франківська

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconПоложення про Державне агентство водних ресурсів України
Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconПоложення про Державне агентство рибного господарства України (додається)
Установити, що Державне агентство рибного господарства України є правонаступником Державного комітету рибного господарства України,...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство водних ресурсів україни дністровсько-прутське бувр
Дністер та Прут відповідно до «Порядку взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство водних ресурсів україни дністровсько-прутське бувр
Дністер та Прут відповідно до «Порядку взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство водних ресурсів україни дністровсько-прутське бувр
Дністер та Прут відповідно до «Порядку взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні...
Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України iconДержавне агентство водних ресурсів україни дністровсько-прутське бувр
Дністер та Прут відповідно до «Порядку взаємодії організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, розташованих у басейні...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов